Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Οκτώ θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου της Κύπρου


Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ κενών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Καταληκτική ημερομηνία: 08-07-2011
Πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος
τηλ. 0035722 892940-2

8 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου


Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία των οκτώ (8) από τα δώδεκα (12) πιο κάτω επιλεγόμενα μαθήματα αθλητισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (Σεπτέμβριο 2011 - Μάιο 2012). Τα μαθήματα βάσει των αναγκών του Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να προσφερθούν και κατά το Θερινό Εξάμηνο 2011-2012 (Ιούνιο 2012 - Ιούλιο 2012):

1. Πετόσφαιρα
2. Καλαθόσφαιρα
3. Ποδόσφαιρο
4. Χειροσφαίριση
5. Αντιπτέριση
6. Αντισφαίριση
7. Δια βίου Φυσική Κατάσταση
8. Αεροβική Γυμναστική
9. Σκουός
10. Τοξοβολία
11. Ποδηλασία
12. Judo

Καταληκτική ημερομηνία: 01-07-2011
Πληροφορίες:
Γραμματεία του Συμβουλίου Αθλητισμού
κα Ανδρονίκου
τηλ. 0035722 894180
e-mail: andronikou.lola@ucy.ac.cy

Σχετικός Σύνδεσμος:

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στο τμήμα αισθητικής και κοσμητολογίας

Το συμβούλιο του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην αριθ. 11 /27-5-2011συνεδρίσσή του, μετά την αριθ. 6/17-5-2011 απόφαση γενικής συνέλευσης Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη περιστασιακών εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδ. έτος 2011-2012 ως εξής: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας.

Τμήμα: Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Τομέας: Αισθητική – Κοσμητολογία

Επιστημονικοί συνεργάτες:

Μορφ. ιδιομ. προσώπου (θεωρία) 3ώρες/εβδ.
Χρώμα στο μακιγιάζ (θεωρία) 3ώρες/εβδ.
Αισθητική σώματος I (θεωρία) 3ώρες/εβδ.
Αισθητική σώματος II (θεωρία) 3ώρες/εβδ.
Αισθητική γυμναστική (θεωρία) 2ώρες/εβδ.
Τεχν. προσθετικών υλικών (θεωρία)2 ώρες/εβδ.
Με πτυχίο ΤΕΙ Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Ειδική κοσμητολογία (θεωρία) 2ώρες/εβδ.
Με πτυχίο ΑΕΙ Χημείας.

Εργαστηριακοί συνεργάτες:
Μορφ. ιδιομ. προσώπου (εργαστήριο) 12 ώρες/εβδ.
Αισθητική προσώπου I (εργαστήριο)12ώρες/εβδ.
Αισθητική προσώπου II (εργαστήριο)12ώρες/εβδ.
Χρώμα στο μακιγιάζ (εργαστήριο) 12ώρες/εβδ.
Αισθητική προσώπου III (εργαστήριο) 8 ώρες/εβδ.
Αισθητική σώματος I (εργαστήριο) 8ώρες/εβδ.
Μακιγιάζ - φωτ. - TV - κινηματογράφος (εργαστήριο) 8 ώρες/εβδ.
Μέθοδοι αποτρίχωσης I (εργαστήριο) 8 ώρες/εβδ.
Εφαρμογές laser στην αισθητική(εργαστήριο) 2 ώρες/εβδ.
Αισθητική σώματος II (εργαστήριο)8 ώρες/εβδ.
θεατρικό μακιγιάζ (εργαστήριο) 8ώρες/εβδ.
Μέθοδοι αποτρίχωσης II (εργαστήριο) 8 ώρες/εβδ.
Αισθητική γυμναστική (εργαστήριο)2 ώρες/εβδ.
Αισθητική σώματος III (εργαστήριο) 8 ώρες/εβδ.
Μέθοδοι αποτρίχωσης III (εργαστήριο) 8 ώρες/εβδ.
Τεχνική προσθετικών υλικών (εργαστήριο) 6 ώρες/εβδ.
Σεμινάριο τελειοφοίτων (εργαστήριο) 3 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΤΕΙ Αισθητικής και Κοσμητολογίας.
Κοσμητολογία I (εργαστήριο) 9ώρες/εβδ.
Κοσμητολογία II (εργαστήριο) 9ώρες/εβδ.
Κοσμητολογία III (εργαστήριο) 9ώρες/εβδ.
Ειδική κοσμητολογία (εργαστήριο)6 ώρες/εβδ.
Με πτυχίο ΑΕΙ Χημείας. 

Τομέας: Γενική - ειδική υποδομή.

Επιστημονικοί συνεργάτες:
Δερματολογία I (θεωρία) 3 ώρες/εβδ.
Δερματολογία II (θεωρία) 3 ώρες/εβδ.
Δερματολογία III (θεωρία) 3 ώρες/εβδ.
Δερματολογία IV(θεωρία) 2 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής και ειδικότηταΔερματολογίας.
Υγιεινή - μικροβιολογία (θεωρία) 3ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής και ειδικότηταΜικροβιολογίας.
Κυτταρική - αναπτυξιακή βιολογία(θεωρία) 3 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας.
Πρώτες βοήθειες (θεωρία) 2 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής και ειδικότητα Παθολογίας.
Ενδοκρινολογία (θεωρία) 3 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής και ειδικότητα Ενδοκρινολογίας.
Νοσολογία (θεωρία) 3 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής και ειδικότητα Παθολογίας.
Δίκαιο της υγείας – επιχειρήσεις υγείας (θεωρία) 3 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Νομικής.
Δεοντολογία της υγείας (θεωρία) 2ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Νομικής.
Ψυχολογία (θεωρία) 2 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας.
Διαιτολόγια (θεωρία) 2 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Διαιτολογίας.
Οργάνωση εργαστηρίου (θεωρία)3 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών και ειδικότητα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Μάρκετινγκ (θεωρία) 2 ώρες/εβδ. Με πτυχία ΑΕΙ Μάρκετινγκ.
δημόσια υγιεινή (θεωρία) 2 ώρες/εβδ. Με πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής και ειδικότητα Μικροβιολογίας.

Τα δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, στη γραμματεία Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος και στην ιστοσελίδα www.teithe.gr. Ιστοσελίδα του τμήματος: www.cosm.teithe.gr. Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία τηλέφωνο: 2310-791171.

Οδηγίες για τη συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών-Αρχίζουν 5 Ιουλίου-ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Oδηγίες προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές για τη διαδικασία συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, η οποία ξεκινά  την Τρίτη 5 Ιουλίου (σ.σ. από αύριο η κάθε Διεύθυνση θα ανακοινώσει το πρόγραμμα προσέλευσης των υποψηφίων) δίνει το υπ. Παιδείας με εγκύκλιό του. Eιδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες:

1.    Οι Δ/ντές Εκπ/σης θα πρέπει να εκτυπώσουν τις Μελέτες Περίπτωσης και να τοποθετήσουν σε φάκελο τη Μελέτη Περίπτωσης (Περίπτωση, Ενδεικτικές Ερωτήσεις, Ενδεικτικές Απαντήσεις) αυτούσια σε 7 αντίτυπα  για το Συμβούλιο και μια σελίδα με εκτύπωση μόνον της Περίπτωσης, η οποία θα δίδεται στον υποψήφιο Δ/ντή την ώρα της συνέντευξης για προετοιμασία του. Οι ενδεικτικές απαντήσεις θα σας αποσταλούν την ημέρα της συνέντευξης.

2.    Κατά την προσέλευσή του ο υποψήφιος Δ/ντής επιλέγει ένα φάκελο από το πλήθος των φακέλων που υπάρχουν ενώπιον του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής. Λαμβάνει από τον Πρόεδρο τη σελίδα με την Περιγραφή της Περίπτωσης και αποσύρεται για να τη μελετήσει.

3.    Στο διάστημα αυτό ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου Επιλογής θα αναγνώσουν τη Μελέτη Περίπτωσης, τις Ενδεικτικές Ερωτήσεις και τις Ενδεικτικές Απαντήσεις που στόχο έχουν να διαμορφώσουν πλαίσιο σκέψης και προβληματισμού στα μέλη του Συμβουλίου τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν και άλλες ερωτήσεις, πέραν των Ενδεικτικών, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Μελέτης Περίπτωσης. Με το τέλος της συνέντευξης τα 7 αντίτυπα της Μελέτης Περίπτωσης μαζί με το απόκομμα που δόθηκε στον υποψήφιο Δ/ντή τοποθετούνται στο φάκελο και χρησιμοποιούνται πάλι την επόμενη ημέρα. Για το λόγο αυτό διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου θα συμπληρώνεται το ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (επισυνάπτεται).

Πηγή

Υπουργείο Παιδείας: Διευκρινίσεις για τη Στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων


Διευκρινιστική εγκύκλιο  για τη Στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εξέδωσε σήμερα το υπ. Παιδείας.


Τι είπε η πολιτική ηγεσία για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων


Η διαμόρφωση του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που θα αποτελέσει   «γέφυρα» μεταξύ Εκπαίδευσης και Απασχόλησης, βρέθηκε σήμερα 27/06/2011, στο επίκεντρο συζήτησης, στο Υπουργείο Παιδείας, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. Στη συζήτηση, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, συμμετείχαν οικονομικοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί και παραγωγικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων.

Κατά την εισήγησή της, η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου,  υπογράμμισε την αναγκαιότητα για τη δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού.

Εισήγηση της Υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου:

«Είναι η πιο δύσκολη εβδομάδα της κυβέρνησης μέχρι σήμερα. Η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, στο οποίο έχουν εστιάσει την προσοχή τους διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι μια σημαντική απόφαση που αφορά τη χώρα, αλλά όχι μόνο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Παιδείας,  θεωρεί ότι το μεσοπρόθεσμο είναι μια σημαντική διαδικασία, αλλά μόνο μια συνιστώσα του εθνικού σχεδίου, το οποίο οφείλει να υλοποιήσει η χώρα.

Είναι σημαντική η απόφασή μας για το μέλλον και για τη χρηματοδότηση. Για αυτό είναι απαραίτητο να μην κατεβάζουμε τα μολύβια, αλλά να ανεβάζουμε τα μανίκια. Το εθνικό σχέδιο της χώρας είναι κάτι πιο μεγάλο και πιο σημαντικό. Αφορά όλους τους τομείς και όλους τους επιμέρους χώρους.

Για αυτό και στο Υπουργείο Παιδείας, απρόσκοπτα, χωρίς να σταματήσουμε ούτε μια ημέρα, υλοποιούμε το σχεδιασμό που ανακοινώθηκε το 2009 στις προγραμματικές δηλώσεις,  και σήμερα είμαστε εδώ για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, μια μείζονα πολιτική που αφορά στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και συνδέει την εκπαίδευση με την απασχόληση.

Είναι από τις βασικές προτεραιότητες, ώστε να αλλάξει η αγορά εργασίας και να αλλάξει με γρήγορους ρυθμούς η σύνδεση του εκπαιδευτικού μοντέλου, σε όλα τα επίπεδα, με την αγορά εργασίας και την παραγωγή.  Πρέπει να υλοποιήσουμε το στόχο: η Ελλάδα να έχει Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων έως το 2012. Γιατί όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία, μόνο εμείς και η Μολδαβία δεν είχαμε Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Και ενώ σε όλες τις χώρες η προσπάθεια κράτησε 4- 6 χρόνια, εμείς καλούμαστε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες σε δύο χρόνια. Όπως και σε πάρα πολλούς τομείς, μεταρρυθμίσεις 30 χρόνων υλοποιούνται μέσα σε 12 μήνες ή και λιγότερο».

Η Υπουργός στην ομιλία της αναφέρθηκε  στα δύο ερωτήματα που τέθηκαν ως βάση της σημερινής συζήτησης:

«Πρώτο ερώτημα: Με ποιες διαδικασίες και ποιες ασφαλιστικές δικλείδες θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και στην εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων;
Έχουμε συμφωνήσει όλοι για την αναγκαιότητα δημιουργίας ΕΠΠ. Η πορεία υλοποίησης του ΕΠΠ ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2010. Με το νόμο 3678/2010 για την Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης, που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2010, θεσμοθετήσαμε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και δημιουργήσαμε τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό έργο σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των βαθμίδων, φορείς διαπίστευσης και πιστοποίησης, κοινωνικούς εταίρους).

Ξεκίνησε πριν από περίπου οχτώ μήνες και συνεχίζεται η καταγραφή σε ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλων των τίτλων σπουδών που απονέμονται από φορείς της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγούνται από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης. Σε αυτό τον Εθνικό Κατάλογο Προσόντων μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί, από τίτλους που δίδονται στη χώρα,  περίπου 6.500 χιλιάδες.  Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι τίτλοι δίνονται, ώστε να μπορούμε μετά να τους αξιολογήσουμε και να τους αντιστοιχίσουμε.

Ξεκίνησε η αντιστοίχιση των προσόντων που απονέμονται από τη Δευτεροβάθμια και ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)  10 ενημερωτικές ημερίδες και τεχνικά σεμινάρια για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων σε όλη την Ελλάδα και προγραμματίζονται κι άλλες.

Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται όλες οι σχετικές πληροφορίες και η οποία θα συνδεθεί, σε επόμενο στάδιο, με τη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με την αντιστοιχία των προσόντων τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εντός του 2011 προγραμματίζεται από τον ΕΟΠΠ πιλοτική πιστοποίηση προσόντων σε επιλεγμένους επαγγελματικούς κλάδους αιχμής (τουρισμό, πράσινα επαγγέλματα).
Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενιαίου πλαισίου πιστοποίησης για όλα τα προσόντα είναι μια σημαντική διαδικασία, που αφορά όλη την κυβέρνηση. Υπάρχει συνεχής επαφή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, με τους υπόλοιπους Υπουργούς.

Είναι πολύ σημαντικό το Πλαίσιο Προσόντων να είναι Ενιαίο, με συναίνεση και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνεννόηση των κοινωνικών εταίρων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο πυρήνας είναι να κατανοήσουμε σε διακυβερνητικό επίπεδο- όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί και όλα τα δημόσια κέντρα και οι γραμματείες που έχουν την ευθύνη - ότι υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος που ορίζονται και πιστοποιούνται, πλέον, τα προγράμματα σπουδών και τα προσόντα.

Η πιστοποίηση προσόντων θα πρέπει να συνδέεται με την αναγνώριση σαφών και συγκεκριμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Γιατί αν σταματήσουμε μόνο στην πιστοποίηση ενός πτυχίου, όσο καλό και αν είναι, δεν είναι αρκετό.

Προχωρούμε στο θέμα των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων. Έχει γίνει μια προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια. Το ΕΚΕΠΙΣ  το έχει θέσει στις βασικές του προτεραιότητες, καθώς είναι από τα κεντρικά στοιχεία που συνδέουν την Εκπαίδευση με την Απασχόληση.

Τα επαγγελματικά περιγράμματα, όπως θα ορίζονται από το ΕΚΕΠΙΣ, θα λαμβάνονται υπόψη τόσο στην εκπόνηση των προγραμμάτων των ειδικοτήτων του Τεχνολογικού Λυκείου και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), όσο και στο σύστημα πιστοποίησης προσόντων της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Άρα έχουμε ένα πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει με τις ανάγκες της αγοράς και μια αγορά εργασίας που έχει άποψη για το πώς αυτά διαμορφώνονται.

Δεύτερο ερώτημα: Με ποιους τρόπους θα ενισχύσουμε τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, ιδιαίτερα στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Αρχική Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση;

Δεν υπάρχει σήμερα χώρα, οικονομικά ισχυρή, με υψηλούς δείκτες ανάπτυξης και υψηλούς δείκτες απασχόλησης, που να μην έχει αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα και προτεραιότητα την Τεχνική Εκπαίδευση.

Όλη η προσπάθεια που κάνουμε ως χώρα, εάν δεν ταυτιστεί με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα - ακόμη και εάν υλοποιήσουμε το μεσοπρόθεσμο με τον καλύτερο τρόπο και πετύχουμε τους στόχους - εάν δεν αλλάξουμε εκπαιδευτικό σύστημα από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο και την Τεχνική Σχολή, πάλι θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση.  Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι αλλαγές που συζητάμε σήμερα έχουν να κάνουν άμεσα με το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Στο Υπουργείο Παιδείας, ανατέθηκαν με τα Π.Δ. 189/2009 και Π.Δ. 24/2010 η εποπτεία και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης  και όλων των λοιπών εκπαιδευτικών μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών.

Προς αυτή την κατεύθυνση ανακοινώσαμε τις αλλαγές στο Τεχνολογικό Λύκειο με στόχο να γίνει πιο ελκυστική η Τεχνική Εκπαίδευση. Να ενισχυθεί η συμμετοχή στην Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και να υπάρξει αναβάθμιση της ποιότητάς της.

Γίνεται μια ολοκληρωμένη δουλειά στο χώρο της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, που αφορά όλους τους τομείς.

Εισάγεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η ένταξή της στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα. Για χρόνια αντιμετωπιζόταν με δογματικό τρόπο. Κάθε τέτοια προσπάθεια συνδέθηκε με τον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό.
Βάζουμε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας, οριζόντια, σε όλα τα μαθήματα ξεκινώντας από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μέχρι την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο κατεξοχήν χώρος προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας, ωστόσο είναι ο χώρος της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  Στο αναμορφωμένο Τεχνολογικό Λύκειο προωθούμε την επιχειρηματική σκέψη και πρωτοβουλία, τόσο με διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, οι οποίοι προάγουν την αριστεία, όσο και με την ένταξη της επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών και το άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία και την παραγωγή.

Η υπόθεση της νεανικής  επιχειρηματικότητας και καινοτομίας συνδέει τη  δημιουργικότητα των νέων με την έρευνα, την επιστήμη και την τεχνολογία.

Στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης η προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης και της καινοτομίας είναι αναγκαία, έτσι ώστε όλοι να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δομικά προβλήματα, καθώς δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τις στατιστικές μελέτες ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές για την εργασία, το 1/ 4 της ανεργίας οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει σωστή αντιστοίχιση προσόντων και αναγκών της αγοράς εργασίας.

Για αυτό και σήμερα προχωράμε σε αλλαγή των ειδικοτήτων στα Τεχνολογικά Λύκεια και σε  σύνδεσή τους με τις ανάγκες κάθε περιφέρειας και Δήμου, ώστε να μπορούν να ορίζουν οι ίδιοι τις ειδικότητες που χρειάζονται, από ένα «καλάθι» ειδικοτήτων που θα προσφέρει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στόχος είναι η αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της  χώρας και η σύνδεση των παρεχόμενων προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Προχωράμε σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την κινητικότητα, δηλαδή τη σύνδεση της τυπικής με τη μη τυπική εκπαίδευση, την αναγνώριση και πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, την εισαγωγή συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) κατά αναλογία με το σύστημα πιστωτικών μονάδων στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ECTS).

Τα παιδιά και στο Τεχνολογικό Λύκειο και στα ΙΕΚ θα παίρνουν πιστωτικές μονάδες, τις οποίες θα μπορούν να «προσθέτουν» και να «μεταφέρουν», δηλαδή θα μπορεί κάποιος να τελειώσει το Τεχνολογικό Λύκειο, έχοντας συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες, μετά να πάει σε ένα  ΙΕΚ και να προσθέσει το κομμάτι προγράμματος που λείπει, ώστε να πάρει ένα επιπλέον προσόν ή μια εξειδίκευση, και  τέλος τα Τεχνολογικά Ιδρύματα και τα Πανεπιστήμια θα έρχονται να βάζουν τους όρους για να μπορεί κάποιος να συνεχίσει και στην Ανώτατη.

Επόμενος τομέας είναι οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη μετάβαση από το σχολείο στην απασχόληση. Έχουμε μια σειρά από δράσεις όπως πρακτική άσκηση, μαθητεία, εισιτήριο απασχόλησης, σύνδεση με επιχειρήσεις κ.α.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η διά βίου συμβουλευτική, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης με την ίδρυση ή την αναμόρφωση των υφιστάμενων δομών συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Εάν δούμε τα δείγματα των χωρών που έχουν συνδέσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, είναι εξαιρετικά καθοριστικός ο ρόλος των κοινωνικών φορέων. Παρόλο που είχαν γίνει στο παρελθόν σημαντικές προσπάθειες, η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων είχε πάντοτε τα συνδικαλιστικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, και όχι τα χαρακτηριστικά της εμπειρογνωμοσύνης.

Ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε σε ένα εθνικό σύμφωνο για την ανάπτυξη της Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων μείζονος σημασίας γιατί μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα, αν και τυγχάνει μικρής ανταπόκρισης όσον αφορά στο δημόσιο διάλογο και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Τέλος, η Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, στην ομιλία της ανέφερε :

«Δεν υπάρχει κανένας φορέας και κανένας χώρος που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα αυτή τη δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας. Πάνω από τη χώρα υπάρχει ένα «γκρίζο σύννεφο», μια κατάθλιψη, μια αμφιβολία. Καθένας από εσάς, καθένας από εμάς είναι ένας ηγέτης στο χώρο του.

Θα τα βγάλουμε πέρα και η χώρα θα περάσει αυτή τη δύσκολη στιγμή, εάν ξεπεράσουμε όχι μόνο  τη δύσκολη στιγμή της Βουλής, που δεν θα είναι η μόνη – θα υπάρξουν και άλλες – αλλά αν καθένας στο χώρο του δώσει μια νέα προοπτική, αν σταματήσουμε να γυρίζουμε όλοι «γύρω από την ουρά μας» και ανοίξουμε δρόμους σε όλα τα επίπεδα.

Γιατί η χώρα δεν έχει υστέρηση μόνο στο δημοσιονομικό τομέα, ούτε μόνο στην είσπραξη των φόρων. Η χώρα έχει υστέρηση σε όλα τα ζητήματα. Αναλαμβάνουμε ως πολιτικό σύστημα τις ευθύνες και καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του στον τομέα του».Εισήγηση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Φώφης Γεννηματά
«Ίσως πολλοί σήμερα να αναρωτηθούν, μέσα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, την πιο δύσκολη ίσως εβδομάδα για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική κυβέρνηση, για την προοπτική μας, γιατί εμείς είμαστε εδώ και συζητούμε για θέματα Παιδείας. Πολλοί αναρωτιούνται, πολλοί θα πουν, μα τι μας λέτε τώρα; Και όμως αυτή τη στιγμή, η γνώση μπορεί να είναι ένα αντίδοτο στη κρίση, είναι η κρίσιμη δύναμη», ανέφερε στην τοποθέτηση της η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φώφη Γεννηματά.

«Αυτό που χρειαζόμαστε για να βγούμε από την κρίση, για να εξασφαλίσουμε μια προοπτική, είναι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος και σε αυτό το σχέδιο πρωταρχικό ρόλο θα διαδραματίσει η Παιδεία.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων για το οποίο συζητούμε σήμερα δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν το έχει καταρτίσει. Μπορεί να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, σε έναν σημαντικό μοχλό εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας που στη δεδομένη στιγμή το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη.

Το μήνυμα μας είναι ότι καμία γνώση δεν πάει χαμένη και με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε όλα τα προσόντα που διαθέτει ένας πολίτης ανεξάρτητα από τον τρόπο που τα έχει αποκτήσει και να τα αντιστοιχίσουμε με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό».

Η κυρία Γεννηματά ανέφερε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα έως τώρα:
«Τα πιο βασικά είναι η νομοθετική κατοχύρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και το δυναμικό ξεκίνημα της διαδικασίας καταγραφής όλων των πτυχίων, τίτλων και βεβαιώσεων που χορηγούνται από τους «φορείς τυπικής εκπαίδευσης» και «διά βίου μάθησης» της χώρας. Επίσης σημαντική είναι η Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη για τη σύσταση της γνωμοδοτικής επιτροπής για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων».

Όπως σημείωσε η κυρία Γεννηματά η γνωμοδοτική επιτροπή και οι κλαδικές ομάδες εργασίας που θα συσταθούν, θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια για την απάντηση των παρακάτω ερωτήσεων.

-Ποιοι είναι οι περιγραφικοί δείκτες κατά κλάδο και πως αντιστοιχίζονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων;

-Ποια μεθοδολογία πιστοποίησης των προσόντων θα πρέπει να υιοθετήσουμε και ποιο σύστημα πιστοποίησης;

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι σημαντική θα είναι η συμβολή των Περιφερειών στην αναμόρφωση των σπουδών στα ΙΕΚ και αναφέρθηκε και στα προγράμματα που ξεκινούν το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.

-Κουπόνι αρχικής κατάρτισης

-Πρόγραμμα «Μάθηση στον πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα» - Η παροχή του νέου προγράμματος και των πυλώνων του περνά συνολικά μέσα από τους Καλλικρατικούς Δήμους

-Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ
-Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
-Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων
-Εισιτήριο στην Απασχόληση

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Διήμερη παράταση οριστικοποίησης του μηχανογραφικού δελτίου


Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι, λόγω της προκηρυχθείσας απεργίας από τη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, για τις 28 και 29 Ιουνίου 2011, η προθεσμία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για όλους τους υποψηφίους, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η ώρα λήξης της οριστικοποίησης είναι μέχρι 24:00 της ίδιας ημέρας.

Ανησυχούν οι Πρυτάνεις για τις «διαρροές» του υπ. Παιδείας


Η ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με πολύ μεγάλη ανησυχία, οι υπογράφοντες Πρυτάνεις των τριών αρχαιοτέρων Πανεπιστημίων της χώρας μας, καθηγητές Θεοδόσης Πελεγρίνης, Γιάννης Μυλόπουλος και Σίμος Σιμόπουλος, παρακολουθούμε κατά τις τελευταίες εβδομάδες μια συντονισμένη προσπάθεια προερχόμενη από το Υπουργείο Παιδείας να πειστεί η κοινωνία μας ότι έχει διαμορφωθεί ήδη το νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο θα λειτουργούν εφεξής τα πανεπιστήμιά μας. 

Με σειρά οργανωμένων δημοσιευμάτων και συνεντεύξεων προτείνονται μέτρα, με τα οποία υποτίθεται ότι έχουν συμφωνήσει τα πανεπιστήμια ή αν, αντίθετα, συμβεί να μην συμφωνούν, διατυπώνεται ευθέως ή υπαινικτικά η απειλή ότι πρόκειται να υποστούν κυρώσεις, που μπορούν να φτάσουν μέχρι του σημείου διακοπής της παρεχόμενης στα Πανεπιστήμια επιχορήγησης.

Θα θέλαμε, με την παρούσα ανακοίνωσή μας, προς ενημέρωση της κοινωνίας, στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να λογοδοτούμε, να καταστήσομε σαφή τα ακόλουθα:

1.       τα πανεπιστήμια, τόσο στις Συγκλήτους των όσο και στις Συνόδους των Πρυτάνεων, έχουν απερίφραστα δηλώσει την ανάγκη να γίνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των, οι οποίες θα συμβάλουν αποφασιστικά στην βελτίωσή τους για την έξοδο της κοινωνίας μας από την κρίση, και όχι στην διάλυσή τους,

2.       τα πανεπιστήμια κατ' επανάληψη έχουν εκφράσει την διάθεσή τους να διεξαγάγουν ουσιαστικό διάλογο με το Υπουργείο για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην λειτουργία τους, το οποίο, όμως, μέχρι σήμερα κάθε άλλο παρά έχει ανταποκριθεί στο αίτημά τους αυτό,

3.       τα πανεπιστήμια αποτελούν χώρους ελευθερίας έτσι, ώστε οποιουδήποτε είδους υπαινιγμοί απειλής να μην τα πτοούν στην αποστολή, που τους έχει ανατεθεί από την ευνομούμενη πολιτεία για δημόσια και δωρεάν παιδεία.
Τέλος, για να υπάρξει ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση με το οικείο Υπουργείο σχετικά με το νομοθέτημα που προετοιμάζει, θα πρέπει αυτό εγκαίρως και εγκύρως να μας το έχει θέσει υπόψιν.
Οι Πρυτάνεις:
του ΕΚΠΑ: Θεοδόσης Πελεγρίνης, του ΑΠΘ: Γιάννης Μυλόπουλος, του ΕΜΠ: Σίμος Σιμόπουλος

Υπουργείο Παιδείας: Προκήρυξη θέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στελέχη σε Εφορευτικά Συμβούλια Δημοσίων Βιβλιοθηκών


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ141/τ.Α’/10-06-2003), οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες διοικούνται από τα Εφορευτικά Συμβούλια και τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή. Το Εφορευτικό Συμβούλιο μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης απαρτίζεται από πέντε τακτικά μέλη και πέντε αναπληρωτές που θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται με τις ως άνω διατάξεις. Η θητεία των μελών είναι τριετής και μη αμειβόμενη.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Εφορευτικών Συμβουλίων Δημοσίων Βιβλιοθηκών, από 23-06-2011 έως και 10-07-2011.

Αρμοδιότητες

Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης και σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

-Εγκρίνει τις δαπάνες, μεριμνά για την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού και γενικώς εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών.

-Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό.

-Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων.

-Καταρτίζει τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

- Έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της Βιβλιοθήκης.
Ο/Η  υποψήφιος/α πρέπει να:

Διαθέτει χρόνο για εθελοντική προσφορά και συμμετοχή.

Προέρχεται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που μία Δημόσια Βιβλιοθήκη έχει δεχθεί δωρεά ή παραχώρηση χρήσης ακινήτου ή δωρεά υλικού άνω των δέκα χιλιάδων τόμων από ιδιώτη ή φορέα, στο Εφορευτικό Συμβούλιο μετέχει, αν το επιθυμεί, ο ιδιώτης, όσο ζει, ή εκπρόσωπος του φορέα κατά περίπτωση. Αν οι ιδιώτες ή οι φορείς είναι περισσότεροι του ενός, μετέχει ένας εξ αυτών.

Τα υπό στελέχωση Εφορευτικά Συμβούλια αφορούν στις εξής Δημόσιες Βιβλιοθήκες:
Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας «Αιάντειος» Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών Δημόσια Βιβλιοθήκη Δελφών Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη και Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς «Ζωσιμαία» Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου-Mουσείο Τυπάλδων Ιακωβάτων Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μήθυμνας Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών Δημόσια Ρουμάνειος Βιβλιοθήκη Μολάων Δημόσια Βιβλιοθήκη ΜουζακίουΔημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου Δημόσια Κεντρική Iστορική Βιβλιοθήκη Σάμου Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»

Αναγνώριση πτυχίων ξένων Ανοιχτών Πανεπιστημίων

Σύμφωνα με δύο αποφάσεις που έλαβε η Ολομέλεια του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα μετά από εξ αποστάσεως σπουδές για τους οποίους έχει ζητηθεί η ισοτιμία και η αντιστοιχία τους προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα παρακάτω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι.(καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στο Ε.Α.Π.), αφού κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο – για την ισοτιμία τους προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), δύνανται να κριθούν και για την αντιστοιχία τους προς τα πτυχία που απονέμονται από τα εν λόγω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. :

1. Τμήματα Φιλολογίας (Ελληνικής και Ξένων)

2. Τμήματα Ιστορίας\Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας)

3. Τμήματα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής)

4. Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής ημεδαπής

5. Τμήματα Ψυχολογίας

πηγή

Πανελλήνια Ενωση Καθηγητών Πληροφορικής: Αποκλείουν καθηγητές Πληροφορικές από τις θέσεις Διευθυντών Σχολείων


Ορισμένα συμβούλια επιλογής Δ/ντων σχολικών μονάδων και ΣΕΚ δεν αποδίδουν τις προβλεπόμενες μονάδες της πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε. στους υποψήφιους Δ/ντές των κλάδων Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επιλογής τους αναφέρει σε ανακοίνωσή της  η Πανελλήνια Ενωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ). Συγκεκριμένα , σύμφωνα με την ΠΕΚΑΠ, δεν αποδίδονται:

Α) οι 2 μονάδες της πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1.

Το αιτιολογικό στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ότι οι γνώσεις αυτές αποτελούν προσόν διορισμού και γι αυτό δεν μοριοδοτούνται.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση τα εξής:

Στο νόμο 3848/2010, με βάση τον οποίο γίνονται οι επιλογές στελεχών εκπαίδευσης, πουθενά δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Αν ο νομοθέτης ήθελε να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, θα το είχε προβλέψει σαφώς, όπως έκανε με τη μοριοδότηση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας για την οποία, στο άρθρο 13 παρ. 2, ι), διατυπώνεται ότι: «Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού».

Αποτελεί κατάφωρη παράβαση κάθε αρχής δικαίου και αποτελεί ποινική παράβαση, η αυθαίρετη προσθήκη σε διατάξεις νόμου απόψεων που δεν έχουν προβλεφθεί ρητά στις διατάξεις του. Τα μέλη των συμβουλίων επιλογής έχουν ευθύνη και σε ατομικό επίπεδο.

Σημειώνουμε ότι στις κρίσεις του 2010 για την επιλογή των Δ/ντών των Δ/νσεων Δ.Ε, οι υποψήφιοι των κλάδων Πληροφορικής ΠΕ190-ΠΕ20 μοριοδοτήθηκαν για τις γνώσεις αυτές κανονικά με βάση τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π., όπως ακριβώς αναφέρεται και στη φετινή Υπουργική Απόφαση 45143/ Δ2/13-4-2011 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 582 τ.Β'/13-4-2011).

Εκτός των άλλων, το ερώτημα που προκύπτει είναι, πώς είναι δυνατόν για τα ίδια προσόντα να αποδίδονται τα μόρια σε κάποιον που είναι υποψήφιος για τη θέση Δ/ντή Εκπ/σης και να μην του αποδίδονται όταν είναι υποψήφιος για Δ/ντής σχολείου;

Β) Οι 3 μονάδες της πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2.

Ο νόμος 3848/2010 δεν αναφέρει συγκεκριμένο κωδικό έργου ή κάποιο ελάχιστο αριθμό ωρών για την απόδοση των μονάδων του ως άνω κριτηρίου. Με βάση αυτό, οποιεσδήποτε συνάδελφος, όχι μόνο Πληροφορικής, προσκομίσει δικαιολογητικά ότι έχει επιμορφωθεί σε θέματα χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και πιο ιδιαίτερα σε θέματα διδακτικής του αντικειμένου διδασκαλίας του, δικαιούται τις 3 μονάδες της επιμόρφωσης.

Σημειώνουμε επίσης ότι σε συγκεκριμένο έργο επιμόρφωσης που αυθαίρετα αναγνωρίζουν τα συμβούλια επιλογής ως το μόνο έγκυρο, δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής οι συντριπτικά περισσότερες ειδικότητες εκπαιδευτικών και μεταξύ αυτών βέβαια ο κλάδος Πληροφορικής, κάτι το οποίο έχει καταγγελθεί και από την ΟΛΜΕ ως αντισυνταγματικό, αφού καταπατείται η αρχή των ίσων ευκαιριών.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.
 • Καλεί τα μέλη των συμβουλίων επιλογής, ιδιαίτερα τους αιρετούς του κλάδου, να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να αποδώσουν τα σχετικά μόρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-ΠΕ20.
 • Καλεί επίσης όλους τους συναδέλφους που θίγονται, σε πρώτη φάση να καταθέσουν τη σχετική ένσταση που έχει συντάξει o νομικός σύμβουλος της Π.Ε.ΚΑ.Π., και δηλώνει ότι είναι αποφασισμένο να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια για την απόδοση της Δικαιοσύνης και τον καταλογισμό ευθυνών σε κάθε αρμόδιο που παραβιάζει συνειδητά τις αρχές του δικαίου και νόμους του κράτους.

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY Πρόσληψη διδασκόντων - διδασκουσών βάσει του Π.Δ. 407 / 80 στο τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής

Η Γ. Σ. του τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην 4η/06.04.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελλοντική πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του τμήματος:


 • Συγκριτική Εκπαίδευση 
 • σχεδιασμός εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τη σχολική μονάδα 
 • Μουσειολογεία, Μουσειοπαιδαγωγική 
 • Εικαστικές δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία 
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Θεσμών, Οργανισμών και Προγραμμάτων 
καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος που έχουν σημαντική ερευνητική ή καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος που έχουν σημαντική ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο πεδίο, να καταθέσουν ή να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου), τα παρακάτω δικαιολογητικά:


 • αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται το γνωστικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει
 •  εκτενές βιογραφικό σημείωμα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
 • αντίγραφα του δημοσιευμένου έργου τους 
 • αντίγραφα τίτλων σπουδών, (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ).

Τίθεται υπόψη των ενδιαφερομένων ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Η Διεύθυνση του Τμήματος είναι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Οδός Λ. Δημοκρατίας 1, Κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΤΛΟΥ», 1ος όροφος, Σ. Κ. 85100, Ρόδος.

Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Τεχνικού (ΣΤΕΑΤΧ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2011-2012


Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Τεχνικού (ΣΤΕΑΤΧ) ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του για το Εκπαιδευτικό Έτος 2011-2012.
Καταληκτική ημερομηνία: 30-06-2011

Πληροφορίες: τηλ. 210 2611682

Επισυνάπτεται η προκύρηξη.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για τη συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων


Εκπαιδευτική Νομοθεσία (pdf) του Ιωάννη Γιαννακού και της Αγγελικής Ζήση
Δημόσια Διοίκηση και Στελέχη της Εκπαίδευσης (pdf) της Θεοδώρας Δρούλια και του Φώτη Πολίτη
Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Δεξιότητες (pdf) της Φωτεινής Παρασκευά και της Αικατερίνης Παπαγιάννη
Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης (pdf) της Ελένης Κατσαρού και της Μαρίνας Δεδούλη


Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθούν τα αντικειµενικά µόρια των πάνω από 30.000 εκπαιδευτικών που έχουν καταθέσει αίτηση για τη διεκδίκηση θέσης διευθυντού σχολικής µονάδας στα περίπου 15.000 σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Αυτή την περίοδο τα επταµελή Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣ∆Ε) εξετάζουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τις επόµενες µέρες θα ανακοινώσουν τους αξιολογικούς πίνακες µε βάση τα µετρήσιµα µόρια (Επιστηµονική και Παιδαγωγική Συγκρότηση έως 24 µονάδες, Υπηρεσιακή κατάσταση – ∆ιοικητική και Καθοδηγητική Εµπειρία έως 14 µονάδες).

Μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων θα δοθεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα για τυχόν ενστάσεις και µετά τον έλεγχο των ενστάσεων και τους νέους αξιολογικούς πίνακες θα ακολουθήσει η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του επταµελούς Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Επιλογής.

Μοριοδότηση
η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ κάθε µέλους του Συµβουλίου αποτυπώνεται σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο καταγράφονται οι µονάδες βαθµολόγησής του µε τη σχετική αιτιολόγηση. Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση» είναι ο µέσος όρος των µονάδων της βαθµολογίας των παρόντων µελών του Συµβουλίου. Ο µέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος µονογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη του Συµβουλίου.

Τήρηση πρακτικών
ΚΑΤΑ Τη δίαρκεία της συνέντευξης, ο γραµµατέας του Συµβουλίου έχει την ευθύνη τήρησης πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαµβάνουν την προσέλευση των υποψηφίων µε τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα µε την αιτιολογηµένη βαθµολογία των µελών και, τέλος, τη λήξη των εργασιών.

Τι αλλάζει
Οι ΦΕΤΙΝΕΣ κρίσεις – επιλογές των διευθυντών σχολικών µονάδων σε σχέση µε τις προηγούµενες (2006) διαφέρουν στα παρακάτω:
(1) Στις φετινές κρίσεις οι µονάδες για την Επιστηµονική Παιδαγωγική Συγκρότηση φτάνουν µέχρι τις 24 ενώ το 2006 έφταναν έως 14.
(2) Αντίθετα, φέτος µειώνονται τα µόρια για την Υπηρεσιακή Κατάσταση – ∆ιδακτική και ∆ιοικητική Εµπειρία σε 14 από 24 που ήταν το 2006.
(3) Μειώνεται επίσης η βαρύτητα της συνέντευξης (από 20 µονάδες το 2006 σε 15 µονάδες σήµερα). Ωστόσο στην πραγµατικότητα έχουµε αύξηση στη βαρύτητα της συνέντευξης καθώς φέτος τα µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων είναι 7, εκ των οποίων οι 5 είναι διορισµένοι και οι 2 αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, ενώ το 2006 οι διορισµένοι ήταν 3 και 2 οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών.
(4) Αυτό που αλλάζει είναι οι αρµοδιότητες του διευθυντή σχολικής µονάδας. Στο πλαίσιο της νέας δοµής, ο ρόλος του διευθυντή αναβαθµίζεται σε ένα είδος manager ενώ, αντίθετα, ο σύλλογοςδιδασκόντων υποβαθµίζεται.

Καθορισµός τρόπου τήρησης πρακτικών συνεντεύξεων
Ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και η διαδικασίατης συνέντευξης των υποψήφιων στελεχών εκπαίδευσης θα έχει ως εξής:

Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον του Συµβουλίου Επιλογής.

Οι ηµεροµηνίες προσέλευσης των υποψηφίων ορίζονται από το οικείο Συµβούλιο Επιλογής.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυµα προσέλευσης κατά την καθορισµένη γι’ αυτούς ηµεροµηνία, υποβάλλουν µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), αίτηµα αλλαγής ηµεροµηνίας προς το οικείο Συµβούλιο Επιλογής.

Το Συµβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα βάσει της τεκµηρίωσης του αιτήµατος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση δύναται να ορίζει νέα ηµεροµηνία προσέλευσης, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη, αποκλείονται από την επιλογή.

η δίαδίκασία της συνέντευξης περιλαµβάνει τρεις (3) φάσεις:
(α) Προετοιµασία του υποψηφίου πάνω σε ένα θέµα –µελέτη περίπτωσης.
(β) Εισήγηση µέλους του Συµβουλίου Επιλογής.
(γ) Παρουσίαση του θέµατος από τον υποψήφιο –ερωτήσεις Συµβουλίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης καταρτίζεται τράπεζα θεµάτων – µελετών περίπτωσης στα οποία προετοιµάζονται οι υποψήφιοι πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Για τον σκοπό αυτό συγκροτείται οµάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η επιλογή θεµάτων για την κατάρτιση πίνακα θεµάτων και η σφράγιση κάθε θέµατος σε ξεχωριστό φάκελο. Ο φάκελος κάθε θέµατος – µελέτης περίπτωσης περιέχει δύο υποφακέλους που προορίζονται ένας για τον υποψήφιο και ένας για το Συµβούλιο.

Οι φάκελοι φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, απ’ όπου κάθε ηµέρα συνέντευξης παραλαµβάνονται, κατά τυχαίο τρόπο, από τον πρόεδρο του οικείου Συµβουλίου Επιλογής προ της εισόδου στην αίθουσα συνεδριάσεων, ισάριθµοι των υποψηφίων φάκελοι.

Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου Συµβουλίου Επιλογής και επιλέγει έναν από τους σφραγισµένους φακέλους.

Ο γραµµατέας ανοίγει τον φάκελο ενώπιον τουΣυµβουλίου και του υποψηφίου και παραδίδει έναν υποφάκελο στον υποψήφιοκαι έναν στον πρόεδρο του Συµβουλίου.

Ο υποψήφιος αποχωρεί σε ειδικό χώρο προκειµένου να προετοιµαστεί επί του θέµατος – µελέτης περίπτωσης που επέλεξε.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ανοίγεται ο υποφάκελος και κάθε µέλος παραλαµβάνει αντίγραφο του θέµατος. Το µέλος του Συµβουλίου που είχε αναλάβει τη µελέτη του φακέλου του υποψηφίου παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

ΜΕΤΑ Το περας του χρόνου που το Συµβούλιο Επιλογής ορίζει για την προετοιµασία του υποψηφίου, ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει την περίπτωση που µελέτησε εντός του χρόνου που ορίζει το Συµβούλιο Επιλογής.

Στη συνέχεια, µέλη του Συµβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, µε σκοπό να µορφώσουν γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.

Τέλος, ο πρόεδρος ανακοινώνει την κρίση του Συµβουλίου επί των γραπτών αντιρρήσεων που τυχόν είχε υποβάλει ο υποψήφιος µετά την κοινοποίηση σε αυτόν των αξιολογικών µονάδων, τις οποίες είχε συγκεντρώσει κατά µοριοδοτούµενο κριτήριο και συνολικά.

Μαγνητοφώνηση
ΣΤΗΝ αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου εγκαθίσταται ψηφιακός εξοπλισµός µαγνητοφώνησης (µικρόφωνα – καταγραφικά) από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη µαγνητοφώνηση της διαδικασίας της συνέντευξης.

Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου Συµβουλίου Επιλογής για την παρουσίαση της περίπτωσης που µελέτησε και την προσφώνηση του ονόµατός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστηµα µαγνητοφώνησης.

Η λειτουργία του συστήµατος διαρκεί µόνο για όσο ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται µε το πέρας της συνέντευξης και πριν από την αποχώρηση του υποψηφίου.

Το προϊόν µαγνητοφώνησης παραδίδεται ως ηχητικό αρχείο από την προαναφερόµενη εταιρεία στον πρόεδρο του οικείου Συµβουλίου Επιλογής.

Υπουργείο Παιδείας: Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών


Κατόπιν πολλών ερωτημάτων, που τέθηκαν, σχετικά με την επιλογή των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία:

1. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 δε μοριοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, εδάφια ζ και η, του Ν. 3848/2010.

2. Σύμφωνα με τη με αριθμ.45143/Δ2/13-4-2011(Φ.Ε.Κ.582 τ. Β΄/ 13-4-2011) Υπουργική Απόφαση, όπου στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 που αφορούν στην αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, αναφέρεται η φράση «….θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση….», το υποψήφιο στέλεχος μοριοδοτείται μόνο για μια θέση από τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις και κυρίως για εκείνη η οποία αποτιμάται με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

3. Μοριοδοτούνται μόνο οι θέσεις που ορίζονται στο άρθρο 14 του  Ν. 3848/2010. Συνεπώς η θητεία Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, υπευθύνων τομέων ΣΕΚ, οι θέσεις προέδρων κοινοτήτων (ΟΤΑ) κ.α. δε μοριοδοτούνται.

4. Η θητεία Δ/ντή και Αν. Δ/ντή Ι.Ε.Κ. μοριοδοτείται αντίστοιχα με τη θητεία Δ/ντή Σχολικής Μονάδας Δ/θμιας Εκπ/σης.

5. Πτυχία ΤΕΙ ανεξάρτητου χρόνου κτήσεως θεωρούνται πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης (διατάξεις Ν. 2916/2001, όπως ισχύει σήμερα). Πτυχία ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ ισοτιμιθέντα με ΤΕΙ (Ν. 1865/1989) δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι ακολουθούν την πορεία της ανωτατοποίησης, διότι δε γίνετε καμία αναφορά στη σχετική νομοθεσία.

6. Σχετικά με την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέα του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 14, παρ. 3 εδάφιο β περ. ββ, του Ν. 3848/2010, μοριοδοτούνται μόνο οι θέσεις Προέδρου – Διοικητή και Αντιπροέδρου – Υποδιοικητή.

            Σημειώνεται ότι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά την προσμέτρηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής.

ΔΟΑΤΑΠ: Βαθμολογική αντιστοιχία τίτλων σπουδών ισότιμων προς τα πτυχία των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Απόφαση της Ολομέλειας του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ ορίζει ότι «Δίνεται το δικαίωμα σε κατόχους τίτλων σπουδών που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τα πτυχία των ελληνικών Α.Ε.Ι. να αιτηθούν τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους ακόμη και στη περίπτωση που αυτοί δύνανται να αναγνωρισθούν και ως αντίστοιχοι μετά από συμπληρωματική εξέταση σε μαθήματα».

Επίσης: « Η βαθμολογική αντιστοιχία θα επαναπροσδιορίζεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εξετάσεων λαμβάνοντας υπόψη και τους βαθμούς των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων σε Ελληνικό Α.Ε.Ι.»

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου Του Κράτους για τα εκλεκτορικά μελών ΔΕΠ


α)Εάν η κατατεθείσα εισηγητική έκθεση που υπογράφεται από τον κ. Α., ο οποίος ζήτησε την εξαίρεσή του από μέλος της εισηγητικής επιτροπής για τη διασφάλιση αμεροληψίας της κρίσης, θεωρείται έγκυρη ή όχι;

β) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου η εισηγητική επιτροπή; Και

γ) Αν ο κ. Α. και κάθε άλλος εξαιρεθεί για τους ίδιους λόγους πρέπει να αντικατασταθεί ή όχι από μέλος του εκλεκτορικού σώματος;

Τα τρία παραπάνω ερωτήματα έθεσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : «ΓΚΑΦΑ» του υπουργείου Παιδείας στο Μηχανογραφικό


Απίστευτο κι όμως αληθινό. Το υπ. Παιδείας  συμπεριέλαβε στα μηχανογραφικά δελτία που συμπληρώνουν αυτές τις ημέρες οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ 25 νέες θέσεις για την Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΕΠΑΘ, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, τη στιγμή που πριν μερικές εβδομάδες η κυβέρνηση ψήφισε νόμο  που καταργεί τη συγκεκριμένη σχολή.

Στην δια νόμου καταργηθείσα σχολή φοιτούσαν παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας και αποφοιτούσαν ως δάσκαλοι. Με την κατάργηση της  σχολής είχε συμφωνήσει και η Νέα Δημοκρατία η οποία σήμερα με ανακοίνωσή της  κάνει λόγο για  «παλινωδίες και το αλαλούμ της κυβέρνησης που αγνοεί ή λησμονεί τα νομοθετήματα που η ίδια ψήφισε, βάλλεται η αξιοπιστία ακόμα και του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων».

Επίσης σε σχετική ανακοίνωση η ΝΔ σημειώνει τα εξής: « Ένα επιπλέον ζήτημα που αναδείχθηκε μέσα από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων είναι το γεγονός, ότι πριν από λίγες εβδομάδες ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ νομοσχέδιο για την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), όπου μέχρι σήμερα φοιτούσαν παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας και αποφοιτούσαν ως δάσκαλοι. Στόχος της κατάργησης αποτέλεσε η αναβάθμιση της σε Ανώτατο Πανεπιστημιακό Τμήμα, για το οποίο συμφωνήσαμε όλοι.

Τελικά ως δια μαγείας, υπόπτως και περιέργως στα μηχανογραφικά δελτία προβλέπονται 25 νέες θέσεις για την ΕΠΑΘ, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Τα ερωτηματικά που εγείρονται είναι πολλά. Το σίγουρο είναι ότι προκύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας και σημαντικότατες πολιτικές ευθύνες, καθώς τα μηχανογραφικά δελτία εμπεριέχουν σχολή που έχει δια νόμου καταργηθεί.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να σοβαρευτεί, να αναλάβει τις ευθύνες της και επιτέλους να απαντήσει αν αυτό έγινε λόγω της συνηθισμένης προχειρότητας τους ή κρύβεται κάποια άλλη σκοπιμότητα».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα


Οι υποψήφιοι, που συμμετείχαν στα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων  μπορούν να πληροφορούνται τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

ΠΟΣΔΕΠ: Να διακοπεί το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης


Να διακοπεί αμέσως η υλοποίηση του προγράμματος της Μείζονος Επιμόρφωσης ζητά το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των πανεπιστημιακών , η ΠΟΣΔΕΠ, και να υπάρξει «ένας ριζικός ανασχεδιασμός του προγράμματος αυτού,  ο οποίος θα συνδυαστεί με τη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης επιμορφωτικής πολιτικής».

Τους λόγους της διακοπής υλοποίησης του προγράμματος της Μείζονος Επιμόρφωσης, η ΠΟΣΔΕΠ, τους εξηγεί στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ κατά την 5η Συνεδρίασή της την  ΠΕΜΠΤΗ  16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 συζήτησε το πολύ σημαντικό θέμα του προγράμματος της Μείζονος Επιμόρφωσης και έχει καταλήξει στα ακόλουθα:

Η  εκπαίδευση βιώνει επί πολλά  χρόνια μια  ανυπαρξία  επιμορφωτικής πολιτικής η οποία λειτουργεί ανασταλτικά στην επιστημονική και  επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Παρ’ όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι σήμερα απουσιάζει μια εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παρότι οι δράσεις επιμόρφωσης στο ΕΣΠΑ θα απορροφήσουν πάνω από το 50% των διαθέσιμων κονδυλίων. Αντίθετα εμφανίζονται αποσπασματικές  δράσεις επιμόρφωσης (όπως αυτές  για το «νέο Λύκειο», για τα αναλυτικά προγράμματα, για τις νέες τεχνολογίες, για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση  κ.λπ.) χωρίς συνοχή και εντελώς αποκομμένες η μία από την άλλη.

Η πιο προβληματική επιμορφωτική δράση η οποία υλοποιείται  αυτή την περίοδο και  έχει προκαλέσει την αντίδραση σημαντικής μερίδας εκπαιδευτικών-επιμορφωτών αλλά και εκπαιδευτικών της πράξης τόσο για τη μεθοδολογία όσο και για την ποιότητα του παρεχόμενου επιμορφωτικού υλικού, είναι το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό:

Ø  διατηρεί τις ίδιες ακριβώς, προβληματικές και αναποτελεσματικές, δομές και μορφές υλοποίησης επιμορφωτικών  προγραμμάτων,
Ø  δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης, έτσι ώστε την επομένη της ολοκλήρωσής του το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να έχει διαμορφώσει νέες βιώσιμες δομές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Ø  δεν συνδέει τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν ήδη με την αρχική τους εκπαίδευση, ώστε να διαμορφωθεί  ένα συνεχές ανανέωσης των επιστημονικών τους  γνώσεων
Ø  Υιοθετεί μια αμφίβολης αποτελεσματικότητας μεθοδολογία, η οποία ήδη προκαλεί  έντονες αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς της πράξης
Ø  Παρέχει ένα επιμορφωτικό υλικό, η δομή και το περιεχόμενο του οποίου αποδεικνύουν περίτρανα και την προχειρότητα του εγχειρήματος και τη μηδαμινή συμβολή του στην επιστημονική αναβάθμιση  της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκονται στην εκπαίδευση

Η ΠΟΣΔΕΠ,  διαπιστώνει με λύπη  της  ότι παρά την κριτική, που άσκησε παράλληλα με άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις στο Πρόγραμμα της Μείζονος Επιμόρφωσης (Βλέπε, απόφαση 5ης Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής 9-10-2010 και  Απόφαση της 8ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Γραμματείας 17-6-2010), το Υπουργείο Παιδείας και το υπό κατάργηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προχωρούν, χωρίς καμιά αλλαγή, στην υλοποίηση του αρχικού σχεδίου, το οποίο παρουσιάζει σοβαρότατες αδυναμίες στους στόχους αλλά και στις διαδικασίες υλοποίησης.

Για τους παραπάνω λόγους  προτείνουμε, την ύστατη αυτή στιγμή,  να διακοπεί αμέσως η υλοποίηση του προγράμματος της Μείζονος Επιμόρφωσης και να υπάρξει ένα ριζικός ανασχεδιασμός του προγράμματος αυτού,  ο οποίος θα συνδυαστεί με τη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης επιμορφωτικής πολιτικής.