Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελληνίων Εξετάσεων-Λιγότεροι οι αριστούχοι


Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (Ομάδας Β’) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι :
  • Στις εξετάσεις προσήλθε το 98,37% του  συνόλου των υποψηφίων (85478 από 86924 υποψηφίους). Το 2010 είχε προσέλθει το 98,4% του  συνόλου των υποψηφίων (90593 από 92081 υποψηφίους).
  • Φέτος αναβαθμολογήθηκαν, λόγω διαφοράς α’ και β’ βαθμολογητή, 36.538 γραπτά (ποσοστό 6,83%). Παρατηρείται δηλαδή μείωση σε σχέση με το 2010. (Το 2010 είχαν αναβαθμολογηθεί  40.089 γραπτά (ποσοστό 7,08%)).
  • Η κλιμάκωση της βαθμολογίας έχει βελτιωθεί στα περισσότερα μαθήματα σε σχέση με το 2010 (με την έννοια ότι επιτρέπει την καλύτερη κατάταξη των υποψηφίων). Μείωση εμφανίζεται στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν  μεταξύ 18-20 (11,09 έναντι 15,51% για το έτος 2010)  καθώς και στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 15-18 (18,08% έναντι 19% για το έτος 2010.
Πιο συγκεκριμένα, στα επιμέρους μαθήματα η κατανομή της βαθμολογίας «βελτιώθηκε» σε όλα τα μαθήματα εκτός της Φυσικής Γενικής Παιδείας (όπου το ποσοστό των «αριστούχων» αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι και έφτασε στο 47,27%).
Τα σχετικά στοιχεία επισυνάπτονται εδώ

Δήλωση της υπουργού Παιδείας

«Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους. Μία σελίδα γυρνά σήμερα για το μέλλον τους.

Να υπενθυμίσω σε όλους ότι οι βαθμολογίες προκύπτουν από τη συμμετοχή των μαθητών σε ένα διαγωνισμό, καθώς οι Πανελλήνιες δεν είναι εξέταση. Είναι διαγωνισμός.

Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών μπαίνουμε στη δεύτερη φάση των εξετάσεων που είναι και η πιο κρίσιμη. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Μία επιλογή με γνώμονα τις προσωπικές προτιμήσεις, αλλά και τις εθνικές ανάγκες, καθώς κριτήριο πλέον οφείλει να είναι και η επαγγελματική αποκατάσταση μέσα στις νέες αναπτυξιακές προοπτικές που θα πρέπει να δημιουργήσει η χώρα.

Φέτος, εισάγουμε μία αυτονόητη καινοτομία. Την ηλεκτρονική συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Για το λόγο αυτό και για την επιτυχία της πρώτης εφαρμογής, σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των Λυκείων. Από πλευράς του Υπουργείου έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού από τους υποψηφίους, καθώς και ένα βίντεο με προσομοίωση συμπλήρωσης, ώστε οι μαθητές να είναι απολύτως σίγουροι ότι συμπληρώνουν το μηχανογραφικό με το σωστό τρόπο.

Φέτος, το Υπουργείο υιοθετεί μία πρωτόγνωρη διαδικασία την οποία οφείλουμε ως πρωτοβουλία στον Ιωάννη Πανάρετο. Θα ήθελα και δημοσίως να τον ευχαριστήσω για τη συμβολή του, για τη μεγάλη και άοκνη προσπάθεια του να σχεδιαστεί, να τεθεί σε λειτουργία, να ξεπεραστεί κάθε πρόβλημα σε σχέση με αυτή την καινοτομία. Ο κ. Πανάρετος προσφέρθηκε και είναι παρών μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης της νέας αυτής προσπάθειας».

56 Υποτροφίες Εξωτερικού (20/06/2011)Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ

Υπολογίστε τα μόριά σας για την είσοδό στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμματα υπολογισμού μορίων υποψηφίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις Πανελλαδικές Εξετ. απο τους Προφορικούς Βαθμούς και τους Βαθμούς των Γραπτών
A) online Υπολογισμός:

B) Υπολογισμός με EXCEL:

Πρόγραμμα υπολογισμού μορίων υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα του Γενικού Λυκείου απο το Βαθμό Πρόσβασης:

A) online Υπολογισμός:
B) Υπολογισμός με EXCEL:

Υ.Γ:Ο βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος προκύπτει με στρογγυλοποίηση σε 1 δεκαδικό ψηφίο ενώ ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης με στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικα ψηφία.[ ΦΕΚ 2539Α/29-12-2009]
Αναλυτικό παράδειγμα υπολογισμού μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων


ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Η εισαγωγή στις παραπάνω Σχολές και στα Τµήµατα, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα, γίνεται µε βάση τα µόρια που προκύπτουν από το άθροισµα των γινοµένων του Γενικού Βαθµού Πρόσβασης και των Βαθµών Πρόσβασης των δύο µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», καθώς και του βαθµού του τυχόν απαιτούµενου ειδικού µαθήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά µαθήµατα, βαθµός ειδικού µαθήµατος είναι ο Μέσος Όρος των βαθµών που σηµείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά µαθήµατα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τµήµατος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούµενο ειδικό µάθηµα και να έχει επιτύχει σ’ αυτό βαθµό τουλάχιστον ίσο µε τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίµακα 0-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά µαθήµατα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα µαθήµατα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθµολογίας και βαθµός ειδικού µαθήµατος, για τον υπολογισµό των µορίων, είναι ο µέσος όρος των βαθµών των δύο αυτών ειδικών µαθηµάτων.

Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι:
―8 για το Γενικό Βαθµό Πρόσβασης,
― 1,3 για το πρώτο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από µάθηµα γενικής παιδείας σύµφωνα µε τα παρακάτω,
― 0,7 για το δεύτερο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από µάθηµα γενικής παιδείας σύµφωνα µε τα παρακάτω.

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά µαθήµατα και τις πρακτικές δοκιµασίες ανάλογα µε το τµήµα είναι:
― 2 για τα Τµήµατα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού του τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Παν/µίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή ∆ιερµηνείας του τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του ίδιου Παν/µίου,
― 2 για τα Τµήµατα που απαιτούνται τα ειδικά µαθήµατα Ελεύθερο και Γραµµικό Σχέδιο ή Αρµονία
και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,
― 1 για τα λοιπά Τµήµατα που απαιτείται ειδικό µάθηµα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, ∆ιεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τµήµα Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης και
―2για τα ΤΕΦΑΑ.

• Τα µαθήµατα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία έχουν ορισθεί ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας κατά επιστηµονικό πεδίο είναι:
Ι. Επιστηµονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών»
α) Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό µάθηµα θεωρητικής κατεύθυνσης) β) Ιστορία (υποχρεωτικό µάθηµα θεωρητικής κατεύθυνσης)
II. Επιστηµονικό πεδίο «Θετικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής
κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής
κατεύθυνσης).
III. Επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Υγείας»
α) Βιολογία (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης) β) Χηµεία (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης).
IV. Επιστηµονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής
κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής
κατεύθυνσης).
V. Επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης»
α) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (µάθηµα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις) β) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής (µάθηµα γενικής παιδείας).

• Αντικατάσταση µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας επιτρέπεται µόνο για όσους υποψηφίους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας. Τα µαθήµατα γενικής παιδείας της Γ’ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστηµονικό πεδίο είναι:

Ι. Επιστηµονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών»
α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου

II. Επιστηµονικό πεδίο «Θετικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής β) Νεοελληνική Γλώσσα

III. Επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Υγείας»
α) Βιολογία
β) Νεοελληνική Γλώσσα

IV. Επιστηµονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Νεοελληνική Γλώσσα

Για το επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης» δεν προβλέπεται αντικατάσταση των µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι µάθηµα επιλογής για όλες τις κατευ¬θύνσεις και το άλλο είναι µάθηµα γενικής παιδείας. Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο µάθηµα επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» και δεν πάρουν µέρος στην εξέταση του µαθήµατος αυτού τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο συγκεκριµένο µάθηµα και πήραν γραπτό βαθµό µηδέν (0).

Ενα παράδειγμα:

Υπουργείο Παιδείας: Σχετικά με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πανελληνίων εξετάσεων - Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες στην ιστοσελίδα του υπουργέιου


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δελτίο Τύπου

Σχετικά με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πανελληνίων εξετάσεων

Από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι οι γραπτοί βαθμοί των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (στα κοινά μαθήματα με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων), τα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, αναρτώνται σήμερα σε όλα τα Λύκεια της χώρας.

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα μπορούν, μετά τις 13:00, να βρίσκουν την βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, σήμερα μετά το μεσημέρι.

Ολοκληρώνονται σύντομα, από την μηχανογραφική υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ, οι διαδικασίες επεξεργασίας των προφορικών και των γραπτών βαθμών για τον υπολογισμό του γενικού βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων όσων έλαβαν μέρος στις φετινές εξετάσεις και οι σχετικές καταστάσεις θα αποσταλούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προωθηθούν στα Γενικά Λύκεια αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Επίσης αναμένεται να εκδοθούν τα αποτελέσματα απόλυσης σε όλα τα Γενικά Λύκεια.

Οι αντίστοιχες καταστάσεις στα ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄, αναμένεται να αποσταλούν τις αμέσως προσεχείς ημέρες, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Σήμερα επίσης θα δοθούν στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία με την κλιμάκωση των γραπτών επιδόσεων κατά μάθημα για τους 85.587 υποψηφίους, που πήραν μέρος στις εξετάσεις

Τέλος, σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και η βαθμολόγηση των γραπτών έχει προγραμματιστεί να τελειώσει το ταχύτερο δυνατό.

Δημόσιος διαγωνισμός 115.620,00 ευρώ για τη συντήρηση του κτιρίου του υπ. Παιδείας

Το υπ. Παιδείας, προχώρησε σε δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας :«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, προεκτιμώμενης αμοιβής: 115.620,00€ (με Φ.Π.Α.).


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης, αφορούν τις εγκαταστάσεις στο σύνολο του νέου Κτηρίου του ΥΠΕΠΘ στο ΜΑΡΟΥΣΙ και συγκεκριμένα :

Τον Περιβάλλοντα χώρο

Τις εισόδους του κτιρίου,

Το ισόγειο και όλους του ορόφους,

Το δώμα του κτιρίου.

Τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων,

Τις αποθήκες,

Τους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

ΔΗΛΑΔΗ όλο το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του.

2. Αναλυτικότερα υποχρέωση του είναι να επιβλέπει, να συντηρεί και να υποστηρίζει λειτουργικά τα συστήματα των παραπάνω εγκαταστάσεων του κτιρίου που ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω.

3. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα υποβάλει πριν την υπογραφή του Συμβολαίου συντήρησης το τελικό Πρόγραμμα Συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης που θα καλύπτει αναλυτικά όλες τις εγκαταστάσεις, του κτιρίου και θα ανταποκρίνεται στα παρακάτω ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφερόμενα.

1. Θέρμανση – Κλιματισμός- Αερισμός

1.1. Αερόψυκτοι ψύκτες (τέσσερα τεμάχια) , τακτική συντήρηση - επισκευές

1.2. Ηλεκτρικό σύστημα παραλληλισμού ψυκτών, (τακτική συντήρηση - επισκευές)

1.3. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες προκλιματισμένου αέρα. (Τεμάχια 25) (τακτικές συντηρήσεις και καθαρισμός)

1.4. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. (τεμάχια 2) (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.5. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες Αμφιθεάτρου. (τεμάχια 2) (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.6. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες RECEPTION. (τεμάχια 6) (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.7. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες Εστιατορίου. (τεμάχια 4) (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.8. Ανεμιστήρες εξαερισμού (Τεμάχια 20), (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.9. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (F.C.U) (Τεμάχια 880) (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.10. Θερμοστάτες χώρου. (Τεμάχια 880) (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.11. Κλιματιστικές μονάδες close control (Τεμάχια 7) (τακτική συντήρηση - επισκευές)

1.12. Αντλίες – κυκλοφορητές (Τεμάχια 45) (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.13. Λέβητες (Τεμάχια 4 ) (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.14. Καυστήρες (Τεμάχια 4 ) (έλεγχοι-ρυθμίσεις επισκευές)

1.15 Καθαρισμός φίλτρων - αεραγωγών

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

2.1 Πιεστικό Συγκρότημα ύδρευσης.

2.2 Σύστημα αποσκλήρυνσης αποτελούμενο από :

2.2.1 Δύο δοχεία ρητινών

2.2.2 Ρητίνη

2.2.3 Δύο βαλβίδες αναγεννήσεως.

2.2.4 Αυτοματισμό αναγέννησης σε κάθε στήλη

2.2.5 Μ/Σ 220/24 V

2.2.6 Δύο ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες εξόδου.

2.2.7 Δύο κάδους άλμης.

2.2.8 Μηχανισμό εναλλαγής των δύο στηλών.

2.3 Αντλητικά συγκροτήματα λυμάτων.

2.4 Θερμαντήρας νερού.

2.5 Δίκτυο διανομής Ζεστού και κρύου νερού.

2.6 Υδραυλικοί υποδοχείς λεκάνες, νιπτήρες, ντουζιέρες κ.λ.π

2.7 Δίκτυο αποχέτευσης, φρεάτια κ.λ.π.

2,8 Μπαταρίες νιπτήρων, καζανάκια W.C. κ.λ.π

3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

3.1 Πυροσβεστικό Συγκρότημα αποτελούμενο από:

3.1.1 Ηλεκτροκίνητα αντλία

3.1.2 Πετρελαιοκίνητη αντλία

3.1.3 Κατακόρυφη πολυβάθμια αντλία

3.1.4 Πιεστικό Δοχείο 500 lit.

3.2 Δίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης.

3.3 Πυροσβεστικές φωλεές.

3.4 Πυροσβεστήρες φορητοί

3.5 Πυροσβεστήρες μόνιμοι μηχανοστασίων


4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

4.1 Μετασχηματιστές (4) Έλεγχος Συντήρηση

4.2 Πεδία Μέσης Τάσης. Ένα πεδίο άφιξης και 4 πεδία αναχώρησης. Έλεγχος, Συντήρηση.

4.3 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 1000 KVA (Κινητήρας – Γεννήτρια) Έλεγχος -Συντήρηση

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

5.1 Πίνακες ορόφων : Έλεγχοι - Συντηρήσεις -Αντικαταστάσεις εξαρτημάτων 5.2 Φωτισμός Κτιρίου : Έλεγχοι και αντικαταστάσεις λαμπτήρων ή φωτιστικών.

5.3 Διακόπτες και ρευματοδότες: Επισκευές, επεκτάσεις κλπ.

5.4 Εξωτερικός Φωτισμός: Έλεγχοι και αντικαταστάσεις λαμπτήρων

5.5 Μηχανισμοί αυτομάτων μπαρών (5 τεμάχια).

5.6 UPS κτηρίου ισχύος 300ΚVA. Έλεγχος λειτουργίας - Τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις.

5.7 UPS υπολογιστικού κέντρου ισχύος 80ΚVA. Έλεγχος λειτουργίας - Τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις.

6. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

6.1.ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

6.1.1. Ανιχνευτές καπνού οπτικοί/θερμικοί (Τεμ.1330) Έλεγχος - Καθαρισμός - Αποκαταστάσεις πυρανιχνευτών και άλλων αισθητηρίων.

6.1.2 Ανιχνευτές CO (Tεμ. 10)

6.1.3 Μονάδες addressable fire damper ( Τεμ.176)

6.1.4 Μονάδες addressable ελέγχου κλεισίματος θύρας ( Τεμ.31)

6.1.5 Πίνακες - λοιπός εξοπλισμός πυρανίχνευσης : Τακτική συντήρηση (έλεγχοι - δοκιμές).
6.2 Δομημένη καλωδίωση -παθητικός εξοπλισμός (Racks - καλωδιώσεις - πρίζες - κου τιά τροφοδοτικά κλπ.)

6.3 Λοιπά συστήματα ασθενών BMS, συστήματα ασφαλείας).

6.4 Β.M.S. κτιρίου, (Συνεχή παρακολούθηση λειτουργίας των ελεγχομένων εγκαταστάσεων)

7.ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ C.C.T.V.

7.1 Kάμερες σταθερές εσωτερικών χώρων (Τεμ 22)

7.2 Kάμερες σταθερές εξωτερικών χώρων (Τεμ 19)

7.3 Κάμερες κινητές εσωτ. Χώρων (Τεμ. 27)

7.4 Κάμερες κινητές εξωτ. Χώρων (Τεμ. 4)

7.5 Μονάδες ψηφιακής καταγραφής (Τεμ. 8)

7.6 Μονάδα χειρισμού κινητών καμερών

7.7 Έγχρωμες οθόνες P. C. (Tεμ. 6)


8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

(ΑCCES CONTROL SYSTEM)

8.1 Οθόνη επιτήρησης, εκτυπωτής πληκτρολόγιο προγ/σμού

8.2 Πληκτρολόγια χειρισμού (Τεμ. 34)

8.3 Σειρήνα συναγερμού εσωτ. χώρου

8.4 Σειρήνες συναγερμού εξωτ. Χώρου (Τεμ.4)9. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

9.1 Ψηφιακό κέντρο ελέγχου

9.2 Ψηφιακή κονσόλα μετάφρασης 6 καναλιών

9.3 Εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας

9.4 Επιτραπέζια ψηφιακή μικροφωνική μονάδα συνέδρων

9.5 Επιτραπέζια ψηφιακή μικροφωνική μονάδα προέδρου

9.6 Ψηφιακό κέντρο ελέγχου μικροφώνων

9.7 Ηχεία

9.8 Κονσόλα μίξης ήχου.

9.9 Ενισχυτής.

9.10 DVD player

9.11 Ασύρματος δέκτης.

10. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

10.1 Εξοπλισμός, Ενισχυτές, κ.π.

10.2 Μεγάφωνα

10.3 Δίκτυα καλωδιώσεων.11.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

11.1 Συσκευές ελέγχου μεταλλικών αντικειμένων

11.2 Συσκευές ελέγχου χειραποσκευών


12. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

12.1 Επισκευή και Συντήρηση τοπικού χαρακτήρα

12.1.1 Γυψοσανίδων

12,1,2 Ψευδοροφών

12.1.3. Ξύλινων θυρών και κλειδαριών

12.1.4 Δαπέδων μαρμάρου

12.1.5 Αποψίλωση περιβάλλοντα χώρου.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Η επισκευή και συντήρηση αναφέρεται σε όλες τις εγκαταστάσεις του κτιρίου και περιλαμβάνει:

1. Τον έλεγχο και τη προληπτική συντήρηση για την εξασφάλιση της συνεχούς και καλής λει τουργίας των παραπάνω εγκαταστάσεων Θέρμανσης- Κλιματισμού – Αερισμού, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Πυρόσβεσης.

2. Τον έλεγχο και τη προληπτική συντήρηση για την εξασφάλιση της συνεχούς και καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (δίκτυα φωτισμού και κίνησης κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου), αντικατάσταση λαμπτήρων κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε περίπτωση φθοράς.

3. Τον έλεγχο και τη προληπτική συντήρηση για την εξασφάλιση της συνεχούς και καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης τάσης.

4. Τον έλεγχο και τη προληπτική συντήρηση για την εξασφάλιση της συνεχούς και καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Ασθενών ρευμάτων.

5. Τον συνεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων του Συστήματος Β.Μ.S. του κτιρίου

6. Την πραγματοποίηση των απαραιτήτων διορθώσεων, και την αποκατάσταση βλαβών, προκειμένου να λειτουργούν κανονικά οι εγκαταστάσεις.

7. Την αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού που οφείλεται σε φθορά και αναλώσιμου υλικού που απαιτείται για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους αντικατάστασης μηχανήματος ή συσκευής, εφόσον αυτή παρουσιάζει συχνές βλάβες.

8. Την αντικατάσταση οποιαδήποτε συσκευής, μηχανήματος, υδραυλικών υποδοχέων, αναμικτήρων, Ηλεκτ. Πινάκων, διακοπτών, πριζών, επίτοιχων καναλιών, Φωτιστικών σωμάτων, στομίων αερισμού ή κλιματισμού ανιχνευτών, μεγαφώνων, καμερών κ.λ.π.

9. Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση των ειδικών μηχανημάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή (Κεντρικές Κλιματιστικές μονάδες, Λεβητοστάσια, Μετασχηματιστών ισχύος, Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, καυστήρες κ.λ.π.) από ειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία με δαπάνες του Αναδόχου.

10. Επισκευή τοπικού χαρακτήρα γυψοσανίδων, ψευδοροφών, Ξύλινων θυρών, κλειδαριών, επιστρώσεων δαπέδων και επενδύσεων τοίχων (αντικατάσταση μάρμαρων, πλακιδίων κ.λ.π..

11. Άντληση και καθαρισμός χώρων σε περίπτωση διαρροών από τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης του κτηρίου

12. Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου από χόρτα, ξύλα και οικοδομικά υλικά.

13. Βαφή διαγράμμισης χώρων στάθμευσης όταν απαιτείται.

14. Καθημερινή σύνταξη δελτίου για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, δομικών στοιχείων , κουφωμάτων, ψευδοροφών δαπέδων, χώρων W.C. κ.λ.π.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να διαθέτει καθ' όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής συ ντήρησης επισκευής και υποστήριξης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων Θέρμανσης- Κλιματισμού – Αερισμού, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Πυρόσβεσης εγκαταστάσεων μέσης τάσης, Ηλεκτρολογικών ισχυρών ρευμάτων, Ασθενών ρευμάτων, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, συστήματος ελεγχομένης πρόσβασης, οπτικοακουστικών συστημάτων, μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, συσκευών ελέγχου και οικοδομικών εργασιών τουλάχιστον το αναφερόμενο στην παρ. 10 Τεχνικό Προσωπικό, καθώς και να αντιμετωπίζει τα πάσης φύσεως προβλήματα συντήρησης και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του κτιρίου. Το κατωτέρω προσωπικό θεω ρείται αποκλειστικά ως βοηθός εκπλήρωσης της παροχής του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να ασφαλίσει το τεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί, στα προβλεπόμενα από το νόμο ασφαλιστικά ταμεία ευ θυνόμενος αυτός μόνος έναντι παντός για αποζημίωση εξ οποιουδήποτε ατυχήμα τος σε πρόσωπα ή πράγματα συμβεί κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής συσκευής ή μηχανήματος που δεν οφείλεται σε κακούς χειρισμούς ή ελλιπή συντήρηση, ο Συντηρητής θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει τη συσκευή ή το μηχάνημα με δαπάνες του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ..

3. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ οφείλει να λαμβάνει, κατά την διάρκεια της συντήρησης όχι μόνον όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και όσα επιβάλλει η συνετή διαχείριση των εγκαταστάσεων του κτιρίου.

4. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα παρέχει το προσωπικό το οποίο θα παρευρίσκεται θα εργάζεται στον χώρο του Υπουργείου και θα πραγματοποιεί τους ελέγχους και τις εργασίες προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες της Υπηρεσίας (07:00 έως 15:00).

5. Ο Συντηρητής θα παρέχει ένα Ηλεκτρολόγο ΣΤ τάξης , έναν Ηλεκτρολόγο με ειδίκευση στα Ασθενή ρεύματα και ένα Υδραυλικό, σε 24ωρη ή 16ωρη βάση κατά την χρονική περίοδο Γενικών Εξετάσεων που διενεργεί το ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ. (περίπου δύο μήνες) .

6. Οι εργασίες κατασταλτικής συντήρησης (αποκατάσταση βλαβών) θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Οι εργασίες της παραγράφου αυτής θα πρέπει να εκτελούνται αυθημερόν, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ.

7. Μετά τη διενέργεια κάθε προληπτικής συντήρησης, θα αναγράφονται από τον αρμόδιο τεχνικό οι πραγματοποιηθείσες εργασίες συντήρησης ή επισκευής, σε ειδικό βιβλίο καθώς και τυχόν παρατηρήσεις για την κατάσταση των μηχανημάτων και θα προσυπογράφονται από τον επικεφαλής υπεύθυνο Μηχανικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

8. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών των εξοπλισμών και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και προτυποποιήσεις (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ κλπ.),, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σύμφωνα με τις διάφορες διατάξεις και οδηγίες των Δημοσίων Υπηρεσιών.

9. Θα τηρούνται βιβλία συντήρησης και καταγραφής συμβάντων ανά κατηγορία εγκαταστάσεων που θα συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον υπεύθυνο τεχνικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, και θα θεωρούνται από ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ κτιρίου

10. Ο συντηρητής οφείλει να διαθέτει προσωπικό επί 8ωρου βάσεως και όλες τις εργάσιμες ημέρες καθώς και σε 24ωρη βάση για όλη την χρονική περίοδο διενέργειας των Γενικών Εξετάσεων που διενεργεί το ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ. ως κάτωθι:

10.1 τεχνικο προσωπικο (Οκτάωρη εργασια στις εργασιμεσ ημερεσ)

Ένας Μηχ/γος - Ηλ/γος A.E.I. με εμπειρία μικρότερη δεκαετίας

Ένας. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος κατηγορίας ΣΤ΄ τάξης.

Ένας Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος με ειδίκευση σε ασθενή ρεύματα.

Ένας Τεχνίτης Υδραυλικός με ειδίκευση στον κλιματισμό.

Ένας Βοηθός Υδραυλικού.

Ένας Βοηθός Γενικών καθηκόντων.

Ένας Εργάτης.


10.2 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α) 16 ΩΡΗ ΒΑΣΗ ( επιπλέον Απογευματινή) περίπου διάρκειας ενός μηνός συνολικά

Ένας. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος κατηγορίας ΣΤ΄ τάξης.

Ένας Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος με ειδίκευση σε ασθενή ρεύματα.

Ένας Τεχνίτης Υδραυλικός με ειδίκευση στον κλιματισμό.

Έκτακτο προσωπικό κατά την διάρκεια των αδειών του μόνιμου προσωπικού.


11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ

Tα απαιτούμενα για την συντήρηση υλικά και μικροϋλικά θα βαρύνουν το ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ.

12. Το ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ την αντικατάσταση οπιουδήποτε από το Τεχνικό Προσωπικό δεν θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης άρτια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ή θα παρουσιάζει ανάρμοστη συμπεριφορά.

• Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές ή βλάβες στις εγκαταστάσεις του κτιρίου ή εξ αυτών ζημιές σε τρίτους, είτε από υπαιτιότητα του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ κατά τη διενέργεια της συ ντήρησης, είτε λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης σε ειδοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του κτιρίου, οι εξ αυτού τυχόν υποχρεώσεις αποκατάστα σης βλαβών ή ζημιών καθώς και αποζημιώσεις τρίτων βαρύνουν αποκλειστικά τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

• Εάν ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ δεν τηρήσει το Πρόγραμμα Συντήρησης ΤΟ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ. διατηρεί το δικαίωμα να φροντίσει για την αποκατάσταση της βλάβης από τρίτον μετά από εισήγηση της ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ από πλευράς του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ.. Στη περίπτωση αυτή η δαπάνη θα γίνεται σε βάρος και για λογαριασμό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, με απόλυτη επιλογή του συνεργείου και με οποιοδήποτε κόστος.

• Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να φροντίζει με δαπάνες του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ. να διατηρείται ικανό απόθεμα ανταλλακτικών αναλώσιμων και υλικών για την άμεση αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, σε χώρο αποθήκης που θα του παραχωρηθεί.

Στις παρεχόμενες Υπηρεσίες του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ περιλαμβάνεται η υποστήριξη και η ευθύνη έναντι των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών (ΕΥΔΑΠ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ κλπ.).

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο χρόνος συντήρησης ορίζεται σε πέντε (05) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνεται με μηνιαίους λογαριασμούς που θα περιλαμβάνουν το 1/5 της Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου.

Ολες οι βάσεις της δεκαετίας , του Χρήστου Κάτσικα

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των βαθµολογιών των υποψηφίων αναµένεται σήµερα από το υπουργείο Παιδείας, ενώ ήδη από τις 16 µέχρι και τις 23 Ιουνίου οι φετινοί υποψήφιοι παραλαµβάνουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password). Εως και τις 28 Ιουνίου υποβάλλουν το Μηχανογραφικό τους είτε µόνοι τους από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είτε στο Λύκειό τους µε τη βοήθεια των καθηγητών τους. «ΤΑ ΝΕΑ» για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παραθέτουν ένα πλήρες ιστορικό των βάσεων εισαγωγής της τελευταίας δεκαετίας και τη διακύµανσή τους για κάθε πανεπιστηµιακό τµήµα.

Για μεγαλύτερο μέγεθος κάνετε κλίκ πάνω στον κάθε πίνακα


http://www.tanea.grΣυνέχεια καθυστερήσεων στις βαθμολογίες από το υπουργείο Παιδείας

Αυτή είναι η πρώτη σελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας που ανακοινώνει ότι ηλεκτρονικά οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν μετά το μεσημέρι!Συνέχεια καθυστερήσεων στις βαθμολογίες από το υπουργείο Παιδείας

«Η Βαθμολογία των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Β' 2011 θα ανακοινωθεί μετά το μεσημέρι!» ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το υπουργείο Παιδείας μέσω της ιστοσελίδας του.

Η αγωνία των υποψηφίων για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση κορυφώνεται καθώς η μια καθυστέρηση διαδέχεται την άλλη. Οι απόφοιτοι των λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, αρχικά περίμεναν την ανακοίνωση των αποτελσμάτων την περασμένη Παρασκευή, ημέρα που ξεκίνησε και η συμπληρώση των μηχανογραφικών, όμως ανακοίνωση του υπουργείου μετέθεσε τη δημοσιοποίηση τους για σήμερα το πρωί.
Ωστόσο νωρίς σήμερα το υπουργείο προέβη σε νέα ανακοίνωση που ανέφερε ότι η βαθμολογία θα ανακοινωθεί το μεσημέρι τονίζοντας μάλιστα τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και με θαυμαστικό.

Στο μεταξύ έχει ήδη αρχίσει από την Παρασκευή η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων η οποία θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου. Πολλοί όμως είναι οι υποψήφιοι και οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί παράταση, καθώς η διαδικασία φέτος θα είναι νέα, και θα γίνεται μόνο μέσω του διαδικτύου.

Να σημειωθεί ότι φέτος έχουμε σημαντικούς περιορισμούς στις μετεγγραφές, με αποτέλεσμα σε όποια σχολή επιτύχουν οι υποψήφιοι στην περιφέρεια εκεί θα παραμείνουν, καθώς είναι πλέον ουσιαστικά απαγορευτική η μετεγγραφή. Όσον αφορά στις βάσεις εισαγωγής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα πολλοί εκτιμούν ότι θα παρατηρηθούν πτώσεις σε περιφερειακά Ιδρύματα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Μέσα στην εβδομάδα και οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τα αποκόμματα, οι δισκέτες και οι καταστάσεις των επαναληπτικών, εξετάσεων θα αποσταλούν από τα δύο Βαθμολογικά Κέντρα με ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ σήμερα 20-6-2011 ώστε να παραληφθούν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. αύριο Τρίτη. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ελέγχου των βαθμολογιών θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες, ενδεχομένως την Τετάρτη.

Tο Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσκαλεί αδιόριστους εκπαιδευτικούς προκειμένου να ενταχθούν σε μητρώο εκπαιδευτών στο πλαίσιο της

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί αδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενταχθούν σε μητρώο εκπαιδευτών στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.. Οι εκπαιδευτικοί πρόκειται να διδάξουν σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας (ως δεύτερης/ξένης) για αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας (Νηπιαγωγείο - Λύκειο).

Οι εκπαιδευτές πρόκειται να συνάπτουν Συμβάσεις Έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. Η έναρξη κάθε σύμβασης ταυτίζεται με την έναρξη του τμήματος ελληνομάθειας που ανατίθεται στον εκπαιδευτή σε οποιαδήποτε χρονική φάση της σχολικής περιόδου και ολοκληρώνεται με τη λήξη αυτής. Η αμοιβή προκύπτει από το σύνολο των πραγματικών ωρών διδασκαλίας, ενώ το ποσό της ωριαίας αντιμισθίας ανέρχεται στα 15€ μικτά. Επισημαίνεται ότι όλες οι Συμβάσεις Έργου συνάπτονται με την ιδιότητα του επιτηδευματία (έναρξη επαγγέλματος στην εφορία με ΚΑΔ Υπηρεσίες καθηγητή), ενώ επί του ποσού της μικτής αποζημίωσης θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι εκπαιδευτές που θα αξιοποιηθούν στα τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας αντλούνται από τον κατάλογο κατάταξης εκπαιδευτών, όπως αυτός προσδιορίζεται από σχετική απόφαση επιλογής από την επιστημονική επιτροπή της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Διαδίκτυο (πρόγραμμα «Διαύγεια») την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τον εξής τρόπο: σε έντυπη μορφή ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.diapolis.auth.gr/aithseis/ekpaideutikoi.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι καλούνται α) να συμπληρώσουν/να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή της, β) να την εκτυπώσουν και γ) να στείλουν την έντυπη μορφή της αίτησής τους ταχυδρομικά συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όλα τα νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών όλων των αναγραφόμενων στην αίτηση προσόντων). Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με τον παραπάνω τρόπο δε θα γίνονται δεκτές. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση

Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»

Τ.Θ.1676,

Τ.Κ. 54006,

Θεσσαλονίκη

(για τη δράση 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας»)

Ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται η 30η Ιουνίου 2011. Το εμπρόθεσμο της αίτησης αποδεικνύεται από την σφραγίδα ταχυδρομείου του φακέλου αποστολής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα μόρια που θα προκύψουν προβλέπεται να αναρτηθούν σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Πράξης www.diapolis.auth.gr. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της δράσης diapolis-drasi2@lists.auth.gr.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 23130 18458, 10 π.μ. – 13 μ.μ. κ. Χάιδω Αλεξιάδου.

Η επιστημονικά υπεύθυνη της Πράξης

Καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Ενημερωτικό έντυπο (αρχείο doc)
Προκήρυξη (αρχείο pdf)

Εξωτερικοί αξιολογητές σήμερα σε δύο Πανεπιστήμια και στο ΤΕΙ Αθήνας

Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης θα εγκατασταθούν από σήμερα και για όλη την εβδομάδα στα τμήματα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.Ειδικότερα στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:

1. Καθ. Athanasios Alexandrou, California State University-Fresno, California, Η.Π.Α.

2. Καθ. Dionysis Bochtis, University of Aarhus, Aarhus, Δανία.

3. Καθ. Georgios Vatistas, Concordia University, Montreal, Καναδάς.

4. Καθ. Dimitris Xanthoulis, Faculte Universitaire des Sciences Agronomiques deGembloux, Gembloux, Βέλγιο.

5. Καθ. George Yadigaroglou, Institute of Energy Technology, Zurich, Ελβετία.

Για τον καλύτερο συντονισμό των μελών της εν λόγω επιτροπής ορίζεται ως συντονιστής οΚαθηγητής κ. Georgios Vatistas, Concordia University.

Ο Καθ. George Yadigaroglou λόγω έκτακτου κωλύματος δε θα συμμετάσχει στην

Επιτροπή Εξωτερικής ΑξιολόγησηςΤμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1. Καθ. Υiannis Aloimonos, University of Maryland, Maryland, Η.Π.Α.

2. Καθ. Antonis Kakas, University of Cyprus, Nicosia, Κύπρος.

3. Καθ. Lydia Kavraki, Rice University, Houston, Η.Π.Α.

4. Καθ. Maria Petrou, Imperial College, London, Ηνωμένο Βασίλειο.

5. Καθ. Nicolas Spyratos, Universite de Paris-Sud XI, Paris, Γαλλία.

Για τον καλύτερο συντονισμό των μελών της εν λόγω επιτροπής ορίζεται ως συντονιστής ηΚαθηγήτρια κ. Maria Petrou, Imperial College.

Oι καθηγητές κ.κ. Υiannis Aloimonos και Antonis Kakas λόγω έκτακτου κωλύματος δενμπορούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Κατόπιν αυτού, στη θέση τους ορίστηκαν:

· Ο Καθ. Evripidis Bampis, Universite Pierre et Marie Curie, Paris, Γαλλία.
· Ο Καθ. Costas Iliopoulos, King's College London, University of London, London,Ηνωμένο Βασίλειο.


Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας

1.Vasilios Raftopoulos Assistant Professor Health Care Quality Management inthe Nursing Department of the Cyprus University of Technology and Head of the Mediterranean Research Centre for Public Health and Quality of Care, University Cyprus, Cyprus

2. Martha Apostolidou Associate Professor, Fredeerick University Cyprus,Cyprus

3. Heather Ann Hancock Adjunct Associate Professor of Midwifery – The University of Adelaide, South Australia

4. Olof Asta Olafsdottir Assistant professor in Midwifery, University of Reykjavik Head of Department of Midwifery. University of Iceland, Iceland

5. Breyette Lorntz Assistant Professor, University of Virginia, USA


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ: «Πράσινο φως» για την πρόσληψη νηπιαγωγών και συνταξιούχων δασκάλων σε ιδιωτικά σχολεία

Τα ιδιωτικά σχολεία δύνανται να προσλάβουν σειρά κατηγοριών πτυχιούχων ΑΕΙ, για τα σχολικά έτη 2011-12 και 2012-13 εφόσον αποδεδειγμένα υπάρξει έλλειψη δασκάλων, σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του υπ. Παιδείας Β. Κουλαιδή. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Προσφεύγουν στο ΣτΕ για τη μη εισαγωγή υποψηφίων σε τμήματα των ΤΕΙ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟ 2011 - 2012


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.) γνωρίζει στα Μέλη του ότι προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της παράνομης απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (υπ'αριθμ Φ.151/65680/Β6/8.6.2011) και θέμα «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012»


Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε πως ενημερώσαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ότι προσφεύγουμε εναντίον της επειδή:

1. Η ανωτέρω απόφαση για την μη εισαγωγή εισακτέων για το ακαδημαικό έτος 2011-2012, σε όλα τα τμήματα Ιχθυολογίας, Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση της χώρας μας είναι άκυρη, παράνομη, αντισυνταγματική, αντιαναπτυξιακή και με σοβαρό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία και στην αρχή της ισότητας των πολιτων αυτής της χώρας και μάλιστα των εφήβων της.

2. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην χώρα και τον κλάδο των Πτυχιούχων Ιχθυολόγων ΤΕ προσφεύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την άμεση ακύρωσή της, την αποκατάσταση του κλάδου μας και της βιομηχανίας και την αποφυγή ανεπανόρθωτης ζημιάς στην χώρα. Εκεί θα παραθέσουμε και τα επιχειρηματά μας για την υποστήριξη όλων όσων αναφέρονται ανωτέρω.

Για τον ΠΑΣΤΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο.