Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές του ανάγκες για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών


H Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης .ΔΕΠ. ως εξής:

Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Φυσικών Πόρων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών και εργαστηριακών στο τμήμα τεχνολογίας αεροσκαφών

Το ΤΕΙ Χαλκίδας με την 14/6-7-2011 απόφαση του Συμβουλίου του, προκηρύσσει θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του τμήματος, Τεχνολογίας Αεροσκαφών του ΤΕΙ Χαλκίδας, για το διδακτικό έτος 2011-2012, που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμη έτη.
Το παραπάνω προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως
επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών του ΤΕΙ Χαλκίδας, ως ακολούθως:

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού


Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , διδακτικού έτους 2011– 2012 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία σύμφωνα με το ΩΠ:091322/06-11 εγκριτικό σήμα ΥΘΥΝΑΛ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο , ως κατωτέρω ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των Σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

1. Μέχρι έξι (06) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη εκ των οποίων:

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Η θέση της Συνέλευσης επί του Προσχεδίου Νόμου για τις αλλαγές στα ΑΕΙ

Για να δείτε την απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πειραιά, η πρώτη απόφαση ύστερα από αντίστοιχες των Συγκλήτων σχετικά με το προσχέδιο του νέου Νόμου για την Ανώτατη Παιδεία κάνετε κλικ εδώ

Oι μισθοί των εκπαιδευτικών μετά το μεσοπρόθεσμο


των Ζωγραφάκη Ελένης και Κοτσιφάκη Θέμη
μελών του Δ.Σ.  της ΟΛΜΕ, από τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις
Αρπαγή ενός ακόμα μισθού από τους εκπαιδευτικούς προβλέπεται με τις διατάξεις του νέου  νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-15», που ψηφίστηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή στις 28 και 29 Ιουνίου 2011.

Την ίδια ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες λαού διαδήλωναν έξω από το κοινοβούλιο. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση, προφανώς μέσα στο πλαίσιο της «κοινωνικής διαβούλευσης», που διακηρύσσει, απαντούσε με την πρωτοφανή αστυνομική βία και τους τόνους των χημικών προκειμένου να διαλυθεί η συγκέντρωση.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για τις νέες απώλειες που θα έχουν οι εκπαιδευτικοί  στο μισθό τους, διαβάζουμε στον παραπάνω νόμο τα εξής:
  • Θεσμοθέτηση νέας κράτησης υπέρ ανεργίας 2% στο σύνολο των αποδοχών  (άρθρο 38 παρ. 2α).
  • Θεσμοθέτηση νέας κράτησης υπέρ του ΤΠΔΥ 1% στο σύνολο των αποδοχών επιπλέον της υπάρχουσας (άρθρο 38 παρ. 2β).
  • Νέα φορολογική κλίμακα με μείωση του αφορολόγητου από 12.000 € στα 8.000 € (άρθρο 27).
  • Έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα από το 2010, 1% μέχρι 20.000 € και 2% για εισοδήματα πάνω από 20.000 €  σε όλο το ποσό, (άρθρο 29).
Όπως διαπιστώνουμε και από τον παρακάτω πίνακα που δημοσιεύουμε, όλα τα παραπάνω μέτρα αντιστοιχούν σε απώλεια ενός ακόμα μισθού από το ισχνό εισόδημα των εκπαιδευτικών της χώρας. Να υπενθυμίσουμε πως με τα μέτρα του μνημονίου οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη υποστεί απώλεια άλλων δύο μισθών ετησίως ή ποσοστό μείωσης 12% στο ετήσιο εισόδημα. Σύνολο απώλειας μέχρι στιγμής τριών ολόκληρων μισθών από το ετήσιο εισόδημά μας ή ποσοστό μείωσης 20% στο ετήσιο εισόδημα!
Αν, βέβαια, υπολογίσουμε και την απώλεια που θα έχουν οι εκπαιδευτικοί από το πάγωμα της μισθολογικής τους εξέλιξης από 1/7/11 (40 € το μήνα ή 480 € το χρόνο), την αύξηση του ΦΠΑ σε πολλά είδη λαϊκής κατανάλωσης, την αύξηση του πετρελαίου με ό,τι αυτή συνεπάγεται, την αύξηση των τελών των αυτοκινήτων κ.λπ., η πραγματική αξία των εισοδημάτων πλήττεται σημαντικά.

Και βέβαια, ας σημειώσουμε πως σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς την τρόικα επίκειται η ψήφιση του νέου μισθολογίου, που εύστοχα τα συνδικάτα έχουν ονομάσει φτωχολόγιο, με το οποίο σχεδιάζεται η ακόμα μεγαλύτερη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο (συνεπώς και των εκπαιδευτικών) και η σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα και την απόδοση.

Είναι πλέον φανερό πως, αν δεν ανατραπεί άμεσα αυτή η πολιτική, που ασκεί η κυβέρνηση με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, οι εκπαιδευτικοί αλλά και όλοι εργαζόμενοι στη χώρα μας θα βιώσουν μαύρες μέρες. Γι’ αυτό με ενότητα και αντοχή να σχεδιάσουμε τη δική μας αντεπίθεση στην πολιτική αυτή, που καταστρέφει τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας, την ίδια τη χώρα.

ΟΛΜΕ: Η (πολυπαραταξιακή) συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου


Από τρεις διαφορετικές παρατάξεις , τη ΔΑΚΕ, την ΠΑΣΚ και τη ΣΕΚ συγκροτήθηκε το νέο προεδρείο της ΟΛΜΕ. Πρόεδρος εξελέγη από την παράταξη της ΔΑΚΕ , ο πρώην γραμματέας της ΟΛΜΕ Νίκος Παπαχρήστος , ενώ ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δ, Πέπππες απαρέμεινε απλό μέλος.

Ειδικότερα το νέο ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει ως εξής:


Πρόεδρος:                               Νίκος Παπαχρήστος (ΔΑΚΕ)

Αντιπρόεδρος:                         Γιώργος Αλεβυζάκης (ΠΑΣΚ )
Γεν. Γραμματέας:                    Θεμιστοκλής Κοτσιφάκης Συνεργασίας (ΣΕΚ)

Ειδ. Γραμματέας:                    Γιάννης Ρουμπακιάς (ΠΑΣΚ)

Οργανωτικός Γραμματέας:     Ελένη Ζωγραφάκη (ΣΕΚ)

Ταμίας:                                    Δημήτρης Γκίνης (ΔΑΚΕ)

Μέλη:                                      Δημήτρης Πεππές
Λουκάς Κορφιάτης
Ηλίας Πατίδης
Βασίλης Λυκούρας
Παύλος Αντωνόπουλος

Πηγή

Ο αριθμός των υποψηφίων με Γενικό Βαθμό άριστα, μέτρια και κάτω από τη βάση κατά κατεύθυνση


Ανακοινώθηκαν σήμερα  από το υπ. Παιδείας  τα στατιστικά Κλιμάκωσης Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και Ειδικών Μαθημάτων 2011.


ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Προκήρυξη Υποτροφίας από το Ίδρυμα Λεβέντης για τριετές Διδακτορικό στο Centre for Bio-Inspired Technology του Πανεπιστημίου Imperial College London.


Ανακοίνωση Προκήρυξης Υποτροφίας από το Ίδρυμα Λεβέντης για τριετές Διδακτορικό στο Centre for Bio-Inspired Technology του Πανεπιστημίου Imperial College London. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να ανατρέχουν στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www3.imperial.ac.uk/circuitssystems/opportunities. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθύνονται στον καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Προδρομάκη (Imperial College): Τηλ. 0044-2075940840, Φαξ 0044-2075940704, Email: t.prodromakis@imperial.ac.uk

Για το έγγραφο πατήστε εδώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ποιοι θα αξιολογήσουν το συγγραφικό έργο των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων

Επταμελείς επιτροπές αποτίμησης συγγραφικού έργου των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης , συγκρότησε η υπουργός Αννα Διαμαντοπούλου. Ειδικότερα:

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2011-2012


Aνακοινώθηκαν από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού ανακοινώνεται, ότι τα αποτελέσµατα της υπ’ αριθµ. Β119675/24-5-11 προκήρυξης ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ενστάσεις υποψηφίων δύνανται να υποβάλλονται μέχρι 18/7/2011, ηµέρα Δευτέρα, στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ταχ Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιµος, Τ.Κ. 17456.


Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς συστημένα ή µε ταχυμεταφορά (courier).

Η όλη διαδικασία προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. Β119675/24-5-11 προκήρυξη.

Η αναγνώριση και οι ισοτιμίες των τίτλων σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού-Του Χρήστου Κάτσικα

9+1 κανόνες για αναγνώριση πτυχίων
Του Χρήστου Κάτσικα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 12/7/2011

Κάθε χρόνο χιλιάδες νέοι οι οποίοι είτε δεν πετυχαίνουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ - ΤΕΙ, είτε πετυχαίνουν σε σχολή που δεν είναι συμβατή με τα ενδιαφέροντά τους, στρέφονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παράλληλα χιλιάδες πτυχιούχοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικότητες που υπάρχουν μόνο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή στρέφονται αναγκαστικά σε αυτά, καθώς δεν τους δίνεται η δυνατότητα να τις πραγματοποιήσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια.
Στα πλαίσια αυτά και για την καλύτερη ενημέρωση των χιλιάδων ενδιαφερομένων ξετυλίγουμε το κουβάρι της αναγνώρισης και των ισοτιμιών των τίτλων σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού, κοντολογίς περιγράφουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που ενδιαφέρονται ή ήδη πραγματοποιούν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές εκτός Ελλάδας.

ΚΑΝΟΝΑΣ 1
Γενική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 2
Γενική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας
Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Τα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής ορίζονται από την αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή.

ΚΑΝΟΝΑΣ 3
Γενική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων της αλλοδαπής, όταν σημειώνεται απόκλιση στα βασικά μαθήματα κορμού μεταξύ προγράμματος σπουδών της αλλοδαπής και του ομοειδούς προγράμματος σπουδώντης ημεδαπής
Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής σύμφωνα με τα παρακάτω:
n Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα έξι όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή έπειτα από σπουδές τετραετούς διάρκειας.
n Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα δέκα όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή έπειτα από σπουδές πενταετούς διάρκειας.
n Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική ώστε να μην μπορεί να χορηγηθεί ισοτιμία και
αντιστοιχία του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή αναλόγως δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται ισοτιμία εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 1.

ΚΑΝΟΝΑΣ 4
Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master).

ΚΑΝΟΝΑΣ 5
Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής
Αν μαθήματα του μεταπτυχιακού διπλώματος καλύπτουν το περιεχόμενο βασικών μαθημάτων του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, αυτά συνεκτιμώνται κατά την εφαρμογή του Κανόνα 2. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προγραμμάτων της αλλοδαπής είναι «αμιγείς», αναφορικά με τους τίτλους σπουδών του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, η αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας είναι αυτόματη χωρίς την εξέταση σε επιπλέον μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 6
Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής
Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο μόνον εφόσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό. Το εντατικό του προγράμματος προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια:
n Αριθμός διδακτικών μονάδων (credits) μεγαλύτερος κατά 15% από τον συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου
της αλλοδαπής.
n Πτυχία με χαρακτηριστικό Honours. Δεν συγκαταλέγονται περιπτώσεις πτυχίων με χαρακτηριστικά Pass, Ordinary ή Unclassified.

ΚΑΝΟΝΑΣ 7
Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής
Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 6 για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 8
Ως προς τα προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας της ημεδαπής εφαρμόζονται αναλογικά οι παραπάνω κανόνες. Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.

ΚΑΝΟΝΑΣ 9
Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και συμπληρωματικά έχει εξεταστεί επιτυχώς σε έξι το πολύ μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 10
Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής
Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και συμπληρωματικά έχει εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα το πολύ βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.

Σημειώνεται ότι, εάν στο πιστοποιητικό μαθημάτων εμφανίζονται μαθήματα που έχουν χαρακτηρισμό Fail ή έχουν βαθμό χαμηλότερο της βάσης, όπως αυτή ορίζεται από το Ιδρυμα, θα είναι δυνατή η παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του ΔΟΑΤΑΠ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Σχεδιάζεται ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

Ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ξένες γλώσσες στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του Νέου Σχολείου, σχεδιάζει το υπ. Παιδείας σύμφωνα με στο απαντητικό της έγγραφό της υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου στη Βουλή, σε ερώτηση του Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρη Αυγενάκη.

«Προκειμένου να μη διαταραχθεί ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός των μαθητών, αναφέρει το έγγραφο της υφ. Παιδείας, ορίζεται μεταβατική περίοδος ως εξής:

Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την αριθ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία», από το σχολικό έτος 2011-12 η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται σε 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και σε σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., θα είναι μόνο μία, Γαλλική ή Γερμανική.

Για τη διευκόλυνση των μαθητών που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2011-2012 στη Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου, ισχύει η αριθ. Φ. 12/555/61447/Γ1/10-6-2011 Υπουργική Απόφαση ως εξής:

- Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και στα σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., οι μαθητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στη Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου, θα διδαχθούν και στην τάξη αυτή, τη δεύτερη ξένη γλώσσα που είχαν διδαχθεί στην Ε' τάξη.

- Στα σχολεία αυτά ορίζεται ελάχιστος αριθμός δεκαπέντε (15) μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.

- Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.), μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

- Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τους μαθητές που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2011 - 2012 στη Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου.

- Για την επιλογή της B’ ξένης γλώσσας που Θα διδάσκεται στο σχολείο, την τελική απόφαση έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις των Διευθυντών Διευθύνσεων Π.E.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ.Φ.1 2/51 8/61 584/Γ1/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση με Θέμα «Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία».

Αναφορικά με τη διδασκαλία της β' ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η αρ. πρωτ. 71103/Γ2/24—06—2011 Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία:


1. Οι μαθητές της A’ τάξης Γυμνασίου θα διδάσκονται ως β’ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία). Η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας θα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15). Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και β) η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές.


Για την A’ τάξη του Γυμνασίου, οι Διευθυντές θα συγκεντρώσουν τα ενυπόγραφα σημειώματα των μαθητών που φοιτούν στη Στ' Δημοτικού για τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα προβούν στη δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας.

2. Οι μαθητές της B’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011-2012 θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχολικό έτος 2010 2011 με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15). Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και β) η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που διδάσκονται οι μαθητές.

Εφόσον, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε δημιουργηθούν τμήματα για τους μαθητές της B’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011—2012, οι μαθητές έχουν τις εξής δυνατότητες:

- ή να ισχύσει το Π.Δ. 188/1985 (παρ. 1, άρθρο 2)

- ή μετεγγραφή του μαθητή σε όμορο Γυμνάσιο που θα διδάσκεται η ίδια γλώσσα που διδασκόταν ο μαθητής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ενημέρωση για το χρόνο κατάθεσης δικαιολογητικών για την πρόσβαση των Ομογενών Βορειοηπειρωτών στα ελληνικά ΑΕΙ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των Ελλήνων του εξωτερικού κατατίθεντο τα προηγούμενα έτη στο Υπουργείο Παιδείας από τους υποψηφίους, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, από 1η έως 10 Ιουλίου.

Με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου φέτος, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο από όποιο σημείο και αν βρίσκονται.

Με σχετική υπουργική απόφαση έχει ρυθμιστεί να κατατίθενται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους εισαγόμενους στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, αφού απαιτείται σε αυτό να συμπληρώνεται ο βαθμός πρόσβασης ο οποίος αναγράφεται στον τίτλο απόλυσής τους.

Επειδή ενδέχεται να υπάρξει αδυναμία συμπλήρωσης του βαθμού πρόσβασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων έχει έρθει ήδη σε συνεννόηση και συμφωνία με τις Διπλωματικές μας Αρχές στην Αλβανία, τόσο για την έγκαιρη έκδοση των απολυτηρίων τίτλων των Ομογενών από τα σχολεία της χώρας, όσο και για τη δυνατότητα υποβολής των μηχανογραφικών τους δελτίων.

ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ: Απόφαση ΔΕ για το προσχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


 Ζωγράφου 9-7-2011

Θέμα: Απόφαση ΔΕ για το προσχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΔΕ της ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ μετά από συζήτηση για το προσχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που δημοσιοποίησε το ΥΠΔΒΜΘ αποφάσισε:
1.  Το προσχέδιο νόμου διατηρεί σχεδόν όλα τα στοιχεία του κειμένου διαβούλευσης που είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του συνόλου σχεδόν της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
2.  Δεν υπήρξε καμιάς μορφής διάλογος για τις προτεινόμενες διατάξεις συγχωνεύσεων τμημάτων, σχολών και Πανεπιστημίων.
3.  Την αντίθεσή μας στην ψήφιση του προσχέδιου νόμου για το νέο θεσμικό πλαίσιο των Πανεπιστημίων και στην έναρξη διαλόγου για τη χωροταξική αναδιάρθρωση των Πανεπιστημίων κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.
4.  Την επιθυμία μας να δοθεί νέο, ενδιάμεσο κείμενο για το θεσμικό πλαίσιο των Πανεπιστημίων, που θα λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις όλων των Φορέων της Πανεπιστημιακής κοινότητας (θεσμικά όργανα, συνδικαλιστικοί φορείς) με επαρκή χρόνο διαλόγου και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
5.  Την έντονη επιφύλαξη και ανησυχία μας στη χωρίς σχεδιασμό και στόχους χωροταξική αναδιάρθρωση των Πανεπιστημίων που θα υπακούει απλά στην ανάγκη περικοπής δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εμπειρίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση:
•   Εισάγει, για πρώτη φορά, το ρόλο της «αγοράς» στην αποστολή των Πανεπιστημίων
ñ  Καταργεί τα τμήματα ως βασική ακαδημαϊκή και διοικητική  μονάδα μετατρέποντας τα σε Προγράμματα Σπουδών στο πλαίσιο Σχολών.
ñ  Δημιουργεί ένα συγκεντρωτικό και ολοκληρωτικό μοντέλο διοίκησης ανάλογο αυτό των ανωνύμων εταιριών.
•   Καταργεί την έννοια του Πανεπιστημιακού Ασύλου, απαλείφοντας κάθε αναφορά σε αυτό.
·       Απομακρύνει τα Πανεπιστήμια από τα ιδανικά της Παιδείας και υποβαθμίζει τις σπουδές καθώς συγχέει την εκπαίδευση με την κατάρτιση και εισάγει ταχύρρυθμα, αμφίβολης ποιότητας και επαγγελματικής επάρκειας προγράμματα σπουδών.
•   Καταργεί την αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων, εγείροντας σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
•   Περιορίζει την εσωτερική δημοκρατία στα πανεπιστήμια και ακυρώνει τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκλογή των πανεπιστημιακών αρχών και στη λήψη των αποφάσεων.
•   Εισάγει τη δυνατότητα λειτουργίας των Πανεπιστημίων με διαφορετικούς Οργανισμούς τους οποίους συντάσσει το κάθε Ίδρυμα.
•   Προβλέπονται δίδακτρα, αρχικά, για ορισμένες «υπηρεσίες εκπαίδευσης».
·      Η χρηματοδότηση της ανώτατης παιδείας που αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση της πολιτείας, γίνεται υπό όρους, με επιχειρηματικά κριτήρια.
·      Περιορίζει τη φοιτητική μέριμνα, εισάγει τα δίδακτρα και καταργεί την δωρεάν διανομή συγγραμμάτων κατευθύνοντας  τους φοιτητές χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων στη λήψη δανείων.

Ειδικότερα για το Φορέα ΕΕΔΙΠ:
1)  Προτείνεται αναιτιολόγητα η μετονομασία του υπάρχοντα φορέα σε «Ειδικό Εκπαιδευτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΕΕΠ)», χωρίς η μετονομασία αυτή να συνεπάγεται καμιά αλλαγή στο επιτελούμενο έργο. Η επιπλέον δυνατότητα που παρέχεται με το νέο νόμο στο προσωπικό που διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών να επιτελεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο, δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα του φορέα και δεν συνιστά λόγο μετονομασίας του. Επίσης ανατρέπονται αυθαίρετα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα με την αντικατάσταση της διαζευκτικής δυνατότητας πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ και επαγγελματικής/εκπαιδευτικής εμπειρίας ή μεταπτυχιακού τίτλου ή τριών συναφών δημοσιεύσεων ή μονογραφίας ή συνδυασμού των παραπάνω, με την απόλυτα καθορισμένη προϋπόθεση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Θεωρούμε άδικη και αυθαίρετη τη διάταξη αυτή, αφού εκτός του ότι  τυχόν πολυετή πτυχία σπουδών και τριετής επαγγελματική/εκπαιδευτική εμπειρία που προβλέπονται από τον υπάρχοντα νόμο υπερσκελίζονται από πτυχία τυχόν ολιγοετών βασικών σπουδών και π.χ. μονοετούς ΠΜΣ, το προσωπικό ΕΕΔΙΠ όχι μόνο επιτελεί το έργο για το οποίο προσλήφθηκε εδώ και χρόνια, αλλά έχει επανειλημμένα κριθεί από εκλεκτορικά σώματα για την επάρκεια και την ικανότητά του στο επιτελούμενο διδακτικό έργο και στην εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα. Συνεπώς οποιαδήποτε μεταβατική διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει όλο το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο ΕΕΔΙΠ. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση εγείρει σοβαρό ζήτημα άνισης μεταχείρισης και αντισυνταγματικότητας, ιδιαίτερα όταν παράλληλα φημολογείται πρόθεση ανακατανομής άλλων κατηγοριών προσωπικού που μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί σε άλλους φορείς και προσφέρουν άλλου είδους έργο. Συμπερασματικά, ολόκληρο το ήδη υπηρετούν προσωπικό πρέπει να περιλαμβάνεται στο φορέα.

2)  Οι προτεινόμενες διατάξεις ουσιαστικά αποκλείουν την εκπροσώπηση των μελών ΕΕΔΙΠ στα θεσμικά όργανα του ΑΕΙ. Θεωρούμε αυτονόητη την εκπροσώπηση του ΕΕΔΙΠ στα θεσμικά όργανα του πανεπιστημίου, καθόσον μάλιστα προτείνεται η αναβάθμιση του έργου μερίδας μελών μέχρι του επιπέδου της αυτοδύναμης διδασκαλίας. Συνεπώς, ως διδακτικό προσωπικό, ζητάμε την εκπροσώπηση του φορέα ΕΕΔΙΠ τόσο στα όργανα (Συμβούλιο Διοίκησης, Σύγκλητος, ΓΣ Σχολής, ΓΣ Προγράμματος Σπουδών), όσο και στα εκλεκτορικά σώματα των θεσμικών οργάνων διοίκησης των πανεπιστημίων (Συμβούλιο Διοίκησης, Πρυτανικές αρχές, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι Προγραμμάτων Σπουδών).
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου να περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Ο φορέας του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), διατηρείται.
2. Τα μέλη της κατηγορίας αυτού του προσωπικού επιτελούν ειδικό ή και εργαστηριακό/ εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα πανεπιστήμια. Σε μέλη ΕΕΔΙΠ, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, δύναται να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο.
3. Τυπικά προσόντα για τον διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού των πανεπιστημίων είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., σε συναφές πεδίο με το προς διδασκαλία αντικείμενο και τριετής τουλάχιστον επαγγελματική/εκπαιδευτική προϋπηρεσία ή συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τριών συναφών δημοσιεύσεων ή μονογραφίας ή συνδυασμού των παραπάνω.
4.Τα μέλη ΕΕΔΙΠ εκπροσωπούνται αυτόνομα σε όλα τα όργανα διοίκησης και στα εκλεκτορικά σώματα όλων των θεσμικών οργάνων του πανεπιστημίου. .
5.Τα κατά τη δημοσίευση του νόμου υπηρετούντα μέλη ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ, περιλαμβάνονται στον ενιαίο κλάδο ΕΕΔΙΠ και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΕΔΙΠ. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα σχετικά με τη μονιμοποίηση και τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδρυμάτων, κατάτμησης και ένταξης σχολών, οι θέσεις ΕΕΔΙΠ μεταφέρονται στο ενιαίο ίδρυμα.
6.Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων Π.Δ. παραμένουν σε ισχύ τα υπάρχοντα Π.Δ. Ειδικά τα για τα νέα μέλη ΕΕΔΙΠ που τελούν επί θητεία παραμένουν σε ισχύ τα παλιά Π.Δ. μέχρι τη μονιμοποίηση τους.

Στο βαθμό που, παρά τα εκτεθέντα παραπάνω, το Υπουργείο εμείνει στη θέση του για μετονομασία του φορέα, τότε προτείνεται ο τίτλος «Ειδικό και Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό Προσωπικό» (ΕΕΕΠ), το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο φορέας του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  (ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι και κλάδου ΙΙ ) μετονομάζεται σε «Ειδικό και Εκπαιδευτικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΕΕΠ)», ενώ τα υπόλοιπα σημεία παραμένουν ως έχουν.

            Στην ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ θεωρούμε πως μία οργανωμένη αντίδραση των πανεπιστημιακών, σε συντονισμό και με τις άλλες συνιστώσες της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και μαζί με όλους τους εργαζόμενους, μπορεί να βάλει φρένο στα σχέδια ενάντια στη δημόσια και δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση. Η ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία σε εγρήγορση και κινητοποίηση με όλα τα θεμιτά μέσα για την υπεράσπιση του αγαθού της “Παιδείας”.

Γι’ αυτό:
1.  Καλούμε του Συλλόγους μέλη μας να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενάντια στο σχέδιο νόμου.
2.  Καλούμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας να συγκροτήσουν Πρωτοβουλίες ανά Πανεπιστήμιο και κεντρικά και να ενισχύσουν υπάρχουσες με την συμμετοχή μελών ΕΕΔΙΠ, ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχων διδασκόντων, εργαζόμενων, διοικητικών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
3.  Καλούμε τις Συγκλήτους των Πανεπιστημίων να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να λάβουν αποφάσεις ευθύνης αναστέλλοντας τη λειτουργία των Πανεπιστημίων από την ημέρα κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή.
4.    Εντέλλεται η ΕΓ να βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση και να αποφασίσει τρόπους δράσης κατά περίπτωση.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.


Ο Πρόεδρος


Η Γ. ΓραμματέαςΜανόλης Ντουντουνάκης
ΕΕΔΙΠ Πολυτεχνείο Κρήτης
Ζαμπία Κατσανεβάκη
ΕΕΔΙΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο