Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία»

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών προκηρύσσει θέση ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία»


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Από τη Γραμματεία του τμήματος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου