Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών του ΤΕΙ Λάρισας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012


Το ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ/Λ, με ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς - Εργαστηριακούς Συνεργάτες, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει τα δικαιολογητικά του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο Τμήμα της Σχολής, αναλόγως με τις ανάγκες τους σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, όπως αναλυτικά ορίζονται στην προκήρυξη.

Συγκεκριμένα η αίτηση στην ηλεκτρονική δ/νση:
θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Αυγούστου 2011 και η κατάθεση-παραλαβή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στις Γραμματείες των Τμημάτων έως και την 2α Αυγούστου 2011.

Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙΛ:
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ) - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2410684235
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) - Τμήμα Ιατρικών Εργαστήριων 2410684454
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών 2410684310
Παράρτημα Τρικάλων -Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων 2431032455

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.teilar.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες, Εργαστηριακοί Συνεργάτες και Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012


Το ΤΕΙ Μεσολογγίου , προκηρύσσει την πρόσληψη για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές, ερευνητικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες, των τμημάτων: Λογιστικής, Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων (Δ.Κ.Σ.Ε.&Ο), Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο),Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων (ΤΕ.ΣΥ.Δ), Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης (ΥΔ.Α.Δ), Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (ΘΕ.Κ.Α), Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων (Μ.Υ.Π), Αυτοματισμού & του Κέντρου Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματος προτίμησής τους ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή μέχρι και την 25-07-2011.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://news.teimes.gr

Eπιστημονικοί Συνεργάτες, Εργαστηριακοί Συνεργάτες & Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων στο ΤΕΙ Χαλκίδας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012


Το ΤΕΙ Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών & Εκπαιδευτικών Μαθημάτων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων (Συμπληρωματική), Λογιστικής και Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φ.Α, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012.

Περίοδος Υποβολής : 13/07/2011-01/08/2011

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.teihal.gr

44 Υποτροφίες Εξωτερικού (08/07/2011)


Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

Αλλάζουν όλα στα αθλητικά σχολεία

Από την Ημερησία

Αλλαγές στο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολικού αθλητισμού δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, μετά τη διαπίστωση πως σήμερα υπάρχουν δυσλειτουργίες σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο, αλλά και τεράστια σπατάλη δημόσιου χρήματος.

Αλλαγές στο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολικού αθλητισμού δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, μετά τη διαπίστωση πως σήμερα υπάρχουν δυσλειτουργίες σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο, αλλά και τεράστια σπατάλη δημόσιου χρήματος.

Είναι ενδεικτικό ότι τα σχολικά πρωταθλήματα κοστίζουν περί τα 25 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ μόνο οι μετακινήσεις των μαθητών από το Νοέμβριο του 2009 ως τον Ιούνιο του 2010 κόστισαν περίπου 2,4 εκατ. ευρώ.Η πρόταση του υπουργείου προβλέπει:

Τη σύνταξη Σχολικού Αθλητικού Χάρτη, ώστε να αποτυπωθεί το συνολικό αθλητικό δυναμικό των μαθητών υψηλών επιδόσεων.

Τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης των αθλητικών επιδόσεων των μαθητών προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο επόμενο έτος.

Την ίδρυση Πρότυπων Αθλητικών Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) σε περιοχές όπου υπάρχουν υψηλής εμβέλειας εγκαταστάσεις (π.χ. ΟΑΚΑ, Καυταντζόγλειο) και όπου ο αριθμός των μαθητών υψηλών επιδόσεων δικαιολογεί την παρουσία τους.

Τη σύνδεση των Πρότυπων Αθλητικών Σχολείων με τα πανεπιστημιακά τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ώστε να προωθείται η έρευνα σχετικά με τον αγωνιστικό αθλητισμό.

Την ίδρυση πλήρως αναμορφωμένων Αθλητικών Τμημάτων σε γυμνάσια και λύκεια και η παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για τον έλεγχο λειτουργίας των μονάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης και αθλητικής διευκόλυνσης.

Εξι αντιπροτάσεις για ΑΕΙ από τους πρυτάνεις

Από τη Ελευθεροτυπία

Της ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ

Στο πλευρό των πρυτάνεων τάχθηκε χθες ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά τις προωθούμενες ρυθμίσεις για τη διοίκηση στα ΑΕΙ, και κυρίως την ανάγκη άρσης της πρόβλεψης περί διορισμού -και όχι εκλογής- των πρυτάνεων.

Επανέλαβε δε, σταθερά, τη συμφωνία του στην πρόταση σύσσωμης της ακαδημαϊκής κοινότητας να γίνει περαιτέρω διάλογος με το υπουργείο Παιδείας και να μετατεθούν οι διαδικασίες ψήφισης τον Σεπτέμβριο. Την ίδια στιγμή, οι πρυτάνεις ετοίμασαν ένα κείμενο αντιπροτάσεων σε βασικά θέματα του προσχεδίου Διαμαντοπούλου και μ' αυτό θα την επισκεφθούν την ερχόμενη Δευτέρα, ύστερα από πρόσκλησή της.

«Δεν μπορεί η ακαδημαϊκή κοινότητα να εκπροσωπείται από κανένα άλλο παρά μόνο από πρόσωπα, τα οποία προέρχονται από το φυσικό της χώρο», φέρεται να είπε ο πρόεδρος της Ν.Δ. στους πρυτάνεις και προς ικανοποίησίν τους, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν χθες το μεσημέρι. Προς επίρρωσιν οι δηλώσεις Αρη Σπηλιωτόπουλου (υπεύθυνος Παιδείας Ν.Δ.), μετά τη συνάντηση, για το κλίμα συμφωνίας που επικράτησε και για τις κοινές θέσεις περί πρυτάνεων, ψήφισης από Σεπτέμβριο, αλλά και για τις τριετείς σπουδές από τις οποίες απομακρύνεται, πλέον, η Ευρώπη.

Οι προτάσεις που καταθέτουν αυτές τις ημέρες στις συναντήσεις τους οι πρυτάνεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Συμβούλιο εποπτικό αντί διοίκησης, πρυτάνεις-κοσμήτορες εκλεγμένους από όλη την κοινότητα, αλλά όχι με καθοριστική τη φοιτητική συμμετοχή (στάθμιση ψήφου) και ανάθεση στα ακαδημαϊκά όργανα της αρμοδιότητας να διερευνήσουν προοπτικές περί τριών κύκλων και άλλων ακαδημαϊκών θεμάτων. *

Τι προτείνουν

1. Συμβούλιο Ιδρύματος: Συγκεντρώνονται υπερεξουσίες σε ένα ολιγομελές όργανο, το οποίο λειτουργεί χωρίς αντιπροσωπευτική θέση και χωρίς σχέση λογοδοσίας με τις ακαδημαϊκές μονάδες. Είναι ένα όργανο στο οποίο μεταφέρονται αρμοδιότητες από συλλογικά αιρετά όργανα (Σύγκλητος, πρυτανικό), ένα όργανο που λειτουργεί χωρίς θεσμικό αντίβαρο. Και για το λόγο αυτόν ενισχύει τη συναλλαγή με ενδοπανεπιστημιακά και εξωπανεπιστημιακά κέντρα συμφερόντων.

Πρόταση: Λειτουργία εποπτικού συμβουλίου, με ελεγκτικές αρμοδιότητες, στο οποίο θα μεταφερθούν οι σημερινές αρμοδιότητες μόνο του υπουργείου και το οποίο θα λειτουργήσει ως θεσμικό αντίβαρο στη Σύγκλητο και στο πρυτανικό, τα οποία θα διατηρήσουν τις αποφασιστικές αρμοδιότητές τους. Η Σύγκλητος θα έχει σχέση εκπροσώπησης και λογοδοσίας με όλες τις σχολές του Ιδρύματος.

2. Πρόεδρος συμβουλίου. Υπερσυγκεντρώνονται εξουσίες σε έναν υποχρεωτικά εξωπανεπιστημιακό, ο οποίος για το λόγο αυτό δεν θα γνωρίζει τα ακαδημαϊκά προβλήματα και δεν θα είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση. Ο πρόεδρος, παρά τις αυξημένες αρμοδιότητες, δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και δεν λογοδοτεί πουθενά.

Πρόταση: Ο πρόεδρος να έχει μόνο ελεγκτικές και όχι διοικητικές εξουσίες, οπότε δεν θα ενοχλεί η εξωπανεπιστημιακή του προέλευση.

3. Επιλογή πρύτανη και κοσμητόρων από το συμβούλιο.

Πρόταση: Ο πρύτανης και οι κοσμήτορες να εκλέγονται από τα μέλη ΔΕΠ, τους εργαζόμενους και τους φοιτητές του Ιδρύματος, με στάθμιση της ψήφου της αποχής για όλες τις κατηγορίες.

4. Απουσία ακαδημαϊκού οράματος, εισαγωγή ταχύρρυθμων προγραμμάτων σπουδών αμφίβολης ποιότητας και επαγγελματικής επάρκειας.

Πρόταση: Στρατηγικός σχεδιασμός για τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με ένα όραμα Παιδείας, αναβάθμιση του μορφωτικού ρόλου τους, σε βάθος συζήτηση στα ακαδημαϊκά όργανα για τις δυνατότητες εισαγωγής ή μη των τριών κύκλων σπουδών.

5. Απουσία προβλέψεων για έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, καθώς και για την υποχρέωση της πολιτείας να τη χρηματοδοτεί.

Πρόταση: Οργανική σύνδεση της έρευνας με τις ακαδημαϊκές λειτουργίες, σαφής δέσμευση της Πολιτείας για τη χρηματοδότησή της.

6. Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, όπου θα συγκεντρωθούν τα κονδύλια έρευνας και αξιοποίησης της περιουσίας των ΑΕΙ. Υπάρχει ισχυρός κίνδυνος ιδιωτικοποίησης και απομάκρυνσής της από την πανεπιστημιακή λειτουργία. Η διαχείριση των κονδυλίων δεν θα ελέγχεται από τα πανεπιστημιακά όργανα, θα ενισχυθεί η αδιαφάνεια.

Πρόταση: Να παραμείνουν οι ΕΛΚΕ, ώστε να συνεχίσουν να ελέγχονται από την ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και τη Σύγκλητο, που είναι όργανα πολυπρόσωπα και ευρείας αντιπροσωπευτικότητας.

Η πίεση έφερε αναβολή

Περισσότερο χρόνο στον διάλογο για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται ότι δίνει το υπουργείο Παιδείας μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τους πρυτάνεις καθώς, όπως έγινε γνωστό χθες μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής, η ψήφιση του νομοσχεδίου θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου.

Η εξέλιξη αυτή, που έγινε γνωστή από κυβερνητική πηγή μετά το τέλος της συνεδρίασης, έρχεται έπειτα από τη συνάντηση που είχε χθες η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου με τον πρόεδρο της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά κι ενώ ο αρμόδιος τομεάρχης για την Παιδεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αρης Σπηλιωτόπουλος έχει ζητήσει περισσότερο χρόνο για διάλογο. Κυβερνητικές πηγές ωστόσο, μόλις έγινε γνωστό ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί εν τέλει τέλος Αυγούστου, επιχειρούσαν να υποβαθμίσουν το θέμα, λέγοντας ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι τον 15αύγουστο θα κλείσει η Βουλή.

Ομως οι αρχικοί σχεδιασμοί του υπουργείου Παιδείας προσδιόριζαν τον χρόνο ψήφισης στο τέλος Ιουλίου, ενώ προχθές στη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα για την Παδεία του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές ζήτησαν ολιγοήμερη αναβολή μέχρι 10 Αυγούστου. Τελικώς, χθες στην κυβερνητική επιτροπή, που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε όλη η διαδικασία να κλείσει στο τέλος Αυγούστου.

Εκτιμάται ότι με αυτή την κίνηση επιχειρείται να εξασφαλιστεί η όσο τον δυνατό μεγαλύτερη συναίνεση στις αλλαγές στις οποίες υπάρχει έντονη αντίδραση, ενώ είναι κοινό το αίτημα για αναβολή της ψήφισης από Σεπτέμβριο -και όχι Αύγουστο- οπότε θ' ανοίξουν τα πανεπιστήμια.

Απάντηση του Χρήστου Κάτσικα στο Υπουργείο Παιδείας

Αρθρογράφος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ


Την Πέμπτη 7 Ιουλίου το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας ανάρτησε στο δικτυακό του τόπο (https://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/anakoinoseis-typoy/07-07-11-anaforika-me-to-arthro-lta-panepistimia-flegontair-sto-periodiko-lepikairar.html) και έστειλε στους εκπαιδευτικούς συντάκτες μια ανακοίνωση με τίτλο «Αναφορικά με το άρθρο: “Τα πανεπιστήμια φλέγονται” του κ. Χρήστου Κάτσικα στο περιοδικό Επίκαιρα» (https://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/anakoinoseis-typoy/07-07-11-anaforika-me-to-arthro-lta-panepistimia-flegontair-sto-periodiko-lepikairar.html).

                Η ανακοίνωση αφορούσε άρθρο μου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου στο περιοδικό "Επίκαιρα" και αφορούσε τις επιχειρούμενες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (http://www.epikaira.gr/content/files/katsikas90.doc).

                Ο συντάκτης του δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας δηλώνει εντυπωσιασμένος, όπως γράφει, επειδή υποστηρίζουμε ότι επιχειρείται η κατάργηση  των συγγραμμάτων καθώς και η δωρεάν σίτιση και στέγαση των φοιτητών. Παράλληλα μας κατηγορεί ότι πριμοδοτούμε την ιδιοτέλεια και αγνοούμε επιδεικτικά την αλήθεια όταν υποστηρίζουμε ότι «αν ευοδωθούν οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Παιδείας, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο θα επιβάλλει  δίδακτρα».

Μας κατηγορεί ότι δεν πήραμε υπόψη τις διευκρινίσεις του Υπουργείου Παιδείας που διατυπώθηκαν δια στόματος Υπουργού και Υφυπουργών οι οποίες κατηγορηματικά τονίζουν ότι «δεν θα υπάρξει καμιά επιβολή διδάκτρων» και ότι «ως προς τη σίτισηκαι τη στέγαση το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών, με στόχο την αρτιότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης και σίτισης των φοιτητών».

                Επαναλαμβάνουμε και ξεκαθαρίζουμε: Το Υπουργείο Παιδείας κάνει ακριβώς αυτό, που και στην αρχαιότητα χλεύαζε ο μέγας Θουκυδίδης, "Για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους άλλαζαν ακόμα και την σημασία των λέξεων."

                Το τι λέει και το τι κάνει τελικά το Υπουργείο Παιδείας εδώ και πολύ καιρό απέχουν όσο η γη από τον ουρανό. Είμαστε πια πεπειραμένοι στις τεχνικές τού άλλα λέω και άλλα κάνω, στην απίστευτη μαγειρική του λόγου, στη διαστροφή των λέξεων και των εννοιών. Έτσι έγινε τον τελευταίο καιρό με τη χρηματοδότηση για την Παιδεία που θα αυξάνονταν στα λόγια (http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/b88a486f-4fda-496f-817f-707cff4ac550) και μειώθηκε δραματικά στην πράξη, έτσι έγινε με τα Πανεπιστήμια που στα λόγια θα ενισχύονταν και στην πράξη έμειναν χωρίς προσωπικό και με αδυναμία να πληρώσουν ακόμη και τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, έτσι έγινε με την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική στήριξη που στα πλαίσια της αναβάθμισής τους (http://www.diamantopoulou.gr/beta/index.php?option=com_content&view=article&id=1399:statement-121009) καταργήθηκαν , έτσι έγινε με την απαράδεκτη χρόνια απασχόληση μεγάλου μέρους του προσωπικού με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, όπως η αναπλήρωση και η ωρομίσθια απασχόληση που θα καταργούνταν στα λόγια(http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/4cf615c1-ea9f-4b56-b8a2-2729d7c40c61) και ενισχύθηκε στην πράξη, και άλλα πολλάπου χαράκωσαν ακόμη πιο βαθιά το ήδη πληγωμένο σώμα της ελληνικής εκπαίδευσης.Μιλάμε για τον  πυρήνα μιας λογικής που φαίνεται να έχει διανύσει χιλιόμετρα πολλά στις τεχνικές του Θατσερισμού  την περίοδο που ονόμαζαν «τάξη» τη διάλυση των υπολειμμάτων του κράτους πρόνοιας, την ιδιωτικοποίηση και την καταδίκη χιλιάδων ανθρώπων στην απόλυση και την ανεργία.

                Επαναλαμβάνουμε και ξεκαθαρίζουμε. Η γραμματική και το συντακτικό του νέου νόμου πλαίσιου, ο τύπος και το πνεύμα του, οδηγούν στην εξαφάνιση από το εκπαιδευτικό τοπίο των στοιχείων που συγκροτούσαν, όσο συγκροτούσαν τη δημόσια εκπαίδευση. Σε μικρό χρονικό διάστημα, εάν ο νόμος πλαίσιο 2 προχωρήσει, ούτε δωρεάν συγγράμματα θα υπάρχουν (είναι αστεία όσα λέγονται για συγκρότηση βιβλιοθηκών καθώς τα ακούμε από το 1998 και τίποτε δεν έχει γίνει, ενώ αγγίζουν τα όρια της εξαπάτησης όσα λέγονται για τα συγγράμματα που θα βρίσκονται στο ίντερνετ και από εκεί θα διαβάζει ο σπουδαστής), ούτε σίτιση, ούτε στέγαση καθώς  η έκταση της φοιτητικής μέριμνας παύει να προσδιορίζεται ενιαία για το σύνολο των Ιδρυμάτων. Κάθε Ίδρυμα θα αποφασίζει χωριστά και αναλόγως με τις οικονομικές του δυνάμεις για τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ σύντομα και στη βάση της αδυναμίας των πανεπιστημίων να αντεπεξέλθουν σε δαπάνες αυτού του χαρακτήρα θα εξαφανιστούν και τα τελευταία ίχνη της δωρεάν σίτισης, στέγασης και διανομής των συγγραμμάτων.

                Όσες διαψεύσεις κι αν κάνει το Υπουργείο Παιδείας σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στην επόμενη τριετία, αν ευοδωθούν οι παραπάνω σχεδιασμοί, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο θα επιβάλλει  δίδακτρα. Ναι, ας μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και αυτά τα δίδακτρα δε θα επιβληθούν τυπικά από «πάνω», κεντρικά, αλλά από την κάθε σχολή ξεχωριστά, στα πλαίσια της «αυτοτέλειας», της «σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία», της αλλαγής «χρηματοδοτικής κουλτούρας»,  της «απελευθέρωσης από τα δεσμά της δημόσιας χρηματοδότησης» και άλλων ζαχαρωμένων εκφράσεων που κάθε λίγο και λιγάκι «ξεφουρνίζει»  το υπουργικό επιτελείο του Αμαρουσίου. Ουσιαστικά και τυπικά τα Πανεπιστήμια μετατρέπονται σε επιχειρήσεις, με την πλήρη έννοια του όρου, οι οποίες για να επιβιώσουν κυνηγούν διεθνώς, ανταγωνιστικά και με όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα, «φοιτητές-πελάτες». Κύριοι στόχοι τους είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους, από την επίτευξη του οποίου και μόνο κρίνονται και οι διοικήσεις τους. Οι «πελάτες-φοιτητές» οφείλουν να χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις σπουδές τους είτε από τους οικογενειακούς τους πόρους, είτε δανειζόμενοι τα αναγκαία ποσά από τραπεζικά ή άλλα οικονομικά συγκροτήματα, τα οποία θα επενδύσουν επιλεκτικά στα διαφαινόμενα προσόντα τους, όπως ακριβώς επενδύουν και στις λεγόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις.

                Και όποιος έχει τα μάτια να δει και την τιμιότητα να πιστέψει στα μάτια του γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό θα σημάνει τη συντριβή των αδυνάτων, των μαθητών και των σπουδαστών από τα λαϊκά στρώματα, που οι πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας στρώνουν το μέλλον τους με υλικά του παρελθόντος, των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, που για να σπουδάσει κάποιος έπρεπε να έχει χρήματα πολλά.

                Μας αφήνει κατάπληκτους ο συντάκτης του δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας με τη συλλογιστική του όταν γράφει ότι «το άρθρο του κ. Κάτσικα ακολουθεί την πεπατημένη οδό,  η οποία για πολλά  χρόνια συσσώρευσε μόνο αδιέξοδα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς πριμοδότησε την ιδιοτέλεια και  αγνόησε επιδεικτικά την αλήθεια». Δηλαδή, για τα σημερινά αδιέξοδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ποιος άλλος έχει την βασική  ευθύνη πέρα από τις κυρίαρχες εκπαιδευτικές πολιτικές των δυο κομμάτων που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια;

                Να το πούμε καθαρά : Εδώ «πριονίζονται ρίζες ! Και όποιος, χωμένος στις συστάδες των θάμνων που τον περιβάλλουν χάνει το δάσος από το οπτικό του πεδίο, καλό είναι να κάνει ένα βήμα στα πλάγια για να δει καθαρότερα μπροστά του.

                Η κυρίαρχη πολιτική οικοδομεί την πολιτική της επιχειρηματολογία κατηγορώντας το κράτος πρόνοιας ως «υπερφορτωμένο κράτος», ως «γραφειοκρατικό παραλογισμό», ως «ελέφαντα» που ισοπεδώνει τις «ζωτικές δυνάμεις» της κοινωνίας, δηλαδή το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, κάτω από το βάρος τους κόστους του. Μισθοί, κοινωνική ασφάλεια, συντάξεις, δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, προστασία της μητρότητας, όλα αυτά τα στοιχεία που διασφαλίζουν τους όρους της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων και της προαγωγής του πολιτισμού είναι «βαρίδια» στα πόδια της νέας «ιεράς συμμαχίας». Αναπτύσσεται μια πολιτική ορολογία που μοιάζει με τη «λιποδιάλυση» που υπόσχονται τα ινστιτούτα αδυνατίσματος. Μόνο που το «λίπος» που πρέπει να «καεί» στην προκειμένη περίπτωση είναι οι κατακτήσεις των δυνάμεων της εργασίας. 

                Κάτι για το τέλος. Γράφει με απίστευτο θράσος ο συντάκτης του δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας: «Είναι σαφές πως ορισμένοι συνήθισαν στο ρόλο του ιδεολογικοπολιτικού - και όχι μόνο - κερδοσκόπου, μέσα  σε μια παρατεταμένη κατάσταση λιμνάζουσας αδράνειας. Προφανώς δεν επιθυμούν να ταραχθούν τα νερά και να απεγκλωβιστούν οι υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις που υπάρχουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.  Ατυχώς, όμως, για τον κ. Κάτσικα και όσους εκφράζει, η κοινωνία έχει άλλη γνώμη. Και στη Δημοκρατία,  η γνώμη των πλειόνων – και όχι των φωνασκούντων μειοψηφιών - είναι αυτή που πρέπει να προσδιορίζει την πολιτική δράση».

                Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
                Δεν είναι η πρώτη φορά που οι μέθοδοι του Μανιαδάκη ανακατεμένες με την προσφιλή, για ορισμένους, μέθοδο της λασπολογίας, με τα μισόλογα, τα υπονοούμενα και τους οργανωμένους ψιθύρους, χρησιμοποιούνται για να φιμώσουν πρόσωπα και απόψεις που δεν τους «ΚΑΘΟΝΤΑΙ». Το ποιοι χρόνια τώρα συνήθισαν στο ρόλο του ιδεολογικοπολιτικού - και όχι μόνο – κερδοσκόπου, το ποιοι βάζουν πλάτη στην κυρίαρχη μειοψηφία σκάβοντας το λάκκο στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, είναι, τώρα πια, περισσότερο από γνωστό. Αυτοί που βάζουν τη λάσπη στον ανεμιστήρα θα τη φάνε κατάμουτρα οι ίδιοι.

                Το Υπουργείο Παιδείας, ως ευαγγελιστής της αγοράς, βιάζεται να υποδυθεί το ρόλο αυτού που γελά καλά επειδή γελά τελευταίος. Ωστόσο, κι αν τα βουνά μοιάζουν ακίνητα, οι γεωλόγοι ξέρουν καλά πως ζούμε σε μια θάλασσα στεριάς. Γελιούνται όσοι πιστεύουν ότι έχουν κλείσει τις θύελλες μια για πάντα σε γυάλινα κλουβιά. Όσοι πίστεψαν και πολύ περισσότερο όσοι καραδοκούσαν πως θα έχουν «αιώνια» μια νεολαία όπως το χιόνι στο βουνό να λιώνει για να αυξάνουν τις εμπορικές ιδέες τους. Πολύ γρήγορα το εκπαιδευτικό κίνηµα, ο κόσμος της εργασίας, θα σηκωθεί στις µύτες των ποδιών του, θα διαπεράσει τα φράγµατα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, θα συντρίψει τη ρητορική τού άδικου λόγου και θα ορθώσει πύργο ατίθασο στη Σαλώµη του νεοφιλελευθερισµού που ετοιµάζεται να περιφέρει το κεφάλι της παιδείας προσφορά στους επιχειρηματίες της γνώσης.

Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση σχετικά με την επιλογή Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων ΠΕ και ΔΕ για τις συνεντεύξεις, τις ενστάσεις, τις προτιμήσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΣΟΚ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Βελτίωση επί του Προσχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ και συνεχή διάλογο ζήτησαν στη σύσκεψη με την υπ. Παιδείας


Σε μια «μαραθώνια» σύσκεψη , που ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής,και ολοκληρώθηκε λίγο μετά  τα μεσάνυχτα , μετά τις 12, οι καθηγητές  και οι φοιτητές μέλη του ΠΑΣΟΚ, σε κλίμα καλό , χωρίς αψιμαχίες, ζήτησαν έκαναν παρατηρήσεις επί των άρθρων του Προσχεδίου Νόμου για τις αλλαγές στα ΑΕΙ.

Στη σύσκεψη στην οποία ήταν παρόν  η υπουργός, η Αναπληρώτρια Φώφη Γεννηματά (παρέμεινε για λίγο στη σύσκεψη) , ο Γενικός Γραμματέας Β. Κουλαιδής και ο Ειδικός Γραμματέας Β. Παπάζογλου , τα μέλη του ΠΑΣΟΚ (σε αριθμό ήταν περισσότερα από κάθε άλλη φορά) διατύπωσαν την αγωνία:

1.       Για τα τη διασφάλιση του επιστημονικού και εργασιακού καθεστώτος των καθηγητών των ΑΕΙ, και
2.       Πως οι διατάξεις  του νομοσχεδίου  θα είναι πιο δημοκρατικές και λειτουργικές
3.       Εάν και για ποια ζητήματα θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διατάξεων.
Για τα ΤΕΙ  τα μέλη του ΠΑΣΟΚ  ακόμη και οι πανεπιστημιακοί ζήτησαν από την υπουργό Παιδείας την ολοκλήρωση των θεσμικών χαρακτηριστικών και την ενίσχυση της έρευνας

Η ΠΑΣΠ
Στη σύσκεψη ήταν παρόντες και φοιτητές , μέλη της ΠΑΣΠ , οι οποίοι ζήτησαν περισσότερη συμμετοχή των φοιτητών και διαφάνεια και δημοκρατία στη διοίκηση των Ιδρυμάτων.
Η υπουργός Παιδείας κατέγραψε όλες τις παρατηρήσεις των μελών του ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε να  γίνει νέα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα , οπότε η κ. Διαμαντοπούλου θα έχει στα χέρια της το δεύτερο βελτιωμένο  Προσχέδιο για τις αλλαγές στα ΑΕΙ.

Πηγή