Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Πέντε Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για 400.000 πολίτες

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση πέντε σημαντικών προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, που αφορούν πάνω από 400.000 πολίτες, ανακοίνωσε σήμερα η Αν. υπουργός Παιδείας Φ. Γεννηματά. Η έναρξη υλοποίησης και των πέντε προγραμμάτων θα γίνει τον Σεπτέμβριο 2011, ενώ εντός των ημερών κατατίθεται και το πρόγραμμα « Εισιτήριο στην απασχόληση».


1. Κουπόνι αρχικής κατάρτισης

Αντικείμενο του έργου «Κουπόνι (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» αποτελεί η χορήγηση κουπονιών αρχικής κατάρτισης σε νέους 18 -25 ετών. Η κατάρτιση μέσω χορήγησης κουπονιών, προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους (δηλ. δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ).

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των κουπονιών κατάρτισης είναι η δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την ειδικότητα κατάρτισης και το φορέα αρχικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Τα κουπόνια αρχικής κατάρτισης μπορούν να δίδονται σε δικαιούχους νέους :

- είτε με οικονομικά - κοινωνικά κριτήρια για ειδικότητα σπουδών που οι ίδιοι επιλέγουν (voucher κοινωνικών κριτηρίων)

- είτε σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων που θα επιλέξουν συγκεκριμένες ειδικότητες που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως θα τις ορίσει το Υπουργείο Παιδείας από τις λειτουργούσες σήμερα 217 ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ (voucher επιλεγμένων ειδικοτήτων)

Το έργο είναι ώριμο και αναμένεται να διανεμηθούν τα πρώτα κουπόνια αρχικής κατάρτισης το Σεπτέμβριο 2011. Συνολικά το έργο έχει προϋπολογισμό 44 εκατομμύρια. € για την περίοδο 2011-2015 και θα διανείμει κουπόνια κατάρτισης σε περίπου 55.000 νέους 18-25 ετών που επιθυμούν να σπουδάσουν σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.

2. Πρόγραμμα «Μάθηση στον πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα» - Η παροχή του νέου προγράμματος και των πυλώνων του περνά συνολικά μέσα από τους Καλλικρατικούς Δήμους

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


  • Οι διάσπαρτες δράσεις που έτρεχαν χωρίς επίδραση στην κοινωνία, χωρίς κάλυψη των αναγκών των πολιτών, με ελάχιστη γνώση και της ύπαρξής τους από τους πολίτες πολλές φορές, χωρίς αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη της χώρας, κλείνουν ως προγράμματα.
  • Σήμερα, τα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης αναμορφώνονται και εκσυγχρονίζονται ως προς το περιεχόμενο.

ΣΤΟΧΟΙ

Μάθηση προσανατολισμένη στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας αλλά και στις ανάγκες του πολίτη κάθε τόπου για προσωπική ανάπτυξη & ολοκλήρωση, με απώτερους σκοπούς την οικονομική & κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο Καλλικρατικός Δήμος θα είναι ο τελικός πάροχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης των πολιτών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα δομούνται στο πλαίσιο των δύο παρακάτω αξόνων και των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων τους.

Α. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Β. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

4. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

7. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Οι Δήμοι θα έχουν την δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων από τη λίστα των παραπάνω αλλά και να προτείνουν νέα που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των δημοτών.

Επιπρόσθετα και για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες όπως νέες τεχνολογίες και ξένες γλώσσες θα γίνει χρήση της «επιταγής» (voucher). Με αυτή ο δημότης θα μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα της αρεσκείας του π.χ. ξένη γλώσσα –αγγλικά – γαλλικά κλπ και τον πάροχο της αρεσκείας του.

Στόχος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την περίοδο 2011- 2013 είναι η δημιουργία 12.580 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 201.240 εκπαιδευόμενους.

Προϋπολογισμός του έργου : 44.000.000€

3. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων πανεπιστημίων-ΤΕΙ

Η πράξη αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης παλαιότερων αποφοίτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, σε τομείς σχετικούς με το επιστημονικό πεδίο σπουδών τους, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεών τους και τη συμπλήρωση των δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη και τεχνολογία,

Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι 30 ώρες και η μέγιστη 200 ώρες.

Ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων που θα επιμορφωθούν εκτιμάται σε 17.000 άτομα.

Αναμένεται η έναρξη των προγραμμάτων τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Προϋπολογισμός του έργου : 20.000.000€


4. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η δράση για την επέκταση και την αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ακολουθεί τη λογική της δια βίου εκπαίδευσης και εξειδικεύεται στην εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού

Προβλέπεται να λειτουργήσουν 58 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και 35 τμήματα εκτός έδρας. Συγκεκριμένα ο αριθμός των εκπαιδευομένων προβλέπεται να ανέλθει στις 13.000 για τα 2 έτη.

Προϋπολογισμός του έργου: 14.500.000€

5. Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων

Σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών για ενηλίκους, για στελέχη και εκπαιδευτές δια βίου μάθησης και για τον απόδημο ελληνισμό στην Ε.Ε

Οι βασικοί τύποι ηλεκτρονικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

α) ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής δεν έχουν δια ζώσης επαφή, αλλά επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών,

β) μικτή ηλεκτρονική μάθηση (blended e-learning) κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής έχουν και δια ζώσης συναντήσεις εκτός από την επικοινωνία τους μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στόχος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την περίοδο 2011- 2013 είναι η δημιουργία 6.150 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 123.000 εκπαιδευόμενους

Προϋπολογισμός του έργου: 22.700.000€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ


Εισιτήριο στην Απασχόληση

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι νέοι και ενήλικες οι οποίοι θα αποκτήσουν αρχική κατάρτιση και νέες επαγγελματικές δεξιότητες στο σύνολο των τομέων /κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα σε επιχειρήσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Ειδικότερα ένταξη νέων και ενηλίκων στην αγορά εργασίας μέσω απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και υλοποίησης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις των κλάδων.

Μετά την ολοκλήρωση του/των προγράμματος / προγραμμάτων κατάρτισης, οι επιχειρήσεις θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσλάβουν μέρος των εκπαιδευθέντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ωφελούμενων νέων θα ανέλθει στις 20.000 την τριετία 2011-2013.

Γίνεται κοστολόγηση του έργου.

« Δίνουμε έμφαση στους νέους, στη βοήθεια που χρειάζονται ειδικά σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, προκειμένου να σπουδάσουν και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία», σημειώνει η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Φώφη Γεννηματά. «Προσφέρουμε μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση και προσπαθούμε να συνδέσουμε τη γνώση με την απασχόληση. Την ίδια στιγμή εγκαινιάζουμε τη συνεργασία με τους δήμους, οι οποίοι μετά τον Καλλικράτη αποκτούν σημαντική ευθύνη στην προώθηση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης».

Τα Π.Υ.Σ.Π.Ε επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Υπογράφηκαν από ν Περιφερειακό Διευθυντή Αττικής Γ. Κουμέντο τα Π.Υ.Σ.Π.Ε επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για να δείτε ποιοι τα συγκροτούν κάνετε κλικ παρακάτω:

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α' Αθήνας

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β' Αθήνας

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ' Αθήνας

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δ' Αθήνας

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά

Πηγή

Ο Ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στις Εξεταστικές Επιτροπές Μουσικών Σχολείων

Του Θεμιστοκλή Μακαντάση

Σχολικού Συμβούλου ΠΕ16-Μουσικής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σε πρόσφατο έγγραφο με τον υπ’ αριθμ. 62124/Γ7/01-06-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΤΖ9-0Δ) του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. που αφορά στην Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για τη «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» ορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής-επιλογής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και τις Επιτροπές Επιλογής.

Επιτρέψτε μας να σταθούμε σε ορισμένα σημεία του εγγράφου, τα οποία μας δημιούργησαν έντονους προβληματισμούς σχετικά με το ρόλο και τη θέση του καθ’ ύλη αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου στη διαδικασία επιλογής μαθητών και δημιουργούν κάποια γενικότερα προβλήματα.

Στον πίνακα παραληπτών σημειώνεται (στο πέντε 5): « Γραφεία Μουσικών Συμβούλων ». Εξ’ όσων γνωρίζουμε, τέτοια Διοικητική ή Καθοδηγητική δομή δεν υφίσταται. Φυσικά, αυτή η επισήμανση δεν είναι η ουσιαστική, αλλά σχετίζεται άμεσα με τα όσα έπονται στο παραπάνω σχετικό έγγραφο και προϊδεάζει για το σύνολο των αντιλήψεων που αυτό προωθεί.

Στο εδάφιο 2,1. που αφορά στην Επιτροπή Επιλογής για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου δεν έχει τη θεσμική υπόσταση, όπως και θα έπρεπε. Ο Σχολικός Σύμβουλος δεν εμφανίζεται και δεν μετέχει στην όλη διαδικασία ούτε στην Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.), αλλά ούτε και στην περίπτωση μη συγκρότησης της. Αντιθέτως, συνεχίζεται η απαξίωσή του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας αφού, σύμφωνα με το αναφερόμενο έγγραφο, σε περίπτωση πολλών υποψηφίων (άνω των 100 με δυνατότητα προσαύξησης 20%) συγκροτούνται δύο (2) Ε.Ε. οι οποίες εποπτεύονται από τη Γ.Ε.Ε. Δυστυχώς, όμως, ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, απουσιάζει πλήρως ο Σχολικός Σύμβουλος και έρχεται ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης, να αποτελέσει την έσχατη λύση σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. (πρβλ. την πέμπτη θέση στον πίνακα παραληπτών).

Ευλόγως τίθεται λοιπόν, το ερώτημα πώς είναι δυνατό να υποβαθμίζεται ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου σε τέτοιες διαδικασίες όπου θα έπρεπε αυτονόητα να πρωταγωνιστεί όχι μόνο λόγω ειδικότητας και ρόλου αλλά και ως Παιδαγωγικά υπεύθυνος των Μουσικών Σχολείων; Ποιος άλλος μπορεί να γνωρίζει καλύτερα το συνολικό τοπίο της Μουσικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς του από τον ίδιο τον Σχολικό Σύμβουλο Μουσικής; Εν μέσω οικονομικής κρίσης, με περικοπή των μετακινήσεων των στελεχών, πώς γίνεται να πραγματοποιούνται μετακινήσεις εκτός Περιφέρειας; Πώς αυτό συνάδει με τη γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας; Πώς είναι δυνατό να αποκλείεται ο Σχολικός Σύμβουλος από μια διαδικασία, που πάνω από όλα εξυπηρετεί το συμφέρον του μαθητή και την ποιότητα του προσφερόμενου παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου στα μουσικά Σχολεία; Πώς είναι δυνατό να επιβάλλεται θεσμικά η απουσία του Σχολικού Συμβούλου τη στιγμή που διακηρυγμένη πολιτική της ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. είναι η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου έργου;

Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος η διαδικασία για τις Ε.Ε. ήταν πιο ουσιαστική αφενός με μετακινήσεις εντός της εκάστοτε Περιφέρειας και αφετέρου με το Σχολικό Σύμβουλο να υπηρετεί ολοκληρωμένα το θεσμικό του ρόλο.

Σας παρακαλούμε πολύ το Υπουργείο και το αρμόδιο Τμήμα να αναλάβει άμεσα την αποκατάσταση των θεσμών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Με «κουπόνια» η φοίτηση στα ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ

«Κουπόνια» θα μοιράζει το υπ. Παιδείας από το Σεπτέμβριο σε όσους νέους ηλικίας 18-25 ετών επιθυμούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά ή δημόσια ΙΕΚ.Όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπ. Παιδείας τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των κουπονιών κατάρτισης είναι η δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την ειδικότητα κατάρτισης και το φορέα αρχικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Τα κουπόνια αρχικής κατάρτισης μπορούν να δίδονται σε δικαιούχους νέους :

- είτε με οικονομικά - κοινωνικά κριτήρια για ειδικότητα σπουδών που οι ίδιοι επιλέγουν (voucher κοινωνικών κριτηρίων)

- είτε σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων που θα επιλέξουν συγκεκριμένες ειδικότητες που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως θα τις ορίσει το Υπουργείο Παιδείας από τις λειτουργούσες σήμερα 217 ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ (voucher επιλεγμένων ειδικοτήτων).

Τα πρώτα κουπόνια αρχικής κατάρτισης θα διανεμηθούν το Σεπτέμβριο 2011. Συνολικά το έργο έχει προϋπολογισμό 44 εκατομμύρια. € για την περίοδο 2011-2015 και θα διανείμει κουπόνια κατάρτισης σε περίπου 55.000 νέους 18-25 ετών που επιθυμούν να σπουδάσουν σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Η εγκύκλιος για τις εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα (Ξένες Γλώσσες –Σχέδια – Μουσική)

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπ. Παιδείας:

Α) Οι απόφοιτοι Λυκείου που υπέβαλαν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση σε Λύκεια των περιφερειών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, εξετάζονται για όλα τα

Ειδικά Μαθήματα πλην των Ισπανικών, από την επιτροπή εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών μαθημάτων Θεσσαλονίκης (Μουσικό Σχολείο Θεσ/κης, Τέρμα Πυλαίας, τ.κ. 55535, Τηλ.:.2310-300828, FAX: 2310-300630).
Ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης μπορεί με απόφαση του προέδρου του Β.Κ. Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης, να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης που έχει ορισθεί για την εξέταση του ειδικού αυτού μαθήματος. Φέτος, η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης θα εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης (Στρ. Στρεμπενιώτη – Νεάπολη Θεσ/κη, Τ.Κ. 567 01, τηλ. 2310 669682, 2310 607521).

Β) Οι απόφοιτοι Λυκείου που υπέβαλαν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση σε Λύκεια των λοιπών περιοχών (πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο) εξετάζονται για όλα τα Ειδικά Μαθήματα, εκτός από τα Ιταλικά και τα Ισπανικά, από την επιτροπή εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Αθήνας (2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών, Παν. Κυριακού 12, τ.κ. 115 21 Αμπελόκηποι, Τηλ: 210-6436784, FAX: 210-6469834).

Ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης μπορεί, με απόφαση του προέδρου του Β.Κ. ειδικών μαθημάτων Αθήνας, να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο της Αθήνας που έχει ορισθεί για την εξέταση του ειδικού αυτού μαθήματος. Φέτος, η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης θα εδρεύει στο 6ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω (Μίνωος & Προόδου 1-Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 41, τηλ. 210 5690079, 210 5690739).

Για το λόγο αυτό, οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τις προβλεπόμενες γνωματεύσεις για την κατηγορία αυτήν των υποψηφίων δεν θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά θα διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Αθήνας.

Γ) Οι αναφερόμενοι της περίπτωσης Α) για το μάθημα των Ισπανικών και της περίπτωσης Β) για τα μαθήματα Ισπανικά και Ιταλικά εξετάζονται από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων, η οποία για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στην Αθήνα, στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, τ.κ. 15180, Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ).


6.ΟΔΗΓΙΕΣ

Πηγή

ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ: Αποσύρω τη συμμετοχή μου απο την εκδήλωση της Πέμπτης 9.6.2011 στην πλατεία Αριστοτέλους

Επειδή βρέθηκα, παρά τις αρχικές συνεννοήσεις, προ τετελεσμένων γεγονότων τόσο ως προς τη μορφή, όσο και ως προς το περιεχόμενο της εκδήλωσης της Πέμπτης 9.6.2011 στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, είμαι δυστυχώς υποχρεωμένος να αποσύρω τη συμμετοχή μου από αυτήν.

Τη δήλωση αυτή έκανε πριν λίγο ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Γιάννης Α. Μυλόπουλος
Πρόκειται για τη συγκέντρωση -ανάλογη με αυτήν της Αθήνας -που διοργανώνεται - με πρωτοβουλία του Μίκη Θεοδωράκη και της «Σπίθας» την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

Συνέντευξη του υφυπουργού παιδείας για τις βάσεις και το μέλλον των ΑΕΙ- ΤΕΙ

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ιωάννη Πανάρετου, αναφέρθηκε στο θέμα των βάσεων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις καθώς για το μέλλον των ΑΕΙ- ΤΕΙ, παραθέτουμε σημεία της συνέντευξης.

Για τις βάσεις φέτος: Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση, σημασία έχει ότι οι υποψήφιοι και οι γονείς τους δεν θα πρέπει να προβληματίζονται και να συγκρίνουν τις επιδόσεις των μαθητών με τη περσινή χρονιά γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό. Σημασία έχει να δούμε την σχετική κατάταξη, πέρυσι κάποιος με 19 μπορεί να μπήκε σε κάποια σχολή και άλλος με 18 να μην μπήκε ενώ φέτος να συμβεί αυτό με 16 και 15.


Δεν αποτελεί ένδειξη διαφοράς ποιότητας της εκπαίδευσης που πήραν τα παιδιά ούτε αρνητικό στοιχείο για την απόδοση των μαθητών. Θα έχουμε όμως μεγαλύτερη κατανομή της βαθμολογίας ώστε να μην έχουμε υπερσυγκέντρωση αριστούχων όπου η επιτυχία να εξαρτάται από ένα μόριο που μπορεί να είναι μια έκφραση στο γραπτό ή μια διαφορετική αξιολόγηση από καθηγητή. Επομένως νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο τρόπο διαχωρισμού των υποψηφίων και εισαγωγή αυτών με την καλύτερη απόδοση στις σχολές μεγάλης ζήτησης αλλά και των υπολοίπων υποψηφίων στις άλλες σχολές.
Για τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών πλην της αγγλικής που διαμαρτύρονται για την κατάργηση της επιλογής 2ης ξένης γλώσσας: Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξορθολογήσουμε το σύστημα, το να έχει κανείς τη δυνατότητα επιλογής πολλών γλωσσών ανεξάρτητα από την ανταπόκριση που έχουν τα παιδιά στις γλώσσες αυτές είναι μιας πολυτέλεια που η χώρα δεν μπορεί να την αντέξει δηλαδή το να έχεις ένα πολύ μικρό αριθμό μαθητών που επιλέγουν ρώσικα, γερμανικά, γαλλικά και να προσφέρεις όλο αυτό το πλέγμα των γλωσσών, ειδικά όταν τα παιδιά δεν δείχνουν να επιθυμούν σε μεγαλύτερους αριθμούς αυτή τη γλώσσα, δεν υπάρχει η δυνατότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι οι επιλογές θα γίνονται με βάση τις προτιμήσεις των παιδιών και δεν θα υπάρχει μια ευρεία γκάμα ξένων γλωσσών με πολύ μικρούς αριθμούς μαθητών.


Για το μέλλον των ΑΕΙ- ΤΕΙ, λόγω υποχρηματοδότησης: Θίγετε από μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση ένα θέμα, το που πηγαίνουν τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα νέα δεδομένα και πως ανταποκρίνονται. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι κόβονται οι έκτακτοι δεν είναι ακριβής. Θα πρέπει το κάθε τμήμα να τεκμηριώνει την ανάγκη για κάθε συγκεκριμένη θέση. Φέτος είχαμε προβλήματα αναφέρατε στο ρεπορτάζ σας νωρίτερα, ότι ΤΕΙ κυρίως είχαν προσλάβει προσωπικό σε μεγάλους αριθμούς για το οποίο δεν υπήρχε κάλυψη, οικονομικές δυνατότητες.
Όπου χρειάζεται θα υπάρξει χρηματοδότηση αυτό το λέει και το έγγραφο που έχω στείλει άλλα αυτή η καλύτερη καταγραφή των αναγκών θα βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις, έχω μια σειρά από παραδείγματα όπου βλέπει κανείς παρόμοια τμήματα σε διαφορετικά πανεπιστήμια να έχουν τελείως διαφορετικά μεγέθη. Δηλαδή, ένα τμήμα κάπου να έχει 50 μαθήματα προαιρετικά και άλλο 90. Υπάρχει τμήμα στο ΑΠΘ που έχει 224 προαιρετικά μαθήματα, αυτό δεν είναι μόνο θέμα κόστους έχει και άλλες παρενέργειες στην εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτούνται πολύ περισσότερα μαθήματα για να πάρει πτυχίο ο φοιτητής, ο φοιτητής μένει πολύ περισσότερα χρόνια στο πανεπιστήμιο χωρίς να αποκτά περισσότερα εφόδια, έχουμε παράδειγμα γνωστικού αντικειμένου που στη χώρα μας χρειάζεται κανείς για να πάρει πτυχίο, 70 μαθήματα και στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού χρειάζεται 35 μαθήματα. Τα 70 μαθήματα πέραν του ότι προσθέτουν βάρος στους φοιτητές, προσθέτουν και κόστος στο πανεπιστήμιο.


Για τον περιορισμό της αυτονομίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από το κράτος: Ο κεντρικός στόχος του υπουργείου παιδείας είναι η αυτοτέλεια , όμως πώς αυτή την στιγμή θα λειτουργήσει καλύτερα η αυτοτέλεια όταν το κόστος του προσωπικού που είναι το μεγαλύτερο κόστος για ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προέρχεται αποκλειστικά από το κράτος, αυτό που έχει σημασία και με το οποίο θα συμφωνήσουμε και με τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ είναι να έχουν ένα συνολικό προϋπολογισμό και μέσα από αυτόν να προσδιορίζουν καλύτερα τις ανάγκες τους, ενώ τώρα οι ανάγκες όσον αφόρα το διδακτικό προσωπικό είναι ευθύνη άλλου, είναι της κεντρικής διοίκησης δηλαδή χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους φορολογούμενους.
Να παρατηρήσω όμως ότι σε στιγμές οικονομικής κρίσης τα πανεπιστήμια δεν χρειάζεται απλώς να προσαρμοστούν στα δεδομένα, πρέπει να είναι πρωτοπόρα στην αντιμετώπιση της κρίσης.


Το 2008 όταν ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση, πανεπιστήμια τα οποία δεν είχαν τόσο μεγάλη εξάρτηση από την κεντρική κυβέρνηση, έκαναν εντυπωσιακές ενέργειες για να ανταποκριθούν στην κρίση, συγκεκριμένα τα παν/μια του Stanford και του Berkeley, το μεν αναγκάστηκε να απολύσει διοικητικό προσωπικό και να παγώσει όλους τους διορισμούς για ένα χρόνο, το δε Berkeley έκοψε ένα μισθό από τους καθηγητές του.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ακολουθήσουμε και εμείς αλλά στην προκειμένη περίπτωση- στους έκτακτους καθηγητές- τα ίδια τα πανεπιστήμια να βρουν τρόπους. Μπορεί να χρειαστεί να συγχωνεύσουν τμήματα ή προγράμματα, δεν έχει έννοια σε ένα πανεπιστήμιο να έχουμε ταυτόχρονα τμήμα μαθηματικών και τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών. Το ΑΠΘ έχει κάνει ενδιαφέρουσες σκέψεις πώς να πάει μπροστά το πανεπιστήμιο, να ξεφύγει από αυτή τη σχέση με το υπουργείο, τι δίνει και τι δε δίνει, και να γίνει ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Το υπ. Παιδείας με εγκύκλιό του κάνει γνωστό στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων Τ.Ε. (Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών, Σχολικών Νοσηλευτών, Εργασιοθεραπευτών, Θεραπευτών του Λόγου), που υπηρετούν (οργανικά ή με απόσπαση ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., να υποβάλουν αίτηση μέχρι 20-6-2011 στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής δια των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Στην αίτηση να αναφέρεται και η Σχολή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Βόλου, Ηρακλείου, Σαπών Ροδόπης ) στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να φοιτήσει.

Οι αιτήσεις να σταλούν με FAX στο 210 3442193 και στη συνέχεια ταχυδρομικά.

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Δεσμεύσεις της υφ. Παιδείας στους καθηγητές ξένων γλωσσών

Για έξη ζητήματα δεσμεύτηκε η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου στη διάρκεια συνάντησης με τους εκπροσώπους των καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας . Ειδικότερα , σύμφωνα με ανακοίνωση των Ενώσεων των καθηγητών (ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ), η υφυπουργός δεσμεύτηκε για τα εξής:


α) Τόνισε πως δεν πρόκειται να χαθεί καμία οργανική θέση και δεν τίθεται σε καμία περίπτωση θέμα απολύσεων.

β) Δεν είχε καν ενημερωθεί για τη σημερινή εγκύκλιο σχετικά με την επιλογή γλώσσας στη β και γ γυμνασίου, που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του Διευθυντή Σπουδών Δ/ βάθμιας κου Μερκούρη. Επ αυτού δε γνώριζαν επίσης ούτε ο Γενικός και ο Ειδικός Γραμματέας. Η εγκύκλιος αυτή θα ανακληθεί, με τη δημοσίευση αύριο κιόλας, μιας διορθωτικής που θα διευκρινίζει την ύπαρξη μιας μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία στη Στ Δημοτικού, τη Β και τη Γ Γυμνασίου, θα ισχύει κανονικά το παρόν σύστημα.

γ) Δεν προτίθεται να ανακαλέσει τις Υπουργικές Αποφάσεις για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε Δημοτικό και Γυμνάσιο.

δ) Είναι θετική για δημιουργία οργανικών στην πρωτοβάθμια, αλλά δεν έχει κανένα ανακοινώσιμο δεδομένο ακόμα.

ε) Σχετικά με τους συναδέλφους ΑΜΩ, διευκρίνισε πως αν, μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων της επόμενης σχολικής χρονιάς και των σχετικών αναγκών, υπάρξει ανάγκη για αναπληρωτές, δεν αποκλείεται να καλέσει. Έχει ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να πιστωθεί ο σχετικός λογαριασμός.

στ) Οι διοριστέοι του 08 που είναι σε εκκρεμότητα θα διοριστούν , εφόσον υπάρχει ήδη το σχετικό ΦΕΚ και η δέσμευση του Υπουργείου για σταδιακή απορρόφησή τους.

-------

Επειδή όμως, τα βασικά ερωτηματικά ως προς τα νέα εργασιακά και εκπαιδευτικά δεδομένα που διαμορφώνονται, δεν απαντήθηκαν , σύμφωνα με την ανακοίνωση των καθηγητών , οι συγκεντρωμένοι συνάδελφοι και τα ΔΣ των Επιστημονικών φορέων αποφάσισαν να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ενώσεων Γαλλικής και Γερμανικής αποφάσισαν τη συνέχιση της συλλογικής κινητοποίησής και

ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

τους συναδέλφους, τους γονείς και κηδεμόνες και όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 στις 13.30, στα Προπύλαια.

Γ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Να διερευνηθεί καταγγελία για κατάτμηση μαθημάτων στο ΤΕΙ Χαλκίδας

Στην υπηρεσία μας διαβιβάστηκε καταγγελία η οποία αναφέρεται σε απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ για κατάτμηση μαθημάτων στο τμήμα Λογιστικής του Ιδρύματος σας χωρίς να ληφθούν υπόψη σχετικές διατάξεις.

Παρακαλούμε να διερευνήσετε τη βασιμότητα των καταγγελλομένων και σε περίπτωση θετικής επαλήθευσης να εισηγηθείτε στο Συμβούλιο του ΤΕΙ την ανάκληση της σχετικής απόφασης. Για τις σχετικές ενέργειες σας αναμένουμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας μέχρι 8/6/2011.

Τα παραπάνω αναφέρει έγγραφο του υφ. Παιδείας προς το ΤΕΙ Χαλκίδας.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πηγή

Λάθη σε θέμα των Μαθηματικών των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στο Θέμα Β, το ερώτημα Β5 του μαθήματος των Μαθηματικών (Εσπερινών Λυκείων) που διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι το Σάββατο, είναι λανθασμένο υποστηρίζει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.Επίσης στο θέμα Δ, το ερώτημα Δ3 (Ημερησίων λυκείων) είναι κακώς διατυπωμένο και με έλλειψη στα δεδομένα.Ειδικότερα η ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας έχει ως εξής:

Α. Για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που έγιναν το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011, στο μάθημα: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

Στο Θέμα Β, το ερώτημα Β5 είναι λανθασμένο. Το ζητούμενο ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της δεν είναι αληθές. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε καθένα από τα δύο διαστήματα , , αλλά δεν είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.

Προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την απαλοιφή της ερώτησης Β5 και την ανακατανομή των 5 μονάδων αυτής στα υπόλοιπα 4 ερωτήματα.


Β. Για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που έγιναν το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011, στο μάθημα: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

Στο θέμα Δ, το ερώτημα Δ3, είναι κακώς διατυπωμένο και με έλλειψη στα δεδομένα. Έτσι σε μια προσέγγιση της λύσης συναρτήσει του αριθμού των ατόμων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης προκύπτει μία εξίσωση με αγνώστους τρεις θετικούς ακέραιους, με περιορισμούς, η οποία ξεφεύγει από την εξεταζόμενη ύλη.

Προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την απαλοιφή της ασαφούς ερώτησης Δ3 και την ανακατανομή των 4 μονάδων αυτής στα υπόλοιπα ερωτήματα.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος

Γρηγόριος Καλογερόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Κρητικός

Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012:Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο?

Του Σεραφείμ Κερασιώτη

Εκπαιδευτικού - Μαθηματικού

Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων ή έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Γενικών Λυκείων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο σχολείων και θα πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι λόγοι τους οποίους ένας μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου θα θεωρήσει σημαντικούς για να επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

Για ποιους σημαντικούς λόγους, ο μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου(ΓΕ.Λ.), θα επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

1. Θα αναπτύξει μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων και των μαθημάτων ειδικοτήτων, τις ιδιαίτερες ικανότητές του, τις προσωπικές πρωτοβουλίες, την δημιουργικότητά του και την κριτική σκέψη.

2. Θα γνωρίσει και θα διδαχτεί τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει συναφείς δεξιότητες.

3. Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ., θα αποκτήσει ισότιμο και ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ΓΕ.Λ.

4. Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.

5. Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.

6. Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ για την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.

7. Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη, που θα είναι τέσσερα(4) μαθήματα γενικής παιδείας και δύο(2) μαθήματα της ειδικότητάς του.

8. Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσσερα(4) μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά και δύο(2) μαθήματα της Ειδικότητάς του) που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη.

9. Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑ.Λ. θα μπορεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑ.Λ.

esos.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνα και καινοτομία

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του yπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη διαμόρφωση απόψεων για την προσεχή φάση της ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας και καινοτομίας (2014-2020).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20/06/11. To υπ. Παιδείας καλεί όλους τους όλοι οι φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν ενεργά.

Το κείμενο και επιπλέον ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/home/?cat=14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Θέματα στελέχωσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινή απόφαση που καθορίζει Θέματα στελέχωσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας υπέγραψαν οι υφυπουργοί Παιδείας και Οικονομίας.

4 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου "Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται να απασχολήσει 4 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:

1 ΠΕ ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
2 ΠΕ Πληροφορικής
1 ΠΕ Νομικής

Καταληκτική ημερομηνία: 09-06-2011

Πληροφορίες: τηλ. 210 9549118

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

hau_060611.pdf 
252.12 KB

Πτώση σε ιατρικές, πολυτεχνικές και παιδαγωγικά - Του Χρήστου Κάτσικα

Μείωση των άριστων γραπτών και πτώση των βάσεων εισαγωγής στις περιζήτητες και υψηλόβαθµες σχολές φανερώνουν οι µέχρι στιγµής βαθµολογίες των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών.

Λιγότερα γραπτά – σε σχέση µε πέρσι – βαθµολογούνται στην βαθµολογική κλίµακα 18–20 (άριστα) στα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας, στα Μαθηµατικά Τεχνολογικής και Θετικής Κατεύθυνσης, στη Φυσική Τεχνολογικής και Θετικής Κατεύθυνσης και στα Αρχαία Ελληνικά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Παράλληλα δεν παρουσιάζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε πέρσι στο ποσοστό τωνάριστων γραπτών στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας του 5ου Επιστηµονικού Πεδίου), στη Γλώσσα Γενικής Παιδείας, στη Χηµεία της Θετικής Κατεύθυνσης και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας. Αυτό φανερώνει ένα δείγµα 10.000 γραπτών από Βαθµολογικά Κέντρα, γεγονός που προδιαγράφει την πτώση των βάσεων εισαγωγής σε σχολές πουαπαιτούν περισσότερα από 18.000 µόρια.

Ωστόσο η πτωτική τάση των βάσεων στα υψηλόβαθµα τµήµατα δεν φαίνεται να αφορά τα πολύ χαµηλόβαθµα, καθώς η φετινή µείωση των θέσεων εισακτέων κατά περίπου 10.000 σε συνδυασµό µε την «εξαφάνιση» από το πεδίο των Πανελληνίων Εξετάσεων περίπου 5.000 δυνάµει χαµηλόβαθµων υποψηφίων προλειαίνει το έδαφος για άνοδο.

 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.
Η πρώιµη αυτή ανίχνευση του πώς θα κινηθούν φέτος οι βάσεις στηρίζεται, ουσιαστικά, στην εξέταση τριών βασικών παραγόντων που «προβλέπουν» τα σκαµπανεβάσµατα των βάσεων. Αναφερόµαστε, βεβαίως,στις συντεταγµένες της διαµόρφωσης των βάσεων, που είναι:

α. Ο «βαθµός δυσκολίας - ευκολίας» των θεµάτων και οι επιδόσεις των υποψηφίων σε σχέση µε τιςπροηγούµενες χρονιές και ιδιαίτερασε σχέση µε την τελευταίαχρονιά µε την οποία γίνονται οιβασικές συγκρίσεις. Οπως ήδη παρουσιάζουµε, οι επιδόσεις των φετινώνυποψηφίων, τουλάχιστον στην βαθµολογική κλίµατα του άριστα (18-20)

είναι χαµηλότερες από πέρσι στα περισσότερα µαθήµατα.

β. Ο αριθµόςτων υποψηφίωνσε σχέση µε τον αριθµό των εισακτέων που κάθε χρόνο παίζει τον ρόλο του πασπαρτού για τις βάσειςτων πέντε Επιστηµονικών Πεδίων. Φέτος έχουµε σοβαρές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. Πρώτον, γιατί καταργήθηκαν περίπου 10.000 θέσεις εισακτέων και 24 τµήµατα ΤΕΙ, γεγονός που θα επηρεάσει την κίνηση των χαµηλών βάσεων σπρώχνοντας αυτές προς τα πάνω. ∆εύτερον, για πρώτη φορά φέτος, ο αριθµός των θέσεων εισακτέων δεν έχεικαθοριστεί µε ακρίβεια κατά τµήµα (για παράδειγµα στην κατηγορία του 10%), ενώ είναι ασαφής και ο «ειδικός» αριθµός των θέσεων εισακτέων ανά «ειδική» κατηγορία. Παράλληλα, ακόµη δεν έχουµε κατανοµή του αριθµού εισακτέων για τις στρατιωτικέςκαι τις αστυνοµικές σχολές, όπου όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει µείωση. Από την άλλη οφείλουµε να συνυπολογίσουµε ότι φέτος θα έχουµε τον µικρότερο αριθµό υποψηφίων των τελευταίων χρόνων, καθώς περίπου 5.000 µαθητές της Γ’ Λυκείου επέλεξαν να πάρουν απολυτήριο χωρίς τη συµµετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

γ. Η σχέση ζήτησης - προσφοράς θέσεων, δηλαδή, ο αριθµός των υποψηφίων που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις «σχολές κύρους» ή στις «σχολές περιορισµένης ζήτησης» και οι προσφερόµενες θέσεις στις παραπάνω σχολές. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός η επιµονή µεγάλου τµήµατος των υποψηφίων σε συγκεκριµένες σχολές (νοµικές, παιδαγωγικές, πολυτεχνικές, ιατρικές) και αφετέρου οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης και άρα της µείωσης των προσδοκιών, που οδηγεί πολλούς υποψηφίους σε «ρεαλιστικούς» συµβιβασµούς στην επιλογή τµηµάτων (για παράδειγµα περισσότεροι υποψήφιοι από κάθε άλλη φορά θα µετρήσουν το «κόστος – όφελος» που σηµαίνει η αποµάκρυνσή τους από τον τόπο µόνιµης κατοικίας)

Οι δύο πρώτοι παράγοντες προδιαγράφουν, κυρίως, το «πατρόν» των γενικών βάσεων εισαγωγής στα πέντε Επιστηµονικά Πεδία, ενώ ο άλλος παράγοντας (γ), κυρίως «ξεναγεί» τους υποψηφίους στις «πίστες» των βάσεων κάθε Τµήµατος ΑΕΙ ή ΤΕΙ στα όριατων Επιστηµονικών Πεδίων.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
Αυτό που αναµένουµε µε βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι:

Α. Πτώση στα περιζήτητα και υψηλόβαθµα τµήµατα του 2ου και 4ου Επιστηµονικού Πεδίου. Ταπρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αναµένεται πτώση της τάξης των 50–200 µορίων. Β. Πτώση των βάσεων των περιζήτητων και υψηλόβαθµων τµηµάτων του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου από 30 έως 100 µόρια κατά µέσο όρο.

Γ. Πιθανή άνοδοςστα ξενόγλωσσα Τµήµατα Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας. Παρ’ όλο που δεν έχουµε αποτελέσµατα από βαθµολογίες στα ειδικά µαθήµατα, η µείωση των θέσεων σπρώχνει τις βάσεις ανοδικά.

∆. ∆εν θα έχουµε ενιαία κατεύθυνση των βάσεων εισαγωγής ούτε ανάµεσα στα Επιστηµονικά Πεδία ούτε καν ανάµεσα στις σχολές των ίδιων επιστηµονικών πεδίων. Η ανισόµετρη ανάπτυξη των επιδόσεων, όπως καταγράφεται στις διάφορες βαθµολογικές κλίµακες τηςΘεωρητικής, της Θετικής και τηςΤεχνολογικής Κατεύθυνσης οδηγούν τις βάσεις εισαγωγής σε διαµετρικά αντίθετες κατευθύνσεις. Σε αυτό ωθεί και η µείωση των θέσεων εισαγωγής στα χαµηλόβαθµα ΤΕΙ, η οποία µε τη σειρά της προλειαίνει το έδαφος για άνοδο των εισαγωγικών βάσεων εισαγωγής στα ΤΕΙ. .

Ε. Και φέτος θαέχουµε εισαγωγή σε αρκετές σχολές κυρίως των ΤΕΙ µε βαθµολογίες κάτω από τη βάση, ωστόσο, αυτές θα είναι αρκετά λιγότερες από πέρσι και θα αφορούν βεβαίως πολύ λιγότερους υποψήφιους. Το 2010 υπήρχαν 128 Τµήµατα ΤΕΙ µε βάση κάτω από 10.000 µόρια εκ των οποίων 46 τµήµατα µε βάση µικρότερη από 5.000 µόρια. Φέτος, θα υπάρξει άνοδος, αφού έχουµε µείωση των θέσεων σε αυτά τα τµήµατα.

Θυσία αποφοίτων στον βωµό της προχειρότητας

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του σχολικού έτους 2009-2010 το υπουργείο τροποποίησε τον νόµο εισαγωγής και όρισε ότι δικαίωµα εισαγωγής επί των θέσεων 10% θα έχουν µόνον οι απόφοιτοι των δύο τελευταίων ετών. Στην περίπτωση αυτήόµως το υπουργείο δεν υπολόγισε ότι το ποσοστό 10% ήταν τεράστιο για τους αποφοίτους που είχαν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση και γι’ αυτόν τον λόγο εµφανίστηκαν τεράστιες αποκλίσεις στις βάσεις των εισακτέων του 2010 σε ποσοστό 10% και 90% αντίστοιχα στις σχολές µε µεγάλη ζήτηση. Ενδεικτικά είναιτα ακόλουθα παραδείγµατα:

Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήµιο Πειραιά 10%: 12.513 / 90%: 17.394 µόρια Γεωλογικό Πανεπιστήµιο Αθήνας 10%: 11.396 / 90%: 15.347 µόρια Μαθηµατικό Σάµου 10%: 6.310 / 90%: 15.067 µόρια Ξαφνικά το ΥΠ∆ΒΜΘ µόλις λίγες ηµέρες πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011, ανακοινώνει µια σειρά µέτρων για την πρόσβαση στα ΑΕΙ -ΤΕΙ που φέρνουν τα πάνω κάτω,καταργώντας αυθαίρετα, µεταξύ των άλλων,και τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας µε την υποβολή αίτησηςσε ποσοστό 10% για τους φετινούς υποψηφίους των ΑΕΙ - ΤΕΙ.

Είναι φανερό ότι οι απόφοιτοιτου 2011 θυσιάζονταιστον βωµό της προχειρότητας και της οικονοµικής κρίσης, που επιβάλλει περικοπές στα πανεπιστήµια και αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Μια δίκαιη αντιµετώπιση των φετινών εισακτέων, ύστερα από τα όσα ευτράπελα προηγήθηκαν την περσινή χρονιά, θα προέβλεπε τη µείωση του ποσοστού 10% επί των θέσεων σε 2%ή 3% για τους εισακτέους των προηγούµενων ετών µε ανάλογηαύξηση των θέσεωνγια τους εισακτέους σε ποσοστό 90%. Ετσι,δεν θα παρατηρηθούν ξανά οι τροµακτικές αποκλίσεις των βάσεων στα ποσοστά θέσεων 10%και 90%. ∆ίκαιο, επίσης, θεωρούµε ότι είναινα δοθεί η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, σε όποιο ποσοστό κριθεί σκόπιµο από τους εκπαιδευτικούς ερευνητές, στους αποφοίτους του 2011 και εξής µέχρι την οριστική κατάργηση του υπάρχοντος συστήµατος εισαγωγής. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών και δεν καθορίζεται το µέλλον των παιδιών µας από συγκυριακές τροποποιήσεις του συστήµατος εισαγωγής σε ΑΕΙ - ΤΕΙ.