Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

59 Υποτροφίες Εξωτερικού (26/07/2011)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο
«Αγγλική Ορολογία στη Νομική και τις Πολιτικές Επιστήμες» (ΦΕΚ 496/τ.Γ’/25‐7‐2011)
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 26‐9‐2011.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης


Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 487/τ.Γ’/21‐7‐2011 και 496/τ.Γ’/25‐7‐ 2011, δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων Δ.Ε.Π., ως εξής:

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (ΦΕΚ 487/τ.Γ’/21‐7‐2011)

«Χρυσός» Ελληνας στα Μαθηματικά

Από το Έθνος

Να διακριθεί ανάμεσα σε 560 "μαθηματικά μυαλά" από 101 χώρες κατάφερε ο μαθητής Γιώργος Βλάχος, που κατέκτησε την πρώτη θέση. Ακόμα τρία χάλκινα μετάλλια και μία εύφημη μνεία στις αποσκευές της ελληνικής ομάδας

«Nόμιζα ότι είχα λίγες πιθανότητες αλλά ταυτόχρονα πίστευα ότι αν προσπαθούσα λίγο παραπάνω μπορεί και να τα κατάφερνα», λέει ο Γ. Βλάχος (κέντρο) που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Αριστερά, ο Γιώργος Καλαντζής που κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο και δεξιά ο Αλέξανδρος Μουσάτωβ (χάλκινο μετάλλιο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Οριστική η κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης-ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΛΜΑΒΑΝΟΥΝ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ «ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ»

Μαρούσι , 25 / 07 / 2011
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 83840β / Δ2

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. 83840α /Δ2/22/07/2011 εγκυκλίου, η οποία σκοπό είχε τη διασφάλιση της ομαλής διεκπεραίωσης των θεμάτων που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι:

Δίκτυο Πανεπιστημιακών: Καταγγελία του προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Καταγγελία του προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ


Το Δίκτυο Πανεπιστημιακών καταγγέλλει το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ γιατί με τις θέσεις και κυρίως με τη στάση του προσπαθεί να εξασφαλίσει ισχυρό θεσμικό στήριγμα στην κυβερνητική πολιτική και ενεργεί υπηρετώντας τους επικοινωνιακούς σχεδιασμούς των κυβερνητικών επιτελείων, σε πλήρη αντίθεση με την πανεπιστημιακή κοινότητα που όφειλε να εκφράζει!

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις , Διευθύνσεις Π.Ε. και Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2011-12

Υπογράφηκαν από την υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις , Διευθύνσεις Π.Ε. και Πανεπιστήμια , ύστερα από αίτησή τους.
Για να δείτε τις αΑποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης κάνετε κλικ εδώ
Για να δείτε τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Δ/νσεις Εκπ/σης κάνετε κλικ εδώ
Για να δείτε τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια κάνετε κλικ εδώ

Υπουργείο Παιδείας: Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση


Για το έγγραφο "Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση" και το συνημμένο αρχείο πατήστε εδώ.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΟΣΕΠ) ΤΕΙ: Η ευθύνη για την ομαλή πορεία της μεταρρύθμισης ανήκει πλέον ακέραια στο Υπουργείο Παιδείας

ΘΕΜΑ: Σχέδιο νόμου του ΥΠΔΒΜΘ για την «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» που κατατέθηκε στη βουλή στις 21/07/11.

Το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή η Υπουργός ΠΔΒΜΘ, το απορρίπτει και ζητάει την απόσυρσή του. Το σχέδιο νόμου δεν ενσωματώνει καμία από τις ουσιαστικές προτάσεις της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ούτε καν αυτές για τις οποίες υπήρξε ρητή δέσμευση.

Υπουργείο Παιδείας: Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις - Το προσχέδιο νόμου


Δελτίο Τύπου                                             26/07/2011

Προγραμματισμός για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερμανία

Σημαντικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία, ανέλαβε παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Πληροφορικής

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει θέση ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Από τη Γραμματεία του τμήματος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Μοριακή Μικροβιολογία


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία [1] θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Μικροβιολογία"
ΦΕΚ 446/12-7-2011 τ.Γ

Από τη Γραμματεία του τμήματος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία

ΠΟΣΔΕΠ: Καλεί τους πανεπιστημιακούς σε ετοιμότητα εν όψει ψήφισης του Σχεδίου Νόμου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ συζήτησε την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και κατέληξε στα ακόλουθα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Απαντήσεις σε ζητήματα των ωρομισθίων εκπαιδευτικών των ΤΕΙ

Σειρά απαντήσεων στα ζητήματα που απασχολούν τους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της υπουργού Παιδείας Γιάννος Μητσός, στη συνάντηση με το ΔΣ της Ομσπονδίας Συλλόγων Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Ειδικότερα η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά με τις απαντήσεις που έλαβε: