Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Ν.Δ.: ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών να δίνονται από την προσωπική ιστοσελίδα του πρώην Υφυπουργού κ. Πανάρετου(!!)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. κ. Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β' Αθηνών, κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Περιμέναμε όλοι ότι με την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και την ανακοίνωση των βαθμών θα έμπαινε τέλος στο άγχος και στην ταλαιπωρία μαθητών και γονέων.

Δυστυχώς, φέτος κατερρίφθη κάθε αρνητικό ρεκόρ. Η προχειρότητα, το αλαλούμ και οι παγίδες από το Υπουργείο Παιδείας δεν έχουν τέλος. Συνεχίζονται και στα μηχανογραφικά δελτία. Μπερδεμένοι καθηγητές, γονείς και μαθητές έχουν σηκώσει τα χέρια από τη σωρεία λαθών, παραλείψεων και αδιευκρίνιστων σημείων που αντιμετωπίζουν στο νέου τύπου μηχανογραφικό δελτίο. Τα λάθη και οι παγίδες είναι τόσο πολλές που η αβεβαιότητα για σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού το άγχος και η πίεση εντείνονται.

Για άλλη μια φορά φέτος, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας παίζει με την ψυχολογία των μαθητών και τα νεύρα των οικογενειών τους. Το ελάχιστο που οφείλουν αυτή την ώρα να πράξουν είναι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν, με υπεύθυνο τρόπο, οδηγίες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, χωρίς να παραπέμπει ο ένας στον άλλον και δη στην προσωπική ιστοσελίδα του πρώην Υφυπουργού κ. Πανάρετου(!!), και παράλληλα να εγκρίνουν παράταση στην προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, ώστε να αποφορτιστεί η πίεση από τους μαθητές».

Ποιοι θα καταρτίσουν την τράπεζα θεμάτων για τη συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Την εξαμελή Ομάδα Εργασίας που θα καταρτίσει την τράπεζα θεμάτων για τη διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαρτίζουν οι:

Χριστίνα Αρχυροπούλου τ. Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γιώργος Καμπουρίδης, Αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΙ Πάτρας

Γιώργος Καρκούλιας , τ. Σχολικός Σύμβουλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ελένηγ Μπουκουβάλα , Σχολική Σύμβουλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μιχαήλ Πιταροκοίλης , Διευθυντής του 39ου Γενικού Λυκείου Αθηνών.

Το έργο της ομάδας εργασίας συντονίζει ο Σύμβουλος της υπουργού Παιδείας , Παντελής Μπερσίμης.

Εργο της ομάδας εργασίας είναι η επιλογή θεμάτων για την κατάρτιση πίνακα θεμάτων και η σφράγιση κάθε θέματος σε ξεχωριστό φάκελο. Ο φάκελος κάθε θέματος−μελέτης περίπτωσης περιέχει δύο υποφακέλους, που προορίζονται ένας για τον υποψήφιο και ένας για το συμβούλιο. Οι φάκελοι φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, απ’ όπου κάθε ημέρα συνέντευξης παραλαμβάνονται, κατά τυχαίο τρόπο, από τον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου επιλογής προ της εισόδου στην αίθουσα συνεδριάσεων, ισάριθμοι των υποψηφίων φάκελοι.

Ο υποψήφιος, προσέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου συμβουλίου επιλογής και επιλέγει έναν από τους σφραγισμένους φακέλους. Ο γραμματέας ανοίγει το φάκελο ενώπιον του συμβουλίου και του υποψηφίου και παραδίδει έναν υποφάκελο στον υποψήφιο και έναν στον πρόεδρο του συμβουλίου. Ο υποψήφιος αποχωρεί σε ειδικό χώρο, προκειμένου να προετοιμαστεί επί του θέματος−μελέτης περίπτωσης που επέλεξε.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, ανοίγεται ο υποφάκελος και κάθε μέλος παραλαμβάνει αντίγραφο του θέματος. Το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Μετά το πέρας του χρόνου που το συμβούλιο επιλογής ορίζει για την προετοιμασία του υποψηφίου, ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει την περίπτωση που μελέτησε εντός χρόνου, τον οποίο ορίζει το συμβούλιο επιλογής.

Στη συνέχεια, μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.

Τέλος, ο πρόεδρος ανακοινώνει την κρίση του συμβουλίου επί των γραπτών αντιρρήσεων, που τυχόν είχε υποβάλει ο υποψήφιος, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν των αξιολογικών μονάδων, τις οποίες είχε συγκεντρώσει κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο και συνολικά.

Μαγνητοφώνηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου εγκαθίσταται ψηφιακός εξοπλισμός μαγνητοφώνησης (μικρόφωνα − καταγραφικά) από την εταιρία που έχει αναλάβει τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας της συνέντευξης..

Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου συμβου λίου επιλογής για την παρουσίαση της περίπτωσης που μελέτησε και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα μαγνητοφώνησης.

Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί καθόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου.

Το προϊόν μαγνητοφώνησης παραδίδεται ως ηχητικό αρχείο από την προαναφερόμενη εταιρία στον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου επιλογής.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο καταγράφονται οι μονάδες βαθμολόγησής του με τη σχετική αιτιολόγηση.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση» είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου.

Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.

Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα με την αιτιολογημένη βαθμολογία των μελών και, τέλος, τη λήξη των εργασιών.

Η Ομάδα Εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά το μήνα Ιούλιο , με σκοπό την τροφοδότηση των οικείων συμβουλίων επιλογής με θέματα ικανά προς τον αριθμό υποψηφίων κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Για τα μέλη της Επιτροπής δεν προβλέπεται αμοιβή.

Πηγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Σε δημόσιο διάλογο το Τεχνολογικό Λύκειο


Το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση για το Τεχνολογικό Λύκειο και καλεί όλους να συμμετέχουν ενεργά. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 22/06/2011 έως 30/06/2011.

Το κείμενο και επιπλέον ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1011
Eκπαιδευτικοί και τεχνικοί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών" του ΕΣΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών" του ΕΣΠΑ, για α) την ένταξη ατόμων στο μητρώο "διαπολιτισμικού μεσολαβητή", β) την ανάθεση έργου συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού και γ) την ανάθεση έργου τεχνικής στήριξης.

Στο μητρώο "διαπολιτισμικού μεσολαβητή" θα συμπεριληφθούν άτομα προερχόμενα κατά κύριο λόγο από μεταναστευτικές κοινότητες, τα οποία θα αναλάβουν στις 13 περιφέρειες της χώρας να βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία των αλλοδαπών και παλιννοστούντων γονέων με το σχολείο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν κάποια ή κάποιες από τις ακόλουθες "οικογένειες" γλωσσών: αλβανικά, σλαβικά, αραβικά, ιρανικά, ινδικά και αφρικανικά. Oσον αφορά τη δεύτερη δράση του Eργου, για την ανάθεση έργου συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού, θα απασχοληθεί ένας πτυχιούχος τμήματος ΑΕΙ, με εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού, για τη διαμόρφωση νέου καθώς και στη βελτίωση υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με θέματα σχέσεων σχολικής κοινότητας και αλλοδαπής οικογένειας. Το χρονικό διάστημα της πρώτης όπως και της δεύτερης δράσης του Eργου θα είναι δώδεκα μήνες, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την πορεία περαίωσης του Eργου.

Τέλος, ο τεχνικός συνεργάτης με έδρα τη Ρόδο, που θα εργαστεί για την υποστήριξη σελίδων του Εργου, πρέπει να είναι πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού. Η θέση θα είναι τρίμηνης διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 24 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22410 99130, 22410 99181.

ethnos.gr

ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών γυμνασίων-λυκείων


Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων απόσπασης ορίζεται από 23 -06- 2011 έως και 01 -07- 2011. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και έκθεση αξιολόγησης και, ειδικά για τους ενδιαφερόμενους για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, από τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, διδακτορικό).

Α. Διαμαντοπούλου: Στους καθηγητές και στην προσπάθεια των μαθητών οφείλει την «πρωτιά» το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης

Το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης που λειτουργεί με διπλοβάρδια κέρδισε την «πρωτιά» σε αριθμό αριστούχων , σύμφωνα με τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων που ανακοινώθηκαν . Πέρσι το σχολείο βρίσκονταν στην 5η θέση

Για το γεγονός η υπ. Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου δήλωσε:

«Σήμερα από το χώρο της εκπαίδευσης -και αυτό δεν είναι τυχαίο- δίνεται ένα φωτεινό παράδειγμα για όλη την Ελλάδα.
Το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης έχει το μεγαλύτερο αριθμό αριστούχων μαθητών στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Αυτό οφείλεται στην εθελοντική συστηματική δουλειά των καθηγητών και την προσπάθεια των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Μέσα στις δυσκολίες που βιώνουμε σήμερα αυτό το παράδειγμα καθοδηγεί το μέλλον και κάνει σαφές ότι αλλάζοντας την Παιδεία αλλάζουμε την Ελλάδα».

Πηγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ : Υποχρέωση διεξαγωγής εξετάσεων σε όλες τις εξεταστικές περιόδους

Υφίσταται υποχρέωση διεξαγωγής εξετάσεων σε όλες τις εξεταστικές περιόδους και συνεπώς και κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου για τους επί πτυχίω φοιτητές και για όλα τα μαθήματα, ανεξαρτήτως του εξαμήνου κατά το οποίο τα διδάχθηκαν.

Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους , σε σχετικό ερώτημα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πηγή

Ά. Σπηλιωτόπουλος: Είναι ΑΔΙΚΟ & ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ το σύστημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Ο Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας
κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος σε συνέντευξη του σήμερα
Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 στο ραδιόφωνο "ΒΗΜΑ f.m "
στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη τόνισε μεταξύ άλλων :

Για τις συζητήσεις Παπανδρέου-Σαμαρά και την επιδίωξη συναίνεσης:
Όχι μόνο πίστεψα για κάποιες ώρες ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τον κακό εαυτό μας, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες έπιασα τον εαυτό μου να αισθάνεται αισιόδοξος για το μέλλον. Να πιστεύει ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να γεννηθεί. Ότι τουλάχιστον, έστω και εξ ανάγκης, γινόμαστε Ευρώπη και αποκτούμε την κουλτούρα του διαλόγου μπροστά στα δύσκολα και σημαντικά. Ότι μπροστά στο γεγονός ότι η χώρα μας κρέμεται από μία κλωστή, θα προτάξουμε επιτέλους αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Αυτό το όνειρο, όμως, κράτησε έξι ώρες και για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το χαμόγελο έσβησε απότομα και αυτό έγινε με αποκλειστική ευθύνη του πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε εξαιρετικά επιπόλαιους χειρισμούς.
Για το ρόλο της Ν.Δ. σ' αυτήν την προσπάθεια εθνικής συνεννόησης:
Η ηγεσία της Ν.Δ. και η παράταξή μας έκανε ό,τι έπρεπε και ό,τι μπορούσε. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη πρότεινε να γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας, να βρεθεί δίπλα στο ΠΑΣΟΚ και από κοινού να πάνε στις Βρυξέλλες να διαπραγματευθούν το Μνημόνιο, να βελτιώσουν κάποιες πτυχές, οι οποίες ακόμη και σήμερα δεν βοηθούν την ανάπτυξη της χώρας.
Για το αν η Ν.Δ. ως κυβέρνηση προήγαγε ή όχι τη συνεννόηση:
Από τον πρώτο χρόνο, εμείς δεν λέγαμε όχι σε όλα. Υπήρχαν νομοσχέδια που τα στηρίξαμε και εκτός Βουλής, λέγαμε «προχωρήστε σε αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας», «δείτε από πού μπορείτε να εξοικονομήσετε 50 δις». Αυτά για τα οποία μας λοιδορούσαν και εκ των υστέρων έρχονται και λένε ότι είναι ο μονόδρομος για να επιτευχθεί στοιχειωδώς μια ισορροπία και να σταματήσουμε να αφαιμάζουμε συνεχώς το μισθωτό και τον συνταξιούχο. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Φαίνεται αυτό, αλλά δεν πρέπει να δικαιωνόμαστε εις βάρος του λαού και της χώρας. Εμείς λέμε τουλάχιστον να συνεννοηθούμε. Και γι' αυτό ακριβώς στις τρεις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που έκανε ο κ. Σαμαράς με τον πρωθυπουργό συμφωνήσαμε. Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε μπροστά. Κάναμε πίσω – και ορθώς – στις όποιες φιλοδοξίες. Αλλά δυστυχώς ο πρωθυπουργός έρχεται εκ των υστέρων και λέει «μετάνιωσα για τους Χ ή Ψ λόγους και κάνω πίσω». Αυτό κατά τη γνώμη μου έβλαψε σοβαρά και την κουλτούρα του διαλόγου και την πολιτική σταθερότητα, αλλά κυρίως την αξιοπιστία που μπορεί να έχει μια χώρα. Και αυτό φαίνεται από το πώς αντέδρασαν από εκείνη τη στιγμή και μετά οι αγορές.
Για τις αλλαγές στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων:
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ολοκλήρωσε μια διαδρομή και σαν θεσμός είναι κουρασμένος. Όχι όσον αφορά στην αξιοπιστία του, η οποία μέχρι φέτος ήταν δεδομένη και με όλες αυτές τις επιπόλαιες κινήσεις που έκανε το υπουργείο Παιδείας δυστυχώς δημιούργησε ρωγμές και στην αξιοπιστία του θεσμού. Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων ενισχύει την παπαγαλία, τη στείρα απομνημόνευση και δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος στα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, αλλά μόνο μία ευκαιρία. Αυτό το θεωρώ άδικο και αναχρονιστικό. Πρέπει να δούμε, λοιπόν, ποιο θα είναι το σύστημα με το οποίο τα παιδιά θα μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο. Ένα σύστημα που θα δίνει πολλές ευκαιρίες, θα προάγει την κριτική σκέψη και δεν θα έχει αυτό το πανελλαδικό άγχος, που δίνει την αίσθηση στα παιδιά ότι κρέμεται η ζωή τους από μία ευκαιρία και μόνο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Mαθήματα σε επίπεδα στο Τεχνολογικό Λύκειο και «χρυση ευκαιρία» για ψηφιακή επανάσταση - Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Μετά την αναλυτική εισήγηση επί της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ που παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια του ΣΠΔΕ, ομόφωνη υπήρξε η εκτίμηση των μελών ότι η πρόταση για το Τεχνολογικό Λύκειο –ύστερα από δεκαετίες πρακτικής υποβάθμισης— αναβαθμίζεται ουσιαστικά. Διότι η ‘συστημική αυτή και ολοκληρωμένη’ πρόταση διαθέτει εύστοχη στοχοθεσία, ενσωματώνει καινοτομικά στοιχεία και μια αναδιαρθρωμένη δομή. Για να κριθεί η επιτυχία του εγχειρήματος στην πράξη, μένει να συγγραφούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών (με τη λογική που ισχύει πλέον και για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες, δηλαδή, με τα λεγόμενα exit skills), τα βιβλία και λοιπά βοηθήματα, συμβατικά και ψηφιακά για όχι λιγότερες από πέντε δεκάδες μαθημάτων! Αναμένεται επίσης και το υπό εκπόνηση ειδικό πρόγραμμα για τα ΑΜΕΑ. Απαραίτητη κρίνεται και η απόφαση περί μεταβατικής περιόδου.Η Ολομέλεια κρίνει ότι ορθώς έχουν ληφθεί υπόψη τόσο οι αρχές που ομόφωνα υιοθέτησε η εισήγηση του προηγούμενου ΣΠΔΕ (αρχής γενομένης από τον πυρήνα τους, που τον συνιστούν οι εννέα ικανότητες-κλειδιά, οι οποίες θα πρέπει να διατρέχουν εφεξής ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα), όσο και τα πορίσματα πρόσφατης ειδικής επιστημονικής έρευνας πεδίου (χρηματοδοτημένης μέσω ΕΣΠΑ, και με συμμετοχή 1230 μαθητών και εκπαιδευτικών). Συγκεκριμένα:

Ως προς τη στοχοθεσία. Η ολομέλεια κρίνει θετικά τον στόχο: (α) να αλλάξει βαθμιαία η αναλογία μαθητικού πληθυσμού, που σήμερα κατευθύνεται κατά 75% προς το Γενικό Λύκειο και μόνον κατά 25% προς την τεχνική εκπαίδευση, προς μια πιο ισοσκελισμένη κατανομή (που θα προσεγγίζει την ακριβώς αντίστροφη τάση των άλλων ευρωπαϊκών συστημάτων), και (β) να εφοδιαστεί η εσωτερική αγορά εργασίας με το τεχνικό και επαγγελματικό εκείνο δυναμικό που θα παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες μεσαίου κυρίως επιπέδου (δηλαδή τρίτου, και όχι δεύτερου, όπως συμβαίνει ως σήμερα, επιπέδου).

Ως προς τα καινοτομικά αρθρωτικά στοιχείαπου ενσωματώνει η πρόταση, θετικά κρίνονται:

  • το ότι το Τεχνολογικό Λύκειο γίνεται πάλι ενιαίο, υπερβαίνοντας την ήδη χρεοκοπημένη διάκριση μεταξύ ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ∙

  • το ότι στο Τεχνολογικό Λύκειο προστίθεται ένα Δ΄ έτος σπουδών, όχι τυπικά ενσωματωμένο, αλλά έμμεσα συνημμένο προς το κανονικό πρόγραμμα. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, ξεπερνώντας το τυπικό κώλυμα, να πιστοποιήσουν ειδικότητες δεύτερου επιπέδου μετά το Γ΄ έτος, και τρίτου επιπέδου, μετά το Δ΄ έτος∙

  • το ότι το Τεχνολογικό Λύκειο συνδέεται οργανικά με την κοινωνία, μέσω της ειδικής σχέσης που αποκτούν οι σπουδές αυτές με τα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης, αλλά και με το «καλάθι ειδικοτήτων», στη σύνθεση του οποίου λόγο μπορεί να έχει και η τοπική κοινωνία∙

  • το ότι το Τεχνολογικό Λύκειο αποκτά οριζόντια και κάθετη ευελιξία μέσα στο σύστημα (μετακίνηση από Α΄ Γενικού προς Α΄ Τεχνολογικού και αντίστροφα∙ μετακίνηση προς ανώτερες βαθμίδες κ.λ.)∙

Ως προς τη δομή του Τ.Λ., θετική υπήρξε η αντίδραση της Ολομέλειας στα ακόλουθα σημεία:

  • στην ενίσχυση των Σχολικών Εργαστηρίων του Τ.Λ.∙

  • στην ενίσχυση του Διοικητικού βραχίονα του Τεχνολογικού Λυκείου∙

  • στη ρύθμιση της ‘μαθητείας σε επιχειρήσεις’. Σήμερα η άσκηση μαθητείας πλην εξαιρέσεων απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τούτο πρέπει να θεραπευτεί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μάθημα που να μην προσφέρεται σε κάποιο είδος μαθητείας και πρακτική άσκηση. Πρέπει να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες, οσοδήποτε εμφανής και αν είναι κάποτε ο κίνδυνος «εκμετάλλευσης» των μαθητευομένων σε κάποιους εργασιακούς χώρους∙

  • στη συμπερίληψη των ωρών «ενισχυτικής» διδασκαλίας στο κανονικό διδακτικό πρόγραμμα (και όχι σε κάποιο παράρτημά του), διότι τούτο ενισχύει το status των συμπληρωματικών αυτών ωρών.
Έτσι θα αναβαθμιστεί ο βασικός (γλωσσικός, αριθμητικός, τεχνικός) γραμματισμός, και η Γλώσσα (σε μια πιο χρηστική εκδοχή της), τα Μαθηματικά, και η Ξένη Γλώσσα (κυρίως σε ζητήματα τεχνικής ορολογίας) θα καταστούν θεμέλια της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τούτο επιβάλλεται ιδιαίτερα σε μιαν εποχή που τεκμηριωμένα η αγλωσσία των παιδιών έχει φτάσει στο απροχώρητο. (Σ’ αυτό θα συμβάλει και η θεσμοθέτηση της ερευνητικής εργασίας.)
–Όσο για την πληροφορική: Από τη στιγμή που, υπό την πίεση της ψηφιακής επανάστασης, πλήθος ειδικοτήτων περνούν ήδη από την περιοχή της παραδοσιακής τεχνικής στην περιοχή της «Νέας Τεχνολογίας», οφείλουμε την ψηφιακότητα να την καταστήσουμε ένα από τα ισχυρά πρόσημα του νέου Τεχνολογικού Λυκείου. Τώρα είναι χρυσή η ευκαιρία.

