Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Θέσεις του ΠΔ 407/80 στο τμήμα των Μαθηματικών-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Μαθηματικών του Π. Αιγαίου πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη επιστημόνων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 βάση του ΠΔ 407/80 στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

-Ανάλυση
-Άλγεβρα
-Γεωμετρία
-Πιθανότητες-Στατιστική
-Διδακτική των Μαθηματικών - Μαθηματικά Εκπαίδευσης
-Αριθμητική Ανάλυση
-Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες
-Πληροφορική
-Αγγλική
-Αναπτυξιακή και γνωστική Ψυχολογία

Αιτήσεις μέχρι 10/6/2011

Πληροφορίες στο τηλ. 2273-82018

Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό-ΟΑΕΔ-ΚΕΚ ΡΕΝΤΗ


Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου  καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν από 30/05/2011 έως και 03/06/2011 και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ ΡΕΝΤΗ, Πέτρου Ράλλη 83, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 2ος όροφος τηλ 210-3413687, για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ρέντη του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκηρύσσονται οι παρακάτω κλάδοι και ειδικότητες:
• Για την ενότητα της «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20–Πληροφορικής, ΤΕ01 Πληροφορικής (ΤΕΛ – ΕΠΑΛ – ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ), Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ. (με πιστοποίηση ΟΕΕΚ) ειδικοτήτων Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Τεχνικοί Διαχείρισης Συστημάτων και παροχής υπηρεσιών INTRANET – INTERNET.
• Για την ενότητα « Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» και « Υγιεινή και Ασφάλεια»
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κλάδου ΠΕ02 (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔ. 09), Π18-Διοικηση επιχειρήσεων, ΠΕ9, ΠΕ13, ΠΕ10, ΠΕ14, ΠΕ12,  ΠΕ17 Θετικής κατεύθυνσης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ ΡΕΝΤΗ, Πέτρου Ράλλη 83, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 2ος όροφος τηλ 210-3413687, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 30/05/2011 έως και 03/06/2011 και ώρες από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. η αποστέλλονται με courier.  Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. 

Τι ισχύει για τους διορισμούς μόνιμων - αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2011-12

Ενημέρωση από τον Αιρετό (ΚΥΣΠΕ) Δ. Μπράτη

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, σχετικά με τους φετινούς διορισμούς εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ( μόνιμων , αναπληρωτών και ωρομίσθιων) σας ενημερώνω για τα εξής:

1. Μόνιμοι διορισμοί

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3848/2010 μέχρι και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αν δεν υπάρχουν επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, τότε οι μόνιμοι διορισμοί γίνονται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών (Αυτό συνέβη πέρυσι στους δασκάλους και θα συμβεί και φέτος, αφού οι αδιόριστοι επιτυχόντες είναι μόνο 23. )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι πίνακες των αναπληρωτών θα συνταχθούν με βάση την προϋπηρεσία που αποκτήθηκε μέχρι τις 30/6/2010. Η φετινή προϋπηρεσία θα μετρήσει στο μέλλον μετά τη διεξαγωγή του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για να μπορέσει κάποιος να κάνει αίτηση για μόνιμο διορισμό, με βάση τα μόρια της προϋπηρεσίας, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχει κάνει αίτηση για αναπληρωτής. Για τους διοριστέους του ΑΣΕΠ δεν είναι υποχρεωτικό εκτός αν θέλουν να διοριστούν, μόνιμα, με τα μόρια της προϋπηρεσίας.

2. Προσλήψεις αναπληρωτών – ωρομίσθιων

Αρχές Ιουνίου του 2011 αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος για τις προσλήψεις αναπληρωτών – ωρομισθίων του σχ. έτους 2011-2012.

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών και ωρομίσθιων μέχρι και το σχ. έτος 2011-2012 γίνονται από τους ενιαίους πίνακες των προσωρινών αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία που αποκτήθκε μέχρι 30/6/2010.

