Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 θέσεις Νηπιαγωγών και 6 θέσεις Βρεφονηπιοκόμων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παιδικού Κέντρου Α.Π.Θ προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2011-2012, τις εξής θέσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 10 μηνών (από 1η Σεπτεμβρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2012):

• 6 θέσεις Νηπιαγωγών, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 6 τμημάτων του παιδικού σταθμού Παιδικού Κέντρου, 2 θέσεις Νηπιαγωγών για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και του Απογευματινού Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης το οποίο λειτουργεί 4μμ μέχρι 7μμ. και 2 θέσεις Νηπιαγωγών με εξειδικευμένες γνώσεις στην ειδική αγωγή για την υποστηρικτική διδασκαλία μαθητών σε επικινδυνότητα, την παράλληλη στήριξη μαθητών με αναπηρία και την αξιολόγηση σχολικής επάρκειας των νηπίων.


• 6 θέσεις Βρεφονηπιοκόμων, με πτυχίο Βρεφονηπιοκόμου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ).

Στην διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμηθούν αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία, ανεργία, κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι ή παιδιά πολυτέκνων, ανάπηροι ή παιδιά αναπήρων κλπ).
Η συνολική επιστημονική κατάρτιση και η συγκρότηση των υποψηφίων θα κριθούν και από ατομική συνέντευξη.
Η κατάθεση της αίτησης μαζί με το βιογραφικό, το αντίγραφο του πτυχίου ή της αναλυτικής βαθμολογίας, τα ένσημα που πιστοποιούν την συναφή επαγγελματική εμπειρία και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα γίνονται δεκτά από 22 έως 30 Αυγούστου 2011, στην γραμματεία του Παιδικού Κέντρου 9.00 – 14.00.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες στο τηλ. 2310 99 5130

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου