Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

2 θέσεις ΔΕΠ στο τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου με γνωστικό αντικείμενο "Γεωμετρία"
Μία [1] θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Διαφορική Γεωμετρία"

πληροφορίες στο τηλ. 2310-997950
e-mail: info@math.auth.gr

Επιστημονικοί συνεργάτες σε Ιωάννινα και Καλαμάτα

Το προσωπικό θα εργαστεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Επιστημονικούς συνεργάτες, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, αναζητούν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Καλαμάτας για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών τους.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Eργου με τίτλο "Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, προκηρύσσει την ανάθεση έργου σε έντεκα (11) φυσικά πρόσωπα -ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι επιλεγέντες θα υπογράψουν σύμβαση ανάθεσης έργου, που θα ποικίλλει ανά περίπτωση, και θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στα Ιωάννινα.

Τα καθήκοντα των έντεκα υποψηφίων που θα καταλάβουν τις θέσεις θα αφορούν α) στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, β) στη σύνταξη κώδικα δεοντολογίας, γ) στη συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρίες και δ) την ανάλυση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

Για όλες τις θέσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πτυχίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Η εργασιακή εμπειρία αν και συνεκτιμάται θετικά δεν αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τη διεκδίκηση των θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου (1ος όροφος του Κτιρίου του Διοικητηρίου των Β" Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10) το ειδικό έντυπο αίτησης - βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.rc.uoi.gr-, το οποίο θα συνοδεύεται από: α) βιογραφικό σημείωμα, β) τίτλους σπουδών, γ) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κάθε άλλο στοιχείο που σύμφωνα με την κρίση τους θα βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών διαρκεί μέχρι τις 3 Ιουνίου.

Πρόσθετες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510 07278.

ΤΕΙ Καλαμάτας και στη Σπάρτη
Θέσεις επιστημονικών-εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το ΑΤΕΙ Καλαμάτας για την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του και του Παραρτήματός του στη Σπάρτη.

Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες θα απασχοληθούν στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Κέντρου Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής, του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας και του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παραρτήματος Σπάρτης.

Τα προσόντα των επιστημονικών-εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων ορίζονται τα ίδια με αυτά της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) αντίστοιχα.

Η απασχόληση του εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική και η μηνιαία αποζημίωσή του ίση με τις κάθε είδους αποδοχές μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας ΕΠ ή των μελών ΕΔΙΠ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 6 Ιουνίου. Πληροφορίες και τα έντυπα των αιτήσεων παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων κατά τις ώρες 9:00-13:00. Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ: www.teikal.gr.

ethnos.gr

Ερευνητές και μάνατζερ Πληροφορικής στο ΑΠΘ

Ερευνητές και μάνατζερ Πληροφορικής αναζητά να προσλάβει το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων 3DTVS και MOBISERV, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Ερευνητές και μάνατζερ Πληροφορικής αναζητά να προσλάβει το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων 3DTVS και MOBISERV, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Για τις θέσεις των ερευνητών μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα υποψήφιοι διδάκτορες ή ερευνητές που να κατέχουν μεταπτυχιακό ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πληροφορικής, Μαθηματικών, Φυσικής ή ισοδύναμο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ένα από τα παρακάτω πεδία: ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, τεχνητή όραση, γραφικά, διεπαφές ανθρωποϋπολογιστή, επεξεργασία σήματος κ.λπ. Η διαδικασία της εργασίας μπορεί να επεκταθεί για τρία χρόνια ή και περισσότερο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις παραπάνω θέσεις είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ κ. Ιωάννη Πήτα, στο τηλ. 2310 996304 και στο e-mail: pitas@aiia.csd.auth.gr.

ethnos.gr

Προσλήψεις ωρομισθίων σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι θα ενταχθούν στους πίνακες επιλογής που θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2011-2012
Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των κατά τόπους ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του για το σχολικό έτος 2011-2012, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν ή να αποστείλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όποιες από τις ΕΠΑΣ του Οργανισμού επιθυμούν (που να ανήκουν στον ίδιο Νομό). Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι θα ενταχθούν στους πίνακες επιλογής, οι οποίοι θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Ετος.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3518/2006 ο ΟΑΕΔ για την κάλυψη των αναγκών του σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να προσλαμβάνει εκτός των ωρομισθίων και προσωρινούς αναπληρωτές από τους ίδιους πίνακες, που θα καταρτίζονται για τον σκοπό αυτόν.