3. Ειδικές κατηγορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3848/2010 παρ.8 και 10 προβλέπεται αριθμός μόνιμων διορισμών, που καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, εκπαιδευτικών με 30μηνη προϋπηρεσία καθώς και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας άνω του 67%, γονείς περισσότερων των τριών τέκνων κλπ).

4. Αριθμός διορισμών

Ο τελευταίος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ έγινε το 2009. Οι μόνιμοι διορισμοί τα σχολικά έτη 2009-10,2010-11 έγιναν με βάση αυτόν και έτσι θα γίνουν και το σχ. έτος 2011-12.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία:

1. Οι προσλήψεις το σχ. έτος 2010 -2011, ενώ έπρεπε να είναι το 50% της αρχικής προκήρυξης, ήταν το 25% λόγω των περιορισμών που προβλέπει ο νόμος Ραγκούση (1:5).

2. Για το σχ. έτος 2011-12 απομένουν για μόνιμο διορισμό, από τον πίνακα του ΑΣΕΠ 111 Νηπιαγωγοί και 23 δάσκαλοι.

3. Ο αριθμός των μόνιμων διορισμών, των αναπληρωτών και ωρομίσθιων, για το σχ. έτος 2011-12 δεν έχει καθορισθεί ακόμη. Αναμένεται να καθορισθεί στα τέλη Ιουνίου του 2011.5. Τι προβλέπει , αναλυτικά, το άρθρο 9 του Ν.3848/2010

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

3. Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 γίνονται από τους πίνακες της παραγράφου 2.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, καθώς και στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια.

4. Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

5. Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και του επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. εντάσσονται, κατ’ εξαίρεση, και:

α) όσοι στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία και περιλαμβάνονται στους πίνακες της παραγράφου 2 και

β) οι μέχρι την κατάρτιση των πινάκων αυτών απολυόμενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, έστω και αν δεν θα έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενήντα (50) μονάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο βαθμός.

6. Για τον πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τον επόμενο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, παράλληλα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου οι οποίες θα ισχύουν εφεξής.

7. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψη για τους τελικούς πίνακες του διαγωνισμού του άρθρου 3 μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παραγράφου 2 ή από τους τελικούς πίνακες του άρθρου 3. Από την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της περίπτωσης ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002, όπως ισχύει.

8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014−2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 καταργείται. Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου ισχύει μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

10. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού,

β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

και Θρησκευμάτων και

δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄). Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως.

11. Ο πρώτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. για τους κλάδους ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος.

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄), οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του π.δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) καταργούνται.

14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι την 1η Ιουλίου 2010 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία και οι οποίοι απολύονται ύστερα από την ημερομηνία αυτή λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων στις οποίες εργάζονται, εφόσον δεν έχουν αξιολογηθεί αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.Δημήτρης Μπράτης

EΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για το Τεχνολογικό Λύκειο

1. Σε τι διαφέρει το Τεχνολογικό Λύκειο από το ΕΠΑ.Λ;

Ενσωματώνει τα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ σε μια ενιαία δομή.

Εξασφαλίζεται η απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων της κάθε ειδικότητας σε 2146 ώρες (με 3 +1 έτη), από 1189 ώρες που είναι στα ΕΠΑ.Λ.


Εκσυγχρονίζονται τα προγράμματα σπουδών και προσαρμόζονται στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων. Παράλληλα εισάγεται ο θεσμός της ερευνητικής εργασίας και της δραστηριότητας, οι οποίες είναι εκπαιδευτικές διαδικασίες που αυξάνουν την αυτενέργεια των μαθητών, τους παροτρύνουν στη ανάληψη πρωτοβουλιών, ενισχύουν τη συνεργασία και προάγουν το ομαδικό πνεύμα.

Θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση στο τρίτο έτος και στο τέταρτο έτος. Εκτός από την πρακτική άσκηση, παρέχεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης μαθητείας. Η εφαρμογή των θεσμών της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας θα γίνεται με τρόπο ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής, σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς.

Στους μαθητές που έχουν μαθησιακά κενά από προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, προσφέρεται μια δεύτερη ευκαιρία με την εισαγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ και Β’ τάξης, Μαθημάτων Υποστήριξης, στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά.

Παρέχονται στους μαθητές δύο επίπεδα προσόντων. Επίπεδο 2 στο τέλος της τριετίας και επίπεδο 3 στο τέλος του τέταρτου έτους.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης ενισχύουν την αξιοπιστία του συστήματος.

Στη Γ’ τάξη εισάγεται ένα νέο μάθημα με τίτλο «Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία», που προετοιμάζει τους μαθητές, της κάθε ειδικότητας, για την αντιμετώπιση των ξεχωριστών συνθηκών εργασίας που θα συναντήσουν.

2. Πώς ο μαθητής θα αποφασίσει για τον τομέα που θα ακολουθήσει στη Β΄ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου;

Στην Α΄ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου θα υπάρχουν μαθήματα επιλογής/προσανατολισμού, που θα είναι αντίστοιχα των τομέων που θα λειτουργούν στη Β΄ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου.

Ο μαθητής θα επιλέγει δύο από τα μαθήματα αυτά και θα αποφασίζει αν τελικά τον ενδιαφέρουν οι αντίστοιχοι τομείς.

3. Αν ένας μαθητής αλλάξει γνώμη προαγόμενος από την Α’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου μπορεί να συνεχίσει στο Νέο Λύκειο;

Η ύπαρξη μιας πρώτης τάξης με σχεδόν κοινά μαθήματα, στο Νέο Λύκειο και στο Τεχνολογικό Λύκειο, ευνοεί τους μαθητές που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει για την εκπαιδευτική τους πορεία και διευκολύνει την κινητικότητα των μαθητών μεταξύ Νέου Λυκείου και Τεχνολογικού Λυκείου. Άρα στην Α’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου οι ώρες των μαθημάτων κατεύθυνσης θα είναι περιορισμένες και ένας μαθητής μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη μαθητική διαδρομή του στο Νέο Λύκειο.

4. Πόσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές στο Τεχνολογικό Λύκειο;

Οι σπουδές διαρκούν 3 + 1 έτη (το ένα κατ’ επιλογήν ανάλογα με τα επαγγελματικά προσόντα).

5. Τίτλοι σπουδών

Ο απόφοιτος της Γ’ Τεχνολογικού Λυκείου θα αποκτά Απολυτήριο Τεχνολογικού Λυκείου και Πτυχίο επιπέδου προσόντων 2 σύμφωνα με την οδηγία 36/2005, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ 38/2010.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Ειδίκευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα αποκτά, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης, Πτυχίο επιπέδου προσόντων 3 σύμφωνα με την οδηγία 36/2005 όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ 38/2010.

6. Γιατί χρειάζεται το τέταρτο έτος;

Το τέταρτο έτος εξασφαλίζει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, έτσι όπως περιγράφονται από τα αντίστοιχα επίπεδα προσόντων, με δεδομένο ότι στην Α’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου (όπως συμβαίνει και στα ΕΠΑ.Λ) δεν διδάσκονται μαθήματα τομέα ή ειδικότητας.

Το τέταρτο έτος δεν είναι έτος κατάρτισης ή εξειδίκευσης, αλλά έτος ολοκλήρωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

7. Ποιος είναι ο σκοπός του τμήματος «Γενικής Παιδείας», στη Γ’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου;

Το Τεχνολογικό Λύκειο είναι ένα σχολείο χωρίς φραγμούς σε εκπαιδευτικές διαδρομές. Για τους μαθητές που διαφοροποιούν τους στόχους τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Τεχνολογικό Λύκειο, το τμήμα «Γενικής Παιδείας» προσφέρει μια εναλλακτική διαδρομή για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.

Το τμήμα «Γενικής Παιδείας» μπορούν να το επιλέξουν όσοι μαθητές προάγονται από τη Β’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου, στη Γ’ τάξη και επιθυμούν να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε αυτό το τμήμα διδάσκονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και οι απόφοιτοι του τμήματος παίρνουν Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου.

Όσοι μαθητές επιλέξουν το τμήμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών που εισάγονται από τα ΕΠΑ.Λ στα πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά μικρά.8. Πώς θα γίνεται η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι η βασική προτεραιότητα του Τεχνολογικού Λυκείου. Παρ’ όλα αυτά, η εκπαιδευτικές διαδρομές για τους αποφοίτους του Τεχνολογικού Λυκείου κρατιούνται ανοιχτές. Έτσι, όποιος τελειώνει την Γ’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου, θα έχει πρόσβαση στα ΤΕΙ συμμετέχοντας σε ειδικές εξετάσεις.

Επίσης όποιος τελειώνει το 4ο έτος και εφόσον έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα έχει πρόσβαση στα ΤΕΙ, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, με κριτήρια που θα οριστούν από το Υπουργείο Παιδείας και τα ΤΕΙ.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιτυχόντες θα εισάγονται σε Τμήματα Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα του τομέα της ειδικότητάς τους.9. Τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τεχνολογικού Λυκείου;

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας θα είναι η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των αποφοίτων του Τεχνολογικού Λυκείου.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει και η προσαρμογή των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, στα νέα δεδομένα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το 4ο έτος εξασφαλίζει ανώτερο επαγγελματικό επίπεδο σύμφωνα με την οδηγία 36/2005. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζεται και αντίστοιχη ρύθμιση σε όσες ειδικότητες έχουν ήδη ρυθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, ή θα εξασφαλιστεί σε όσες ειδικότητες καθοριστούν μετά την υποχρέωση που θα εισάγει ο νέος νόμος. Ένα χρόνο μετά την πλήρη εφαρμογή του συστήματος θα υπάρχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής αυτής της επαγγελματικής ιεράρχησης.

Μία από τις άδειες που παίρνει ο απόφοιτος ηλεκτρολόγος από το Γ΄ έτος του Τεχνολογικού Λυκείου είναι αυτή του «Ηλεκτροτεχνίτη Εγκαταστάσεων Εργοστασίων και Ηλεκτροκινητήρων» (Ηλεκτροτεχνίτης Γ΄ ειδικότητας). Μετά από προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις μπορεί να πάρει την άδεια Αρχιτεχνίτη στο ίδιο είδος εγκαταστάσεων. Ο απόφοιτος του Δ’ έτους, χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε τις ρυθμίσεις, θα μπορεί ενδεχομένως να πάρει την άδεια του Αρχιτεχνίτη με προϋπηρεσία π.χ. 100 ημερών εργασίας ή και κατευθείαν του Αρχιτεχνίτη εφόσον η πιστοποίηση έχει εστιαστεί και ελέγχει το συγκεκριμένο επαγγελματικό επίπεδο.10. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.)

Ναι, θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν την απαιτούμενη εργαστηριακή εκπαίδευση.

Η χρήση όμως των σχολικών εργαστηρίων θα είναι ευρύτερη, τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και από την τοπική κοινωνία.

Πηγή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ: Η πρόταση του υπ. Παιδείας-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Σύμφωνα με την πρόταση την οποία παρουσίασαν σε σήμερα στους εκπαιδευτικούς συντάκτες η υπουργός Αννα Διαμαντοπούλου και η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου:Ø Μετά από την αξιολόγηση εφαρμογής του, καταργείται ο διαχωρισμός της Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση σε γονείς και μαθητές. Ιδιαίτερα στις ΕΠΑΣ η απουσία μαθημάτων γενικής παιδείας και η αφαίρεση από τους αποφοίτους της προοπτικής συνέχισης των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προκάλεσε συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού.

Ø Δημιουργείται ένας ενιαίος τύπος Τεχνολογικού Λυκείου σε συνδυασμό με την προώθηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότητες.

Ø Στόχος του Τεχνολογικού Λυκείου είναι η απόκτηση επαρκών τεχνικών-επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ø Διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσους μαθητές επιθυμούν επαγγελματική ανέλιξη μέσω περαιτέρω σπουδών.

Ø Το Τεχνολογικό Λύκειο έχει διάρκεια 3+1 έτη, καθώς Ιδρύονται Τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε) εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και ενταγμένα στην λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου , διάρκειας ενός (1) έτους.

Ø Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ειδίκευσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.) θα αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου προσόντων 3. Βάσει της οδηγίας 36/2005 ΕΚ, το πτυχίο επιπέδου 3 μπορεί να απονέμεται μόνο σε αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιων τμημάτων που ήδη κατέχουν τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ø Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου προσδιορίζονται κυρίως με βάση τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας σε συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία, τις ανάγκες του παραγωγικού περιβάλλοντος και τις ανάγκες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Ø Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα «Επαγγελματικών Περιγραμμάτων».

Ø Τα προγράμματα σπουδών είναι επίσης προσαρμοσμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών μονάδων.

Ø Δεν υπάρχουν φραγμοί στις μετακινήσεις ή εγγραφές αποφοίτων από ένα σχολείο στο άλλο ή στην εσωτερική μετακίνηση, εφόσον εξασφαλίζονται τα «εκπαιδευτικά ελάχιστα».

Ø Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αντικείμενα των ειδικοτήτων τους καθώς και σε θέματα σχολικής αποτυχίας και μαθητικής διαρροής.

Ø Ιδρύονται και λειτουργούν Πειραματικά Τεχνολογικά Λύκεια.

Ø Ενισχύονται οι δομές Διοίκησης του Τεχνολογικού Λυκείου.

Ø Προσαρμόζεται το πρόγραμμα των Εσπερινών Τεχνολογικών Λυκείων, με τετραετή διάρκεια, όπως ισχύει και σήμερα.

Ø Το Τεχνολογικό Λύκειο μετατρέπεται σε ένα τοπικό κέντρο παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας εναλλακτικές διαδρομές, προσαρμοζόμενες στις δυνατότητες και τους στόχους των μαθητών. Σήμερα πλέον είναι αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, να συνδεθεί η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση με την κοινωνία και να υποστηριχθεί η επαγγελματική κινητικότητα μέσω της σύνδεσης της με τη Δια Βίου Μάθηση.

Ø Αναμορφώνεται η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, για την οποία θα ακολουθήσει ξεχωριστή πρόταση.

Άννα Διαμαντοπούλου:

«Υπάρχουν κατηγορίες πανεπιστημιακών σχολών που είναι, πλέον, υπερκορεσμένες. Αυτό οδηγεί πολλούς νέους στο δράμα της ανεργίας.


Τις τελευταίες 10ετίες υποτιμήσαμε και υποβαθμίσαμε την τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε ένα άλμα, που θα καταστήσει το Τεχνολογικό Λύκειο τη ναυαρχίδα για την επαγγελματική αναδιάταξη, που είναι αναγκαία για την αγορά εργασίας.


Στόχος του Τεχνολογικού Λυκείου είναι οι τεχνικό-επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και η πιστοποίησή τους. Τα παιδιά που το επιλέγουν είναι γιατί θέλουν να γίνουν επαγγελματίες. Την επόμενη ημέρα που τελειώνει κάποιος το Τεχνολογικό Λύκειο θα έχει επαγγελματικά δικαιώματα».


Εύη Χριστοφιλοπούλου:

«Θέλουμε το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο να είναι ουσιαστικά- και όχι μονό τυπικά- ισάξιο και ισότιμο με το Γενικό Λύκειο. Επενδύουμε στο μέλλον της χώρας.

Δεν χρειαζόμαστε μόνο επιστήμονες. Θέλουμε και εξειδικευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες- τεχνίτες που να μιλούν τη γλωσσά μας, να έχουν μαθηματική αντίληψη, ψηφιακή ικανότητα, πρωτοβουλία, πολιτισμική συνείδηση και να αναπτύσσουν την ιδιότητα του πολίτη. Αυτά που ονομάζονται ‘’δεξιότητες και ικανότητες κλειδιά’’ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δύναμη της πρότασης μας είναι η στόχευση στην εξειδίκευση».

Πηγή

Στα ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι του νέου Τεχνολογικού Λυκείου Αφού ολοκληρώσουν το τέταρτο προπαρασκευαστικό έτος σπουδών

Παρουσίαση του Τεχνολογικού Λυκείου

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, παρουσίασε σήμερα, 26/05/2011, την πρόταση του Υπουργείου για το Τεχνολογικό Λύκειο.
Σύμφωνα με τη νέα πρόταση του Υπουργείου:

- Μετά από την αξιολόγηση εφαρμογής του, καταργείται ο διαχωρισμός της Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση σε γονείς και μαθητές. Ιδιαίτερα στις ΕΠΑΣ η απουσία μαθημάτων γενικής παιδείας και η αφαίρεση από τους αποφοίτους της προοπτικής συνέχισης των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προκάλεσε συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού.
- Δημιουργείται ένας ενιαίος τύπος Τεχνολογικού Λυκείου σε συνδυασμό με την προώθηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότητες.
- Στόχος του Τεχνολογικού Λυκείου είναι η απόκτηση επαρκών τεχνικών-επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
- Διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσους μαθητές επιθυμούν επαγγελματική ανέλιξη μέσω περαιτέρω σπουδών.
- Το Τεχνολογικό Λύκειο έχει διάρκεια 3+1 έτη, καθώς Ιδρύονται Τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε) εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και ενταγμένα στην λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου , διάρκειας ενός (1) έτους.
- Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ειδίκευσης Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.) θα αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου προσόντων 3. Βάσει της οδηγίας 36/2005 ΕΚ, το πτυχίο επιπέδου 3 μπορεί να απονέμεται μόνο σε αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιων τμημάτων που ήδη κατέχουν τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου προσδιορίζονται κυρίως με βάση τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας σε συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία, τις ανάγκες του παραγωγικού περιβάλλοντος και τις ανάγκες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
- Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα «Επαγγελματικών Περιγραμμάτων».
- Τα προγράμματα σπουδών είναι επίσης προσαρμοσμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών μονάδων.
- Δεν υπάρχουν φραγμοί στις μετακινήσεις ή εγγραφές αποφοίτων από ένα σχολείο στο άλλο ή στην εσωτερική μετακίνηση, εφόσον εξασφαλίζονται τα «εκπαιδευτικά ελάχιστα».
- Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αντικείμενα των ειδικοτήτων τους καθώς και σε θέματα σχολικής αποτυχίας και μαθητικής διαρροής.
- Ιδρύονται και λειτουργούν Πειραματικά Τεχνολογικά Λύκεια.
- Ενισχύονται οι δομές Διοίκησης του Τεχνολογικού Λυκείου.
- Προσαρμόζεται το πρόγραμμα των Εσπερινών Τεχνολογικών Λυκείων, με τετραετή διάρκεια, όπως ισχύει και σήμερα.
- Το Τεχνολογικό Λύκειο μετατρέπεται σε ένα τοπικό κέντρο παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας εναλλακτικές διαδρομές, προσαρμοζόμενες στις δυνατότητες και τους στόχους των μαθητών. Σήμερα πλέον είναι αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, να συνδεθεί η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση με την κοινωνία και να υποστηριχθεί η επαγγελματική κινητικότητα μέσω της σύνδεσης της με τη Δια Βίου Μάθηση.
- Αναμορφώνεται η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, για την οποία θα ακολουθήσει ξεχωριστή πρόταση.
Διαβάστε περισσότερα για το Τεχνολογικό Λύκειο.

Άννα Διαμαντοπούλου:
«Υπάρχουν κατηγορίες πανεπιστημιακών σχολών που είναι, πλέον, υπερκορεσμένες. Αυτό οδηγεί πολλούς νέους στο δράμα της ανεργίας.
Τις τελευταίες 10ετίες υποτιμήσαμε και υποβαθμίσαμε την τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε ένα άλμα, που θα καταστήσει το Τεχνολογικό Λύκειο τη ναυαρχίδα για την επαγγελματική αναδιάταξη, που είναι αναγκαία για την αγορά εργασίας.
Στόχος του Τεχνολογικού Λυκείου είναι οι τεχνικό-επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και η πιστοποίησή τους. Τα παιδιά που το επιλέγουν είναι γιατί θέλουν να γίνουν επαγγελματίες. Την επόμενη ημέρα που τελειώνει κάποιος το Τεχνολογικό Λύκειο θα έχει επαγγελματικά δικαιώματα».

Εύη Χριστοφιλοπούλου:
«Θέλουμε το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο να είναι ουσιαστικά- και όχι μονό τυπικά- ισάξιο και ισότιμο με το Γενικό Λύκειο. Επενδύουμε στο μέλλον της χώρας.
Δεν χρειαζόμαστε μόνο επιστήμονες. Θέλουμε και εξειδικευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες- τεχνίτες που να μιλούν τη γλωσσά μας, να έχουν μαθηματική αντίληψη, ψηφιακή ικανότητα, πρωτοβουλία, πολιτισμική συνείδηση και να αναπτύσσουν την ιδιότητα του πολίτη. Αυτά που ονομάζονται ‘’δεξιότητες και ικανότητες κλειδιά’’ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δύναμη της πρότασης μας είναι η στόχευση στην εξειδίκευση».


Βήμα Online

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Αθήνας

Το ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, με σύμβαση διάρκειας ενός έτους, για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών καθώς και του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη, Εργαστηριακού Συνεργάτη και Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων, για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και μελών ΕΔΙΠ, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 30 Μαΐου μέχρι τις 20 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.teiath.gr.


Καθηγητής Πληροφορικής
Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει έναν επιστήμονα, όχι απαραίτητα κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων άρθρου 5 του Π.Δ. 40/1980, προκειμένου να διδάξει το γνωστικό αντικείμενο: «Εργαστηριακές ασκήσεις στο μάθημα της Πληροφορικής».

ethnos.gr

Eπιστημονικoί συνεργάτες στα ΤΕΙ Σερρών και Λάρισας

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί μέχρι τις 31 Μαΐου

Την πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών διαφόρων Τμημάτων τους για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, προκηρύσσουν το ΤΕΙ Σερρών και το ΤΕΙ Λάρισας.


Το εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΤΕΙ Σερρών θα απασχοληθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη καθώς και στην κατηγορία Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών καθώς και των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) αντιστοίχως.
Συγκεκριμένα, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες ΤΕΙ πρέπει να έχουν:

Α) Διδακτορικό δίπλωμα εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο εξωτερικού, σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσεται.

Β) Τέσσερα έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή ανάλογη με τη φύση της θέσης.

Γ) Τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Οσον αφορά τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες ΤΕΙ πρέπει να έχουν:

Α) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο εξωτερικού, σχετικό με τη θέση που προκηρύσσεται.

Β) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

Γ) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης ερευνητικού έργου σχετικού με τη θέση.

Τέλος, τα προσόντα για την κατηγορία Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων είναι:

Α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

Β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου.

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα και τις δεκαπέντε ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα. Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε ΕΕΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ώρες εβδομαδιαίως. Οι συμβάσεις όλων των συνεργατών μπορούν να ανανεώνονται μέχρι και δύο ακαδημαϊκά έτη.Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί μέχρι τις 31 Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα μαθήματα και τις ειδικότητες που θα απασχοληθούν στα τηλέφωνα των Γραμματειών των Τμημάτων του ΤΕΙ Σερρών, που ακολουθούν: Γραμματεία Τμήματος Μηχανολογίας τηλ. 2321049125, Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Δομικών Εργων τηλ. 2321049151, Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών τηλ. 2321049341, Γραμματεία Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας τηλ. 2321049107, Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής τηλ. 2321049136, Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τηλ. 2321049135, Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων τηλ. 2321049337, Γραμματεία Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. τηλ. 2321049119.


Συνεργάτες στο ΤΕΙ Λάρισας

Το ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ, Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡΔΙΠ) για την κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών του, των Παραρτημάτων Καρδίτσας και Τρικάλων και του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι για τις θέσεις θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δύο ακαδημαϊκά έτη.

Προϋπόθεση για πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα και μηνιαία αποζημίωση είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα είναι η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Απαιτούνται επίσης:

Α) Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες:

Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται. Ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.

Β) Για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες:

Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης.

Γ) Για τους ΕΕΜ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας η αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Πενταετής διδακτική πείρα.

Δ) Για το ΕΡΔΙΠ:

Οκταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στο αντικείμενο της θέσης και τουλάχιστον διετής διδακτική εμπειρία.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τρία γνωστικά αντικείμενα (ανεξαρτήτως αριθμού μαθημάτων που περιλαμβάνονται σ' αυτά) ή πέντε μαθήματα (αν ανήκουν σε περισσότερα από τρία γνωστικά αντικείμενα). Τα μαθήματα των Σχολών που έχουν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί κανείς να τα βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teilar.gr/prokirixeis_detail.php?pid =248.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://synergates.teilar.grκαι το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις έως και τα μεσάνυχτα της 31ης Μαΐου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ethnos.gr

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ» 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011- 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Υποβολή Αιτήσεων στο www.epimorfosi.edu.gr έως την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 21:00.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς Μόνιμους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων:ΠΕ02 - ΠΕ04- ΠΕ05 - ΠΕ06 - ΠΕ07 - ΠΕ60 - ΠΕ70 οι οποίοι υπηρετούν στους νομούς: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Μυτιλήνης και Ευρυτανίας.

Στο πλαίσιο της Πιλοτικής Φάσης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης δύναται να συμμετέχουν 8.400 μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων - ΠΕ02, - ΠΕ04,- ΠΕ05, - ΠΕ06, - ΠΕ07, - ΠΕ60, - ΠΕ70 οι οποίοι υπηρετούν στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Μυτιλήνης και Ευρυτανίας.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να επισκεφτούν τον διαδικτυακό τόπο www.epimorfosi.edu.gr από την Δευτέρα 16 Μαΐου έως την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 21:00

Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχόμενων θέσεων επιμορφωνόμενων, διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου σε ανοιχτή δημόσια διαδικασία.

Αναλυτικές Πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα και τα επιμορφωτικά κέντρα στο www.epimorfosi.edu.gr


Καθορισμός αριθμού θέσεων για την κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού σε τμήματα Πανεπιστημίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2011−12 και 2012−13

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Αμυνας και Παιδείας καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων για την κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού σε τμήματα των Πανεπιστημίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2011−12 και 2012−13 ως ακολούθως:

α. Για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ μέχρι 3 θέσεις για Αξιωματικούς του Μηχανικού (MX) απόφοιτους της ΣΤΕΑΜΧ για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
β. Για το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ μέχρι 4 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ), απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
γ. Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ 1 θέση για Αξιωματικό των Διαβιβάσεων (ΔΒ) απόφοιτο της ΣΤΗΑΔ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος
και μέχρι 2 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ), απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
δ. Για το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ μέχρι 3 θέσεις για Αξιωματικούς, 2 από το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών (ΣΕΜ),2 για το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 και 1 από το Σώμα Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ), για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
ε. Για το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ μέχρι 3 θέσεις για Αξιωματικούς Γεωγραφικού Σώματος (Γ) για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
στ. Για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά 1 θέση για Αξιωματικό από το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών (ΕΜ) για το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012.
ζ. Για το τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά 1 θέση για Αξιωματικούς από το Σώμα Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ), για το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012.
η. Για το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά 1 θέση για
Αξιωματικό (ΥΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013.
2. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210Α)

Πηγή