Καινοτομία αποτελεί και το λεγόμενο «καλάθι των ειδικοτήτων» που θα προσφέρει το Τεχνολογικό Λύκειο. Άπαξ θεσπιστεί, καλό είναι να έχει ισχύ για διάστημα όχι μικρότερο της πενταετίας, για να αποφεύγονται συχνές και μάταιες αναστατώσεις. Τούτο δεν αποκλείει κάποιο συστατικό του να αλλάζει κατά διαστήματα, πάντως όχι αυθαίρετα, αλλά με προβλεπόμενη διαδικασία και καθ’ υπαγόρευση των τοπικών κοινωνικών αναγκών.

Το ΣΠΔΕ κρίνει για πολλούς λόγους σκόπιμη και εφικτή και μια ακόμη τολμηρότερη αναβάθμιση (στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας αλλά και των ίδιων των μαθητών) του νέου Τεχνολογικού Λυκείου –πρώτα απ’ όλα διακηρυκτικά και σε επίπεδο συμβολισμών, κάτι που θα επιτυγχανόταν με μια πανηγυρική εξαγγελία ότι δεν είναι δύο (και με αβυσσαλέες μεταξύ τους διαφορές) τα προτεινόμενα Λύκεια αλλά ένα, με δύο (νόμιμες) παραλλαγές: μία με χαρακτήρα περισσότερο «πρακτικό» και εφαρμοσμένο, και άμεσα εξαργυρώσιμο στην αγορά εργασίας (το Τεχνολογικό Λύκειο), και μιαν άλλη με χαρακτήρα «θεωρητικότερο» και επιστημονικότερο» (το Γενικό Λύκειο).

Πώς θα μεταφραζόταν σε όρους πραγματικούς η περί ενός Λυκείου διακήρυξη;

1.—Με την προικοδότηση του Τεχνολογικού Λυκείου με μαθήματα (γενικής) παιδείας, που ανέκαθεν έλειπαν εντελώς από αυτό, και που λείπουν και σήμερα (βλέπε τη συνημμένη συνοπτική αντιπρόταση τέτοιων μαθημάτων, που κατέθεσε η ΟΙΕΛΕ, σελ. 4). Ότι τα παιδιά αυτά μειονεκτούν βέβαια από άποψη ακαδημαϊκή διόλου δεν σημαίνει ότι είναι ανεπίδεκτα τέτοιας μόρφωσης, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο για την ήδη «προνομιούχο» κατηγορία των παιδιών του Γενικού Λυκείου.

2.—Με την εγκαινίαση της συστηματικού προγράμματος επιμόρφωσης διδασκόντων στο Τεχνολογικό Λύκειο. Αποτελεί μείζον σκάνδαλο ότι από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μόνη εκείνη του Τεχνολογικού Λυκείου έχει εξαιρεθεί από οποιαδήποτε μορφή επιμόρφωσης –καμία πρόνοια δεν λαμβάνεται ούτε στο ευρύτατο εξαγγελμένο Πρόγραμμα της Μείζονος Επιμόρφωσης! Μιλούμε για επιμόρφωση τριπλή: στις γνωστικές ειδικότητες, στην παιδαγωγική κατάρτιση και στην ψυχολογική στήριξη –πόσο μάλλον όταν είναι ακριβώς αυτή η κατηγορία παιδιών που επειδή αφετηριακά εκκινεί από γνωστική μειονεξία, πρέπει με κρατική πρόνοια να βελτιωθεί καθοδόν. –Και βέβαια, της επιμόρφωσης δεν εξαιρούμε ούτε τους διδάσκοντες στην ιδιωτική εκπαίδευση. [Τούτο προβλήθηκε ως αίτημα και της Ειδικής Έρευνας.]

3.—Με την εναρμόνιση των ειδικοτήτων του Τεχνολογικού Λυκείου με το εθνικό Προσοντολόγιο. Τούτο θα διασφαλίσει την άμεση απασχολησιμότητα των αποφοίτων του. [Η θέσπιση του Προσοντολογίου αποτελεί εκκρεμότητα, που πρέπει να αρθεί το συντομότερο.]

4.—Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Από ένα απλό σχολικό μάθημα πρέπει να αναβαθμιστεί σε συστηματική καθοδήγηση, που να περνάει μέσα από όλα τα μαθήματα, και να χρησιμοποιεί τεχνικές ευρηματικές. Η ιδεολογική προκατάληψη που βαρύνει κάποια επαγγέλματα πρέπει να καταπολεμηθεί από τη ρίζα της και συστηματικά –τουλάχιστον στο πλαίσιο του σχολείου—, δηλαδή από τα νήπια έως τα δεκαεπτάχρονα.

Όλα αυτά, με την προϋπόθεση ότι, όπως τονίστηκε, έτσι δεν καθίσταται το Τεχνολογικό Λύκειο βαθμίδα απαιτητικότερη και από το Γ. Λύκειο. Για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος αυτός, πρέπει ίσως να μελετηθεί το ενδεχόμενο κάποια μαθήματα στο Τεχνολογικό Λύκειο να προσφέρονται, για κάποια παιδιά, σε επίπεδο κατ’ επιλογήν («κανονικό» ή «χαμηλότερο του κανονικού»).


Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδων: Σχετικά με τις μετεγγραφές των πολυτέκνων


ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 Αρ. Πρωτ. 156
Αθήνα, 22/6/2011


Αξιότιμη
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργό
Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων     
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι
Ενταύθα

Κυρία Υπουργέ.

            Με το άρθρο 59 και βεβαίως και το άρθρο 60 του Ν. 3966/24-5-2011 δημιουργήθηκε όχι απλώς αναστάτωση στους πολυτέκνους και τα παιδιά τους, αλλά μία αγανάκτηση άνευ προηγουμένου, όχι μόνον για το περιεχόμενο του νόμου, αλλά και για τα όσα εκτός του νόμου συμβαίνουν και εκπορεύονται από το  Υπουργείο Παιδείας.

            Ειδικότερα:

            1)  Ενημερώνονται οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους ότι, για να υπαχθούν έστω και σ΄ αυτές τις αντισυνταγματικές ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν. 3966/24-5-2011, θα πρέπει όλα τα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας να είναι κάτω των 23 ετών (ή εάν είναι σπουδαστές να είναι όλα κάτω των 25 ετών), χωρίς τέτοιο πράγμα να διαλαμβάνεται στην διάταξη του νόμου, η οποία αναφέρεται μόνον στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 και η οποία αναφέρεται στην απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητος, η οποία κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου διατηρείται ισοβίως και τα τέκνα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ηλικίας για τα τέκνα των πολυτέκνων, ούτε  ο νόμος στην παρ. 11 θέτει τέτοιο ηλικιακό όριο, όπως πράττει με τους τριτέκνους.
            Σημειωτέον ότι η ίδια ακριβώς διατύπωση υπήρχε και στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.5/121055Α/Β3/29-9-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου, ενώ με το υπ’ αριθμ. Φ.1/125728/Β3/8-10-10 έγγραφό του διευκρινίστηκε, σε απάντηση σχετικού εγγράφου μας, ότι δεν υπάρχει ζήτημα ηλικίας για τα τέκνα των πολυτέκνων και ουδέν ζήτημα υπήρξε και η μετεγγραφή τους έγινε άνευ οιουδήποτε προβλήματος.  Ανέγραφε δε το εν λόγω έγγραφο σας τ’   ακόλουθα επί λέξει: 
«Σχετικά με τον χαρακτηρισμό των πολυτέκνων στην εγκύκλιο. Ο χαρακτηρισμός των πολυτέκνων δε μεταβάλλεται, ενώ αναφέρεται επί λέξει ότι ως πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι πληρούν μια εκ των προϋποθέσεων του άρθρου πρώτου του ν. 1910/44 (Α/229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α/  75). Συνεπώς δεν υπάρχει διαφωνία περί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου».

Συνεπώς πρέπει να υπάρξει άμεση ενημέρωση περί του ότι δεν τίθεται  θέμα ηλικίας για τα τέκνα των πολυτέκνων.

2) Ουδαμού στην διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 αλλά ούτε και στην Εισηγητική έκθεση του νόμου αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι, που έχουν δικαίωμα στις ειδικές κατηγορίες και ειδικότερα οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ειδικής αυτής κατηγορίας, μόνον για τις Σχολές της Περιφέρειας τους και όχι και άλλων Περιφερειών. Συνεπώς αυτό πού αναγράφεται στις εκδοθείσες οδηγίες είναι εκτός νόμου και ως εκ τούτου εντελώς παράνομο.

Να σημειωθεί ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα: Πολύτεκνοι π.χ από Άνδρο κ.λπ νησιά... που ενδιαφέρονται για Νομικές, Φιλοσοφικές, Ιατρικές Σχολές, Πολυτεχνείο... δεν θα μπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο, ότι είναι ειδική κατηγορία!

Αν δε θέλουν Παιδαγωγικές Σχολές,  μπορεί να δηλώσουν ειδική κατηγορία και θα πάνε όμως τότε στη  Ρόδο (ίδια Περιφέρεια ) και όχι στην  Αττική!

 Τα ίδια κωμικοτραγικά θα συμβούν και σε άλλες Περιφέρειες…

3) Δεν παραλείπουμε να επισημάνουμε ότι σε εποχή δεινής οικονομικής κρίσεως, την οποία είχατε επικαλεσθεί όταν θεσπίζατε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3839)2010, η διάταξη του άρθρου 59 του Ν. 3966)2011, αξιώνει για την υπαγωγή στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων τον υπολογισμό των εισοδημάτων του έτους 2009 (οικονομικό 2010) και όχι του έτους 2010 (οικονομικό 2011), όπου τα εισοδήματα είναι μειωμένα λόγω των περικοπών και αυτό ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αυτή η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων για τους πολυτέκνους είναι αντισυνταγματική, όπως έχει επισημάνει και η έκθεση της  Επιστημονικής  Επιτροπής της Βουλής.
4)  Ακόμη, παρανόμως και απαραδέκτως με τη μεθόδευση της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δεν δέχεται το σύστημα την αίτησή του, αφού αποκλείει την εκ μέρους του υποψηφίου δήλωσή του, όταν το εισόδημα του υπερβαίνει το τεθέν αντισυνταγματικό όριο εισοδήματος, αλλά δηλώνει την ειδική κατηγορία πολυτέκνων για τις θέσεις που επιθυμεί, ώστε σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεώς του να έχει το δικαίωμα της προσφυγής στην Δικαιοσύνη για την απόρριψη αυτή.
5)  Ακόμη και ο καθορισμός του ποσοστού της ειδικής κατηγορίας των πολυτέκνων και των τέκνων τους, κυμαίνεται από 1% μέχρι και 20%, χωρίς πουθενά να αιτιολογείται με ποια κριτήρια έγινε αυτός ο καθορισμός ανά Σχολή ή Τμήμα.

Ελπίζουμε ότι έστω και τώρα θα υπάρξει διόρθωση όλων των ανωτέρω και θα δοθούν οι επιβαλλόμενες διευκρινίσεις.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ
   Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας    


Βασίλειος Θεοτοκάτος                                          Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Πανελλήνιες – Νεοελληνική Γλώσσα: Βελτιώθηκε φέτος η ποιότητα της βαθμολόγησης; του Παναγιώτη Τσουκαλά


Πανελλήνιες – Νεοελληνική Γλώσσα: Βελτιώθηκε φέτος η ποιότητα της βαθμολόγησης;

Τα στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων 2011 έδειξαν ότι το ποσοστό αναβαθμολογήσεων στην Νεοελληνική Γλώσσα α) παραμένει υψηλό (περίπου 19,6%) αλλά β) μειώθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (από το μέσο όρο της πενταετίας – περίπου 21,7%).

Η μείωση συνδέεται με την συγκριτικά μεγαλύτερη συγκέντρωση της βαθμολογίας των φετινών υποψηφίων στο φάσμα 10-15 (λιγότεροι στην κλίμακα 15-20 και λιγότεροι κάτω από τη βάση). Διότι λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, αν ένας βαθμολογητής βαθμολογούσε ένα γραπτό με 12,5 καλυπτόταν από το ενδεχόμενο αναβαθμολόγησης στο φάσμα 10-15 (περίπου), εντός του οποίου βρέθηκε το 57,5% των μαθητών (έναντι του 50% πέρσι πχ ή του 52% πρόπερσι).

Άρα η μείωση των αναβαθμολογήσεων δεν πρέπει να αποδοθεί σε ποιοτική διαφορά των παραμέτρων της βαθμολόγησης κατά τη φετινή χρονιά.


Παναγιώτης Τσουκαλάς
Εκπαιδευτικός 6ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Μηχανογραφικά με σωρεία λαθών


Από την Καθημερινή

Ανάγκη προσοχής κατά τη συμπλήρωσή τους από τους υποψηφίους

Σωρεία λαθών στα μηχανογραφικά δελτία που συμπληρώνουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ εντοπίζουν οι καθηγητές τους.
Αλλοι υποψήφιοι ξεχνούν να αποθηκεύσουν τα σχέδια των μηχανογραφικών μέσα στο σύστημα του υπουργείου Παιδείας, άλλοι συμπληρώνουν πολλά πρόχειρα μηχανογραφικά, με αποτέλεσμα τελικά να χάνονται στον λαβύρινθο των 500 Σχολών και Τμημάτων. Ετσι, εντείνονται οι πιέσεις να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού, η οποία λήγει την Τρίτη 28 Ιουνίου.

Τρίβουν τα μάτια τους οι καθηγητές των Λυκείων με τα λάθη που βλέπουν στα μηχανογραφικά δελτία των φετινών υποψηφίων για τα ΑΕΙ. Τα λάθη είναι πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι πιέσεις να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία λήγει την Τρίτη 28 Ιουνίου. Στελέχη του υπουργείου Παιδείας, που μίλησαν χθες στην «Κ», παρότι τόνισαν ότι «δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο», άφησαν περιθώριο το ζήτημα να επανεξεταστεί περί τα τέλη της εβδομάδας.

Ειδικότερα, καθώς από φέτος οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο ηλεκτρονικά, παρατηρείται ότι η διαδικασία είναι πολύ μεγάλος «γρίφος». Ενδεικτικά, γονείς και καθηγητές που μίλησαν στην «Κ» ανέφεραν ότι έχουν παρατηρηθεί οι εξής μεγάλες... παγίδες:
- Παρότι οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν από το σπίτι όσα πρόχειρα μηχανογραφικά επιθυμούν, καλό είναι να συμπληρώνουν το πολύ τρία. Και αυτό διότι εάν κάνουν πολλά μηχανογραφικά μπερδεύονται στον λαβύρινθο των 500 σχολών και τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ.
- Οι υποψήφιοι, αφού επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http: //exams. minedu. gov. gr και συμπληρώσουν πρόχειρα το μηχανογραφικό τους δελτίο, βγαίνουν από το σύστημα χωρίς να αποθηκεύσουν το πρόχειρο μηχανογραφικό, και άρα, χωρίς να πάρουν τον σχετικό κωδικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν το πρόχειρο μηχανογραφικό.
- Στις οδηγίες του υπουργείου συνιστάται στους υποψηφίους να πάρουν από το σχολείο τους τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, με τον οποίο θα υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό δελτίο στην διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr. Ομως, οι καθηγητές συνιστούν την οριστικοποίηση να μην την κάνουν στο σπίτι αλλά στο σχολείο διότι, στην πρώτη περίπτωση, μπορεί να γίνει λάθος που δεν διορθώνεται.
- Πολλοί υποψήφιοι, παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών και όσοι υπάγονται στις κατηγορίες κοινωνικών κριτηρίων (έως πέρυσι όλοι μπορούσαν να πάρουν μετεγγραφή, κάτι που καταργήθηκε φέτος), έχουν μπερδευτεί με το νέο, ειδικά για τις κατηγορίες αυτές, σύστημα συμπλήρωσης μηχανογραφικού.
Επίσης, πολλοί υποψήφιοι διαμαρτύρονται διότι δεν έχουν ανακοινωθεί οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων, αλλά ούτε οι θέσεις των αστυνομικών και στρατιωτικών σχολών από τα αρμόδια υπουργεία. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι σήμερα θα ανακοινωθούν οι φετινές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας εκτιμά ότι η πίεση είναι τεχνητή, κυρίως από τα φροντιστήρια που βοηθούν τους υποψηφίους στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Το επιχείρημα του υπουργείου είναι ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να εξοικειωθούν με το σύστημα και να επιλέξουν τις σχολές της αρεσκείας τους. «Πρέπει να διαλέξουν σχολές με βάση τη σειρά που τους ενδιαφέρουν και όχι με βάση τις περσινές βάσεις εισαγωγής και τις τάσεις για τη διαμόρφωση των φετινών», ανέφερε στην «Κ» το ίδιο στέλεχος.

Γ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Συμβουλές προς του υποψηφίους για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού


Συμβουλές για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου δίνει ο πρώην υφυπουργός Παιδείας, κ. Ι. Πανάρετος, στην προσωπική του ιστοσελίδα (http://panaretos.blogspot.com/)


"Απαλλαγμένος από ορισμένους συμβατικούς περιορισμούς της πολιτικής θέσης που κατείχα, θα ήθελα να προσπαθήσω να βοηθήσω τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους που αυτές τις μέρες προβληματίζονται με την συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελπίζω οι σκέψεις αυτές να εκληφθούν με την ειλικρίνεια που τις διατυπώνω.
 Είναι μεγάλο λάθος οι υποψήφιοι και οι γονείς τους να επηρεάζονται από όσα γράφονται για τις βάσεις (π.χ. "πέφτουν οι βάσεις", "σφαγή εδώ και εκεί" κλπ.). Ένα μόνο πράγμα πρέπει να κάνουν: Να συγκεντρωθούν για λίγο μόνοι τους και να αποφασίσουν την ΣΕΙΡΑ προτίμησης των σχολών που τους ενδιαφέρουν. ΔΕΝ θα αλλάξει τίποτα αν κάποια από αυτές τις σχολές έχει χαμηλότερη ή υψηλότερη βάση από πέρυσι.

Αποκλειστικό κριτήριο για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα ή σχολή είναι η απόδοση του υποψηφίου και η σειρά προτίμησης με την οποία έχει δηλώσει την συγκεκριμένη σχολή. Οι μόνοι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή είναι η απόδοση των υπολοίπων υποψηφίων και κυρίως η σειρά των επιλογών των υπολοίπων υποψηφίων. Επειδή κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το δεύτερο δεν έχει έννοια να ασχολείται με αυτό. Οι περυσινές βάσεις δεν επηρεάζουν σε τίποτα τα φετεινά αποτελέσματα.

Και όχι μόνο αυτό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν επίσης υπ' όψη τους ότι όχι μόνο δεν έχουν σημασία οι περυσινές βάσεις αλλά και ότι δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν και οι φετεινές. Ο λόγος είναι ότι μια βασική υπόθεση για να γίνει κάτι τέτοιο είναι ότι οι φετεινοί υποψήφιοι θα "συμπεριφερθούν" στις επιλογές τους όπως και οι περυσινοί. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Υπάρχει βέβαια και μια "αγορά" που έχει διαμορφωθεί γύρω από τις βάσεις. Δημοσιεύματα στον τύπο, ειδικοί που αναλύουν και συμβουλεύουν τους υποψήφιους κλπ. Αυτό όμως δεν πρέπει να αφορά τους υποψηφίους.

Ελπίζω οι σκέψεις αυτές να είναι χρήσιμες για τους ενδιαφερομένους."

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολείων

Πως μπορεί να λειτουργήσει το Επταμελές Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όταν δεν υπάρχει απαρτία των μελών και ποιος προεδρεύει όταν υπάρχει κώλυμα συμμετοχής Προέδρου και Αντιπροέδρου, ήταν το ερώτημα που έθσε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το υπ. Παιδείας. Για να δείτε τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί του ερωτήματος αυτού κάνετε κλικ εδώ