Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στα γνωστικά αντικείμενα

1.«Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της Μετανάστευσης και των Μεταναστευτικών πληθυσμών» και.
2.«Πληροφορική , με έμφαση στα συστήματα των Υπολογιστικών Συστημάτων».

Oι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011.

Πληροφορίες τηλ 22510-36323 κ. Κουτσαφτή –Καλαίτζή Σοφίας

Η προκήρυξη βρίσκεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.sa.aegean.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδέχεται να διαθέσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80.

Στις θέσεις αυτές είναι, κατ’ αρχήν, επιλέξιμοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από όλες τις περιοχές των Μαθηματικών συμπεριλαμβανομένης και της διδακτικής. (Για τους τίτλους σπουδών από το εξωτερικό απαιτείται αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν αίτηση (προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών) η οποία θα συμπεριλαμβάνει:

-βιογραφικό σημείωμα
-τίτλους σπουδών
-αντίγραφα των ερευνητικών εργασιών

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να γίνονται κατά προτίμηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.math.uoc.gr/

Αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ή κάποιων δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Τμήμα Μαθηματικών
Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λ. Κνωσού
71409 Ηράκλειο Κρήτης
(Υπ’ όψιν κ. Κατερίνας Παπαδουλάκη)
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 20-6-2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα: (2810) 393 800 και 393 801 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:Ο αριθμός των μαθητών που θα δεχθεί το κάθε Μουσικό Γυμνάσιο

Τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ύστερα από επιλογή κατά το χρονικό διάστημα 16-23 Ιουνίου 2011 καθορίζει απόφαση του υπ. Παιδείας.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Μονίμων Εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Μονίμων Εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ορίστηκαν απ το υπ. Παιδείας -με σχετική απόφαση-τα εξής:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 2011

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 23

Διδακτορικό 12

Μεταπτυχιακό 7

Δεύτερο Πτυχίο 4

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 17

Στα ΣΔΕ:

(1 μόριο ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 7) 7

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων:

σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία στην Ε.Ε.. Δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, συνέδρια καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής

επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ) (0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)10

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 50

Στην τυπική εκπαίδευση

(2 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 20) 20

Στα ΣΔΕ

(3 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 30) 30

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 10

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 5

Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 2

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 3

Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 5

Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπικά Προσόντα.

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 5

Πιστοποίηση 1 (ΥΠΔΒΜΘ) ή

Πιστοποίηση όπως καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ 2

Πιστοποίηση 2 (ΥΠΔΒΜΘ) 3

Οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπικά Προσόντα.

ΣΥΝΟΛΟ 100

Α. Διαμαντοπούλου: Είμαστε στο σημείο μηδέν

«Ενώνω κι εγώ τη φωνή μου με όσους είναι στο δρόμο, αλλά η χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε κενό αέρος. Είμαστε στο σημείο μηδέν» είπε η υπ. Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου, μιλώντας στη Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης και σημείωσε:

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο μιας σύγκρουσης που εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: το εξωτερικό, με τις διαφωνίες και τις παλινωδίες των εταίρων και την εσωτερική σύγκρουση, με την έλλειψη συναίνεσης και συνεννόησης για την υλοποίηση κοινών στόχων.
Τα προηγούμενα χρόνια μπερδέψαμε την ανάπτυξη με τη μεγέθυνση. Πολλά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, εκπαιδευτικοί, σχολεία, αλλά χωρίς ποιότητα, χωρίς αξιολόγηση…Δώσαμε μάχες. Κάποιες κερδίσαμε, κάποιες χάσαμε. Δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να γίνουμε οι «ιδανικοί αυτόχειρες».

«Το Πολιτικό Σύστημα όπως το γνωρίσαμε έφτασε στο τέλος του. Γραμμικές εξελίξεις δεν μπορεί πια να υπάρξουν. Κόμματα και συνδικάτα που επί δεκαετίες καθόριζαν την πορεία της χώρας και των πολιτών «αποχαιρέτησαν την Αλεξάνδρεια» έτσι όπως την ήξεραν¨ επισήμανε η κ. Διαμαν τοπούλου και πρόσθεσε τα εξής:

« Η χώρα χρειάζεται νέους θεσμούς και νέο λόγο, κυβέρνηση με νέα δομή, άλλη λειτουργία και ανθρώπους να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο.

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση τώρα και να προετοιμάσουμε τις συνθήκες για την αλλαγή τώρα.

Και ο κλήρος έπεσε σε μας που είμαστε εδώ. Οφείλουμε, ο καθένας από όπου βρίσκεται, να φέρουμε εις πέρας μια αποστολή. Αυτή η αποστολή είναι πάνω από το μέλλον και το σχεδιασμό καθενός προσωπικά. Δύο διακυβεύματα είναι πάνω από Κυβέρνηση – Βουλή – Πλατείες: Η Χώρα και η Δημοκρατία.

Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση και στιγμή απελπισίας για το υπουργικό συμβούλιο».

Πηγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:Από αύριο οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Το Υπουργείο Παιδείας, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2011-2012, από 16-06 μέχρι 30-06-2011. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση κα δοθεί.

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Επιτροπή για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, συγκροτήθηκε με απόφαση του υπ. Παιδφείας, αποτελούμενη από τους:

1. Μιχάλη Μοδινό, Πρόεδρο, Δρ. περιβαλλοντολόγο, συγγραφέα, σύμβουλο ΥΠΑΝ

2. Μ. Σκούλλο, Καθηγητή , αναπληρωτή εκπρόσωπο στη Διοικούσα Επιτροπή της UNECE για την ΕΑΑ, Πρόεδρο Expert Group for Competences-UNECE

3. Α. Τζιτζικώστα, Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

4. Δ. Σπυροπούλου, Σύμβουλο Π.Ι

5. Ε. Φουσέκη, Δ/ντρια ΣΕΠΕΔ, ΥΠΔΒΜΘ

6. Τ. Ξυλόκοτα, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβαλλοντικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας, ΥΠΔΒΜΘ

7. Β. Δηλάρη, εκπρόσωπο Δ/νσης ΔΕΣ, ΥΠΔΒΜΘ

8. Μ. Πέππα, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, ΥΠΕΚΑ

9. Πιτούλη Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συνεργάτη ΥΠΔΒΜΘ

10. Ν. Στεφανόπουλο, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕΚΠΕ)

11. Δ. Καλαϊτζίδη, Δ/ντή Ράλλειου Γυμνασίου, Πρόεδρο του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

12. Κυριοπούλου Σταυρούλα- Αύρα, Αρχιτ. Μηχανικό, Χωροτάκτη,Γεωγράφο Οι ανωτέρω θα εκπροσωπηθούν από αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

7 άτομα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μονάδα Δ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μονάδα Δ ιασφάλισης Ποιότητας – ΜΟΔ ΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης» ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 7 άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Τα έξι άτομα θα έχουν ως αντικείμενο την:
Ανάπτυξη και συντήρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και του δικτυακού τόπου της Μονάδας Δ ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ. ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το ένα άτομο θα έχει ως αντικείμενο την:
Τεχνική υποστήριξη του γραφείου της ΜΟ. Ι.Π. στο Ρέθυμνο

Καταληκτική ημερομηνία: 24-06-2011

Πληροφορίες: τηλ. 2810 394155

Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις για τις εν λόγω θέσεις.

Attachment Size
modip_crete1_100611.pdf 163.92 KB
modip_crete2_100611.pdf 138.24 KB

Επιστημονικοί Συνεργάτες, Εργαστηριακοί Συνεργάτες & Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων σε τέσσερα Τμήματα του ΤΕΙ Xαλκίδας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012

Το ΤΕΙ Χαλκίδας προκηρύσσει θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών συνεργατών και
Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των τμημάτων, Αυτοματισμού, Γενικό Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Παράρτημα Θήβας) του ΤΕΙ Χαλκίδας για το διδακτικό έτος 2011-2012.

Καταληκτική ημερομηνία: 04-07-2011

Αναλυτικότερα:
http://www.teihal.gr

Θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών"

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών" ανακοινώνει:

Α) Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκειμένου να συμπεριλάβει σε Μητρώο Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών άτομα, προερχόμενα κατά κύριο λόγο από μεταναστευτικές κοινότητες, τα οποία θα αναλάβουν στις 13 Περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας ρόλο "Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή", δηλαδή θα βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία των αλλοδαπών και παλιννοστούντων γονέων με το σχολείο.

Β) Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτες/ιδες στην Περιφέρεια Αττικής.
Το αντικείμενο εργασίας των συνεργατών θα είναι:
1) Διαμόρφωση νέου εκπαιδευτικού υλικού και νέων εκπαιδευτικών πακέτων
2) Επικαιροποίηση και βελτίωση υφιστάμενου υλικού που σχετίζεται με θέματα σχέσεων σχολικής κοινότητας και αλλοδαπής οικογένειας.

Γ) Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεχνικό συνεργάτη/ιδα με έδρα τη Ρόδο.

Καταληκτική ημερομηνία: 24-06-2011

Πληροφορίες: τηλ. 22410 99130, 22410 99181

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

ekpaideutikos4_140611.pdf 183.83 KB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος:

Πολιτική Οικονομία του Κατασκευαστικού Κλάδου και Οικιστική Ανάπτυξη
Κοινωνικές Αντιλήψεις Φυσικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Παράκτια Γεωμορφολογία
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Οικονομική Δημογραφία

Καταληκτική ημερομηνία: 08-07-2011

Πληροφορίες: τηλ. 210 9549325

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

didaktoriko1_130611.pdf

Σύλλογος καθηγητών ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας: Κατάθεση ψηφίσματος στη Βουλή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ASSOCIAZIONE PANELLENICA DEGLI INSEGNANTI DI ITALIANO


ΨΗΦΙΣΜΑ

Την Παρασκευή 10/6/2011 και ώρα 13.30, οι καθηγητές Ιταλικής γλώσσας & Φιλολογίας συμμετείχαν στο συλλαλητήριο των καθηγητών ξένων γλωσσών που έλαβε χώρα στα Προπύλαια. Ακολούθησε πορεία ως τη Βουλή των Ελλήνων όπου επιδόθηκε διαμαρτυρία στον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής, κ. Γρηγόριο Νιώτη καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια, με το αίτημα να ανακληθούν άμεσα οι υπουργικές αποφάσεις (62780/Γ2 της 2-06-2011 και 66302/Γ2 της 10-6-2011) του ΥπΔΒΜΘ, και να αποτραπεί ο αφανισμός από τα σχολεία του κλάδου ΠΕ34 των καθηγητών Ιταλικής.

Σήμερα, Δευτέρα, 13/6/2011 και ώρα 10:30, μετά τις νέες εξαγγελίες του ΥπΔΒΜΘ το Δ.Σ του Συλλόγου συναντήθηκε στην Αθήνα με τους εκπροσώπους των: 1) 33 μόνιμων, 2) 190 αναπληρωτών, 3) ωρομισθίων και 4) αδιόριστων καθηγητών Ιταλικής γλώσσας & Φιλολογίας με θέμα τη:«Μεθοδευμένη κατάργηση της διδασκαλίας της Ιταλικής ως 2ης Ξένης Γλώσσας επιλογής στα Γυμνάσια».

Ομόφωνα το ΔΣ του επιστημονικού φορέα καθηγητών Ιταλικής γλώσσας
& Φιλολογίας κρίνουμε ότι:

· Οι Y.A. (62780/Γ2 της 2-06-2011 και 66302/Γ2 της 10-6-2011) αναφέρουν μεν ότι «σε κάθε Γυμνάσιο θα διδάσκεται μία δεύτερη ξένη γλώσσα που δύναται να επιλεγεί μεταξύ των τεσσάρων γλωσσών: Γαλλικής, ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής», στην πραγματικότητα όμως αφανίζουν τόσο την Ιταλική όσο και την Ισπανική, εφόσον για την τελική επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθεί υπόψη η οργανική θέση εκπαιδευτικού στο σχολείο. Οργανικές όμως θέσεις κατέχουν μόνο ελάχιστοι ΠΕ34 καθηγητές Ιταλικής ενώ τη συντριπτική πλειοψηφία κατέχουν οι ΠΕ05 και οι ΠΕ07 (Γαλλικής και Γερμανικής αντίστοιχα).

· Είναι φανερό ότι, ως κλάδος ΠΕ34 δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα με τις άλλες ειδικότητες, παρά τις έντεχνες εξαγγελίες του Υπουργείου, με αποτέλεσμα να θιγόμαστε επαγγελματικά.

· Η Ιταλική εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Α΄ Γυμνασίου το 2008, με την πρόσληψη μονοψήφιου αριθμού καθηγητών για όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΔΒΜΘ για το έτος 2010-2011, τα Ιταλικά εντάχθηκαν σε 649 σχολεία (αριθμός ιδιαίτερα σοβαρός για γλώσσα με μόλις 3 χρόνια στην εκπαίδευση) και διδάχτηκαν σε 29.761 μαθητές, Γυμνασίου μόνο, από 33 μόνιμους καθηγητές, 190 αναπληρωτές και απροσδιόριστο αριθμό ωρομισθίων. Η αγάπη αλλά και η ανάγκη για μια γλώσσα–εφόδιο είναι τέτοια ώστε απαιτούνταν περισσότεροι καθηγητές από όσους τελικά προσελήφθησαν και, κατά συνέπεια, ένας αριθμός μαθητών έμεινε ΧΩΡΙΣ να ληφθεί υπόψη η δήλωση προτίμησης ξένης γλώσσας που κατέθεσε στην αρχή του χρόνου.

· Λόγω του κακού προγραμματισμού των κατά τόπους Διευθύνσεων Β΄/βάθμιας και αδικαιολόγητης καθυστέρησης, έφτασε το τέλος του σχολικού έτους (Μάρτιος - Μάιος) για να προσληφθούν 52 αναπληρωτές – οι τελευταίοι – αφήνοντας να χαθούν άπειρες διδακτικές ώρες με συνέπεια, τμήματα συνολικά 5.000 μαθητών με επιλογή την Ιταλική, να μείνουν στα προαύλια μέχρι λήξης του έτους, ή να προωθηθούν σε άλλες γλώσσες.

· Το Υπουργείο παραβλέπει ότι, σε αρκετά σχολεία της ελληνικής επικράτειας, μόλις φέτος έγινε εφικτή η διδασκαλία των Ιταλικών στην Α΄ Γυμνασίου, οπότε μη έχοντας ακόμα μαθητές στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, δεν μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενική η προϋπόθεση της πλειοψηφίας, παρόλο τον καθόλου ευκαταφρόνητο αριθμό των 35.000 μαθητών μας.

· Από τους 33 μόνιμους καθηγητές Ιταλικών, ελάχιστοι κατέχουν οργανική θέση. Η ανακοίνωση Κενών και Πλεονασμάτων από τα ΠΥΣΔΕ εμφανίζουν πάνω από 90 οργανικά κενά καθηγητών Ιταλικής και 200 ώρες (10 κενά) σε Πειραιά και Γ΄ Αθήνας, σύνολο 100, για τα οποία όμως, τα 49 ΠΥΣΔΕ δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε τοποθετήσεις και είναι άγνωστο το πότε θα τοποθετηθούν οργανικά οι καθηγητές Ιταλικής γλώσσας. Θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη των οργανικών κενών από τις περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης, όταν στις 24 Ιουνίου θα αποφασίσουν σε ποια σχολεία θα διδάσκονται τα Ιταλικά;

· Εφόσον δόθηκαν αυτά τα οργανικά κενά, το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να τα καλύψει. Με ποιο τρόπο και πότε; Επίσης, δεδομένου ότι μόνο η δική μας ειδικότητα δεν έχει οργανικές τοποθετήσεις, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, οι μαθητές Ιταλικής δεν έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να διδάσκονται τη γλώσσα επιλογής τους, ούτε καν κατά το μεταβατικό στάδιο. Μήπως θα έπρεπε το Υπουργείο να εκδώσει διευκρινιστική οδηγία, κατά την οποία ειδικά για το ΠΕ34, να μην ισχύει ο περιορισμός της ύπαρξης οργανικής θέσης, ώστε να μας αντιμετωπίσει ισότιμα με τους άλλους ξενόγλωσσους κλάδους;

· Ως εκ τούτου, στην πραγματικότητα μας καταργούν ύπουλα, αφού προηγουμένως προσληφθήκαμε με σημαία την πολυγλωσσία. Όμως με προϋποθέσεις α) την υπάρχουσα οργανική θέση και β) την πλειοψηφία, (και πώς ελέγχεται η προτίμηση της πλειοψηφίας όταν στα Δημοτικά σχολεία καταστρατηγείται το δικαίωμα της επιλογής και οι δηλώσεις περιλαμβάνουν μόνο τη Γαλλική και τη Γερμανική;), παρόλο που τα Ιταλικά αποτελούν προτίμηση με δυναμική στο σχολείο και την κοινωνία, διαφαίνεται ολοκάθαρα ότι μεθοδεύεται, με πρόσχημα την οικονομική κρίση, ο αφανισμός του κλάδου ΠΕ34 καθηγητών Ιταλικής και, μέσω αυτής της Υ.Α., ως επακόλουθο, η έξοδος από την εκπαίδευση.

· Θα ήταν άλλη μια εγκληματική απόφαση στην παρούσα συγκυρία, να περιοριστεί ο ευρωπαϊκού προσανατολισμού ορίζοντας της Εκπαίδευσης, καταργώντας από τα εφόδια των μαθητών μας τη γλώσσα ενός πολιτισμού που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ελληνικό, αγνοώντας τη σύνδεση με τις ελληνόφωνες κοινότητες της Κάτω Ιταλίας και το σημαντικό έργο του Ινστιτούτου της Βενετίας. Υπενθυμίζουμε ότι η Ιταλία είναι ο 2ος εμπορικός μας εταίρος και ο μοναδικός δυτικοευρωπαίος γείτονάς μας που μας τροφοδοτεί με τον μεγαλύτερο σε προσέλευση αριθμό τουριστών.

· Η πρόσφατη Υ.Α., στην ουσία, στερεί βάναυσα από τους μαθητές το δικαίωμα της επιλογής. Αγωνιζόμαστε, ένας ολιγομελής Σύλλογος καθηγητών Ιταλικής, για να επιβιώσουμε επαγγελματικά και να γίνει σεβαστή η επιλογή των μαθητών μας που είτε από αγάπη για τη γλώσσα και τον πολιτισμό, είτε λόγω των μελλοντικών σπουδών ή και επαγγελματικών τους σχεδίων προτιμούν την Ιταλική.

Ως καθηγητές ΠΕ34 θεωρούμε αντικειμενικώς δίκαια και ζητούμε:

· Την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης66302/Γ2 της 10-6-2011

· Την κάλυψη των 90 οργανικών κενών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από 49 ΠΥΣΔΕ, αν και, αποδεδειγμένα, ο πραγματικός αριθμός είναι μεγαλύτερος. Να ληφθεί υπόψη η ύπαρξή τους από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ακόμα κι αν τα ΠΥΣΔΕ δεν έχουν φροντίσει για την έγκαιρη κάλυψή τους.

· Την εισαγωγή της Ιταλικής και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΙΣΟΝΟΜΑ με εκείνη των Γαλλικών και Γερμανικών, δεδομένου ότι οι καθηγητές των Ιταλικών επαρκούν πλέον για να στελεχώσουν τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

· Την επικράτηση της ισχύουσας μέχρι τώρα ελεύθερης επιλογής μεταξύ των 4 γλωσσών: Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής.

· Την άμεση απόσυρση των αιτήσεων που δόθηκαν αυθαίρετα σε μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων περιορίζοντας την επιλογή μεταξύ μόνο των γλωσσών Γαλλικής και Γερμανικής

· Το μη χαρακτηρισμό των σχολείων σε γαλλόφωνα και γερμανόφωνα.

· Την ενίσχυση της πολυγλωσσίας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης κοινωνίας.

· Τη σύνδεση της διδασκαλίας των Ιταλικών με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

· Το σεβασμό στην επιλογή για την Ιταλική γλώσσα των 35.000 μαθητών και των γονιών τους, οι οποίοι στηρίζουν τον αγώνα μας με πολυάριθμες επιστολές διαμαρτυρίας μέσω Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Υπογράφουν:

i.) Πανελλήνιος Σύλλογος καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
initalgr@gmail.com
ii.) Αναπληρωτές καθηγητές Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

iii.) Ωρομίσθιοι καθηγητές Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

vi.) Αδιόριστοι καθηγητές Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

v.) Μόνιμοι καθηγητές Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρόεδρος Δ.Σ. Γεν.Γραμματέας
Γεώργιος Ποπετσίδης Βαγγέλης Κατσιφός

Στοιχεία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ζητά ο υφ. Παιδείας


Στοιχεία ζητά ο υφ. Παιδείας Γιάννης Πανάρετος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο , με έγγραφο που απέστειλε ο υφ. Παιδείας Γιάννης Πανάρετος, προς της διοίκηση του Ιδρύματος, προκειμένου να εγκρίνει πιστώσεις για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Η ΟΛΜΕ καταγγέλλει

Επειδή το ζήτημα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, που προέκυψε με ευθύνη της Κυβέρνησης, είναι επείγον, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας την Πέμπτη 16/6/2011.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ χαιρετίζει τις/τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις ενάντια στην απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ με την οποία υποβαθμίζεται η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο. Απόφαση που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της εφαρμογής του μνημονίου και στην εκπαίδευση. Με αυτήν την απόφαση θα αναγκαστούν οι μαθητές σε υποχρεωτική μετακίνηση, γεγονός το οποίο, πέρα από τις μαθησιακές και οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει, αμφισβητεί και τη νομικά κατοχυρωμένη «χωροταξική κατανομή» των μαθητών στα σχολεία. Επιπλέον θα συμβάλει και στην περαιτέρω συρρίκνωση των σχολείων και στον διαχωρισμό τους.

Πιστεύουμε ότι η πολιτική των περικοπών για να ικανοποιηθούν οι δανειστές της χώρας, θα διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση. Με τη συγκεκριμένη Υ.Α. θα καταργηθούν εκατοντάδες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, με ότι αυτό συνεπάγεται στη σημερινή μνημονιακή εποχή για τις εργασιακές συνθήκες και τη μόνιμη εργασία.

Η Υ.Α. για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, ανοίγει το δρόμο και για άλλους κλάδους εκπαιδευτικών και αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών.

Η ενότητά του κλάδου και η αντίθεσή μας σε κάθε μέτρο που διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, και τελικά το δημόσιο σχολείο, είναι οδηγός στη δράση της ομοσπονδίας μας.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην άμεση ανάκληση αυτής της απαράδεκτης και αντιπαιδαγωγικής απόφασης και να γίνει σεβαστή η επιλογή του κάθε μαθητή στη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά).

Σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσουμε με κάθε μέσο τις κινητοποιήσεις μας το επόμενο διάστημα, εξετάζοντας ακόμα και το ενδεχόμενο να καλέσουμε τους/τις συναδέλφους να μην βαθμολογήσουν τα γραπτά των μαθημάτων ξένων γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και με αποφάσεις τους να οργανώσουν την αντίσταση του κλάδου, αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς, μαθητές).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί εξαιρετικά επείγον ζήτημα τη θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων για τα σχολεία της Ειδικής Αγωγής (ΕΕΕΕΚ, Τμήματα Ένταξης ΚΕΔΔΥ, Ειδικά Σχολεία).

Αν θέλουμε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά αυτά τα σχολεία, πρέπει να υπάρξουν συνθήκες εργασίας αξιοπρεπείς για τους συναδέλφους, οι οποίες θα είναι ωφέλιμες και για τα παιδιά. Σ’ αυτό θα συμβάλει η πρόβλεψη για μόνιμες και οργανικές θέσεις εργασίας στην Ειδική Αγωγή.

Διαμαρτύρεται η ΟΛΜΕ γιατί ζητήθηκαν από τους καθηγητές τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει επίσης την έντονη διαφωνία του στην τακτική της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Β. Αιγαίου, η οποία ζητάει από τους Δ/ντές όλων των σχολείων της περιοχής ευθύνης της να της αποστείλουν τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων Μαϊου – Ιουνίου.

Η συγκεκριμένη απαίτηση, κατά την ΟΛΜΕ, της Περιφερειακής Δ/ντριας δεν έχει να προσφέρει τίποτε στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σε μία δύσκολη εποχή για τη Δημόσια Εκπ/ση λειτουργεί εκφοβιστικά για τους συναδέλφους.

Η ΟΛΜΕ καλεί την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Β. Αιγαίου να μην επιμείνει και τους Δ/ντές των σχολείων να μην στείλουν τα θέματα. Όποιοι σύμβουλοι θέλουν να συμβάλουν θετικά, τονίζει η ΟΛΜΕ, να επισκεφτούν τα σχολεία και να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2011-2012

Εγκύκλιο προς όλα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, δημόσια και ιδιωτικά, για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2011-2012, απέστειλε σήμερα το υπ. Παιδείας

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Οι αξιολογικοί Πίνακες υποψηφίων εκπ/κών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το 2011-2012


Η Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό συνεδρίασε στις 9-6-2011 προκειμένου να ελέγξει και να καταρτίσει τους: Αξιολογικούς Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το 2011-2012.

Ορίζεται προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών, από την Τετάρτη 15-6-2001 έως και την Τρίτη 21-6-2011, για την υποβολή ενστάσεων (ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας european@minedu.gov.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) από τους εκπαιδευτικούς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Οι αξιολογικοί Πίνακες υποψηφίων εκπ/κών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το 2011-2012


Η Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό συνεδρίασε στις 9-6-2011 προκειμένου να ελέγξει και να καταρτίσει τους: Αξιολογικούς Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το 2011-2012.

Ορίζεται προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών, από την Τετάρτη 15-6-2001 έως και την Τρίτη 21-6-2011, για την υποβολή ενστάσεων (ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας european@minedu.gov.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) από τους εκπαιδευτικούς.