Δικαιολογητικά
Η αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από τη Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr

Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ., οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν για την ίδια ειδικότητα και στις άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ίδιου νομού. Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, υπάγονται στη διάταξη του Ν. 3528/2007 και έχουν υποβάλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:

Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένη από αρμόδια Αρχή.
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή δελτίου ανεργίας για όσους όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.
Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.
Βασικός Τίτλος Σπουδών (πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη).
Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης ελληνικής γλώσσας.

Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών (που αφορούν τον βασικό τίτλο σπουδών).
Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών.
Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας (πρέπει να έχει αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου).
Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας. Η επαγγελματική εμπειρία -είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα- για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.

Τι θα πρέπει να προσέξετε

1. Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μία ειδικότητα θα υποβάλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για κάθε ειδικότητα.

2. Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι που υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2010-2011 και μοριοδοτήθηκαν θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά (διδακτική-επαγγελματική) που βεβαιώνουν την προϋπηρεσία και τους τίτλους που αποκτήθηκαν από 16 Ιουνίου του 2010 έως τις 27 Μαΐου 2011, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.

3. Οι σχολικές μονάδες ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησής της.

4. Ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη παρότι οι υποψήφιοι υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης, εφόσον δεν δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε σχολείου ή εφόσον οι εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος καλυφθούν από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ανά περιφέρεια
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για το Σχολικό Ετος 2011-2012, για τα σχολεία των Νομών που υπάγονται στην:

Περ/κή Δ/νση Αττικής & Νήσων. Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Αλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989703.
Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών, Ρίο Τ.Κ. 26000, τηλ. 2610- 966902-8.
Περ/κή Δ/νση Κρήτης. Δ/νση: Γιόφυρο, Τ.Κ. 71110, τηλ. 2810-250444, 317770.
Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας. Δ/νση: Τέρμα οδού Τρικάλων, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560-1.
Περ/κή Δ/νση Ηπείρου. Δ/νση: 3ο χιλ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45000, τηλ. 26510-40858.
Περ/κή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Δ/νση: Περιγιάλι Καβάλας, Τ.Κ. 65110, τηλ. 2510 - 228834, 231169.
Περ/κή Δ/νση Μακεδονίας. Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 696212.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται στις κατά τόπους ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και στο site του Οργανισμού www.oaed.gr

ethnos.gr

5 Υποτροφίες στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και για κλινική ή πειραματική έρευνα σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών στο εξωτερικό, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση». Ειδικότερα, προκηρύσσονται
α) τρεις (3) θέσεις, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και
β) δύο (2) θέσεις για κλινική ή πειραματική έρευνα, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής

Καταληκτική ημερομηνία: 18-07-2011

Πληροφορίες: τηλ. 210-3726346, 394, 395 και 210-3251347

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Υπ.Παιδείας: Αντιστοίχιση Ειδικοτήτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) – (ΕΠΑΣ) με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) Α΄ & Β΄ κύκλου, τα (ΤΕΛ) και τις (ΤΕΣ)

Δελτίο Τύπου 01/06/2011

Αντιστοίχιση Ειδικοτήτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) – Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) Α΄ & Β΄ κύκλου, τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) και τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχόλες (ΤΕΣ) και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ & Β΄ κύκλου και των ΤΕΛ & ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ.

Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, καθορίζεται η Αντιστοίχιση των Ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι αντιστοιχίες για τους κατόχους πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, τους κατόχους πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, τους κατόχους πτυχίου ΤΕΛ καιτους κατόχους πτυχίουΒ΄ κύκλου ΤΕΕ, με τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) «Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ με ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου, ΤΕΛ και ΤΕΣ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου και των ΤΕΛ & ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ», η Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, προέβη στη ρύθμιση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ειδικοτήτων εκείνων των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ για τις οποίες εκκρεμούσε η σχετική διαδικασία.

Με τη ρύθμιση αυτή, το Υπουργείο Παιδείας βάζει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, οι οποίοι αδυνατούσαν να λάβουν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, επιλύοντας έτσι ένα πρόβλημα που εκκρεμούσε επί σειρά ετών.

Τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: Αντιστοίχιση ειδικοτήτων (εδώ)
Μεταφορά επαγγελματικών δικαιωμάτων (εδώ)

ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά από αίτημα Επιστημονικών Ενώσεων Καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας (11.00 – 14.00) την Πέμπτη, 2 Ιούνη, προκειμένου να συμμετέχουν στο Συλλαλητήριο που οργανώνεται στο Υπουργείο Παιδείας στις 12.30 εκπαιδευτικοί των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Πηγή

H ΟΛΜΕ σχετικά με το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο αντικείμενο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)»

Την παράταση υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» και τη μετάθεση διεξαγωγή του στις αρχές Σεπτεμβρίου, ζητά με ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ.Ειδικότερα η ΟΛΜΕ στην ανακοίνωσή της αναφέρε3ι τα εξής:

Φαίνεται δυστυχώς ότι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, που θα μπορούσε να έχει θετικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία κάτω από συγκεκριμένους όρους, ακυρώνεται από την προχειρότητα και την αλαζονική συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ, υποχρέωσε τον ΟΕΠΕΚ να υλοποιήσει – διεκπεραιώσει επιμορφωτικό πρόγραμμα (2 ημερών!!) στο αντικείμενο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» και μάλιστα κατά τη διάρκεια που διεξάγεται το 15ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει εκπονηθεί από μία επιτροπή άγνωστης σύνθεσης (υπό τον κ.Ματσαγκούρα), χωρίς να είναι γνωστοί οι άξονες και η στόχευσή του, χωρίς να ξεκαθαρίζεται ο τρόπος χρηματοδότησής του και χωρίς να έχει αποφασιστεί η τελική μορφή του «Νέου Λυκείου».

Το Υπουργείο Παιδείας για επικοινωνιακούς λόγους και αδιαφορώντας για τις συνέπειες στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μιας βιαστικής εφαρμογής του «Νέου Λυκείου», επέβαλλε την υλοποίησή του μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι ενώ η πρόσκληση από τον ΟΕΠΕΚ προέβλεπε ως χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων, την περίοδο από 19/5/2011 έως 30/05/2011, ο Ειδ. Γραμματέας απέστειλε την πρόσκληση στις Δ/νσεις και Γραφεία Εκπ/σης στις 27/05/2011. Στα σχολεία κοινοποιήθηκε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων από τους συναδέλφους.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται τόσο για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος κατά τη διάρκεια του 15ου Συνεδρίου όσο και για τη μη έγκαιρη ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Θεωρούμε ότι τέτοιες πρακτικές αποκλεισμού των συναδέλφων εξυπηρετούν μόνον όσους επιχειρούν να φορτώσουν τα όποια προβλήματα της εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς και εγείρει ενστάσεις ως προς την επιλογή αυτών που θα επιμορφωθούν.

Ζητάμε:

α. Την παράταση υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

β. Τη μετάθεση διεξαγωγή του Προγράμματος στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πηγή

Γνωμοδότηση για τα ξένα πτυχία Νομικών Σχολών

Για το διορισμό σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας , δικηγόρου των ΗΠΑ, ελληνικής ιθαγένειας, πτυχιούχου Νομικής Πανεπιστημίου των ΗΠΑ, απαιτείται η αναγνώριση της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με το πτυχίο τμήματος Νομικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διαταάξεις του νόμου 3328/2005.

Τη γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα του υπ. Δικαιοσύνης: Εάν είναι δυνατός ο διορισμός σε δικηγορικό σύλλογο της Ελλάδας, δικηγόρου ΗΠΑ, ελληνικής ιθαγένειας, πτυχιούχου νομικής σχολής πανεπιστημίου των Η.Π.Α., με την προσκόμιση της πράξης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π περί αναγνώρισης της ισοτιμίας του πτυχίου του, χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση και της αντιστοιχίας προς τα πτυχία που χορηγούνται από τα νομικά τμήματα νομικών σχολών ελληνικών πανεπιστημίων.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Στο άρθρο 22 του νόμου 1366/1983 ορίζονται τα ακόλουθα:

Δικηγόροι που έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ασκούν το δικηγορικό λειτούργημα στο εξωτερικό μπορούν να διοριστούν ως δικηγόροι σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας εφόσον:

α/Είναι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής της χώρας στην οποία σκούν το δικηγορικό λειτούργημα και το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται, με τη νόμιμη διαδικασία , ως ισότιμο με το ατίστοιχο ελληνικό,

β/Εχουν ασκηθεί στη χώρα που ασκούν το λειτούργημα τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».

1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:

α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση.

β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.

2. Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται «ισοτιμία» του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν κρίνεται απαραίτητη προκειμένου για ισοτιμία με πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών προγραμμάτων της αλλοδαπής τριετούς διάρκειας, όταν τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα της ημεδαπής είναι τετραετούς διάρκειας, είναι δυνατόν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Τμήματος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού, να χορηγηθεί «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» στο πτυχίο χωρίς παράλληλη συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη σχετική απόφαση λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές μονάδες (credits) του προγράμματος σπουδών του αλλοδαπού ιδρύματος και η τυχόν αξιολόγηση ή πιστοποίηση του από αναγνωρισμένους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται.

3. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους, που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Οργανισμό για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το 10% των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεως τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.

5. Ο Οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει για ένα έτος, ανακοινώνεται δημοσίως και έχει το αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γα την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση. Ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη διαδικασία επαναβαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού κατά το άρθρο 15 παρ. 2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό.

6. Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται συμπληρωματικά μαθήματα αναγνωρίζεται μετά την υποβολή στοιχείων που αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα.

7. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τα Εξεταστικά Κέντρα για τις πανελλαδικές στα Ειδικά Μαθήματα και η κατανομή υποψηφίων


Με απόφαση του υπ. Παιδείας ορίστηκαν κατά ειδικό μάθημα τα παρακάτω εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων , ενώ κατανέμονται οι υποψήφιοι για εξέταση σε καθένα από αυτά ως ακολούθως:Α. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ».

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Αττικής, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθήνας (οδός Μαρασλή 10 - Αθήνα) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και Γ.

2. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αργυρούπολης (οδός Πολεμιστών 15-Αργυρούπολη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Δ μέχρι και Κ.

3. Στο Ε.Κ. του Γενικού Πειραματικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής (οδός Μουσών και Παπαδιαμάντη - Ψυχικό) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Λ μέχρι και M.

4. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου (οδός Κηφισίας 213-Μαρούσι) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από N μέχρι και Π.

5. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αλίμου (οδός Υψηλάντου και Θησείου - Άλιμος) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ μέχρι και Ω.β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας (εκτός Αττικής), Ηπείρου, Κρήτης, Νήσων Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 7ου Γενικού Λυκείου Αθήνας (οδός Πρατίνου 19 – Παγκράτι) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και Ι.

2. Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Καλλιθέας (οδός Ελ. Βενιζέλου 175- Καλλιθέα) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Κ μέχρι και Ο.

3. Στο Ε.Κ. του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ιωνιδείου (οδός Σωτήρος Διός 17-Πειραιάς) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Π μέχρι και Ω.


γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου (οδός Παπάγου και Θεοδώρας 45 -Εύοσμος) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέxρι και Κ.

2. Στο Ε.Κ. του 14ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (οδός Γ. Παπανδρέου & Θ. Σοφούλη 13, Θεσσαλονίκη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Λ μέχρι και Π.

3. Στο Ε.Κ. του 30ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (οδός Σ. Γενναδίου 53-Θεσσαλονίκη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ μέxρι και Ω.

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Νήσων Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 15ου Γενικού Λυκείου Αθήνας (οδός Ρηνείας 2-Κυψέλη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέxρι και Ε.

2. Στο Ε.Κ. του 57ου Γενικού Λυκείου Αθήνας (οδός Αστραπόγιαννου 3 και Βολονάκη – Αθήνα - Κατεχάκη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ζ μέχρι και Κ.

3. Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης (οδός Λ. Βουλιαγμένης 525 - Ηλιούπολη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Λ μέχρι και Π.

4. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης (οδός Αγίου Ανδρέου 2 & Κοραή-Νέα Σμύρνη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ μέxρι και Ω.


β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Συκεών (Σπάρτακου 24-Συκιές) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέxρι και Ι.

2. Στο Ε.Κ. του 20ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (οδός Κλεάνθους 30 – Θεσσαλονίκη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Κ μέχρι και Ο.

3. Στο Ε.Κ. του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη-Νεάπολη, Θεσσαλονίκη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Π μέχρι και Ω.


Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΑΛΛΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Νήσων Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 59ου Γενικού Λυκείου Αθήνας (Σεκούνδου 10-Άνω Πατήσια, Αθήνα) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέxρι και Γ.

2. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Βύρωνα (Φορμίωνος και Γ. Γεννηματά 34-Βύρωνας) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Δ μέχρι και Κα.

3. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Χαϊδαρίου (οδός Ανεξαρτησίας 17-Χαϊδάρι) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Κε μέxρι και Μο.

4. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (οδός Αγ. Βασιλείου & Λακωνίας 52 – Αιγάλεω) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Μπ μέχρι και Π.

5. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Καισαριανής (οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13β – Καισαριανή) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ μέχρι και Τ.

6. Στο Ε.Κ. του 34ου Γενικού Λυκείου Αθήνας (οδός Τρώων 2 – Θησείο, Αθήνα) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Φ μέxρι και Ω.


β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (οδός Α. Παύλου 28-Θεσσαλονίκη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέxρι και Μ.

2. Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης (οδός Ιθάκης- όρια Ευόσμου - Σταυρούπολη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν μέχρι και Ω.


Δ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Νήσων Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου (οδός Κύπρου & Ψαρών 18- Περιστέρι) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και Μα.

2. Στο Ε.Κ. του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αγίων Αναργύρων (οδός Κωνσταντινουπόλεως 277 – Άγιοι Ανάργυροι) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Με μέχρι και Ω.


β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (οδός Ικτίνου 5-Θεσσαλονίκη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και Μ.

2. Στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑΛ Πολίχνης (οδός Ν. Καρατάσιου 56-Πολίχνη) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν μέχρι και Ω.


Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Νήσων Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής εξεταστικά κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ν. Ιωνίας (οδός Εμμ. Παππά 6 & Φιλελλήνων - Ν. Ιωνία) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και Μακ.

2. Στο Ε.Κ. του 6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (οδός Μίνωος & Προόδου 1 – Αιγάλεω) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Μαλ μέxρι και Ω.


β) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης (Στρ. Στρεμπενιώτη - Νεάπολη).

ΣΤ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ»

α) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Νήσων Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης (οδός Νικομηδείας 7- 9, Νέα Σμύρνη).β) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑΛ Συκεών (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου & Γ. Ρίτσου 2-Συκιές).


Z. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»

α) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Νήσων Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Πειραιά (οδός Πυθαγόρα 7 και Τζαβέλλα, Καστέλλα- Πειραιάς).

β) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο Ε.Κ. του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (οδός Αγίας Σοφίας 51 – Θεσσαλονίκη).

Νέοι Πρυτάνεις στα Πανεπιστήμια Οικονομικό Αθηνών, Κρήτης και Χαροκόπειο

Στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο, Πρύτανης εξελέγη ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος, στο Χαροκόπειο, ο ∆ηµοσθένης Αναγνωστόπουλος και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ο καθηγητής Ευρυπίδης Στεφάνου. Επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στις εκλογές είναι σημαντικά μικρό, ενώ ο νόμος της Γιαννάκου δίνει το δικαίωμα ψήφου σε όλους τους φοιτητές .

Ειδικότερα για να δείτε τα αποτελέσματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κάνετε κλικ εδώ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται:

Πρύτανης

Κωνσταντίνος Γάτσιος, Καθηγητής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Γεώργιος Γιαγλής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναλυτικά, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, το ψηφοδέλτιο των νέων πρυτανικών αρχών έλαβε:

Μέλη ΔΕΠ: ψήφισαν 163 - Έγκυρα 161 - Έλαβε 131

Μέλη ΕΔΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό: ψήφισαν 173 - Έγκυρα 172 - Έλαβε 151

Φοιτητές: ψήφισαν 907 - Έγκυρα 886 - Έλαβε 828

Οι νέες Πρυτανικές Αρχές αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από 1/9/2011 και η θητεία τους θα διαρκέσει έως 31/8/2015.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Με μαγνητόφωνο η συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων και Σχολικών Συμβούλων –Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Τον τρόπο τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης, καθορίζει απόφαση την του υπ. Παιδείας , η οποία θα ισχύσει για την επιλογή των Διευθυντών των Σχολείων και των Σχολικών Συμβούλων.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου εγκαθίσταται ψηφιακός εξοπλισμός μαγνητοφώνησης (μικρόφωνα − καταγραφικά) από την εταιρία που έχει αναλάβει τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας της συνέντευξης..

Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου συμβου λίου επιλογής για την παρουσίαση της περίπτωσης που μελέτησε και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα μαγνητοφώνησης.

Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί καθόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου.

Το προϊόν μαγνητοφώνησης παραδίδεται ως ηχητικό αρχείο από την προαναφερόμενη εταιρία στον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου επιλογής.Ειδικότερα η απόφαση έχει ως εξής:Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13, των άρθρων 14, 16, 19 και της παρ. 1 των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19−5−2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», ποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τρόπο τήρησης των πρακτικών και τη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης ως εξής:

Άρθρο 1

Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον του οικείου συμβουλίου επιλογής από την υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα υποστήριξης του έργου του οικείου

συμβουλίου επιλογής.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων και Γραφείων Π.Ε. και Δ.Ε.

Οι ημερομηνίες προσέλευσης των υποψηφίων ορίζονται από το οικείο συμβούλιο επιλογής.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’ αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail), αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το οικείο συμβούλιο επιλογής.

Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Άρθρο 2

Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

α) προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε ένα θέμα – μελέτη περίπτωσης.

β) εισήγηση μέλους του συμβουλίου επιλογής.

γ) παρουσίαση του θέματος από τον υποψήφιο – ερωτήσεις συμβουλίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης καταρτίζεται τράπεζα θεμάτων – μελετών περίπτωσης στα οποία

προετοιμάζονται οι υποψήφιοι πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται ομάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η επιλογή θεμάτων για την κατάρτιση πίνακα θεμάτων και η σφράγιση κάθε θέματος σε ξεχωριστό φάκελο. Ο φάκελος κάθε θέματος−μελέτης περίπτωσης περιέχει δύο υποφακέλους, που προορίζονται ένας για τον υποψήφιο και ένας για το συμβούλιο. Οι φάκελοι φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, απ’ όπου κάθε ημέρα συνέντευξης παραλαμβάνονται, κατά τυχαίο τρόπο, από τον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου επιλογής προ της εισόδου στην αίθουσα συνεδριάσεων, ισάριθμοι των υποψηφίων φάκελοι.

Ο υποψήφιος, προσέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου συμβουλίου επιλογής και επιλέγει

έναν από τους σφραγισμένους φακέλους. Ο γραμματέας ανοίγει το φάκελο ενώπιον του συμβουλίου και

του υποψηφίου και παραδίδει έναν υποφάκελο στον υποψήφιο και έναν στον πρόεδρο του συμβουλίου. Ο υποψήφιος αποχωρεί σε ειδικό χώρο, προκειμένου να προετοιμαστεί επί του θέματος−μελέτης περίπτωσης που επέλεξε.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, ανοίγεται ο υποφάκελος και κάθε μέλος παραλαμβάνει

αντίγραφο του θέματος. Το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Μετά το πέρας του χρόνου που το συμβούλιο επιλογής ορίζει για την προετοιμασία του υποψηφίου, ο

υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει την περίπτωση που μελέτησε εντός χρόνου, τον οποίο ορίζει το συμβούλιο επιλογής.

Στη συνέχεια, μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.

Τέλος, ο πρόεδρος ανακοινώνει την κρίση του συμβουλίου επί των γραπτών αντιρρήσεων, που τυχόν

είχε υποβάλει ο υποψήφιος, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν των αξιολογικών μονάδων, τις οποίες είχε

συγκεντρώσει κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο και συνολικά.

Άρθρο 3

Μαγνητοφώνηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου εγκαθίσταται ψηφιακός εξοπλισμός μαγνητοφώνησης (μικρόφωνα − καταγραφικά) από την εταιρία που έχει αναλάβει τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας της συνέντευξης..

Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου συμβου λίου επιλογής για την παρουσίαση της περίπτωσης που μελέτησε και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα μαγνητοφώνησης.

Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί καθόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου.

Το προϊόν μαγνητοφώνησης παραδίδεται ως ηχητικό αρχείο από την προαναφερόμενη εταιρία στον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου επιλογής.

Άρθρο 4

Μοριοδότηση της συνέντευξης

Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης για κάθε

υποψήφιο, στο οποίο καταγράφονται οι μονάδες βαθμολόγησής του με τη σχετική αιτιολόγηση.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση» είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου.

Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.

Άρθρο 5

Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του

συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα με την αιτιολογημένη βαθμολογία των μελών και, τέλος, τη λήξη των εργασιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή