Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση του «νέου;»προγράμματος σπουδών χημείας Α Λυκείου χωρίς τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής; του Βασίλη Παπαχρήστου


Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος - Χημικός MEd


Στις 17 Ιουνίου 2011 αναρτήθηκε, στις ιστοσελίδες εκπαιδευτικών θεμάτων, το υπ’ αριθμ. 58110/Γ2/20-05-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικών Επιτροπών για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για την Α’ τάξη του Νέου Λυκείου και τη Διατύπωση Προτάσεων για το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Υλικό».

Μερικά απλοϊκά ερωτήματα γεννώνται με την πρώτη ανάγνωση.

1. Πότε δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις εν λόγω Επιστημονικές Επιτροπές;
2. Δεν θα έπρεπε να έχει δημοσιοποιήσει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, ως όφειλε το Ελληνικό Δημόσιο;
3. Ένας μήνας χρειάζεται, στη ψηφιακή εποχή που ζούμε, από την ημερομηνία υπογραφής της αποφάσεως μέχρι και την ημερομηνία αναρτήσεώς της στον ισότοπο της διαύγειας (http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/4Α319-89 16 Ιουνίου 2011);
4. Ποιο το έργο της εν λόγω Επιστημονικής Επιτροπής αναφορικά με το «νέο;;;» πρόγραμμα σπουδών χημείας Α Λυκείου αφού:
Α. συγκροτήθηκε μετά την ανακοίνωση του;
Β. είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που ανακοινώθηκε το 1999;

Υπενθυμίζω ότι το «νέο;;;» Πρόγραμμα Σπουδών έχει δημοσιοποιηθεί με το υπ’ αριθμ. 55168/Γ2/13-05-2011 έγγραφο της Δνσης Σπουδών Βθμιας Εκπσης, δηλαδή επτά ημέρες νωρίτερα από την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής και δεκατέσσερις (14) ημέρες νωρίτερα έχει αναρτηθεί στον ισότοπο της διαύγειας (http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/4Α3Π9-1 02/06/2011).

5. Ποια η αμοιβή των μελών αυτής της Επιτροπής;

Κάθε νουνεχής και με απλή λογική εκπαιδευτικός, μέχρι πρότινος, θεωρούσε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενστερνιζόταν πλήρως:
«Το Λύκειο σήμερα έχει ως προς το διδακτικό προσωπικό:
· εκπαιδευτικούς πολύ υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης (το 34.7% των έχουν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, κατοχή δεύτερου πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Master ή Διδακτορικό)»
Μία από τις πολλές ρήσεις της υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την 31η Μαρτίου, ημέρα της εξαγγελίας του Και(ε)νού Λυκείου.


Δυστυχώς οι πράξεις του απέχουν παρασάγγας από τα λεχθέντα τους. Μήπως θεωρούν τους εκπαιδευτικούς ως ανθρώπους «μειωμένης αντίληψης» και εξασθενημένων αντανακλαστικών που μπορούν ανά πάσα στιγμή να τους καταρρακώνουν και να τους χειραγωγούν;


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Σαββατοκύριακο παραλαμβάνουν τις βαθμολογίες οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τη Δευτέρα στα Λύκεια

Το υπ. Παιδείας κάλεσε τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. (εκτός Αττικής), τα γραπτά των οποίων βαθμολογήθηκαν στο Κέντρο σας, να παραλάβουν με εκπρόσωπό τους αποκόμματα και καταστάσεις κατά Λύκειο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή την Κυριακή το πρωί 19-6-2011.

Ειδικά για την περιφέρεια της Αττικής (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατ. Αττική, Δυτ. Αττική και Πειραιά) τα αποκόμματα, οι καταστάσεις και οι δισκέτες θα παραληφθούν το Σάββατο το πρωί 18-6-2011 ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ από τα Βαθμολογικά Κέντρα που βαθμολόγησαν τα γραπτά δοκίμια των παραπάνω περιοχών και θα παραδοθούν σε προκαθορισμένο χώρο στην Αττική.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. θα παραδώσουν τα αποκόμματα, τις δισκέτες και τις καταστάσεις στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) περιοχής ευθύνης τους τη Δευτέρα 20-6-2011 στις 8 π.μ.

Το υπ. Παιδείας εφιστά ιδιαίτερα η προσοχή να μην κοινοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους.

Oι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), με τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, αμέσως μετά την παραλαβή των καταστάσεων, των δισκετών και των αποκομμάτων θα πρέπει να προβούν στον έλεγχο της ορθότητας, μεταξύ των στοιχείων των βαθμολογικών κέντρων και των αποκομμάτων, ώστε με την ανακοίνωση της βαθμολογίας μεταξύ 11:00 π.μ. και 12 της ίδιας μέρας Δευτέρα 20-6-2011 να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος. Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το οικείο βαθμολογικό κέντρο και τη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΔΒΜΘ (τηλ. 210-3442709) για τη σχετική διόρθωση.

Στη συνέχεια οι Διευθυντές των Λυκείων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΠΔ 60/2006 μπορούν να συγκαλέσουν το σύλλογο διδασκόντων προκειμένου να εκδοθούν άμεσα τα αποτελέσματα απόλυσης.

Οι βεβαιώσεις πρόσβασης στους αποφοίτους της Γ΄ Ημερήσιων Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), της Δ΄ Εσπερινών Λυκείων και εσπερινών ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και σε όσους κατόχους απολυτηρίου επανεξετάστηκαν φέτος στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου δε θα χορηγηθούν, πριν παραληφθούν από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) οι μηχανογραφικές καταστάσεις (οι οποίες θα είναι διαφορετικές για τα ΓΕΛ και διαφορετικές για τα ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄) από τη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΔΒΜΘ, στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα βαθμολογικά δεδομένα (προφορικοί βαθμοί τετραμήνων, μέσος όρος προφορικών, προσαρμογή προφορικού βαθμού, γραπτοί βαθμοί, βαθμοί πρόσβασης μαθημάτων και γενικός βαθμός πρόσβασης).

Οι καταστάσεις αυτές προγραμματίζεται να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 27 Ιουνίου και οι σχετικές βεβαιώσεις θα χορηγηθούν αμέσως μόλις γίνει ο σχετικός έλεγχος των καταστάσεων αυτών με τα αντίστοιχα στοιχεία που διατηρούνται στα Λύκεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παραλάβετε μαζί με τις καταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψηφίους Εσπερινού Λυκείου, που έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησαν και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο, εκτός αν υπάγονται σε εξαιρέσεις (φοίτηση μόνο στην τελευταία τάξη) οπότε εκτός της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλεται κατά περίπτωση και:

ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή

ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά τους ή

ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφησαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους ή

ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσαν πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

Επίσης για τους μαθητές ξένου σχολείου, που λειτουργεί στην Ελλάδα, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις αφού κατέθεσαν το απολυτήριο του ξένου σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Ειδικά οι μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οφείλουν, επιπλέον, να καταθέσουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους.

Τέλος τα αποκόμματα, οι δισκέτες και οι καταστάσεις των επαναληπτικών, εξετάσεων θα αποσταλούν από τα δύο Βαθμολογικά Κέντρα με ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ τη Δευτέρα 20-6-2011 ώστε να παραληφθούν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. την επόμενη μέρα. Εξυπακούεται ότι και για τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εξετάσεων θα ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες.

Η λέξη ΠΑΣΟΚ σε βιβλίο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προκάλεσε την αντίδραση της ΔΑΚΕ Θεσσαλονίκης

Η φράση « ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, Κεντρική προγραμματική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ…..» (Τόμος Α: Γενικό Μέρος , σελίδα 1) που περιέχεται στο βιβλίο του Προγράμματος Μείζονος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο διανεμήθηκε, σ’ όλα τα επιμορφωτικά κέντρα, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κορυφαίου συνδικαλιστικού οργάνου των δασκάλων και νηπιαγωγών, της ΔΟΕ.


Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Α.Κ.Ε/Π.Ε Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ε Ι

Την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία μετά,

Από τη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών
Την υποχρηματοδότηση της παιδείας
Τις συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς, καταργήσεις Σχολικών Μονάδων
Την κατάργηση του Διδασκαλείου
Την κατάργηση της Β Ξένης Γλώσσας
Την απαξίωση-κατάργηση του ολοημέρου
Και δεν έχει τελειωμό ο κατάλογος των εκπτώσεων στη ποιότητα της εκπαίδευσης,

Έφτασε στο έσχατο σημείο, ξεπερνώντας κάθε έννοια ηθικής και εντελώς απροκάλυπτα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα μείζονος επιμόρφωσης και Ευρωπαϊκά Κονδύλια ΕΣΠΑ , να προπαγανδίζει με τους κομματικούς εγκάθετους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τον αντιεκπαιδευτικό Νόμο 3848/2010.

Μέσα στα βιβλία του προγράμματος μείζονος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τα οποία διανεμήθηκαν σήμερα 16-6-2011, σ’ όλα τα επιμορφωτικά κέντρα αναφέρονται τα εξής :

1. Στο τόμο Α: Γενικό Μέρος , σελίδα 1 αναφέρει: « ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, Κεντρική προγραμματική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ…..»

2. Στο τόμο Α: Γενικό Μέρος , σελίδα 4 αναφέρει: «Στη διασφάλιση ενός αντικειμενικού και ενιαίου τρόπου επιλογής και πρόσληψης εκπαιδευτικών με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας» Δηλ. όλοι εμείς οι εν’ ενεργία εκπαιδευτικοί προσληφθήκαμε με αναξιοκρατικό σύστημα;

Επειδή θεωρούμε την εκπαίδευση Εθνική Υπόθεση και όχι κομματική καθώς επίσης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κέντρο έρευνας για την Παιδεία και όχι κομματικό παραμάγαζο, απαιτούμε, την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου βιβλίου και την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους έκδοσης των Βιβλίων.         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ             ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην τηλεπισκόπηση στη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ.

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS (http://labrsgis.web.auth.gr ) της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ, δέχεται αιτήσεις για έναν υποψήφιο διδάκτορα στη θεματική περιοχή "τηλεπισκόπηση εδαφοϋδατικών πόρων". Η έρευνα θα εστιάσει στην εκτίμηση ποσοτικών παραμέτρων (εξατμισοδιαπνοή, εδαφική υγρασία, δείκτης φυλλικής επιφάνειας) με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, στα πλαίσια του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος "MyWater: Συγχώνευση υδρολογικών μοντέλων και τηλεπισκόπησης για παροχή αξιόπιστων υδατικών πληροφοριών" (http://mywater-fp7.eu )

Αναζητούμε υποψήφιους με μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στην γεωπληροφορική, γεωγραφία, περιβαλλοντική τηλεπισκόπηση, οικολογία τοπίου ή άλλες σχετικές εξειδικεύσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ένα δυνατό υπόβαθρο στην ποσοτική τηλεπισκόπηση (quantitative remote sensing), εκτενή εμπειρία στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, και κατά προτίμηση πτυχίο φυσικής, μιας γεωεπιστήμης ή σχολής με εφαρμοσμένη υδραυλική. Επίσης, θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην απογραφή φυσικών πόρων και στις αλληλεπιδράσεις εδάφους-νερού-ατμόσφαιρας. Εμπειρία σε προγραμματισμό με macro language θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Απαραίτητα προσόντα: άριστος χειρισμός της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά), καλή ικανότητα επικοινωνίας, και προθυμία να ενσωματωθεί στο ερευνητικό περιβάλλον του Εργαστηρίου. Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται επίσης: διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Προσφέρουμε συνεργασία με μια απαιτητική διεπιστημονική ομάδα που διευθύνεται από κορυφαίους επιστήμονες, ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στη Θέρμη (Google Maps placemark), οργανωμένη τεχνική υποδομή (εξοπλισμός και λογισμικό), και χρηματοδότηση μερικής απασχόλησης από ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα FP7, το οποίο θα παρέχει επίσης και τα δεδομένα για την διδακτορική έρευνα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 30 μήνες.

Η αίτηση αποτελείται από βιογραφικό σημείωμα, μια επιστολή που εξηγεί τα κίνητρά σας, και στοιχεία επικοινωνίας προηγούμενων εργοδοτών ή καθηγητών για συστάσεις. Αιτήσεις γίνονται δεκτές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Δρ Θωμάς Αλεξανδρίδης: thalex@agro.auth.gr) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 ή μέχρι να συμπληρωθεί η θέση. Η επιλεγμένη αίτηση που θα συγκεντρώνει τα προβλεπόμενα προσόντα θα αποσταλεί στη Γραμματεία της Σχολής για έναρξη της νόμιμης διαδικασίας εγγραφής.

Υπεύθυνος: Ν. Συλλαίος, ομ. καθ.
Πληροφορίες: Θωμάς Αλεξανδρίδης
τηλ. 2310 991757
e-mail: thalex@agro.auth.gr
URL: http://labrsgis.web.auth.gr/

Επιστημονικοί Συνεργάτες, Εργαστηριακοί Συνεργάτες & Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων στο ΤΕΙ Λαμίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Το ΤΕΙ Λαμίας ανακοινώνει την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδημαϊκό έτος 2011‐2012.

Περίοδος Υποβολής: 23/06/2011-12/07/2011

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

tei_lamias_160611.pdf    330.14 KB

2 άτομα στο ΤΕΙ Πάτρας στο πλαίσιο της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Πάτρας"

Το ΤΕΙ Πάτρας ενδιαφέρεται για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης, να συνεργαστεί με «Εξωτερικούς Συνεργάτες» για την Τεχνική υποστήριξη του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πάτρας σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:
Πρόσληψη δύο (2) ατόμων – «Εξωτερικών Συνεργατών» για την Τεχνική υποστήριξη του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πάτρας

Τα δύο (2) άτομα θα εδρεύουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, έργο των οποίων θα είναι η τεχνική υποστήριξη του συγχρηματοδοτούμενου έργου της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Πάτρας.

Καταληκτική ημερομηνία: 24-06-2011

Πληροφορίες: τηλ. 2610 369451 και 2610 369450

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

tei_patras_160611.pdf    155.66 KB

Πληροφορίες προς τους υποψηφίους για όλα τα τμήματα των ΤΕΙ της χώρας

Οι υποψήφιοι πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο θα πρέπει να ανατρέξουν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα τμήματα των ΤΕΙ, δεδομένου ότι πολλά από αυτά δίνουν «εισιτήριο» για την αγορά εργασίας.

Για να δείτε τα τμήματα με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε όλες τις πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ.

Aπομακρύνθηκε ο Γ. Πανάρετος-Παραμένει το υπόλοιπο σχήμα στο υπ. Παιδείας


Σε απομάκρυνση από το υπ. Παιδείας του υφυπουργού Γιάννη Πανάρετου προχώρησε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, ενώ παραμένουν υπουργός η Αννα Διαμαντοπούλου, Αναπληρώτρια υπουργός η Φώφη Γεννηματά και υφυπουργός η Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Στην απομάκρυνση του Γ. Πανάρετου από το υπ. Παιδείας έπαιξαν ρόλο οι αντιδράσεις των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ειδικά στο πρόσωπο του στενού φίλου του Γ. Παπανδρέου.

Οι αρμοδιότητες του κ. Πανάρετου (τριτοβάθμια και πανελλαδικές) αναμένεται να περάσουν στην Αν. υπουργό Φ. Γεννηματά.

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος, Ευάγγελος Βενιζέλος

Υπουργλος Οικονομικών Ευάγελος Βενιζέλος

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης

Υπουργός Αμυνας Πάνος Μπεγλίτης

Υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υφυπουργοί Ξυνίδης, Μωραΐτης

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας

Υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, υφυπουργός Γ. Πεταλωτής

Υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Λαμπρινίδης

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος

Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης

Υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης

Υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου

Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής

Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος

Υπουργός Υποδομών Γιάννης Ραγκούσης.

Πηγή