Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε σήμερα Τρίτη η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου (Σημείωση: Η εγκύκλιος δεν έχει τη σωστή ημερομηνία προθεσμίας αιτήσεων καθώς ορίζει:Υποβολή Αιτήσεων – Προθεσμίες: έως 27-05-2010) η διαδικασία των αποσπάσεων των μονίμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Ομοσπονδιακών Προπονητών έχει ως εξής:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Ομοσπονδιακών Προπονητών για το διδακτικό έτος 2011-12.

Οι αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) ως Ομοσπονδιακών Προπονητών , σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3057/2002, γίνονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας 'ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Πολιτισμού & Τουρισμού και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους προπονητές Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ και Ε.Ο.Α. Κωφών (κοινή –υπουργική απόφαση).

Οι μόνιμοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπαστούν ως Ομοσπονδιακοί προπονητές για το σχολικό έτος 2011-2012, θα πρέπει να κάνουν αίτηση απόσπασης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 56216/_1/17-05-2011 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙ_ΕΥΤΙΚ,Ν) και στη συνέχεια να επιλέξουν:

Ομοσπονδιακός Προπονητής – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΔΙΑ'ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Ομοσπονδίας, υποβάλλει προς την '/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας. Δ'. Β. Μ. Θ. πίνακα με τα ονόματα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα Ολυμπιακά αθλήματα και οι οποίοι μετά την απόσπασή τους τίθενται στη διάθεση της Γ.Γ.Α. Απαραιτήτως, θα πρέπει να αναγράφονται σ` αυτόν τα πλήρη στοιχεία της υπηρεσιακής τους κατάστασης (Ατομικά στοιχεία - Οργανική θέση - Αριθμός Μητρώου - Ομοσπονδία - Τηλέφωνα και Δ'ιευθύνσεις επικοινωνίας).

Υποβολή Αιτήσεων – Προθεσμίες: έως 27-05-2010

Πηγή

Υπουργείο Παιδείας: Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: «Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Σας κοινοποιούμε:
α) αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα-προϋποθέσεις επιλογής, που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ.1 του ν.3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής όπως αυτός καταρτίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής με την αριθμ. 3/19-5-2011 πράξη του.
β) πίνακα υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποκλείονται από τη διαδικασία για το λόγο που αναφέρεται δίπλα στο όνομα του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με την ως άνω πράξη του ίδιου συμβουλίου επιλογής.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση των ανωτέρω πινάκων στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 31-05-2011).
Η ένσταση υποβάλλεται στην υπηρεσία που ο υποψήφιος κατέθεσε την αίτησή του για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και διαβιβάζεται αυθημερόν με FAX στην Υπηρεσία μας ( FAX: 210-3442266 και 210-3443194).


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ. ΠΟΥΛΙΑ


ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΔΕΚΤΟΙ)

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ)

Η εγκύκλιος για την εισαγωγή 7.710 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας

Την εισαγωγή 7.710 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2011-2012 , ενέκρινε ο Οργανισμός.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:

α) είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου

β) έχουν προαχθεί στη Β’ Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων

γ) έχουν προαχθεί στη Β’ Τάξη του Α’ Κύκλου των ΤΕΕ

δ) είναι κάτοχοι Πτυχίου Α’ ή Β’ Κύκλου ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

ε) έχουν προαχθεί στην Β΄ και Γ’ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων

Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων

στ) έχουν απορριφθεί στη Β΄Τάξη των ΕΠΑΛ

ζ) είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

η) έχουν απορριφθεί στην Α΄Τάξη των ΕΠΑ.Σ

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1988-1995

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από 2 0/6/2011 έως 31/8/2011 .

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Tα θέματα των Μαθηματικών που διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Για να δείτε τα θέματα των Μαθηματικών των Ημερησίων ΕΠΑΛ κάνετε κλικ εδώ

Για να δείτε τα θέματα των Μαθηματικών των Εσπερινών ΕΠΑΛ κάνετε κλικ εδώ

«Βροχή» μηνύσεων κατά της υπ. Παιδείας

Ούτε ένας ούτε δύο . Εκατόν εβδομήντα (170» εκπαιδευτικοί που εκλέχθηκαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποφάσισαν να μηνύσουν την υπουργό τους την Αννα Διαμαντοπούλου , επειδή δεν υπογράφει την απόσπασή τους , παρότι ο νόμος το προβλέπει.

Η υπ. Παιδείας όταν έφθασαν στο γραφείο της τα έγγραφα των αποσπάσεων εξοργίστηκε. «Είναι δυνατόν να έχουν νομοθετήσει αυτό το πράγμα;», ηταν η πρώτη φραστική αντίδραση της υπουργού κι έδωσε εντολή να αλλάξει άμεσα ο νόμος.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Σύμφωνα με το Νόμο, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι εκλέγονται σε δημοτικά συμβούλια αποσπώνται αυτόματα στην περιοχή που έχουν εκλεγεί. Δηλαδή καθηγητής αναπληρωτής, που τον έχει προσλάβει το Δημόσιο για 8 μήνες για να αντικαταστήσει κάποιον που λείπει, και εκλεγεί π.χ. στον Έβρο πρέπει το Κράτος αυτόματα να τον μεταφέρει στον Έβρο ακόμα και αν δεν υπάρχει κενό.

Πηγή

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:8.000 οι συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών-Λιγότερες οι προσλήψεις


Σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου φέτος υπολογίζεται ότι θα έχουμε γύρω στις 8.000 συνταξιοδοτήσεις. Επίσης σύμφωνα με την κ. Διαμαντοπούλου φέτος θα είναι ακόμα λιγότερες προσλήψεις , από πέρσι.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr

11 θέσεις με σύμβαση έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: "Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε έντεκα (11) φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες.

Καταληκτική ημερομηνία: 03-06-2011

Πληροφορίες: τηλ. 26510 07278

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

2 θέσεις με σύμβαση έργου στο ΤΕΙ Πειραιά στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά»

Το ΤΕΙ Πειραιά ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη δύο ατόμων για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης, με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας), με επιστημονικό προσωπικό ως εξής:

1η-ΘΕΣΗ:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2-η ΘΕΣΗ:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία: 01-06-2011

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5381346.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.