Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Θέσεις Επιστημονικών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Ειδικού Συνεργάτη και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Ειδικού Συνεργάτη και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών, Τεχνολογικών Εφαρμογών & Διοίκησης και Οικονομίας, του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων – Παραρτήματος Σπετσών, καθώς και του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 12, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 «δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 163/2002 και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των τμημάτων και του Κ.Ξ.Γ.& Φ.Α., σχετικά με τις ανάγκες στο αναφερόμενο προσωπικό, όπως παρακάτω:


Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης δηλαδή από 04-07-2011 εως 22-07-2011 αίτηση μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών της προκήρυξης, μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, παρά μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά είτε στις Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων και του Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω. Για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων στη διεύθυνση, Κειριαδών 2 118 54 Πετράλωνα και στο γραφείο του τμήματος στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης καθώς και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Ε.Ι Πειραιά http://www.teipir.gr/

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. Γραμματεία τμήματος Αυτοματισμού 210 5381219 - 5381311
2. Γραμματεία τμήματος Ηλεκτρονικής 210 5381225
3. Γραμματεία τμήματος Ηλεκτρολογίας 210 5381221 - 5381502
4. Γραμματεία τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
210 5381110
5. Γραμματεία τμήματος Μηχανολογίας 210 5381227
6. Γραμματεία τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων 210 5381215
7. Γραμματεία Γενικού τμήματος Μαθηματικών 210 5381322
8 Γραμματεία Γενικού τμήματος Φυσικής Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών
210 5381229

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής 210 5381218
2. Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 210 5381101

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής 210 5381413
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων 210 3416270 –
210 5381466

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Θέσεις επιστημονικών-εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου , προκηρύσσει την πρόσληψη για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές, ερευνητικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες, των τμημάτων: Λογιστικής, Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων (Δ.Κ.Σ.Ε.&Ο), Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο),Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων (ΤΕ.ΣΥ.Δ), Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης (ΥΔ.Α.Δ), Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (ΘΕ.Κ.Α), Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων (Μ.Υ.Π), Αυτοματισμού & του Κέντρου Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματος προτίμησής τους ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης, δηλαδή μέχρι και την 25-07-2011.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους στα τμήματα και στα τηλέφωνα: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ :2631058245, ΤΜΗΜΑ Δ.Κ.Σ.Ε.Ο: 2631058243, ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Δ.Ο.: 2631058354, ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΣΥ.Δ:2634038566,ΤΜΗΜΑ ΥΔ.Α.Δ : 2631058253, ΤΜΗΜΑ ΘΕ.Κ.Α: 2631058207, ΤΜΗΜΑ Μ.Υ.Π: 2631058248,ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ:2631058466 & Κ.Ξ.Γ.Φ.Α: 2631058239, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-13.00).

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΎΡΗΞΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

39 Υποτροφίες Εξωτερικού (05/07/2011)Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

Οδηγός Ερευνητικών Εργασιών (project) Α΄Λυκείου, για το σχολικό έτος 2011-12


Ο οδηγός αυτός παραχωρήθηκε στους επιμορφωτές και επιμορφούμενους ως υλικό της επιμόρφωσης που διοργάνωσε ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικώνστο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επιστημονικός Συντονιστής: Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας
Συμμετέχουν: Δημήτρης Ευθυμίου, Κατερίνα Μπαζίγου, Άννα Μπαράτση, Θεόδωρος Πετρέσκου και Κωνσταντίνα Σχίζα.

Σκοπός του παρόντος Οδηγού για την Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο είναι να παρουσιάσει με σύντομο και εύληπτο τρόπο:
(α) τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και πολιτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών για το Νέο Λύκειο, και
(β) τις εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές επιλογές, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προγραμματίσουν, να καθοδηγήσουν και να αξιολογήσουν τις Ερευνητικές Εργασίες των μαθητών.

Να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι ζήτησαν απ την υπ. Παιδείας οι καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ- Η απάντηση της υπουργού


Να μην ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι το σχέδιο νόμου για  τις αλλαγές στα ΑΕΙ ζήτησαν οι εκπρόσωποι των καθηγητών των Πανεπιαστημίων και ΤΕΙ από την υπουργό Αννα Διαμαντοπούλου κατά τη σημερινή συνάντηση.

Οι καθηγητές είπαν στην υπουργό  ότι θα πρέπει να δόσει ικανό χρόνο (τουλάχιστον 3 μήνες για τέτοιας έκτασης μεταρρύθμιση) στα θεσμικά όργανα των Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημιακών να μελετήσουν αυτό το προσχέδιο, , ώστε να μπορέσουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους κατά έγκυρο και συγκροτημένο τρόπο.


Η υπ. Παιδείας μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των καθηγητών μιλώντας στους δημοσιογρλαφους δεν αναφέρθηκε στο θέμα της ψήφισης του νομοσχεδίου , ενώ δήλωσε τα εξής:

«Η οικονομία είναι η σπονδυλική στήλη στην πολιτική μιας χώρας, αλλά η Παιδεία είναι το μυαλό και η ψυχή.  Για αυτό και η μεταρρύθμιση στην Παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντική.
Η μεγαλύτερη προσφορά της Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ, στη χώρα είναι να είναι καλό Πανεπιστήμιο, να είναι καλό ΤΕΙ. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό είναι το όραμα: το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ να ανταποκρίνονται στις μεγάλες ανάγκες του έθνους, της χώρας, της εποχής.

Ένα χρόνο τώρα γίνεται ουσιαστικός διάλογος σε όλα τα μεγάλα ζητήματα. Το σχέδιο νόμου αποτυπώνει όλα όσα έχουν δοθεί επί ένα χρόνο, με λεπτομέρειες, για τις μεγάλες, για τις ριζοσπαστικές αλλαγές, οι οποίες κατατίθενται.

Θα ήθελα να δώσω μερικές σύντομες απαντήσεις – όπως έκανα και στη συνάντηση με τις τρεις μεγάλες Ομοσπονδίες – σε θέματα που αφορούν στο διάλογο των τελευταίων ημερών.
Δεν υπάρχουν πουθενά δίδακτρα, σε καμία Σχολή, σε κανένα Τμήμα. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο, το δημόσιο ΤΕΙ, προσφέρουν δωρεάν δημόσια Εκπαίδευση.

Το θέμα των τριετών σπουδών αφορά τα ίδια τα Πανεπιστήμια, τα ίδια τα ΤΕΙ, όπως συμβαίνει στον ευρωπαϊκό χάρτη. Έχουν τη δυνατότητα, εφόσον εκτιμούν ότι χρειάζεται, να βάλουν το ελάχιστο, τον αριθμό των 180 ακαδημαϊκών μονάδων, δηλαδή των τριών ετών. Επομένως τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ είναι αυτά που θα καθορίσουν τη διάρκεια των σπουδών, γιατί η βασική λογική του σχεδίου νόμου είναι να εμπιστευθεί τους Έλληνες ακαδημαϊκούς δασκάλους. Αυτοί ξέρουν και έχουν τη γνώση για να προσδιορίσουν τα ακαδημαϊκά θέματα.

Όσον αφορά στα συγγράμματα, είναι σαφές ότι τα παιδιά θα πάρουν τα συγγράμματα τους με το συγκεκριμένο τρόπο που έγινε και πέρυσι , βεβαίως, με έλεγχο και προδιαγραφές. Σε τρία χρόνια, όμως, και οι Έλληνες φοιτητές – όπως και όλοι στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης – θα έχουν δικαίωμα  πρόσβασης σε όλα τα συγγράμματα. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι οφείλουν να θέσουν τα ηλεκτρονικά συγγράμματα, ως δημόσια περιουσία, στο διαδίκτυο, ώστε και να έχουμε τη δυνατότητα ισχυρής χρηματοδότησης των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, οι οποίες σήμερα υποχρηματοδοτούνται και παίρνουν μόλις το 7% του συνολικού ποσού που αφορά τα συγγράμματα.

Το θέμα σε ένα διάλογο είναι πάντοτε η ουσία. Και η διαδικασία και ο χρόνος παίζουν ρόλο. Θέλω όμως να θυμίσω ότι η πρώτη ανακοίνωση έγινε 25 Ιουλίου του 2010, δηλαδή πριν από ακριβώς ένα χρόνο, που ετέθησαν όλα τα μεγάλα ζητήματα, στα οποία οι Ομοσπονδίες έχουν πάρει θέση και έχουν στείλει προτάσεις οι οποίες ελήφθησαν υπόψη».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Σχετικά με την παροχή συγγραμμάτων


Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπ. Παιδείας, η δωρεάν παροχή και διανομή όλου του απαιτούμενου  εκπαιδευτικού υλικού είναι εξασφαλισμένη και εγγυημένη από την Πολιτεία ενώ ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται εκσυγχρονίζεται. 

«Ειδικότερα, μετά το μεταβατικό στάδιο της τριετίας (2012-2014), το σύνολο των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, σημειώσεων και βοηθημάτων θα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και οι φοιτητές και σπουδαστές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά χωρίς καμία δέσμευση ή οικονομική υποχρέωση. Πρόσβαση θα δίνεται όχι μόνο στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σπουδών, αλλά και σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία, συγγράμματα και βοηθήματα που διδάσκονται σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

Επιπλέον, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ενισχύονται και εμπλουτίζονται ακόμα περισσότερο ώστε, αφενός, να διαθέτουν τα πιο σύγχρονα και ενημερωμένα βιβλία, σε ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων και, αφετέρου, να προσφέρουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Πηγές Επιστημονικού Περιεχομένου, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.

Η διασφάλιση της ελεύθερης, άμεσης και χωρίς κόστος πρόσβασης στο επιστημονικό υλικό που είναι απαραίτητο για τις σπουδές των φοιτητών, μέσα από το νέο αυτό σύστημα διανομής είναι εγγυημένη από την Πολιτεία και εναρμονίζεται με τη διεθνή πρακτική και τις παιδαγωγικές επιταγές για πολύπλευρη και έγκυρη πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές περιεχομένου».

Η θέση του Πρύτανη του ΑΠΘ επί το Προσχεδίου Νόμου για τις αλλαγές στα ΑΕΙ

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητή Γιάννης Μυλόπουλος μετά την παρουσίαση του Προσχεδίου του Νόμου για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, τοποθετήθηκε σημειώνοντας τα εξής:

«Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τη «μεταρρύθμιση» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα:

1. Στερείται ακαδημαϊκού οράματος. Αντί δηλαδή η προτεινόμενη μεταρρύθμιση να διαθέτει ένα συνεκτικό ιστό μέτρων που να διαπνέονται από ένα όραμα για την Παιδεία, αυτή εξαντλείται σε σειρά αποσπασματικών ρυθμίσεων που στην πλειοψηφία τους αποτελούν άκριτη αντιγραφή από διεθνή μοντέλα ιδιωτικών κατά βάση ιδρυμάτων, με μοναδικό σκοπό τη χειραγώγηση και την κηδεμόνευση των ΑΕΙ. Ο περιορισμός των ακαδημαϊκών ελευθεριών όμως είναι η ασφαλέστερη οδός για την υπονόμευση των βασικών λειτουργιών των πανεπιστημίων, δηλαδή της παραγωγής και της μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης.

2. Στερείται στρατηγικής για την εκπαίδευση, ως συγκροτημένης ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η εκπαίδευση συχνά συγχέεται με την κατάρτιση, γεγονός που αποδεικνύεται από τα προτεινόμενα ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών.

3. Στερείται στρατηγικής για τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, με γενικόλογες και μόνο αναφορές σ' αυτήν. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για την υποχρέωση της Πολιτείας να χρηματοδοτεί την έρευνα στα πανεπιστήμια.

4. Καταργεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων με:

α) Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα αιρετά σήμερα συλλογικά όργανα σ' ένα ολιγομελές σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο, που κατά το ήμισυ αποτελείται από διορισμένα εξωτικά μέλη,

β) τη συγκέντρωση των διοικητικών και οικονομικών αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο και στον διορισμένο και υποχρεωτικά εξωτικό πρόεδρό του,

γ) το διορισμό των πανεπιστημιακών αρχών (πρύτανης, κοσμήτορες) από το ίδιο ολιγομελές σώμα και

δ) το γεγονός ότι ο ακαδημαϊκός ηγέτης των ιδρυμάτων, ο πρύτανης, δεν προέρχεται κατ΄ ανάγκη από την ίδια την αυτοδιοικούμενη κοινότητα.

Όλα τα παραπάνω καταλύουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, η έννοια της οποίας σαφώς υπαγορεύει την άμεση εκλογή της διοίκησης από το ίδιο το αυτοδιοικούμενο σώμα, καθώς και την αυτονόητη υποχρέωση οι διοικητές του να προέρχονται από αυτό.

5. Περιορίζει την εσωτερική δημοκρατία στα πανεπιστήμια και ακυρώνει την ισότιμη συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκλογή των πανεπιστημιακών αρχών και στη λήψη των αποφάσεων. Δίνεται τέλος στην άμεση εκλογή των πανεπιστημιακών αρχών (πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες) και ακυρώνεται ο αιρετός χαρακτήρας των συλλογικών οργάνων (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο).

6. Δημιουργεί ένα αυταρχικό και ολοκληρωτικό μοντέλο διοίκησης, με την κατάργηση της άμεσης εκλογής των πανεπιστημιακών αρχών και την υιοθέτηση της πρακτικής του διορισμού τους από ένα ολιγομελές και κατά το ήμισυ διορισμένο και εξωτικό σώμα. Εγκαταλείπεται έτσι το μεγάλο στοίχημα των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που είναι η εύρεση σημείου ισορροπίας μεταξύ αξιοκρατίας και δημοκρατίας.

7. Υποβαθμίζει τις σπουδές, καθώς εισάγει τη δυνατότητα για ταχύρρυθμα, τριετή προγράμματα σπουδών, χωρίς κανένα διάλογο με τα πανεπιστήμια και χωρίς καμία ακαδημαϊκή τεκμηρίωση.

8. Καθιστά τη διοίκηση των πανεπιστημίων αναποτελεσματική. Η δυαρχία (πρόεδρος - πρύτανης), με τον πρόεδρο να έχει αποφασιστικές διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες τις οποίες σήμερα ασκεί ο πρύτανης, όπου εφαρμόστηκε στην Ευρώπη απέτυχε. Αλλά και η απουσία δημοκρατικής νομιμοποίησης των πανεπιστημιακών αρχών είναι σαφές ότι καθιστά προβληματική την εφαρμογή των αποφάσεών τους σε μια απαιτητική κοινότητα όπως είναι η ακαδημαϊκή.

9. Ενισχύει τη συναλλαγή, τον κομματισμό και τη διαφθορά. Ο απόλυτος έλεγχος της διοίκησης των πανεπιστημίων από ένα ολιγομελές σώμα θα ενισχύσει τη συναλλαγή και θα ενθαρρύνει τον κομματισμό και τη διαφθορά στα πανεπιστήμια. Οι παθογένειες αυτές δεν αντιμετωπίζονται με τη συρρίκνωση, αλλά αντίθετα, με τη διεύρυνση της εσωτερικής δημοκρατίας.

Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί χάνεται μια μοναδική ευκαιρία. Αφού είναι η πρώτη φορά που τα πανεπιστήμια έχουν εκφρασμένη άποψη υπέρ της μεταρρύθμισής τους, έχοντας μάλιστα εγκαίρως επεξεργαστεί και υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρετούν το αγαθό της Παιδείας, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Οι οποίες, δυστυχώς, δεν εισακούστηκαν μέχρι σήμερα από το υπουργείο».

Τι θα ισχύσει για τα Μουσικά Σχολεία την ερχόμενη σχολική χρονιά (2011-2012)


Το υπουργείο Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε ότι  προγραμμάτισε τις εξής ενέργειες:

1. Εξορθολογισμό του αριθμού των τμημάτων στην Α’ Γυμνασίου, χωρίς μεταβολή του αριθμού εισακτέων
Τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν 80 τμήματα με 1.903 μαθητές, αντί των 98 τμημάτων με 1.874 μαθητές, που λειτούργησαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά στην Α’ Γυμνασίου. Ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη διαμορφώνεται στο προβλεπόμενο όριο των 24 μαθητών ανά τμήμα για τα Μουσικά Σχολεία.

2. Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων
Η τροποποίηση των ωρών μελετήθηκε επιστημονικά και προτάθηκε από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρχει σταθερός ο πυρήνας της γενικής παιδείας, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η μουσική φυσιογνωμία του σχολείου.
Από τη νέα σχολική χρονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Γυμνασίων θα έχει διάρκεια 42 ώρες, έναντι 35 των γενικών Γυμνασίων.


Ωρολόγιο πρόγραμμα Α’ Γυμνάσιου
Γυμνάσιο
2010-2011 & 2011-2012
Μουσικό Γυμνάσιο 2010-2011
Μουσικό Γυμνάσιο 2011-2012
35 Διδακτικές ώρες
45 Διδακτικές ώρες
42 Διδακτικές ώρες

Στο Λύκειο, έχοντας λάβει υπόψη το πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Νέου Λυκείου, αλλά και τα σχέδια προγράμματος των υπολοίπων τάξεων, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ τάξης των Μουσικών Λυκείων θα έχει διάρκεια 42 ώρες, έναντι 34 ωρών με το παλαιό ωρολόγιο πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων και 32 ωρών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για την Α’ τάξη.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α’ Λυκείου
Γενικό Λύκειο 2010-2011
Νέο Λύκειο
2011-2012
Μουσικό Λύκειο 2010-2011
Μουσικό Λύκειο 2011-2012
34 Διδακτικές ώρες
32 Διδακτικές ώρες
45 Διδακτικές ώρες
42 Διδακτικές ώρες

Στόχος των Μουσικών Σχολειών ήταν και παραμένει η άρτια μουσική εκπαίδευση των μαθητών ώστε να αναδεικνύεται η φυσική τους κλίση και το ταλέντο τους, χωρίς να εξαντλούνται με παραμονή στο Σχολείο κατά τις απογευματινές ώρες.
Οι δύο αυτές στοχευμένες αλλαγές επιφέρουν εξοικονόμηση 6.900 ωρών εβδομαδιαίως, τόσο μουσικών όσο και γενικών μαθημάτων, που αντιστοιχούν περίπου σε 365 εκπαιδευτικούς.
Ενημερωτικό σημείωμα για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου του Νέου Σχολείου, ενισχύεται και αναβαθμίζεται η Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, εστιάζοντας στη Γενική Εκπαίδευση, στο μαθητή ως «εν δυνάμει φιλότεχνο» και στο μαθητή του Μουσικού Σχολείου ως «εν δυνάμει καλλιτέχνη».

Ο παραπάνω στόχος για τα Μουσικά Σχολεία υλοποιείται με τις δράσεις:

  • Σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών, για πρώτη φορά στα Μουσικά Σχολεία: Η διαδικασία έχει, ήδη, ξεκινήσει στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου και απαντά στο πάγιο αίτημα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.
  • Αναμόρφωση ωρολογίου προγράμματος.
  • Δημιουργία ποικίλου, σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για τα Μουσικά Σχολεία.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στα Προγράμματα Σπουδών.
  • Αναγνώριση της μουσικής κατάρτισης και διασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων.


Τι ίσχυε μέχρι σήμερα:
Τα Μουσικά Σχολεία ιδρύθηκαν στη χώρα μας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένης μουσικής παιδείας, σε μαθητές με κλίση και ενδιαφέρον προς τη μουσική. Ωστόσο,  τα Μουσικά Σχολεία, σε πολλές περιπτώσεις, εξυπηρέτησαν τους στόχους των Γενικών Σχολείων, με αποτέλεσμα να διευρύνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και τον αριθμό των μαθητών που δέχονταν και εν τέλει να αλλοιώσουν το χαρακτήρα τους.
Έτσι, φτάσαμε τη σχολική χρονιά 2010-2011, να λειτουργούν στη χώρα μας, 42 Μουσικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, με 7.145 μαθητές. (Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου λειτουργούν μόλις 5 Μουσικά Σχολεία).
-Αριθμός Μαθητών ανά Τμήμα:
Τη σχολική χρονιά 2010 – 2011 εισήχθησαν στα Μουσικά Γυμνάσια, κατόπιν εξετάσεων, 1.874 μαθητές και κατανεμήθηκαν σε 98 τμήματα με μέσο όρο 19 μαθητές ανά τμήμα. Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, δεν είναι αντιπροσωπευτικός, καθώς υπήρχαν πολλές περιπτώσεις στρέβλωσης και καταστρατήγησης του θεσμού, με τμήματα των 10 ή 12 μαθητών, χωρίς αυτό να υπαγορεύεται από τις κτηριακές υποδομές του σχολείου.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Τμήματα Α’ Γυμνασίου
Σύνολο μαθητών Α’ Γυμνασίου
Μ.Ο. μαθητών ανά τμήμα
Μουσικό Σχολείο Δυτικής Μακεδονίας
2
25
13
Μουσικό Σχολείο Δυτικής Μακεδονίας
2
23
12
Μουσικό Σχολείο Πελοποννήσου
2
26
13
Μουσικό Σχολείο Δυτικής Ελλάδας
2
26
13
Μουσικό Σχολείο Ιονίων Νήσων
3
44
15
Μουσικό Σχολείο Στερεάς Ελλάδας
4
59
15
Μουσικό Σχολείο Ηπείρου
2
21
11

-Ωρολόγιο Πρόγραμμα:
Βάσει διαπιστώσεων της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, η εφαρμογή του προγράμματος 45 ωρών του Μουσικού Σχολείου επί σειρά ετών, επέφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
-Πολύ υψηλό ποσοστό μαθητικής διαρροής (αποχώρηση μαθητών από τα Μουσικά Σχολεία προς τα Γενικά Σχολεία), από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και κυρίως από την Α΄ στη Β΄ Λυκείου. Μεταξύ αυτών και μαθητές με υψηλές επιδόσεις, τόσο στα γενικά όσο και στα μουσικά μαθήματα. Αιτία του φαινομένου είναι το ομολογουμένως βαρύ εβδομαδιαίο πρόγραμμα των 45 διδακτικών ωρών (9 ώρες τη μέρα).
-Μετακίνηση των μαθητών που μπορεί να διαμένουν σε αποστάσεις μέχρι και 50 χιλιόμετρα από το σχολείο τους. Προστίθενται, επίσης, και οι ώρες μελέτης περισσότερων αντικειμένων από εκείνα των Γενικών Σχολείων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:36 εκ ευρώ για την εξόφληση των εκπαιδευτών των ΙΕΚ


Το ποσό των 36 εκ ευρώ αιτήθηκε το υπ.Παιδείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για την εξόφληση των εκπαιδευτικών των ΙΕΚ, το οποίο εγκρίθηκε , απάντησε  η Αν. υπουργός Παιδείας Φ. Γεννηματά στη Βουλή, σε ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Αρβανιτίδη .ΚΑΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Καταβολή των δεδουλευμένων σε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. της χώρας παραμένουν απλήρωτοι από το 2008. Με βάση το ν. 3879/2010, καταργήθηκε, στις 21/12/2010, ο «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), που είχε την εποπτεία των Ι.Ε.Κ. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ωστόσο, η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων προώθησε αίτημα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την «εγγραφή πίστωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών του Ο.Ε.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένων και δαπανών μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών των Ι.Ε.Κ».

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου για αποπληρωμή των δεδουλευμένων των ετών 2008, 2009 και 2010, εντός του Μαρτίου 2011, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Για τους ανωτέρω λόγους, προχώρησαν πρόσφατα σε προειδοποιητική πανελλαδική απεργία και απειλούν με επίσχεση εργασίας. Σε περίοδο, μάλιστα, οικονομικής ύφεσης και ανεργίας, οι εκπαιδευτικοί των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. έχουν φτάσει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Υπουργός:
-Γιατί δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. παρόλο που το Υπουργείο δεσμεύτηκε για την αποπληρωμή τους;
-Πότε και για ποια χρονικά διαστήματα διδασκαλίας, προτίθεται το Υπουργείο να προβεί στην αποπληρωμή των δεδουλευμένων των εκπαιδευτικών των Δημόσιων ΙΕΚ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Αρβανιτίδης

Πηγή

Υπουργείο Παιδείας: Οι υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι εξακολουθούν να ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους


Οι υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Σχολικών Συμβούλων.

Τα παραπάνω προβλέπει εγκύκλιος του υπ. Παιδείας.

Με τους πανεπιστημιακούς και καθηγητές των ΤΕΙ θα συναντηθεί η υπ. Παιδείας


Με τις διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ( ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, Ενωση Ελλήνων Ερευνητών)  θα συναντηθεί αύριο στις 10 το πρωί η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου , σχετικά με το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στα ΑΕΙ.

Τι αλλάζει στις διοικήσεις των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ


Σύμφωνα με το Προσχέδιο  Νόμου του υπ. Παιδείας:

α) το Συμβούλιο του Ιδρύματος,

β) η Σύγκλητος/Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και

γ) ο πρύτανης/πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.

Α) Το Συμβούλιο του Ιδρύματος:

2. Το Συμβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε μέλη. Σε ιδρύματα στα οποία ο αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμίδας είναι μικρότερος των εξήντα, τα μέλη του Συμβουλίου είναι εννέα. Τα οκτώ ή πέντε, αντίστοιχα, μέλη του Συμβουλίου είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και, ειδικότερα, επτά ή τέσσερα μέλη είναι καθηγητές και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα επτά ή τέσσερα μέλη είναι εξωτερικά.

3. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Ιδρύματος μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού του ιδρύματος. Το μέλος αυτό αναδεικνύεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

4. Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή και είναι πλήρους και αποκλειστικής ή πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου είναι να έχει αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος καθηγητής ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας.

5. α) Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύματος. Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων / καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., για όσο χρόνο παραμένουν στο ίδρυμα. Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με το εκλογικό σύστημα της ταξινομικής ψήφου. Με εφάπαξ εκδιδόμενη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος της ταξινομικής ψήφου.

β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα έχει τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές του ιδρύματος, οι οποίοι ορίζονται από το Συμβούλιο.
Δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου ο Πρόεδρός του είτε προκηρύσσει εκλογές εφόσον πρόκειται για εσωτερικά μέλη είτε δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση εφόσον πρόκειται για εξωτερικά.

Αν μέχρι τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών τα τελευταία δεν έχουν αντικατασταθεί, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την αντικατάστασή τους.

6. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο και με καθολική ψηφοφορία των ενεργών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται εντός της ελάχιστης διάρκειας φοίτησής τους και μετά το πρώτο έτος φοίτησης.

7. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων. Με την ίδια πλειοψηφία μπορούν να παυθούν για λόγους πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων τους. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός μίας εβδομάδας. Η απαιτούμενη πλειοψηφία κατά τη δεύτερη ψηφοφορία είναι τα τρία πέμπτα. Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός μίας εβδομάδας, οπότε εκλέγονται ως εξωτερικά μέλη αυτά που θα συγκεντρώσουν την απλή πλειοψηφία των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου.

Βασικές προϋποθέσεις για να εκλεγεί ένα πρόσωπο ως εξωτερικό μέλος είναι η ευρεία του αναγνώριση στην επιστήμη, τα γράμματα, την τέχνη, τον κριτικό στοχασμό, την κοινωνική του δραστηριότητα ή τη σημαντική του προσφορά στο κοινωνικό σύνολο από θέση ευθύνης και η γνώση και εμπειρία στον τομέα διοίκησης. Υποψήφια εξωτερικά μέλη κωλύονται να εκλεγούν αν είχαν οποιαδήποτε οικονομική σχέση με το ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς και αν είναι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

8. α) Με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης, η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
β) Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια και μη ανανεώσιμη.

9. Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού: 

α) τη στρατηγική της ανάπτυξης του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας στο πλαίσιο της αποστολής και πορείας του ιδρύματος,
β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό,
γ) την κατάρτιση και αναθεώρηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 5,
δ) την έκδοση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6,
ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με το κοινωνικό του περιβάλλον, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού,
στ) τον καθορισμό των κατευθύνσεων που απορρέουν από τη στρατηγική του ανάπτυξης του ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει τον προγραμματικό σχεδιασμό, την έγκριση του τελικού σχεδίου του και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησής του σε ετήσια βάση,
ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, των ενδιάμεσων τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα,
η) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος,
θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος,
ι) την εκλογή του πρύτανη και των κοσμητόρων των σχολών και την παύση από τα καθήκοντά τους,
ια) την εποπτεία του ν.π.ι.δ. του άρθρου 58, την επιλογή των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους,
ιβ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,
ιγ) την οργάνωση του τρόπου ασφάλειας/προστασίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της περιουσίας του ιδρύματος και
ιδ) τον απόφαση για την τυχόν καταβολή διδάκτρων, καθώς και για το ύψος τους, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριμένου προγράμματος, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

10. Τα μέλη του Συμβουλίου και ο πρόεδρος λαμβάνουν κατ’ αποκοπή αποζημίωση, για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθοριζόμενη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που τίθενται από δύο μέλη του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του και εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή του πρύτανη.

12. Ο Υπουργός Παδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για τον διορισμό του προέδρου, αναπληρωτή προέδρου και των μελών του Συμβουλίου.

Β) Ο πρύτανης:

13. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ικανή διοικητική εμπειρία.

14. α) Ο πρύτανης εκλέγεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου.
β) Μετά τη δημοσιοποίηση της διεθνούς πρόσκλησης, το Συμβούλιο ορίζει τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος. Η επιτροπή αυτή ενθαρρύνει την υποβολή υποψηφιοτήτων, συλλέγει υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύματος και εισηγείται στο Συμβούλιο με βάση τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.
γ) Ο πρύτανης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του Συμβουλίου, για θητεία τριών ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Αν στη δεύτερη εκλογή δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, τότε η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη διαδικασία εκλογής πρύτανη επαναλαμβάνεται με την έκδοση νέας διεθνούς πρόσκλησης.
δ) Η θητεία του πρύτανη μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση του Συμβουλίου, με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης. Δεν επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων πρύτανη από το ίδιο πρόσωπο για τρεις συνεχείς θητείες. Ο πρύτανης δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη θητεία.

15. Η Σύγκλητος έχει το δικαίωμα, αποφασίζοντας με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών της, να αποκλείσει αιτιολογημένα έως δύο υποψηφιότητες από το σύνολο των υποψηφιοτήτων πριν την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής προς το Συμβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία, δεν μετέχουν μέλη της Συγκλήτου που είναι υποψήφιοι.

16. Ο πρύτανης μπορεί να παυθεί με πράξη του Συμβουλίου του ιδρύματος, η οποία λαμβάνεταιμε πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών του, για σωματική ή πνευματική ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς και για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του.

17. Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) Προΐσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών.
β) Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
γ) Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος. Μπορεί, επίσης, να μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του ιδρύματος,
δ) Καταρτίζει τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
ε) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τελικό οικονομικό απολογισμό του ιδρύματος, καθώς και τον αντίστοιχο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.
στ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.
ζ) Ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου. Με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών καθορίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον πρύτανη αν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο αριθμός των αναπληρωτών καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
η) Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών.
θ) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του ιδρύματος, χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού και μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊστάμενους των υπηρεσιών.
ι) Μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, πληροφορίες για κάθε υπόθεση του ιδρύματος και να εξετάσει τα σχετικά έγγραφα.
ια) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις και προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ιβ) Μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις,
ιγ) τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύματος, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, και
ιδ) κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος κατά τον αντίστοιχο προγραμματικό σχεδιασμό.

18. Ο πρύτανης έχει, ακόμη, όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος.

Γ) Η Σύγκλητος:

19. Ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα και αποτελείται από:
α) τον πρύτανη,
β) τους κοσμήτορες,
γ) εκπροσώπους των καθηγητών με διετή θητεία μη ανανεούμενη, οι οποίοι ανάλογα με τον αριθμό των σχολών του ιδρύματος, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της σχολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο Οργανισμό,
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία μη ανανεούμενη,
ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας του λοιπού προσωπικού (διοικητικού, τεχνικού, ειδικού επιστημονικού, κ.λπ.), με διετή θητεία, μη ανανεούμενη, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών του οικείου προσωπικού και συμμετέχει όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα του προσωπικού αυτού.
Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος, αντίστοιχα.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αναπληρωτές του πρύτανη/προέδρου του Τ.Ε.Ι. και ο Γραμματέας του ιδρύματος.

19. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) διατύπωση γνώμης για τον Οργανισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5,
β) διατύπωση γνώμης για τον Εσωτερικό Κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 6,
γ) διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών,
δ) διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση, κατάργηση ή μετονομασία προγραμμάτων σπουδών,
ε) διατύπωση γνώμης, προς τον πρύτανη/πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος κατά την αντίστοιχη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού,
ε) διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη/πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. για τον προγραμματικό σχεδιασμό και
στ) χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος και ανάθεση ερευνητικών έργων στο ν.π.ι.δ. που προβλέπεται στο άρθρο … Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της συγκλήτου δε μετέχουν οι εκπρόσωποι των φοιτητών.

Όργανα της σχολής
1. Όργανα της σχολής είναι:
α) ο κοσμήτορας,
β) η κοσμητεία και
γ) η γενική συνέλευση.

Α) Ο κοσμήτορας της σχολής:
2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσμήτορα είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποίοι εκλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον πρύτανη. Ο κοσμήτορας εκλέγεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος και διορίζεται από τον πρύτανη.
β) Μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, ο πρύτανης ορίζει τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του ιδρύματος. Η επιτροπή αυτή ενθαρρύνει την υποβολή υποψηφιοτήτων, συλλέγει υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα της σχολής και εισηγείται στο Συμβούλιο με βάση τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.
γ) Ο κοσμήτορας εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του Συμβουλίου για θητεία τριών ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται εντός μίας εβδομάδας. Αν στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός μίας εβδομάδας μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη διαδικασία εκλογής κοσμήτορα επαναλαμβάνεται με έκδοση νέας πρόσκλησης.
δ) Η θητεία του κοσμήτορα μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με τη διαδικασία της περίπτωσης γ΄. Ο κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη θητεία.

3. Η γενική συνέλευση της σχολής μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριμένου κοσμήτορα, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών της, πριν την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής προς το Συμβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχει ο υποψήφιος κοσμήτορας.

4. α) Ο κοσμήτορας μπορεί να παυθεί με πράξη του συνόλου των μελών του Συμβουλίου του ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του, για σωματική ή πνευματική ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς και για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του.

5. Ο κοσμήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού, και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας,
δ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας και
ε) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

6. Ο κοσμήτορας αναπληρώνεται από το διευθυντή προγράμματος σπουδών, του οποίου προηγείται χρονικά η διαπιστωτική πράξη ορισμού.

Β) Η κοσμητεία:

7. Η κοσμητεία απαρτίζεται από:
α) τον κοσμήτορα της σχολής,
β) τους διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών και
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής.

8. Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.
β) Τον καθορισμό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του.
γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξηθέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των προγραμμάτων σπουδών.
δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των πινάκων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο.
ε) Τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών.
στ) Τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών.
ζ) Την αξιολόγηση του διδακτικού έργου της σχολής.
η) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής.
θ) Την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών, γενικών και ειδικών, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτροπή συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται τουλάχιστον από πέντε καθηγητές της σχολής και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδεών, το διευθυντή του προγράμματος σπουδών. Η ίδια επιτροπή καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του οικείου προγράμματος εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών.
ι) Την κατάταξη των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών του πρώτου ακαδημαϊκού έτους, εφ’ όσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι επιδόσεις των φοιτητών στο πρώτο ακαδημαϊκό έτος και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.
ια) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής, ύστερα από αίτησή τους και με μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων.
ιβ) Την απονομή πτυχίων.
ιγ) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή.
ιδ) Τη λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη εξαμήνων σπουδών και για την οργάνωση προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα.
ιε) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή.
ιστ) Τη λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας.
ιζ) Την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύεσεων των καθηγητών της σχολής.
Γ) Η γενική συνέλευση:

9. Η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής. Ο αριθμός των καθηγητών και η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής τους καθορίζονται στον Οργανισμό. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται ο αριθμός των καθηγητών, η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής τους, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της γενικής συνέλευσης της σχολής. Η γενική συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, καθώς και όσες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ορίζονται για κάθε σχολή με τον Οργανισμό.

10. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος και οι σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 10

Όργανα του προγράμματος σπουδών
Όργανα του προγράμματος σπουδών είναι:
α) ο διευθυντής του προγράμματος σπουδών και
β) η συνέλευση.

Α) Ο διευθυντής του προγράμματος σπουδών:
1. Ο διευθυντής του προγράμματος σπουδών και ο αναπληρωτής του εκλέγονται για δύο έτη από τη συνέλευση του προγράμματος σπουδών, με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εφόσον υπάρχει απαρτία. Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

2. Ο διευθυντής του προγράμματος σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί τη συνέλευση, εισηγείται για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της και προεδρεύει των εργασιών της,
β) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του εσωτερικού κανονισμού,
γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,
δ) διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευσης και
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράμματος και την διαβιβάζει στην κοσμητεία.

3. Ο αναπληρωτής του διευθυντή ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο διευθυντής και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Β) Η γενική συνέλευση:
4. Η συνέλευση του προγράμματος σπουδών απαρτίζεται από καθηγητές όλων των βαθμίδων που διδάσκουν στο οικείο πρόγραμμα σπουδών και από εκπροσώπους των φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό. Ο αριθμός των καθηγητών και φοιτητών, ο τρόπος συγκρότησης της συνέλευσης και η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής καθηγητών σε αυτή καθορίζονται στον Οργανισμό.

5. Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) την εκλογή του διευθυντή του προγράμματος σπουδώνκαι του αναπληρωτή του με άμεση και καθολική ψηφοφορία των καθηγητών του προγράμματος,
β) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό,
γ) τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,
δ) την επιλογή των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,
ε) τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών,
στ) τη συγκέντρωση και διαβίβαση στην κοσμητεία των ετήσιων δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών και
ζ) την εισήγηση για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών.

Όργανα της μεταπτυχιακής σχολής
1. Όργανα της μεταπτυχιακής σχολής είναι:
α) ο κοσμήτορας μεταπτυχιακής σχολής,
β) η κοσμητεία μεταπτυχιακής σχολής,
γ) ο διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος και
δ) γ) η ομάδα διδασκόντων προγράμματος.
2. Ο κοσμήτορας της μεταπτυχιακής σχολής:
α) είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος και
β) εκλέγεται και παύεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί εκλογής και πάυσης των κοσμητόρων, για τριετία θητεία, μετά από προκήρυξη της θέσης από τον πρύτανη.
3. Ο κοσμήτορας της μεταπτυχιακής σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται για θέματα των αρμοδιοτήτων της και προεδρεύει των εργασιών της,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) προϊσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας,
δ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας και
ε) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.
4. Ο κοσμήτορας της μεταπτυχιακής σχολής αναπληρώνεται από τον διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών που έχει τον περισσότερο χρόνο στη θέση αυτή και είναι μέλος της κοσμητείας της μεταπτυχιακής σχολής.
5. Η κοσμητεία της μεταπτυχιακής σχολής αποτελείται από:
α) τον κοσμήτορα της μεταπτυχιακής σχολής,
β) τους διευθυντές των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και
γ) δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας είναι υποψήφιος διδάκτορας, εφόσον στο ίδρυμα υφίστανται σπουδές τρίτου κύκλου.
6. Ο συνολικός αριθμός των μελών της κοσμητείας της μεταπτυχιακής σχολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς. Όταν απαιτείται, οι διευθυντές προγραμμάτων ορίζονται εκ περιτροπής από όλες τις σχολές με διαδικασία που ορίζεται στον οργανισμό του ιδρύματος.
7. Η κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
α) εισήγηση προς τον πρύτανη της πολιτικής του ιδρύματος για την ανάπτυξη των μεταπτυχιακών και και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του συμβουλίου του,
β) γενική εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,
γ) εισήγηση προς τον πρύτανη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, μετά από πρόταση που διατυπώνεται από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για τον σκοπό αυτό,
δ) ανάθεση της υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών σε ομάδες διδασκόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 για τα προγράμματα σπουδών συνεργασίας,
ε) συνεργασία με τις κοσμητείες των σχολών του ιδρύματος για την υποστήριξη της υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών,
στ) απονομή διπλωμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτο<

Τι προβλέπεται για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ


Σύμφωνα με το Προσχέδιο  Νόμου του υπ. Παιδείας:
- Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη τουΣυμβουλίου του οικείου ιδρύματος και της ΑΔΙΠ, μπορούν να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται, αλλάζουν έδρα και καταργούνται Α.Ε.Ι., καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται, αλλάζουν έδρα και καταργούνται σχολές με τις ακόλουθες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις:

αα) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης παιδείας ή την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις σχολές που λειτουργούν.

ββ) Όταν το επιβάλλει ο δυσανάλογα μεγάλος ή μικρός αριθμός φοιτητών ή αποφοίτων κατ’ έτος ανά καθηγητή ενός Α.Ε.Ι. ή μιας σχολής.

γγ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή σχολών δεν δικαιολογείται επιστημονικά και δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
Για την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων, η πρόταση του Υπουργού Παιοδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρέπει να συνοδεύεται από ειδική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη.

- Η ίδρυση, κατάργηση, κατάτμηση ή συγχώνευση σχολών και ιδρυμάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και δυνατότητες της εθνικής οικονομίας και τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό.

- Απαγορεύεται η μεταστέγαση ιδρύματος ή σχολής εκτός της έδρας τους, καθώς και η μεταφορά της έδρας τους στην Αθήνα.

- Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο αυτό υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Α.Ε.Ι. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νεό Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία από αυτές. Σε περίπτωση κατάτμησης ή κατάργησης ιδρύματος, τα θέματα της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται με το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

- Με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, αλλαγή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής, όπως ιδίως η κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων ιδρυμάτων ή σχολών, η υπεισέλευση σε ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών δικών.

- Είναι δυνατό να ιδρύονται παραρτήματα των Α.Ε.Ι σε άλλες χώρες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ιδρύεται μια σχολή σε ελληνικό ίδρυμα και τη διαδικασία που ισχύει για την ίδρυση στην άλλη χώρα.

Τι αλλάζει για τους φοιτητές

Σύμφωνα με το Προσχέδιο Νόμου του υπ. Παιδείας:


Χρονική διάρθρωση σπουδών - εξετάσεις

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα.

2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία/διεύθυνση, και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται [περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτηση τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και τον απολύτως αναγκαίο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις.

4. Η παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο το πολύ εβδομάδες και επιτρέπεται με απόφαση του πρύτανη. ύστερα από πρόταση της κοσμητείας/διεύθυνσης της σχολής.

5. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός ιδρύματος επιτρέπεται με απόφαση του πρύτανη και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. .

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του προβλεπόμενου στο Πρόγραμμα Σπουδών για τις εργάσιμες ημέρες του αντίστοιχου εξάμηνου, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για τη λήψη του πτυχίου.

7. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο (χειμερινού και εαρινού) εξαμήνων, ενώ κατά την περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου στα μαθήματα μόνο των χειμερινών και των εαρινών εξαμήνων, αντίστοιχα.

8. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή / και προφορικές εξετάσεις ή / και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

9. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από επιτροπή από τρεις καθηγητές που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, της σχολής που ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

10. α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξανόμενων κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές, προκειμένου να εγγραφούν στα εξάμηνα, πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό.

β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υπέχουν την υποχρέωση της περίπτωσης α) μετά το πέρας περιόδου που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξανόμενων κατά εκατό (100) τοις εκατό.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται το ύψος της οικονομικής συμμετοχής των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φοίτησή τους σε όλα τα εξάμηνα σπουδών .

11. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

12. Για τη λήψη του πτυχίου πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

13. Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου καθορίζεται από τις διατάξεις της Φ5/89656/B3/13.08.2007 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1466/13.08.2007).


Χρονική διάρθρωση σπουδών - εξετάσεις

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα.

2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία/διεύθυνση, και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή.

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται [περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα] δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και τον απολύτως αναγκαίο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις.

4. Η παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο το πολύ εβδομάδες και επιτρέπεται με απόφαση του πρύτανη. ύστερα από πρόταση της κοσμητείας/διεύθυνσης της σχολής.

5. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός ιδρύματος επιτρέπεται με απόφαση του πρύτανη και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του προβλεπόμενου στο Πρόγραμμα Σπουδών για τις εργάσιμες ημέρες του αντίστοιχου εξάμηνου, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για τη λήψη του πτυχίου.

7. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο (χειμερινού και εαρινού) εξαμήνων, ενώ κατά την περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου στα μαθήματα μόνο των χειμερινών και των εαρινών εξαμήνων, αντίστοιχα.

8. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή / και προφορικές εξετάσεις ή / και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

9. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από επιτροπή από τρεις καθηγητές που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, της σχολής που ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

10. α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξανόμενων κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές, προκειμένου να εγγραφούν στα εξάμηνα, πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό.

β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υπέχουν την υποχρέωση της περίπτωσης α) μετά το πέρας περιόδου που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξανόμενων κατά εκατό (100) τοις εκατό.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται το ύψος της οικονομικής συμμετοχής των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φοίτησή τους σε όλα τα εξάμηνα σπουδών .

11. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

12. Για τη λήψη του πτυχίου πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

13. Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου καθορίζεται από τις διατάξεις της Φ5/89656/B3/13.08.2007 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1466/13.08.2007).

Φοιτητική ιδιότητα - Σύλλογοι φοιτητών

1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και λήγει με τη λήψη του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ή με τη μη επανεγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

2. α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους των σχολών ή επιμέρους οργανώσεις και ομίλους. Εκλογές για τα ως άνω όργανα μπορεί να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των ανωτέρω εκλογών, οι φοιτητικοί σύλλογοι συνεπικουρούνται από την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής.

β) Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών. Υποψήφιοι είναι φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται εντός της ελάχιστης διάρκειας φοίτησής τους και μετά το πρώτο έτος φοίτησης. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών καθορίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στις οικείες διατάξεις του παρόντος.

γ) Η μη συμμετοχή εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα του ιδρύματος δεν θίγει το κύρος των συνεδριάσεών τους. Οι προσκλήσεις στους φοιτητές για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

δ) Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένο το ίδρυμα για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ιδρύματος.


Συμβούλια φοιτητικής μέριμνας και σπουδών

1. α) Με τον οργανισμό του ιδρύματος δύναται να συγκροτείται σε κάθε ίδρυμα «Συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας», με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος, καθώς και τη σωστή εφαρμογή σχετικών αποφάσεων συλλογικών οργάνων.

β) Το συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας, αποτελείται κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, συντάσσει εκθέσεις, ιδίως κατόπιν μελέτης σχετικών αναφορών και διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης και της φοιτητικής μέριμνας, τις οποίες υποβάλλει στον πρύτανη ή και στο Συμβούλιο του ιδρύματος.

γ) Ο οργανισμός του ιδρύματος προβλέπει τον ακριβή αριθμό των μελών του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, τον τρόπο ανάδειξής τους, τις συνεδριάσεις του συμβουλίου (τακτικές και έκτακτες) καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες λειτουργίας του.

2. Με τον οργανισμό του ιδρύματος συνιστώνται επιμέρους συμβούλια σπουδών ανά σχολή, αποτελούμενα κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το ειδικότερο πρόγραμμα σπουδών, τις οποίες υποβάλλει στην κοσμητεία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.


Γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας

Σε κάθε ίδρυμα προβλέπεται με τον οργανισμό του η σύσταση και λειτουργία γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Με τον οργανισμό καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και μπορεί να συνιστώνται ιδιαίτερα γραφεία σε κάθε σχολή.


Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης

Σε κάθε ίδρυμα προβλέπεται με τον οργανισμό του η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημέρωση για τη συνολική λειτουργία του ιδρύματος, την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Με τον οργανισμό καθορίζονται οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας και μπορεί να συνιστώνται ιδιαίτερες υπηρεσίες σε κάθε σχολή. Η υπηρεσία αυτή δύναται να λειτουργεί και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την παροχή πληροφοριών σε υποψήφιους φοιτητές.


Φοιτητική μέριμνα - Υγειονομική περίθαλψη

1 α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονταιμε π.δ. που εκδίδεται με από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) Με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα σχετικά με τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών, με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Κριτήρια κατανομής της πίστωσης για τη σίτιση και του προσδιορισμού των δικαιούχων δωρεάν σίτισης είναι ιδίως ο αριθμός των σιτιζόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, η έδρα του ιδρύματος και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, η τυχόν λειτουργία φοιτητικής λέσχης στο ίδρυμα και κυρίως η οικονομική (ατομική και οικογενειακή) κατάσταση του φοιτητή και η εντοπιότητά του.

γ) Στους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις σχετικά με τις παροχές αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες, σε περίπτωση που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.


Υποτροφίες - Εκπαιδευτικά δάνεια

1. Τα ιδρύματα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. Οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται από τον οργανισμό του ιδρύματος.

2. Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύματος.

3. Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για τον σκοπό αυτό το ελληνικό δημόσιο δύναται να συνάψει προγραμματικές συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η αποπληρωμή του δανείου από τους φοιτητές πραγματοποιείται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου στους φοιτητές, οι οποίες συναρτώνται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του φοιτητή, καθώς και με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του ίδιου και τις οικογένειάς του, η διαδικασία και ο τρόπος αποπληρωμής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α΄124 ) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

Συνήγορος του φοιτητή

1. α) Κάθε ίδρυμα με τον οργανισμό συνιστά αυτοτελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, για την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

β) Ο συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να είναι ομότιμος ή καθηγητής του ιδρύματος και ορίζεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Με την ίδια διαδικασία το Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τον παύσει από τα καθήκοντά του, για ανικανότητα ή πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.

γ) Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον αναφέροντα φοιτητή, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δύναται με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προφανώς αόριστη, αβάσιμη ή ασήμαντη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν υποψίες για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Οι αποφάσεις του συνηγόρου του φοιτητή καθώς και Έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Αν ο συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία καθηγητής, για όσον χρόνο διαρκεί η θητεία του μπορεί, ύστερα από αίτησή του, να απαλλαγεί από μέρος ή σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του.

ε) Ο οργανισμός του ιδρύματος ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου συνηγόρου του φοιτητή..