Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Αποτελέσματα έρευνας για τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-Οι μαθητές «διψούν» για ειδικότητες Κομμωτικής και Αισθητικής- 948 καθηγητές με ελάχιστο ή καθόλου διδακτικό ωράριο

Τα βασικά συμπεράσματα έρευνας για τα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπ. Παιδείας.

Σύμφωνα με την έρευνα:

-Στις Επαγγελματικές Σχολές το 87% των μαθητών κατευθύνεται σε 8 κυρίως Ειδικότητες. Από τους μαθητές αυτούς, το 41% ακολουθεί τις ειδικότητες Κομμωτικής και Αισθητικής, το 32% ακολουθεί 4 τεχνικές ειδικότητες (Θερμοϋδραυλικών, Ηλεκτρολόγων, Αερίων Καυσίμων και Αμαξωμάτων) και το 14% ακολουθεί τις παραϊατρικές ειδικότητες (Βοηθών Φαρμακείων και Φυσιοθεραπευτών).

-Σε όλα τα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ της χώρας καταγράφονται 948 καθηγητές με ελάχιστο ή καθόλου διδακτικό ωράριο εκ των οποίων οι 289 είναι καθηγητές γενικών μαθημάτων.

-Ττο 75% του μαθητικού δυναμικού επιλέγει το Γενικό Λύκειο και το 25% το Επαγγελματικό Λύκειο.

-Οι βασικότεροι λόγοι που προκαλούν στην απαξίωση των ΕΠΑ.Σ είναι η μη παροχή απολυτήριου τίτλου λυκείου, η στέρηση από τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ της δυνατότητας επαγγελματικής ανέλιξης μέσω ανώτερων σπουδών, ο ανορθολογικός διαχωρισμός των ειδικοτήτων μεταξύ ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ, αλλά και η μη εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας στις Επαγγελματικές Σχολές του ΥΠΔΒΜΘ.

Το υπουργείο εκπόνησε, για πρώτη φορά, μελέτη σχετικά με την «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων του Υπουργείου, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

Η πράξη υλοποιήθηκε από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πηγή

Ποια απάντηση θεωρεί ως σωστή η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο θέμα Δ3 της Βιολογίας γενικής παιδείας

Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων, έδωσε ως απάντηση στο θέμα Δ3 τα εξής:

Α. Η είσοδος του αντιγόνου γίνεται με εμβόλιο (καμπύλη α), καθώς οι μικροοργανισμοί δεν πολλαπλασιάζονται.

Β. Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση καθώς τα αντισώματα παράγονται μερικές ημέρες μετά τη μόλυνση (καμπύλη β).

Η παραπάνω απάντηση είναι ασφαλώς σωστή. Ωστόσο όμως δεν είναι και η μοναδική σωστή απάντηση. Οι λόγοι συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. Οι μαθητές (και οι καθηγητές) με βάση το σχολικό βιβλίο δεν μπορούν με απόλυτη βεβαιότητα να ξέρουν πότε ξεκινά η παραγωγή αντισωμάτων στη πρωτογενή και πότε στη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση. Αυτό που μπορούν να συμπεράνουν είναι πως κατά τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση η παραγωγή των αντισωμάτων γίνεται γρηγορότερα από τη πρωτογενή. Δεν είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς σε ημέρες ξεκινά η παραγωγή των αντισωμάτων για κάθε περίπτωση. Ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να φανεί μόνο αν στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται η πρώτη έκθεση και η επανέκθεση του ίδιου ατόμου στο ίδιο αντιγόνο. Δεν μπορεί να βγει κανένα μοναδικό και ασφαλές συμπέρασμα με μόνο δεδομένο ένα διάγραμμα εμφάνισης αντισωμάτων σε ένα άτομο, αν δεν υπάρχει συγκριτικό διάγραμμα.

2. Η παραγωγή αντισωμάτων κατά τη πρωτογενή και δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο, και από αντιγόνο σε αντιγόνο. Ο χρόνος έναρξης της παραγωγής αντισωμάτων κατά τη πρωτογενή και δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση δεν είναι ίδια για όλα τα άτομα στο ίδιο αντιγόνο. Επηρεάζεται από την ηλικία, την κατάσταση διατροφής και υγείας, από τη παρουσία και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών που πιθανά έχει εκτεθεί το άτομο στο ίδιο χρονικό διάστημα. Επηρεάζεται επίσης και από τη κατάσταση του ανοσοποιητικού του συστήματος, από τη χορήγηση φαρμάκων (αντιβιοτικών, ανοσοκατασταλτικών κ.α).

3. Η παραγωγή αντισωμάτων κατά τη πρωτογενή και δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση είναι διαφορετική από αντιγόνο σε αντιγόνο στο ίδιο άτομο. Υπάρχουν μικροοργανισμοί επιθετικοί και ήπιοι. Υπάρχουν μικροοργανισμοί που πολλαπλασιάζονται με ταχύ ρυθμό αμέσως μετά τη μόλυνση και προκαλούν συμπτώματα, όπως επίσης και άλλοι ηπιότεροι που δεν προκαλούν εμφανή συμπτώματα στο άτομο. Επίσης διαφορετική είναι η αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος ενός ατόμου (και άρα ο χρόνος έναρξης παραγωγής αντισωμάτων) ανάλογα με το είδος του αντιγόνου (νεκρός μικροοργανισμός, ζωντανός και τι είδους;, γύρη συστατικό από φάρμακο, συστατικό από τρόφιμο, κύτταρο από άλλο άτομο κ.α)

4. Ο χρόνος αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος επίσης είναι διαφορετικός σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τον αριθμό των αντιγόνων που εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό. Στο συγκεκριμένο θέμα (Δ3) ο άξονας της συγκέντρωσης δεν δίνει καμιά πληροφορία για τη ποσότητα του αντιγόνου που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό.Παρακάτω αναφέρονται περιπτώσεις που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν να αντιστοιχούν ως απάντηση στην ερώτηση και τις καμπύλες του θέματος Δ3.

Παράδειγμα 1. Ένα άτομο τραυματίζεται τυχαία από μια μολυσμένη σύριγγα που βρέθηκε σε ένα χώρο που σύχναζαν τοξικομανείς. Η σύριγγα είχε χρησιμοποιηθεί πολύ καιρό πριν, και το άτομο που τη χρησιμοποιούσε ήταν μολυσμένο. Επομένως περιείχε νεκρούς μικροοργανισμούς, οι οποίοι κατά τη στιγμή της μόλυνσης εισέρχονται στο άτομο, δεν πολλαπλασιάζονται (γιατί είναι από καιρό νεκροί), ενώ ενεργοποιείται δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση γιατί το άτομο ήταν εμβολιασμένο ή είχε ενεργητική φυσική ανοσία στο συγκεκριμένο παθογόνο παράγοντα. Το άτομο δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Παράδειγμα 2.Άτομο εκτίθεται σε κάποιο ιό της γρίπης το μήνα Σεπτέμβριο, εμφανίζοντας μόνο ήπια συμπτώματα τα οποία παρέρχονται γρήγορα και δεν οδηγούν στη τυπική συμπτωματολογία της συγκεκριμένης γρίπης. Το Νοέμβριο που ξεκίνησε η κυκλοφορία του εμβολίου για το συγκεκριμένο ιό της γρίπης το άτομο αποφασίζει να εμβολιαστεί. Στη περίπτωση αυτή ενεργοποιείται δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση έπειτα από εμβολιασμό, και φυσικά το άτομο δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Παράδειγμα 3. Πολλά εμβόλια χορηγούνται σε δόσεις. Όταν κάποιος κάνει τη δεύτερη δόση ενεργοποιείται δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση καθώς έχει προηγηθεί η πρώτη δόση.

Παράδειγμα 4. Το θέμα Δ3 αναφέρεται στην είσοδο κάποιου είδους αντιγόνου σε έναν άνθρωπο. Ο μαθητής γνωρίζει πως αντιγόνο δεν είναι μόνο ζωντανός η νεκρός μικροοργανισμός άλλα ως αντιγόνα μπορούν να δράσουν κύτταρα ή ορός από άλλα άτομα ή ζώα. Έστω λοιπόν ότι το άτομο που αναφέρει το θέμα Δ3 είναι άτομο που επειδή πάσχει από κάποια ασθένεια (π.χ β-θαλασσαιμία) μεταγγίζεται συχνά. Τα αντιγόνα που εισέρχονται στον άνθρωπο είναι αντιγόνα των ερυθροκυττάρων, τα οποία εισέρχονται λόγω της μετάγγισης σε μεγάλη ποσότητα αμέσως, και φυσικά δεν πολλαπλασιάζονται. Το άτομο εμφανίζει δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση, καθώς του είχε χορηγηθεί και στο παρελθόν αίμα με του συγκεκριμένου τύπου αντιγόνο.Όλα τα παραπάνω, όπως και πολλά άλλα παραδείγματα μπορούν να δείξουν πως η περίπτωση του εμβολίου για τη συγκεκριμένη περίπτωση άσκησης, όπως δόθηκε, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως η μοναδική.

Η περίπτωση της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης έπειτα από χορήγηση εμβολίου είναι μία πιθανή περίπτωση (ίσως και η πιθανότερη) δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί και η περίπτωση της δευτερογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και σύμφωνα με τη θεωρία και το διάγραμμα (εικόνα 1.26) στο σχολικού βιβλίου δεν είναι ξεκάθαρο πόσες μέρες μετά ξεκινά η παραγωγή των αντισωμάτων στη πρωτογενή και δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση. (και καλώς δεν είναι ξεκάθαρο γιατί αυτό όπως αναφέρθηκε διαφέρει από άτομο σε άτομο και από αντιγόνο σε αντιγόνο).

Συμπερασματικά θεωρώ πως οι απαντήσεις της κεντρικής επιτροπής εξετάσεων δεν αποτελούν τη μοναδική λογική εξήγηση του προβλήματος που δόθηκε.

θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στα βαθμολογικά κέντρα έτσι ώστε αγνοηθεί η εξήγηση της καμπύλης α ως εμβόλιο, και να θεωρηθεί ως σωστή απάντηση για το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης και η πρωτογενής και η δευτερογενής.Γιάννης Δουκάκης - Βιολόγος

Τουλάχιστον 18 μαθητές έλαβαν τις απαντήσεις

Άρση του τηλεφωνικού απορρήτου 100 μαθητών θα ζητήσει τη Δευτέρα ο εισαγγελέας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση με τη διαρροής που συντάραξε τις Πανελλαδικές, σε εξεταστικό κέντρο του Γαλατσίου.
Όπως δείχνει η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τουλάχιστον δεκαοκτώ μαθητές έλαβαν στο κινητό τους τις απαντήσεις για τα θέματα των Μαθηματικών και τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Οι τρεις καθηγητές που έστειλαν τα μηνύματα από τη πλευρά τους τόνισαν ότι επρόκειτο για "ενημέρωση" των μαθητών, οι οποίοι ήταν αγχωμένοι για το πως έγραψαν και πως δεν είχαν σκοπό να παραβιάσουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.
Το χρονικό της υπόθεσης
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, στις 10.04 της 18ης του μήνα, ο συγκεκριμένος μαθητής ζήτησε να πάει στην τουαλέτα για σωματική του ανάγκη, αλλά κατά την επιστροφή του ένας από τους καθηγητές παρατήρησε ότι από την τσέπη του προεξείχε κάτι.
Όταν τον έψαξε, διαπίστωσε πως ήταν κινητό τηλέφωνο. Ο καθηγητής, ανοίγοντας το τηλέφωνο, είδε ότι υπήρχε sms με τις απαντήσεις στο πρώτο θέμα του διαγωνίσματος.
Όταν ερωτήθη ο μαθητής, από πού εστάλη το συγκεκριμένο μήνυμα στο τηλέφωνό του, απάντησε ότι προερχόταν από το φροντιστήριο, στο οποίο πήγαινε. Ως εκ τούτου, ο διευθυντής του σχολείου μετέβη στην Ασφάλεια Αττικής και κατήγγειλε το περιστατικό στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Ακολούθως, ενημερώθηκε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ελένη Ράικου, η οποία διέταξε προφορικά τη διενέργεια προανάκρισης για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αδίκημα.
Χθες, κλιμάκιο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, παρουσία εισαγγελέα, ξεκίνησε έρευνα στο φροντιστήριο, όπου βρέθηκε κατάσταση μαθητών, μεταξύ των οποίων και ο συγκεκριμένος μαθητής. Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αρχεία που θα εξεταστούν.
Όπως διευκρινίστηκε από την Αστυνομία, δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων, διότι ούτως ή άλλως στις 09.30, μισή ώρα μετά την έναρξη των διαγωνισμάτων, τα θέματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
Το γραπτό του μαθητή, που επιχείρησε την ηλεκτρονική αντιγραφή, μηδενίστηκε. Δικογραφία σχηματίζεται για όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις του εκπαιδευτικού ερευνητή Χρήστου Κάτσικα στο NEWS 247, "η εμπλοκή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έγινε για να διαπιστωθεί η προέλευση του μηνύματος και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αυτό προήλθε από πρόσωπο που έχει σχέση με φροντιστήριο ή διδάσκει σε αυτό".