Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Πολιτικών Mηχανικών

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών του Aριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στην αριθμ. 12/28-6-2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ.7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 2517/97, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θέσεις του Π.Δ. 407/1980 στο τμήμα Φιλολογίας

To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον τακτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/01-06-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ. 407/1980 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 (Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο) για τη διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Φιλολογίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θέσεις του 407/80 στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον τακτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄αριθ. 60η /16.06.2011 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/ Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ./τος 407/80 για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για τη διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Κόρινθο:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θέσεις του Π.Δ./τος 407/80 στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον τακτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16/7-6-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ./τος 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για τη διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, που εδρεύει στην Κόρινθο:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας

Το τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση ΔΕΠ ως εξής:

Μία [1] θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γερμανόφωνη λογοτεχνία και Πολιτισμός των αρχών του 20ου αιώνα"

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 θέση ΔΕΠ της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση ΔΕΠ ως εξής:

Μία θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Οικονομική - Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων»

Στοιχεία: ΦΕΚ446/Γ/2011

Κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ

89 Υποτροφίες Εξωτερικού (19/07/2011)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ :Περιμένουμε απαντήσεις απ το υπ. Παιδείας

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (Π.Ε.Α.), ενημερώνει όλους τους εκπαιδευτικούς για την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Το έγγραφο με στοιχεία «Αριθμ. 70626/Δ4/11 (ΦΕΚ 1505 Β/24-6-2011) : Ιδρύσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πιστοποιεί τα παραπάνω. Σύμφωνα, λοιπόν με όσα καταγράφονται έχει αποφασιστεί η ίδρυση 13 Γενικών Λυκείων, 5 Λυκειακών Τάξεων και 8 Γυμνασίων ανά την Ελλάδα.

ΤΕΕ: Οι προτεινόμενες απ το υπ. Παιδείας αλλαγές δεν μπορεί να κατεδαφίζουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πολυτεχνεία της χώρας

Το προσχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, με το οποίο αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των ΑΕΙ-ΤΕΙ, εξετάστηκε σε συνάντηση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Χρήστου Σπίρτζη με τους εκπροσώπους των πρυτανικών αρχών των Πολυτεχνείων και των Κοσμητόρων των Πολυτεχνικών Σχολών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Επιστημονική Επιτροπή για την προσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας

Τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο τη προσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, την επεξεργασία του μεταβατικού προγράμματος και την εκπόνηση μεταβατικών προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα υποστήριξης των Επαγγελματικών Λυκείων, αποφάσισε ο Ειδικός Γραμματέας του υπ. Παιδείας Μ. Κοντογιάννης. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Κριτήρια και διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς


Δελτίο Τύπου

Κριτήρια και διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος αποτελεί χρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα συμβάλει στην ορθολογικότερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού και στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Υποβιβασμός και συγχώνευση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ − Κατάργηση και μετονομασία τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Σχολικών Μονάδων

Με απόφαση της υφ. Παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου :

Α. Υποβιβάζεται από το σχολικό έτος 2011−2012 η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην παρακάτω Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Υπουργείο Παιδείας: Ποια είναι τα 13 Γενικά Λύκεια, 5 Λυκειακές τάξεις και 8 Γυμνάσια που ιδρύονται και λειτουργούν τη νέα σχολική χρονιά

Υπουργείο Παιδείας: Ελάχιστος αριθμός μαθητών στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ


Ελάχιστος αριθμός μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και στις Επαγγελματικές Σχολές  (ΕΠΑΣ)

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τμήματος ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ.
Αναλυτικά για τα ΕΠΑΛ:

Υπουργείο Παιδείας: Κριτήρια και διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Αιτήσεις έως 15/9


Δελτίο Τύπου

Κριτήρια και διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος αποτελεί χρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα συμβάλει στην ορθολογικότερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού και στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Προκήρυξη για την Πλήρωση Θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων: Α) Φυσικής, Β) Ιατρικής, Γ)Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη κάνετε κλικ εδώ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων:
α) Φυσικής, β) Ιατρικής και γ) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών»

Υπουργείο Παιδείας: Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ 22/7/2011 για αμοιβαίες μεταθέσεις και άλλα θέματα, του αιρετού Δημήτρη Μπράτη

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ 22/7/2011
για αμοιβαίες μεταθέσεις και άλλα θέματα

Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 22/7/2011, ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα Η.Δ.:
1. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και λήψη σχετική απόφασης

2. Εξέταση αιτήσεων μετατάξεων εκπαιδευτικών

3. Εξέταση ενστάσεων για μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ έτους 2011

Τρεις νέες διευκρινίσεις-οδηγίες για τα πλαστά πτυχία και για την επιλογή Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων-ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Τρεις νέες νέες διευκρινίσεις-οδηγίες  για τα πλαστά πτυχία και για την επιλογή Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων έδωσε σήμερα το υπ. Παιδείας με εγκύκλιο του , οι οποίες έχουν ως εξής:

1. Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, όσοι εκπαιδευτικοί με δήλωση τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις  διευθυντών σχολικών μονάδων κα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις αυτές για ολοκλήρωση της  θητείας  τους και θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων.