Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Αυξήθηκε ο αριθμός των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Αυξήθηκε ο αριθμός των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από 800 σε 961, ανακοίνωσε σήμερα το υπ. Παιδείας. Ειδικότερα :

1. Αριθμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, με κλασικό πρόγραμμα και με ΕΑΕΠ που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, ανά οργανικότητα


*αύξηση σε 961 για τη σχολική χρονιά 2011-2012

2. Αριθμός σχολείων που αφορά η επέκταση των 800 ΕΑΕΠ σε 9613. Ειδική αναφορά στις σχέσεις συγχωνεύσεων και νέων σχολείων και αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και των πλεονεκτημάτων

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε συνενώσεις- ολιγοθέσιων και συστεγαζόμενων- σχολικών μονάδων ώστε να προκύψουν εύρωστα σχολεία, που μπορούν να εφαρμόζουν τις καινοτόμες δράσεις και τις πρότυπες μεθόδους διδασκαλίας, που ήδη υλοποιούνται στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Αυτά τα νέα 161 12/θέσια Δημοτικά Σχολεία που εντάσσονται από την νέα σχολική χρονιά στο πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών ΕΑΕΠ προήλθαν από αυτές ακριβώς τις συνενώσεις των ολιγοθέσιων σχολείων

Επαναπροσδιορίζεται το εκπαιδευτικό μοντέλο της χώρας. Στόχος είναι να επεκταθεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα.

Επένδυση στην Παιδεία:

-Στο πρόγραμμα των 800 Δημοτικών Σχολειών ΕΑΕΠ, φοίτησε το 30% του μαθητικού πληθυσμού δημοτικών σχολείων, για τη σχολική χρονιά 2010-11.

- Στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ προστεθήκαν 161 Δημοτικά Σχολεία, για την σχολική χρονιά 2011-2012.

-Στα 961 Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ, θα φοιτούν πάνω από το 40% του μαθητικού πληθυσμού της χώρας.

-Εντός του ωρολογίου προγράμματος έχουν ενταχτεί η Πληροφορική και τα Αγγλικά, από την Α’ τάξη του Δημοτικού.

-Αυξήθηκαν οι ώρες διδασκαλίας της Αισθητικής Αγωγής, της Θεατρικής Αγωγής και των Καλλιτεχνικών.

- Αυξήθηκαν οι ώρες διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής

-Σε όλες τις τάξεις υλοποιείται πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, εντός του ωρολογίου προγράμματος.

-Το Υποχρεωτικό πρόγραμμα λήγει στις 14:00

-Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λήγει στις 16:15. Όσοι γονείς επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν τα παιδία τους ώστε να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς κανένα περιορισμό.


4. Κλασικά Ολοήμερα Προγράμματα

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίζεται ότι σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με οργανικότητα 6θεσια και κάτω, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν, τουλάχιστον εξήντα μαθητές.
Να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν οι μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι, είτε ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος άνεργος, προσκομίζοντας βεβαίωση από τον φορέα ασφάλισής.
Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

Τα δημοτικά σχολεία, με 60 μαθητές και άνω, συνεχίζουν το κλασικά Ολοήμερα προγράμματα, με σκοπό να διευκολύνονται οι γονείς, στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει ανάγκη. Όμως, περά από τον κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού, στόχος του Υπουργείου είναι να παρέχει μια «εκπαιδευτική ζωντάνια» και σε αυτά τα κλασσικά Ολοήμερα προγράμματα.

Καταργείται το κλασικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τα μικρά ολιγοθέσια σχολεία, καθότι ο θεσμός δεν είχε ούτε κοινωνικό, αλλά ούτε και εκπαιδευτικό αντίκτυπο. Η λειτουργία τους επαφίονταν στην κάλυψη διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών και στην φύλαξη των παιδιών. Στόχος των δράσεων του Υπουργείου είναι να εξυπηρετούνται πρωτίστως οι μαθητές και να υπάρχουν απτά παιδαγωγικά αποτελέσματα και όχι σχολεία ως «παρκινγκ παιδιών». Δεν αποτελεί κοινωνική παροχή η διαιώνιση ενός θεσμού, όταν απλά υπάρχει για να συμπληρώνει «εκπαιδευτικές» ώρες με τη φύλαξη- και όχι τη διδασκαλία- των μαθητών.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ: Με VIDEO βήμα-βήμα για την επεξεργασία ή την οριστικοποίηση συμπλήρωσής του

Το υπ. Παιδείας ετοίμασε ένα αρκετά ενδιαφέρον VIDEO το οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να δουν πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.Ττόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr όσο και στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν ενημερωτικό VIDEO (http://www.minedu.gov.gr/ilektroniko-mixanografiko-video.html), στο οποίο περιγράφεται η εφαρμογή και δίνονται απλές οδηγίες βήμα-βήμα για την επεξεργασία ή την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μηχανογραφικό Δελτίο – Δικαιολογητικά – Ειδικές Περιπτώσεις

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Από το ΥΠΔΒΜΘ ανακοινώθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους δικαιούχους υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και γενικές πληροφορίες για τις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων που διεκδικούν επιπλέον αριθμό θέσεων εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν.3966/2011(ΦΕΚ.Α΄118).

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν και να κατεβάσουν οποιοδήποτε πληροφοριακό κείμενο επιθυμούν (πχ. το μηχανογραφικό δελτίο σε έντυπη μορφή, νομοθεσία, αριθμό εισακτέων, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ), πριν την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε να εργάζονται με αυτό το υλικό, χωρίς να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο έχουν:

1. Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄

α) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2011 και απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης, οι οποίοι διεκδικούν το 90% των θέσεων εισακτέων. Για τους υποψήφιους των εσπερινών ΓΕΛ ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, τα οποία αναλύονται και στη σχετική εγκύκλιο.

β) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄ κατά τα έτη 2009 ή 2010, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων.

2. Υποψήφιοι ΕΠΑΛ Α΄

Όσοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2011 των μαθημάτων ΕΠΑΛ Α΄.

Με τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω διαδικτύου οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να προσέλθουν στο Λύκειο τους για να προσκομίσουν απολυτήριο και Βεβαίωση Πρόσβασης, αφού αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη καταχωριστεί στη βάση δεδομένων υποψηφίων που τηρείται από το Υπουργείο Παιδείας.

Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης και Βεβαίωσης Πρόσβασης για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄.

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄για το 90% και οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ-Α΄ για να τους αποδοθεί προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ για το 10% για να τους αποδοθεί προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειο την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν.3966/2011(ΦΕΚ.Α΄118), από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 όλοι οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών θα πρέπει να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο, δεδομένου ότι με τον ίδιο νόμο καταργούνται οι πάσης φύσεως μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από ΤΕΙ σε ΤΕΙ.

Με τις διατάξεις αυτές, ρυθμίζεται η εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σε ξεχωριστό αριθμό θέσεων εισακτέων, πέραν του αριθμού που καθορίζεται ως αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για όσους έχουν απολυτήριο Γενικού η Επαγγελματικού Λυκείου ή έχουν συμμετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων και ανήκουν στις περιπτώσεις: αα) πολυτέκνων, ββ) τριτέκνων και γγ) κοινωνικών κριτηρίων. Εξαιρούνται από τις ειδικές περιπτώσεις οι Στρατιωτικές Σχολές, οι Αστυνομικές Σχολές και οι Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, για τις οποίες εξάλλου υπάρχουν διαφορετικές ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να διαθέτουν, οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες είτε κατά την επεξεργασία του μηχανογραφικού τους δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr είτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, μετά την εισαγωγή των υποψηφίων δε θα υπάρχει άλλη διαδικασία αλλαγής σχολής ή τμήματος εισαγωγής από πόλη σε πόλη, δηλαδή δεν θα υπάρχει διαδικασία μετεγγραφής. Οι διατάξεις του νέου νόμου ορίζουν ότι όσοι ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων ή πληρούν κοινωνικά κριτήρια, εισάγονται σε επί πλέον αριθμό θέσεων, με βάση την επιλογή των ίδιων των υποψηφίων. Οι διατάξεις περί μετεγγραφών με τον ίδιο νόμο καταργούνται. Δηλαδή όλοι οι υποψήφιοι, που θα εισαχθούν σε σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή άλλης Σχολής θα πρέπει να φοιτήσουν και να ολοκληρώσουν στις σπουδές τους σ΄ αυτή.

Είναι ευνόητο ότι κάθε υποψήφιος που τυχόν ανήκει σε μία από τις ειδικές περιπτώσεις, κρίνεται πρώτα για τη γενική σειρά (όπως όλοι οι υποψήφιοι) και μετά για αυτή τη μία ειδική περίπτωση. Τις επιπλέον θέσεις με τις ειδικές περιπτώσεις διεκδικούν όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν σε αυτές, για τις σχολές και τα τμήματα που εδρεύουν στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους. Μόνο όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην ειδική περίπτωση ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και στην υποπερίπτωση «με αδερφό/ή που σπουδάζει σε πόλη διαφορετική της μόνιμης κατοικίας», μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον θέσεις είτε στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας είτε στην περιφέρεια που σπουδάζει ο/η αδερφός/ή.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ: Όσοι από τους ανωτέρω υποψηφίους δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ (αυτό αυξάνεται σε μια πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια κατά 10.000 ευρώ για κάθε παιδί πέρα από το δεύτερο), μπορούν να διεκδικήσουν τις επιπλέον θέσεις σε οποιαδήποτε διοικητική περιφέρεια δικαιούνται, ακόμα και στην Αττική ή το Νομό Θεσσαλονίκης, αν αυτές είναι είτε οι περιφέρειες όπου διαμένει η οικογένειά τους είτε οι περιφέρειες όπου σπουδάζει ο/η αδερφός/ή τους (το τελευταίο ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη υποπερίπτωση της ειδικής περίπτωσης των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ).

Όσοι από τους ανωτέρω υποψηφίους δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ (αυτό αυξάνεται σε μια πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια κατά 10.000 ευρώ για κάθε παιδί πέρα από το δεύτερο), μπορούν να διεκδικήσουν τις επιπλέον θέσεις, είτε στην περιφέρεια που διαμένει η οικογένειά τους είτε στην περιφέρεια όπου σπουδάζει ο/η αδερφός/ή τους, όχι όμως για τις σχολές και τμήματα που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την οριστική υποβολή του Μηχανογραφικού τους Δελτίου όσο και κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους, εφόσον η ένταξή τους στην ειδική περίπτωση που ανήκουν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθμό θέσεων εισακτέων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής, πριν τον ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα ολοκληρώνεται η εγγραφή και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.11 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), σύμφωνα με τις οποίες, εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης του έτους 2009 ή 2010 (για το 10%) ή του έτους 2011 ή όσοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2011 των ΕΠΑΛ-Α΄ εντάσσονται σε ειδική κατηγορία υποψηφίων. Οι υποψήφιοι αυτοί, κατά την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών. Τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίσουν, υποχρεωτικά, στην γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής, κατά την εγγραφή τους. Ο οικονομικός περιορισμός δεν ισχύει για τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εάν διεκδικήσουν τις προβλεπόμενες γι αυτούς θέσεις. Όσοι δηλώσουν ότι εντάσσονται σε αυτή την ειδική κατηγορία, δεν μπορούν να δηλώσουν άλλη από τις ειδικές περιπτώσεις (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής, πριν τον ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα ολοκληρώνεται η εγγραφή λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και οι εισαχθέντες δεν εγγράφονται και διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου -Περιγραφή Διαδικασίας- Χρονοδιάγραμμα

Το Υπουργείο ανακοίνωσε σήμερα τηv διαδικασίας υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, με έναρξη από εφέτος.

1. Οι υποψήφιοι, μπορούν να αντλήσουν αναλυτικές οδηγίες κατά την επεξεργασία του μηχανογραφικού τους δελτίου είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr είτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr . είτε από τις ΟΔΗΓΙΕΣ που αποστέλλονται σε όλα τα Λύκεια.

2. Για την διευκόλυνση των υποψηφίων θα λειτουργεί επίσης στο Υπουργείο Παιδείας κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης, καθ’όλη τη διάρκεια επεξεργασίας και οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, στο τηλέφωνο 210.3443993 καθημερινά (Δευτέρα με Παρασκευή) 10:00 με 20:00, καθώς και κέντρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εξυπηρέτησης στο e-mail: examshd@minedu.gov.gr .

3. Τέλος, τόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr όσο και στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν ενημερωτικό VIDEO (http://www.minedu.gov.gr/ilektroniko-mixanografiko-video.html), στο οποίο περιγράφεται η εφαρμογή και δίνονται απλές οδηγίες βήμα-βήμα για την επεξεργασία ή την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν και να κατεβάσουν οποιοδήποτε πληροφοριακό κείμενο επιθυμούν (πχ. το μηχανογραφικό δελτίο σε έντυπη μορφή), ώστε να εργάζονται με αυτό το υλικό, χωρίς να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο.

Με τη νέα καινοτόμο εφαρμογή, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας και χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών. Δίνεται όμως η δυνατότητα σε όσους υποψηφίους που, για οποιονδήποτε λόγο επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειό τους, χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Κάθε υποψήφιος με τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων που είχε κατά τη συμμετοχή του στις πανελλήνιες και τα αρχικά γράμματα των ονομαστικών του στοιχείων, επισκέπτεται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr και συμπληρώνει (πρόχειρα) το μηχανογραφικό του δελτίο. Τελειώνοντας, του εμφανίζεται ένας κωδικός δελτίου, τον οποίο πρέπει να σημειώσει. Στην επόμενη επίσκεψή του, με τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον κωδικό δελτίου, μπορεί να τροποποιήσει το (πρόχειρο) μηχανογραφικό που έχει ήδη συμπληρώσει όσες φορές επιθυμεί.

2. Παράλληλα, κάθε υποψήφιος προσέρχεται στο Λύκειό του και δημιουργεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), προκειμένου να ταυτοποιηθεί από το ίδιο του το Λύκειο με βάση το αρχείο (βάση δεδομένων υποψηφίων έτους 2011) που έχει καταρτίσει το ΥΠΔΒΜΘ σύμφωνα με τις Αιτήσεις- Δηλώσεις του Φεβρουαρίου. Οι υποψήφιοι για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄), μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και να δημιουργήσουν και αυτοί το δικό τους προσωπικό κωδικό (password). Και για τους υποψηφίους αυτούς υπάρχει αρχείο (βάση δεδομένων υποψηφίων ετών 2009 ή 2010).

3. Ο υποψήφιος μπορεί πλέον, με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μέσω διαδικτύου να επισκέπτεται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr, για να υποβάλει – οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο όταν αισθάνεται ότι έχει κάνει τις τελικές του επιλογές και είναι έτοιμος να τις οριστικοποιήσει.

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (http://exams.minedu.gov.gr), παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες επεξεργασίας και υποβολής του μηχανογραφικού, Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, Στατιστικά, Βάσεις Εισακτέων και Συχνές Ερωτήσεις. Με όλους αυτούς τους συνδέσμους, ο υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τα προγράμματα σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές, την ισχύουσα νομοθεσία κλπ.

Μετά από την επιτυχή είσοδο ο υποψήφιος θα βλέπει τις πρώτες σελίδες του μηχανογραφικού του δελτίου με τα πλήρη στοιχεία του και θα του ζητείται να συμπληρώνει πρόσθετα ατομικά στοιχεία π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, την ειδική περίπτωση - κατηγορία υποψηφίου (πολύτεκνος, τρίτεκνος, κοινωνικά κριτήρια), εάν ανήκει σε μία από αυτές, όλα με αναλυτικές οδηγίες βήμα – βήμα. Στην συνέχεια εμφανίζονται τα επιστημονικά πεδία (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β΄) ή οι τομείς (ΕΠΑΛ Α΄) που του επιτρέπονται να επιλέξει. Κατόπιν συμπληρώνει τις σχολές- τμήματα προτίμησής του, με τη σειρά που επιθυμεί. Όταν τελειώσει με τις προτιμήσεις, μπορεί να εκτυπώνει ή να αποθηκεύει το μηχανογραφικό στον προσωπικό του υπολογιστή.

Ο υποψήφιος, πριν την οριστική υποβολή, μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρονικά περισσότερα τους ενός πρόχειρα μηχανογραφικά, με διαφορετικά σενάρια προτιμήσεων και συνδυασμών σχολών ή τμημάτων. Το καθένα συνοδεύεται από έναν μοναδικό κωδικό αριθμό δελτίου. Ο υποψήφιος, όμως, θα οριστικοποιήσει ένα μηχανογραφικό, με το οποίο επιθυμεί να κριθεί για την επιλογή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την πράξη της οριστικοποίησης διαγράφονται αυτόματα, από την κεντρική βάση δεδομένων, όλα τα υπόλοιπα πρόχειρα μηχανογραφικά για λόγους ασφαλείας.

Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των μηχανογραφικών θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από σήμερα Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011 μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα Λύκειά τους για να προμηθευτούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) από 16-6-2011 ως 23-6-2011.

3. Η οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων μπορεί να γίνει από 17-6-2011 ως και 28-6-2011. Οι υποψήφιοι με το 10% θα αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ και θα οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό μέσα στις ίδιες προθεσμίες.

Επισημαίνεται, ότι οι προθεσμίες είναι αποκλειστικές και δεσμευτικές και μετά την παρέλευσή τους δεν γίνεται δεκτή καμμία υποβολή ή τροποποίηση μηχανογραφικού δελτίου.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών του Τεχνολογικού Λυκείου και του ΤΕΕ, του Σταύρου Πάγκαλου

Σταύρος Πάγκαλος
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.05
Αθήνα, 13/06/2011

Ορισμένες διαπιστώσεις και σκέψεις από τη σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών
του Τεχνολογικού Λυκείου και του ΤΕΕ
(ως προς τα επαγγελματικά μαθηματα)


Ενα σημείο, που δεν έχει αναδειχθεί στην πρόσφατη πρόταση του ΥΠΔΒΜΘ για το Τεχνολογικό Λύκειο, είναι ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τεχνολογικού Λυκείου, όσον αφορά τα επαγγελματικά μαθήματα (Τομέα και Ειδικότητας) έχει πολλά κοινά σημεία με το αντίστοιχο πρόγραμμα των Τ.Ε.Ε. (1ου και 2ου Κύκλου).

Στον πίνακα, που ακολουθεί, έχει αντιστοιχηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων της Β΄Τάξης του Τεχνολ. Λυκείου με το πρόγραμμα των Τομέων της Α΄ Τάξης των ΤΕΕ 1ου Κύκλου. Επίσης τα ωρολόγια προγράμματα των Ειδικοτήτων του Γ΄ και Δ΄ έτους του Τεχνολ. Λυκείου με τα αντίστοιχα προγράμματα της Β΄Τάξης ΤΕΕ/1ου Κύκλου και Α΄ Τάξης/2ου Κύκλου:


Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα προγράμματα δεν αντιστοιχούν μόνον ως προς τις εβδομαδιαίες ώρες των επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων και Ειδικοτήτων, αλλά και ως προς το Επαγγελματικό Επίπεδο του παρεχόμενου πτυχίου.

Η «φιλοσοφία» του Δ΄ έτους του Τεχνολογικού Λύκείου (Τμήμα Ειδίκευσης - Ε.Τ.Ε.Ε.) δεν διαφέρει στην ουσία από την αντίστοιχη θεώρηση των ΤΕΕ 2ου Κύκλου. Όπως περιγράφεται στην πρόταση για το Τεχνολ. Λύκειο: «Σκοπός των τμημάτων Ε.Τ.Ε.Ε. είναι η παροχή προχωρημένων θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση σε μία ειδικότητα και εξασφαλίζουν επαγγελματική επάρκεια και αυτοτέλεια στους αποφοίτους του». Δεν πρόκειται δηλαδή για εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση σε ένα στενό αντικείμενο, αλλά για εμβάθυνση της εκπαίδευσης ώστε ο απόφοιτος να μπορεί να εργάζεται με μεγαλύτερη αυτονομία και υπευθυνότητα στην ειδικότητά του (διαφορά πτυχίων επιπέδου 2 και 3).

Δεδομένου ότι η Α΄ Τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου είναι Τάξη Γενικής Παιδείας, με λίγα μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να μπορεί να εγγραφεί στη Β΄ Τάξη του Τ.Λ. και ο απόφοιτος της Α΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, μπορούμε να πούμε ότι - στην πράξη - έχουμε μετατόπιση του προγράμματος σπουδών των ΤΕΕ κατά ένα έτος.

Υπάρχει όμως μια ουσιαστική διαφορά: Ο μαθητής του Τεχνολογικού Λυκείου,σε σχέση με το μαθητή του ΤΕΕ, έχει παρακολουθήσει ένα επιπλέον έτος μαθημάτων γενικής παιδείας, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την ηλικιακή του ωρίμανση, τον καθιστά ικανό να αφομοιώσει καλύτερα τα επαγγελματικά μαθήματα. Δημιουργούνται δηλαδή βάσιμες προσδοκίες ότι θα βελτιωθούν σημαντικά τα μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές.

Η δομή αυτή του προγράμματος έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα. Καθώς διατηρείται η βασική δομή των Τομέων, Ειδικοτήτων και επαγγελματικών επιπέδων των ΤΕΕ, δεν χρειάζεται να συνταχθούν από την αρχή νέα προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν τα επαγγελματικά περιγράμματα των ΤΕΕ, τα οποία είχαν συνταχθεί προ δεκαετίας με βάση αναλύσεις επαγγελματικών καθηκόντων σε δύο επαγγελματικά επίπεδα (2ο και 3ο). Από τις αναλύσεις αυτές προέκυψαν τα προγράμματα σπουδών των Τομέων και Ειδικοτήτων και γράφηκαν μερικές εκατοντάδες σχολικών εγχειριδίων. Σε αρκετά από αυτά τα προγράμματα και τα βιβλία έχουν διαπιστωθεί αστοχίες και αδυναμίες. Μερικές από αυτές τις αδυναμίες, όπως το υψηλό, θεωρητικό επίπεδο κάποιων βιβλίων, μπορεί να αντιμετωπισθούν, λαμβάνοντας υπόψη το βελτιωμένο επίπεδο γενικών γνώσεων των προσερχόμενων μαθητών ως αποφοίτων της Α΄ Λυκείου. Σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνται να γίνουν μικρές ή μεγαλύτερες προσαρμογές και βελτιώσεις, ώστε προγράμματα και βιβλία να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Είναι πάντως θετικό γεγονός ότι η εξαγγελθείσα δομή του Τεχνολογικού Λυκείου επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού των ΤΕΕ, καθώς στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, δεν είναι εύκολο να χρηματοδοτηθεί η εκ νέου σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων και η έκδοση νέων βιβλίων για όλο το φάσμα των μαθημάτων, ούτε είναι σκόπιμο να απαξιωθούν βιβλία τα οποία ακόμη «κάνουν τη δουλειά τους». Πράγμα που δεν ίσχυε για το ΕΠΑΛ, του οποίου η δομή των προγραμμάτων και οι εκπαιδευτικοί στόχοι ήταν σε φανερή αναντιστοιχία με το περιεχόμενο, την έκταση και το επίπεδο των χρησιμοποιούμενων εγχειριδίων.

Επιπλέον, η ύπαρξη των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΕ επιτρέπει και την ομαλή ένταξη στο Τεχνολογικό Λύκειο των ειδικοτήτων των ΕΠΑΣ (όλες σχεδόν οι ειδικότητες των ΕΠΑΣ προήλθαν από μετεξέλιξη των αντίστοιχων ειδικοτήτων των ΤΕΕ).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Το ύψος αποζημίωσης των εξωτερικών αξιολογητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Στο ποσό των ενενήντα πέντε (95) ευρώ για κάθε ημέρα μετακίνησης από το εξωτερικό και στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ για κάθε ημέρα μετακίνησης στο εσωτερικό, με μέγιστο αριθμό έξι (6) ημέρες ανά αξιολόγηση Πανεπιστημίου η ΤΕΙ , καθορίστηκε η ημερήσια αποζημίωση για κάθε μέλος των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης με κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομίας.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ.2/85 751/0022/8.1.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 17) απόφαση , η οποία ορίζει τα εξής:

Δαπάνες μετακίνησης μελών Επιτροπών

Εξωτερικής Αξιολόγησης

Η Α.ΔΙ.Π. θα καλύπτει τις εξής δαπάνες:

α. Τα έξοδα μετακίνησης με πλοίο και τραίνο στην Α΄ θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α΄ θέσης,ή με αεροπλάνο στην οικονομική θέση ή με άλλα συγκοινωνιακά μέσα (ΚΤΕΛ) ή με τη χρήση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, δικό τους ή συζύγου, από την έδρα των μελών της επιτροπής προς Αθήνα και αντιστρόφως.

β. Τα έξοδα μετακίνησης με πλοίο και τραίνο στην Α΄ θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α΄ θέσης, ή με αεροπλάνο στην οικονομική θέση ή με άλλα συγκοινωνιακά μέσα (ΚΤΕΛ) ή με τη χρήση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, δικό τους ή συζύγου, από την Αθήνα προς την έδρα της προς αξιολόγηση Ακαδημαϊκής Μονάδας και αντιστρόφως.

γ. Αναγνωρίζονται δαπάνες μετακίνησης:

α) Με ΤΑΞΙ ή άλλο όχημα μισθωμένο από την Α.ΔΙ.Π. για την μετακίνηση από τον σταθμό άφιξης (αεροδρόμιο – ΣΣ – λιμάνι κλπ.) προς το ξενοδοχείο ή την έδρα της προς αξιολόγηση Ακαδημαϊκής Μονάδας και αντιστρόφως.

β) Με ΤΑΞΙ, το οποίο μισθώνει ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας για την μετακίνησή του από τον σταθμό άφιξης (αεροδρόμιο – ΣΣ – λιμάνι κλπ.) προς το ξενοδοχείο ή την έδρα της προς αξιολόγηση Ακαδημαϊκής Μονάδας και αντιστρόφως.

γ) Με την χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από τον σταθμό άφιξης προς το ξενοδοχείο ή την έδρα της προς αξιολόγηση Ακαδημαϊκής Μονάδας και αντιστρόφως.

δ. Τα παραστατικά μετακίνησης, που πρέπει να προσκομίσουν τα μέλη της επιτροπής στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.ΔΙ.Π., είναι:

1) Για μετακίνηση με αεροπορικά μέσα, ηλεκτρονικό εισιτήριο συνοδευόμενο από την κάρτα επιβίβασης σε πραγματική ή ηλεκτρονική μορφή.

2) Για την μετακίνηση με τα υπόλοιπα συγκοινωνιακά μέσα (ΚΤΕΛ, πλοίο, τραίνο), απόκομμα του εισιτηρίου σε πραγματική ή ηλεκτρονική μορφή.

3) Για την μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, δικό τους ή συζύγου, από την έδρα των μελών της επιτροπής εντός της Ελληνικής Επικράτειας προς Αθήνα και αντιστρόφως, καθώς και από την Αθήνα προς την έδρα της προς αξιολόγηση Ακαδημαϊκής Μονάδας και αντιστρόφως, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση 15 λεπτών (0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), καθώς και τυχόν δαπάνη διοδίων μέσω του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

4) Για μετακίνηση με ΤΑΞΙ, απόδειξη παροχής υπηρεσιών με το ονοματεπώνυμο του επιβαίνοντος και την υπογραφή του οδηγού ΤΑΞΙ, στην οποία θα αναγράφεται η διαδρομή, που ακολουθήθηκε.

5) Για την μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απόκομμα του εισιτηρίου των Μέσων.

6) Για μετακίνηση με μισθωμένο από την Α.ΔΙ.Π. όχημα, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ή σε περίπτωση ΤΑΞΙ, δελτίο απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

ε. Δεν αναγνωρίζεται ποσοστιαία προσαύξηση επί του αντιτίμου του εισιτηρίου για μικροδαπάνες ταξιδίου.

Δαπάνες διαμονής μελών ΕπιτροπώνΕξωτερικής Αξιολόγησης

α. Ως δαπάνη διαμονής αναγνωρίζεται ποσό έως 120,00 ευρώ για τη διανυκτέρευση με πρωινό σε μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10% τη θερινή περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

β. Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες τηλεφώνου και minibar του δωματίου.

γ. Το παραστατικό διαμονής που πρέπει να προσκομισθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.ΔΙ.Π. είναι τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμής του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση που η πληρωμή του ξενοδοχείου έχει γίνει μέσω πρακτορείου, πρέπει να προσκομισθεί τιμολόγιο ή απόδειξη του πρακτορείου, στην οποία να αναγράφονται οι ημερομηνίες διανυκτέρευσης.

δ. Πέραν των επιτρεπομένων έξι ημερών ανά αξιολόγηση ιδρύματος, τα έξοδα διαμονής καταβάλλονται και στην περίπτωση που τα μέλη θα αναγκαστούν να παραμείνουν στην έδρα της προς αξιολόγηση Ακαδημαϊκής Μονάδας μετά την περάτωση του έργου τους για λόγους ανωτέρας βίας.

Γενικές διατάξεις για την λειτουργία των Ε.Ε.Α.

Η Α.ΔΙ.Π. με απόφαση του Προέδρου της δύναται να προβαίνει σε μίσθωση ΤΑΧΙ, λεωφορείου ή αυτοκινήτου, προκειμένου να διευκολύνει την μαζική μετακίνηση των Ε.Ε.Α. στην εκτέλεση του έργου τους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Θέσεις επισκεπτών ακαδημαϊκών στο τμήμα διαχείρισης περιβάλλοντος για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011/12

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011/2012 (1 Σεπτεμβρίου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2011) με δυνατότητα ανανέωσης:

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Μία (1) θέση Επισκέπτη Λέκτορα για την διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων:
-ΔΙΠ 103/ΔΙΠ 103Ε Βιολογία - Βιοχημεία
-ΔΙΠ 212 Οικολογία

Μία (1) θέση Επισκέπτη Λέκτορα για την διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων:
-ΔΙΠ 341 Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
-ΔΙΠ 342 Ρύπανση Υδάτων και Σχεδιασμός Συστημάτων Αντιρύπανσης

Μία (1) θέση Επισκέπτη Λέκτορα για την διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων:
-ΔΙΠ 441 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
-ΔΙΠ 413 Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών 2011/2012, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/studies

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.cut.ac.cy. Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία* υπολογίζονται ως εξής: Λέκτορας (Κλίμακα Α12 – Α13) € 48.057 – € 70.383

*Οι πιο πάνω ακαθάριστες απολαβές ενδεχομένως να τύχουν ανεπαίσθητων αυξομειώσεων, λόγω της εκάστοτε τιμαριθμικής προσαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
Επιστολή στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα ή οι ειδικότητες για τις οποίες ενδιαφέρονται. – 2 αντίγραφα
Βιογραφικό Σημείωμα - στην Ελληνική ή/και Αγγλική Γλώσσα (περιλαμβανομένων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου) – 2 αντίγραφα
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα – 2 αντίγραφα
Κατάλογο δημοσιεύσεων – 2 αντίγραφα
Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων – 2 αντίγραφα
Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους – 2 αντίγραφα
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για θέση Επισκέπτη Ακαδημαϊκού στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος» στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25002249 και 25002466 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy

Στο τέλος της εβδομάδας οι βαθμοί των Πανελληνίων

Από την Καθημερινή

Στο τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι βαθμοί των περίπου 115.000 φετινών υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που διεκδικούν μία από τις 77.440 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατόπιν, και έως το τέλος του Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με τις σχολές όπου επιθυμούν να εισαχθούν. Πρόκειται για μία διαδικασία δύσκολη, διότι ο υποψήφιος καλείται να αποτυπώσει στο μηχανογραφικό τα όνειρα του σε συνδυασμό με την προσφορότερη λύση σπουδών κοντά στην οικογενειακή κατοικία, ώστε να αποφευχθούν τα έξοδα της φοιτητικής μετανάστευσης .

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κ , το υπ. Παιδείας κάνει τις τελευταίες δοκιμές για το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού, που θα ισχύσει από φέτος. Κάθε υποψήφιος με προσωπικό κωδικό (τον Αριθμό Εξετάσεων που έχει ήδη) θα έχει πρόσβαση στη φόρμα του μηχανογραφικού δελτίου στην ιστοσελίδα http: //exams.minedu.gov.gr. Εκεί, στο προσωπικό ηλεκτρονικό του δελτίο ο υποψήφιος θα μπορεί να κάνει όσους συνδυασμούς σχολών επιθυμεί. Τελικά, ο υποψήφιος θα επιλέξει ένα μηχανογραφικό από όσους συνδυασμούς σχολών έχει κάνει και θα υποβάλει στο σχολείο του το οριστικό μηχανογραφικό. Όμως, όπως φαίνεται από τη μελέτη της κ. Κατσαούνη, οι μαθητές δεν γνωρίζουν πολλά για τις επαγγελματικές προοπτικές που τους ανοίγονται. 0 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν φαίνεται να εκπληρώνει τον σκοπό του. Το 67,9% των μαθητών θεωρεί ότι ο ΣΕΠ δεν βοηθάει στην επιλογή ΑΕΙ.

Σχολή κοντά στο σπίτι. Η κρίση διαµορφώνει τις επιλογές - Εντονος ανταγωνισµός για τις περιζήτητες σχολές , ΤΟΥ Χρήστου Κάτσικα

ΤΟΥ Χρήστου Κάτσικα xkatsikas@xkatsikas.gr
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

Η ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη µεγάλη πλειονότητα των υποψηφίων (αποµένουν τα ειδικά µαθήµατα) έχει προκαλέσει τη συζήτηση σε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες των φετινών υποψηφίων για την επιλογή των σπουδών.

ΦΕΤΟΣ, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, στις επιλογές των υποψηφίων βαραίνει η οικονοµική κρίση και οι συνέπειές της. Σενέα έρευνα που πραγµατοποιήθη- κε τον Μάρτιο του 2011 καταγράφεται έναµεγάλ ο τµήµα υποψηφίων, φέτος µεγαλύτερο από άλλες φορές, που είναι έτοιµο να κάνει έναν «ρεαλιστικό» υπολογισµό και να στραφεί σε σχολές της περιοχής του ακόµα κι αν αυτές δεν είναι της πρώτης επιλογής του. Ουσιαστικά 1 στους 2 υποψηφίους δηλώνει ότι το κριτήριο µε το οποίο θα επιλέξει σχολή στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο θα είναι η έδρα της σχολής. Στη στροφήαυτή δεν βαραίνουν µόνο τα οικονοµικάπροβλήµατα των οικογενειών, αλλά και µια άλλη πλευρά της κρίσης ηοποία δεν επιτρέπει να υπάρχουν πολλές προσδοκίες όσον αφορά την επένδυση στις σπουδές. Κι αν µια φορά κι έναν καιρό η εκπαίδευση, το πανεπιστήµιο, το πτυχίο,προβάλλονταν σαν µια αδιάβροχη επένδυση, όπου η οικογένειαδανειζόνταν ή πουλούσε ό,τι είχε και δεν είχε για να σπουδάσει τοπαιδί, αναµένοντας µια καλή «απόδοση», σήµερα η ολοένα και αυξανόµενη ανεργία των πτυχιούχων και ηµείωση κάθε προσδοκίας για ξεπέρασµάτης έχουνκλονίσει τα πάντα.

ΟΛΑ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ότι φέτος η αλλαγή της συµπεριφοράς χιλιάδων υποψηφίων όσον αφορά τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού, µαζί µε την κατάργηση των µετεγγραφών θα αυξήσουν τιςπρώτες επιλογές τους σε τµήµατα πουβρίσκονται στον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει τις βάσεις πολλώντµηµάτων, τόσο της Αττικής καιτης Θεσσαλονίκης όσοκαι των περιφερειακών. Ταφιλολογικάτµήµατα, τα Τµήµατα Μαθηµατικών, Φυσικής και Χηµείας, αλλά και τµήµατα ιδι αίτερα των δύο µεγάλων αστικών κέντρων, που δεν είχαν µέχρι τώρα ιδιαίτερηζήτηση (π.χ.τα Τµήµατα Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ.λπ.) θα δουν πιθανόν τις βάσεις τους τσιµπηµένες ως αποτέλεσµα της στροφής πολλών υποψηφίων να µη φύγουν µακριά από τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. Παρ’ όλα αυτά έντονος θα είναι ο ανταγωνισµός των φετινών υποψηφίων για µια θέση στις περιζήτητες και υψηλόβαθµες σχολές. Ιατρικές, ΜηχανικώνΗ/Υ, Πολιτικών Μηχανικών, Νοµικές και Παιδαγωγικά, µαζί µε τις Στρατιωτικές και τις Αστυνοµικές θα είναι και φέτος ιδιαίτερα απαιτητικές στις βάσεις εισαγωγής τους, καθώς σ’ αυτές εξακολουθεί και στρέφεται η συντριπτική πλειονότητα των υψηλόβαθµων υποψηφίων. Ιδιαίτερη µάχη θα δοθεί για τις θέσεις εισακτέων των παραπάνω τµηµάτωνπου εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες αναµένεται να πολιορκηθούν από περίπου 9.000 υψηλόβαθµους υποψηφίους.

Μάχη θα δοθεί για τις θέσεις εισακτέων σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη

Τµήµατα ηλεκτρολόγων µηχανικών H/Y
Από τα Τµήµατα Μηχανικών Η/Υ, το Τµήµα του ΕΜΠ βρέθηκε στο πιο ψηλό σηµείο των βάσεων εισαγωγής το 2000, που απαίτησε 19.520 µόρια για να ανοίξει την είσοδό του.

Την ίδια χρονιά µε πάνω από τα 19.000 µόρια βρέθηκαν το αντίστοιχο τµήµα της Θεσσαλονίκης και τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πάτρας. Τα επόµενα χρόνια τα Τµήµατα Μηχανικών Η/Υ άρχισαν να γίνονται λιγό τερο απαιτητικά όσον αφορά τις βάσεις εισαγω-γής τους και την περίοδο 2005 - 2007 βρέθηκαν όλα κάτω από τα 19.000 µόρια, ενώ τα τµήµατα της Κρήτης, της Πάτρας (Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) και της Θεσσαλίας βρέθηκαν κάτω από τα 18.000 µόρια. Από το 2008 έχουµε και πάλι σταδιακή άνοδο των βάσεων και το 2010 το Τµήµα του ΕΜΠ φτάνει τα 19.234 µόρια.

Φέτος αναµένεται η βάση εισαγωγής να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς και εδώ υπάρχει µεγάλη αναντιστοιχία προσφοράς θέσεων εισακτέων και ζήτησης από τη µεριά των αριστούχων.

Νοµικές σχολές
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2007 οι υψηλότερες βάσεις εισαγωγής είχαν σηµειωθεί το 2000 όπου η Νοµική της Αθήνας απαίτησε 18.907 µόρια, η Νοµική Θεσσαλονίκης 18.736 και η Νοµική Θράκης 18.286. Το 2008 οι βάσεις εισαγωγής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έσπασαν ρεκόρ. Το 2009, παρ’ όλο που είχαµε µεγαλύτερο αριθµό αριστούχων στη Θεωρητική σε σχέση µε το 2008, οι βάσεις των νοµικών σχολών υποχώρησαν λίγο σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Το 2010 η Νοµική Αθήνας έµεινε στα 18.893 µόρια (ακριβώς ίδια µε το 2009), ενώ ανέβηκαν σε σχέση µε το 2009 η Νοµική Θεσσαλονίκης (18.746 µόρια) και η Νοµική Θράκης (18.276 µόρια). Είναι σίγουρο ότι και φέτος οι βάσεις των τριών Νοµικών θα κρατηθούν ψηλά ανάµεσα στα 18-19.000 µόρια, καθώς µόνιµα περίπου οι µισοί αριστούχοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης προσανατολίζονται είτε από παράδοση είτε λόγω βαθµολογίας στις νοµικές σχολές. Στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές

ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ και αστυνοµικά τµήµατα την τελευταία δεκαετία συγκεντρώνουνκαι την αυξηµένη ζήτηση των υποψηφίωνκαι υψηλές βάσεις. Η οικονοµική κρίση είναι σίγουρο ότι θα τα επηρεάσειφέτος, ανεβάζοντας και τηζήτηση και τιςβάσεις εισαγωγής καθώς παραµένουν τα µόνα που συνεχίζουν να υπόσχονται επαγγελµατική αποκατάσταση σε ένα διευρυµένοτοπίο εργασιακής ανασφάλειας.

Πολιτικοί µηχανικοί και µηχανολόγοι µηχανικοί
ΤΟΣΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Πολιτικών Μηχανικών όσο και τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών βρίσκονται πολύ ψηλά στις επιλογές και αντίστοιχα στην απαιτητικότητα των βάσεών τους. Το 2010 είχαµε µια µικρή υποχώρηση σε σχέση µε το 2009 στις βάσεις εισαγωγής ως το πρώτο µήνυµα της οικονοµικής κρίσης. Ωστόσο είναι φανερό ότι αφενός η οικονοµική κρίση που θα κρατήσει πολλούς υποψηφίους σε επιλογές κοντά στο σπίτι τους όσο και η σηµαντική πτώση των οικοδοµικών δραστηριοτήτων που έχει οδηγήσει χιλιάδες µηχανικούς στην ανεργία ή την υποαπασχόληση θα βαρύνουν στις επιλογές των υποψηφίων και είναι πολύ πιθανόν τα τµήµατα αυτά να χαµηλώσουν ακόµη λίγο τις βάσεις εισαγωγής τους και φέτος.

Ιατρικά τμήματα
ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ όλων των τµηµάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ κατέχει η Ιατρική Αθήνας από το 2000. Τη χρονιά αυτή η βάση της έφτασε τα 19.654 µόρια, ενώ στοσύνολο των επτά τµηµάτων της Ιατρικής η χαµηλότερη βάση δεν έπεσε κάτω από τα 19.455 µόρια. Αντίθετα οι χαµηλότερες βάσεις των ιατρικών σχολών σηµειώθηκαν δύοχρόνια αργότερα, το 2002, όπου η βάση της Ιατρικής Αθήνας κατέβηκε στα 18.835 µόρια καιη χαµηλότερη βάση στο σύνολο τωνιατρικών σχολών σηµειώθηκε στην Ιατρική Θράκης (17.970). Πέρσι (2010) και οι επτά ιατρικές σχολές απαίτησαν περισσότερο από 19.000 µόρια µε πρώτη την Ιατρική Αθήνας, 19.453 µόρια. Φέτος στη Θετική Κατεύθυνση των περίπου 10.000 υποψηφίων, η µάχηγια την είσοδοστις ιατρικές σχολές θα είναι και πάλι πολύ σκληρή καθώς προβλέπεται ότι οι βάσεις θακινηθούν ξανά στον αστερισµό των 19.000 µορίων, καθώςπαραδοσιακά στη Θετική Κατεύθυνση έχουµε ανταγωνισµό αριστούχων. Παιδαγωγικά τµήµατα (δάσκαλοι)

ΤΟ 2002 όποιος είχε 14.500 µόρια εισαγόταν στο Παιδαγωγικό Αθήνας ενώ για να µπει κάποιος σ’ ένα περιφερειακόΠαιδαγωγικό (π.χ. της Ρόδου, της Θράκης ή της Κρήτης) του έφταναν και του περίσσευαν τα 13.000 µόρια. Από τότε µέχρι το 2010 άλλαξε κάτι και η συνέπεια της αλλαγής έπεσε όλη πάνω στις βάσεις εισαγωγής. Αυτό που άλλαξε ήταν η αύξηση των διορισµών των δασκάλων που, καθώς γινόταν συνείδηση κάθε χρόνο σε όλο και πιο πολλούς πτυχιούχους, ανέβαζε κατά κύµατα το ύψος των βάσεων εισαγωγής. Το στοιχείο αυτό ενισχύθηκε το 2009 απότον πληθωρισµό αριστούχων και τα Παιδαγωγικά όλων των Πανεπιστηµίων, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια έκαναν νέο άλµα στις βάσεις εισαγωγής τους. Το 2010 ηπροοπτική µείωσης των προσλήψεων σε όλο τον δηµόσιο τοµέα και στη σχολική εκπαίδευση έριξε τις βάσεις. Ο ίδιος λόγος (σηµαντική µείωση των προσλήψεων) αναµένεται καιφέτος να χαµηλώσει λίγο τις βάσεις, αν και ο αριθµός των υποψηφίων που στοχεύουν στα τµήµατα δασκάλων παραµένει αρκετά µεγάλος.

Πηγή

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Σχολή κοντά στο σπίτι Η κρίση διαµορφώνει τις επιλογές - Εντονος ανταγωνισµός για τις περιζήτητες σχολές- Του Χρήστου Κάτσικα

Η ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη µεγάλη πλειονότητα των υποψηφίων (αποµένουν τα ειδικά µαθήµατα) έχει προκαλέσει τη συζήτηση σε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες των φετινών υποψηφίων για την επιλογή των σπουδών.

ΦΕΤΟΣ, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, στις επιλογές των υποψηφίων βαραίνει η οικονοµική κρίση και οι συνέπειές της. Σενέα έρευνα που πραγµατοποιήθη- κε τον Μάρτιο του 2011 καταγράφεται έναµεγάλ ο τµήµα υποψηφίων, φέτος µεγαλύτερο από άλλες φορές, που είναι έτοιµο να κάνει έναν «ρεαλιστικό» υπολογισµό και να στραφεί σε σχολές της περιοχής του ακόµα κι αν αυτές δεν είναι της πρώτης επιλογής του. Ουσιαστικά 1 στους 2 υποψηφίους δηλώνει ότι το κριτήριο µε το οποίο θα επιλέξει σχολή στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο θα είναι η έδρα της σχολής. Στη στροφήαυτή δεν βαραίνουν µόνο τα οικονοµικάπροβλήµατα των οικογενειών, αλλά και µια άλλη πλευρά της κρίσης ηοποία δεν επιτρέπει να υπάρχουν πολλές προσδοκίες όσον αφορά την επένδυση στις σπουδές. Κι αν µια φορά κι έναν καιρό η εκπαίδευση, το πανεπιστήµιο, το πτυχίο,προβάλλονταν σαν µια αδιάβροχη επένδυση, όπου η οικογένειαδανειζόνταν ή πουλούσε ό,τι είχε και δεν είχε για να σπουδάσει τοπαιδί, αναµένοντας µια καλή «απόδοση», σήµερα η ολοένα και αυξανόµενη ανεργία των πτυχιούχων και ηµείωση κάθε προσδοκίας για ξεπέρασµάτης έχουνκλονίσει τα πάντα.

ΟΛΑ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ότι φέτος η αλλαγή της συµπεριφοράς χιλιάδων υποψηφίων όσον αφορά τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού, µαζί µε την κατάργηση των µετεγγραφών θα αυξήσουν τιςπρώτες επιλογές τους σε τµήµατα πουβρίσκονται στον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει τις βάσεις πολλώντµηµάτων, τόσο της Αττικής καιτης Θεσσαλονίκης όσοκαι των περιφερειακών. Ταφιλολογικάτµήµατα, τα Τµήµατα Μαθηµατικών, Φυσικής και Χηµείας, αλλά και τµήµατα ιδι αίτερα των δύο µεγάλων αστικών κέντρων, που δεν είχαν µέχρι τώρα ιδιαίτερηζήτηση (π.χ.τα Τµήµατα Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ.λπ.) θα δουν πιθανόν τις βάσεις τους τσιµπηµένες ως αποτέλεσµα της στροφής πολλών υποψηφίων να µη φύγουν µακριά από τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. Παρ’ όλα αυτά έντονος θα είναι ο ανταγωνισµός των φετινών υποψηφίων για µια θέση στις περιζήτητες και υψηλόβαθµες σχολές. Ιατρικές, ΜηχανικώνΗ/Υ, Πολιτικών Μηχανικών, Νοµικές και Παιδαγωγικά, µαζί µε τις Στρατιωτικές και τις Αστυνοµικές θα είναι και φέτος ιδιαίτερα απαιτητικές στις βάσεις εισαγωγής τους, καθώς σ’ αυτές εξακολουθεί και στρέφεται η συντριπτική πλειονότητα των υψηλόβαθµων υποψηφίων. Ιδιαίτερη µάχη θα δοθεί για τις θέσεις εισακτέων των παραπάνω τµηµάτωνπου εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες αναµένεται να πολιορκηθούν από περίπου 9.000 υψηλόβαθµους υποψηφίους.

Μάχη θα δοθεί για τις θέσεις εισακτέων σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη

Τµήµατα ηλεκτρολόγων µηχανικών H/Y
Από τα Τµήµατα Μηχανικών Η/Υ, το Τµήµα του ΕΜΠ βρέθηκε στο πιο ψηλό σηµείο των βάσεων εισαγωγής το 2000, που απαίτησε 19.520 µόρια για να ανοίξει την είσοδό του.

Την ίδια χρονιά µε πάνω από τα 19.000 µόρια βρέθηκαν το αντίστοιχο τµήµα της Θεσσαλονίκης και τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πάτρας. Τα επόµενα χρόνια τα Τµήµατα Μηχανικών Η/Υ άρχισαν να γίνονται λιγό τερο απαιτητικά όσον αφορά τις βάσεις εισαγω-γής τους και την περίοδο 2005 - 2007 βρέθηκαν όλα κάτω από τα 19.000 µόρια, ενώ τα τµήµατα της Κρήτης, της Πάτρας (Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) και της Θεσσαλίας βρέθηκαν κάτω από τα 18.000 µόρια. Από το 2008 έχουµε και πάλι σταδιακή άνοδο των βάσεων και το 2010 το Τµήµα του ΕΜΠ φτάνει τα 19.234 µόρια.

Φέτος αναµένεται η βάση εισαγωγής να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς και εδώ υπάρχει µεγάλη αναντιστοιχία προσφοράς θέσεων εισακτέων και ζήτησης από τη µεριά των αριστούχων.

Νοµικές σχολές
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2007 οι υψηλότερες βάσεις εισαγωγής είχαν σηµειωθεί το 2000 όπου η Νοµική της Αθήνας απαίτησε 18.907 µόρια, η Νοµική Θεσσαλονίκης 18.736 και η Νοµική Θράκης 18.286. Το 2008 οι βάσεις εισαγωγής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έσπασαν ρεκόρ. Το 2009, παρ’ όλο που είχαµε µεγαλύτερο αριθµό αριστούχων στη Θεωρητική σε σχέση µε το 2008, οι βάσεις των νοµικών σχολών υποχώρησαν λίγο σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Το 2010 η Νοµική Αθήνας έµεινε στα 18.893 µόρια (ακριβώς ίδια µε το 2009), ενώ ανέβηκαν σε σχέση µε το 2009 η Νοµική Θεσσαλονίκης (18.746 µόρια) και η Νοµική Θράκης (18.276 µόρια). Είναι σίγουρο ότι και φέτος οι βάσεις των τριών Νοµικών θα κρατηθούν ψηλά ανάµεσα στα 18-19.000 µόρια, καθώς µόνιµα περίπου οι µισοί αριστούχοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης προσανατολίζονται είτε από παράδοση είτε λόγω βαθµολογίας στις νοµικές σχολές. Στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές
ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ και αστυνοµικά τµήµατα την τελευταία δεκαετία συγκεντρώνουνκαι την αυξηµένη ζήτηση των υποψηφίωνκαι υψηλές βάσεις. Η οικονοµική κρίση είναι σίγουρο ότι θα τα επηρεάσειφέτος, ανεβάζοντας και τηζήτηση και τιςβάσεις εισαγωγής καθώς παραµένουν τα µόνα που συνεχίζουν να υπόσχονται επαγγελµατική αποκατάσταση σε ένα διευρυµένοτοπίο εργασιακής ανασφάλειας.

Πολιτικοί µηχανικοί και µηχανολόγοι µηχανικοί
ΤΟΣΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Πολιτικών Μηχανικών όσο και τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών βρίσκονται πολύ ψηλά στις επιλογές και αντίστοιχα στην απαιτητικότητα των βάσεών τους. Το 2010 είχαµε µια µικρή υποχώρηση σε σχέση µε το 2009 στις βάσεις εισαγωγής ως το πρώτο µήνυµα της οικονοµικής κρίσης. Ωστόσο είναι φανερό ότι αφενός η οικονοµική κρίση που θα κρατήσει πολλούς υποψηφίους σε επιλογές κοντά στο σπίτι τους όσο και η σηµαντική πτώση των οικοδοµικών δραστηριοτήτων που έχει οδηγήσει χιλιάδες µηχανικούς στην ανεργία ή την υποαπασχόληση θα βαρύνουν στις επιλογές των υποψηφίων και είναι πολύ πιθανόν τα τµήµατα αυτά να χαµηλώσουν ακόµη λίγο τις βάσεις εισαγωγής τους και φέτος.

Ιατρικά τμήματα
ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ όλων των τµηµάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ κατέχει η Ιατρική Αθήνας από το 2000. Τη χρονιά αυτή η βάση της έφτασε τα 19.654 µόρια, ενώ στοσύνολο των επτά τµηµάτων της Ιατρικής η χαµηλότερη βάση δεν έπεσε κάτω από τα 19.455 µόρια. Αντίθετα οι χαµηλότερες βάσεις των ιατρικών σχολών σηµειώθηκαν δύοχρόνια αργότερα, το 2002, όπου η βάση της Ιατρικής Αθήνας κατέβηκε στα 18.835 µόρια καιη χαµηλότερη βάση στο σύνολο τωνιατρικών σχολών σηµειώθηκε στην Ιατρική Θράκης (17.970). Πέρσι (2010) και οι επτά ιατρικές σχολές απαίτησαν περισσότερο από 19.000 µόρια µε πρώτη την Ιατρική Αθήνας, 19.453 µόρια. Φέτος στη Θετική Κατεύθυνση των περίπου 10.000 υποψηφίων, η µάχηγια την είσοδοστις ιατρικές σχολές θα είναι και πάλι πολύ σκληρή καθώς προβλέπεται ότι οι βάσεις θακινηθούν ξανά στον αστερισµό των 19.000 µορίων, καθώςπαραδοσιακά στη Θετική Κατεύθυνση έχουµε ανταγωνισµό αριστούχων. Παιδαγωγικά τµήµατα (δάσκαλοι)

ΤΟ 2002 όποιος είχε 14.500 µόρια εισαγόταν στο Παιδαγωγικό Αθήνας ενώ για να µπει κάποιος σ’ ένα περιφερειακόΠαιδαγωγικό (π.χ. της Ρόδου, της Θράκης ή της Κρήτης) του έφταναν και του περίσσευαν τα 13.000 µόρια. Από τότε µέχρι το 2010 άλλαξε κάτι και η συνέπεια της αλλαγής έπεσε όλη πάνω στις βάσεις εισαγωγής. Αυτό που άλλαξε ήταν η αύξηση των διορισµών των δασκάλων που, καθώς γινόταν συνείδηση κάθε χρόνο σε όλο και πιο πολλούς πτυχιούχους, ανέβαζε κατά κύµατα το ύψος των βάσεων εισαγωγής. Το στοιχείο αυτό ενισχύθηκε το 2009 απότον πληθωρισµό αριστούχων και τα Παιδαγωγικά όλων των Πανεπιστηµίων, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια έκαναν νέο άλµα στις βάσεις εισαγωγής τους. Το 2010 ηπροοπτική µείωσης των προσλήψεων σε όλο τον δηµόσιο τοµέα και στη σχολική εκπαίδευση έριξε τις βάσεις. Ο ίδιος λόγος (σηµαντική µείωση των προσλήψεων) αναµένεται καιφέτος να χαµηλώσει λίγο τις βάσεις, αν και ο αριθµός των υποψηφίων που στοχεύουν στα τµήµατα δασκάλων παραµένει αρκετά µεγάλος.
Επιστημονικές ενώσεις Γαλλικής- Γερμανικής: Ανοικτή επιστολή στην Υφυπουργό Παιδείας κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου

Ανοικτή επιστολή στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

Με έκπληξη, ως Επιστημονικές Ενώσεις των εκπαιδευτικών Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας, βρεθήκαμε δύο ώρες πριν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που οργανώσαμε την Παρασκευή 10/06/2011 στα Προπύλαια με αίτημα την απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων που καταργούν το δικαίωμα επιλογής της Ξένης Γλώσσας στην ελληνική εκπαίδευση, μπροστά σε μια πρωτοφανή «επικοινωνιακή καταιγίδα» από το Γραφείο Τύπου του ΥΠΔΒΜΘ ενάντια στο κύρος και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας, με πρόδηλο στόχο να εμφανιστεί η εικόνα πως στα ελληνικά Γυμνάσια οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας παραδίδουν «ιδιαίτερα μαθήματα σε γκρουπάκια των 4 – 5 ατόμων» σε βάρος της ελληνικής οικονομίας που δοκιμάζεται από την κρίση και να αιτιολογηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η επιλογή σας για τη δημιουργία «γερμανόφωνων» και «γαλλόφωνων» δημοτικών και γυμνασίων.

Στο ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Τύπου αναφέρεται: «Προβλεπόταν μάλιστα και η δυνατότητα για ακόμα μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εάν υπήρχε διαθέσιμος εκπαιδευτικός. Αυτό ουσιαστικά οδήγησε στην εμφάνιση περιπτώσεων με τμήματα πολύ μικρότερα των 8 μαθητών (όπως λανθασμένα προέβλεπε η εγκύκλιος 90024/Γ2/9-9-2005) και τμήματα ακόμα και με ένα μαθητή»

Σχετικά με τις ελάχιστες περιπτώσεις καταστρατήγησης του θεσμού της παράλληλης διδασκαλίας, που όπως ξεκαθάρισαν οι Πρόεδροι των επιστημονικών φορέων μας και στις δύο συναντήσεις που είχαμε στο γραφείο σας κα. Χριστοφιλοπούλου ασφαλώς και δεν επιδοκιμάζουμε, προκύπτει ένα απλό ερώτημα:

Τόσο καιρό η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ δεν μπορούσε να καταργήσει μια απλή εγκύκλιο, που εξέδωσε στις 9-9-2005 ο τότε Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Κωνσταντίνος Ράμμας και άφηνε διάφορους «επιτήδειους» να κατασπαταλούν πολύτιμους πόρους; Πώς να εκλάβει ο εκπαιδευτικός κόσμος, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας αυτή την ολιγωρία;

Γιατί όμως θεσπίστηκε μια τέτοια εγκύκλιος το 2005; Στο ερώτημα που επιμελώς δεν απαντά το Γραφείο Τύπου, οφείλουμε να απαντήσουμε εμείς σεβόμενοι τους εαυτούς μας και την αλήθεια:

Η διδασκαλία της Γερμανικής και της Γαλλικής γλώσσας – θέση που διακηρύσσει τόσο η Υπουργός Παιδείας κα. Άννα Διαμαντοπούλου όσο και οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ κλπ. – πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη σύνδεση και συνέχεια των ξενόγλωσσων σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να οδηγεί στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Αυτός ο κοινός πια τόπος, που ενστερνίζονταν και οι Υπουργοί Παιδείας των προηγουμένων κυβερνήσεων της ΝΔ, υπονομεύτηκε από την κ. Μαριέττα Γιαννάκου με την Υπουργική Απόφαση με αρ. Πρωτ. 54530/Γ2/02-06-2005 που αιφνιδιαστικά κατάργησε την τρίωρη διδασκαλία του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» στα Γυμνάσια και από το Σεπτέμβριο του 2005 το μάθημα διδάσκεται για δύο ώρες κάθε βδομάδα. Αυτό δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχου, γιατί δημιούργησε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για την εμβάθυνση στη ξένη γλώσσα. Ως αντισταθμιστικό μέτρο θεσπίστηκε το 2005 η «αμαρτωλή» εγκύκλιος Ράμμα.

Θα αναμέναμε λοιπόν από εσάς κα. Υπουργέ, εάν ο πραγματικός σας στόχος είναι η παροχή ποιοτικής και πιστοποιήσιμης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, να καταργήσετε και την εγκύκλιο Ράμμα και την Υπουργική Απόφαση της κα. Γιαννάκου και να επαναφέρετε την τρίωρη διδασκαλία του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» στο Γυμνάσιο.

Με αυτές τις Υπουργικές Αποφάσεις πως αιτιολογείτε στην ελληνική κοινωνία με πειστικά επιχειρήματα ότι με δύο ώρες την εβδομάδα οι μαθητές/μαθήτριές μας θα παίρνουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα μέσα στο δημόσιο σχολείο και δε θα εκληφθεί αυτό ως εμπαιγμός;

Γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο 80.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για τη Γερμανική και τη Γαλλική Γλώσσα;

Γνωρίζετε πως η πιστοποιημένη γνώση δύο ξένων γλωσσών αποτελεί για την ελληνική κοινωνία δεδομένο και για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας προαπαιτούμενο;

Γιατί υπονομεύετε την προσπάθειά μας, αυτή τη δύσκολη για την ελληνική οικογένεια εποχή, με το παντελώς αντιπαιδαγωγικό και ανεφάρμοστο μοντέλο των «γαλλόφωνων» και «γερμανόφωνων» σχολείων, που έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών σε όλη την Ελλάδα;

Γιατί το αγαθό της «Δεύτερης Ξένης Γλώσσας» δε μπορούμε να το προσφέρουμε σήμερα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο και υποχρεώνετε όλο και λιγότερους γονείς και κηδεμόνες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταφεύγουν σε ιδιωτικές λύσεις;

Κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης αυτής της ανοικτής επιστολής θα αναρωτιέται ύστερα από όσα εκθέσαμε παραπάνω, τι συμβαίνει; Μήπως δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας και επειδή οι δανειστές μας δεν εγκρίνουν νέες προσλήψεις, το ΥΠΔΒΜΘ αναγκάζεται να προβεί σε αυτές τις περικοπές;

Στις δύο συναντήσεις που είχαμε στο Γραφείο σας κα. Χριστοφιλοπούλου καταθέσαμε ολοκληρωμένα στοιχεία, που τεκμηριώνουν τη θέση μας πως οι μόνιμα διορισμένοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες για το σχολικό έτος 2011-12 και να συνεχιστεί η παράλληλη διδασκαλία των δύο γλωσσών στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Σας παρουσιάζουμε εν συντομία τα συμπεράσματα της μελέτης μας και σας καλούμε εάν υπάρχει κάποια διαφορετική προσέγγιση δημόσια να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΔΒΜΘ το σχολικό έτος 2010-11 υπηρετούσαν 3.322 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γαλλικής Φιλολογίας. Την 1 Σεπτεμβρίου 2011 θα συνταξιοδοτηθούν περίπου 200 από αυτούς. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΔΒΜΘ το σχολικό έτος 2010-11 υπηρετούσαν 1.813 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας. Την 1 Σεπτεμβρίου 2011 θα συνταξιοδοτηθούν περίπου 10 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας.

Άρα την 1 Σεπτεμβρίου 2011 το ΥΠΔΒΜΘ θα έχει στη διάθεσή του 4.925 εκπαιδευτικούς Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας.

Στα περίπου 3.000 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία θα απαιτηθούν 750 εκπαιδευτικοί και των δύο κλάδων και αντίστοιχα στα 1600 Γυμνάσια θα απαιτηθούν 1600 εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας. Με τις Υπουργικές Αποφάσεις που προωθείτε θα αξιοποιηθούν 2.350. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν, γιατί δεν αξιοποιούνται;

Πώς να κατανοήσουμε μια πολιτική επιλογή που περιθωριοποιεί 2.575 εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07; Ποιος εμπνεύστηκε και γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αποδέχθηκε τέτοιες εισηγήσεις;

Δεν είναι αδικαιολόγητη η ανησυχία μας πως η κατάργηση των οργανικών μας θέσεων, μας απειλεί με εργασιακή περιπλάνηση σε όλη τη χώρα, ακόμα και με απόλυση. Το ότι αυτές οι Υπουργικές Αποφάσεις είναι ανεφάρμοστες πρακτικά και αστήρικτες παιδαγωγικά και διδακτικά σας το έχουμε ήδη επισημάνει και τεκμηριώσει επανειλημμένα με επιστολές και υπομνήματά μας.

Τις ανησυχίες μας αυτές συμμερίζονται και εκατοντάδες φορείς σε όλη τη χώρα (Δημοτικά Συμβούλια, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων, Σύλλογοι Διδασκόντων που με ομόφωνες αποφάσεις τους σας καλούν να αποσύρεται τις Υπουργικές Αποφάσεις, ΕΛΜΕ κλπ.) που έχουν κατακλύσει με ψηφίσματα το γραφείο σας.

Αναμένουμε τις γραπτές απαντήσεις σας στα θέματα που θέτουμε και σας καλούμε με πολιτικό θάρρος, που τόσο χρειάζεται σήμερα η χώρα, να ανακαλέσετε τις Υπουργικές Αποφάσεις για τη «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα».Με εκτίμηση


Τα Διοικητικά Συμβούλια των επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας όλης της χώρας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ: Δίμηνη παύση σε λέκτορα για λογοκλοπή

Την ποινή της προσωρινής παύσεως δύο (2) μηνών επέβαλε σε Λέκτορα το Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ , ύστερα από ανώνυμη καταγγελία για λογοκλοπή που αφορούσε στο συγγραφικό−επιστημονικό έργο ( βιβλίο) .Σύμφωνα με την απόφαση:

Για τη διερεύνηση της βασιμότητας της ανωτέρω καταγγελίας ο διενεργήσας την Ε.Δ.Ε. ύστερα από αντιπαραβολή των κειμένων του διαδικτύου που επισυνάφθηκαν στην καταγγελία με τις σελίδες του επίμαχου δημοσιευμένου βιβλίου του εγκαλούμενου, το οποίο ζήτησε και έλαβε από το οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου…διαπίστωσε ότι αρκετές σελίδες του συγκεκριμένου βιβλίου (βλ. σελ. 37−38, 140, 173−174, 262−263, 331−338, 356−359) συνιστούν κατά λέξη, με απειροελάχιστες διαφοροποιήσεις, μεταφορά κειμένων από διάφορους διαδικτυακούς τόπους (…… κ.α.), χωρίς να υπάρχει αφενός αναφορά για το ότι τα συγκεκριμένα κείμενα είναι ξένα, αφετέρου οποιαδήποτε περί τούτου επισήμανση στη γενική βιβλιογραφία και στις παραπομπές του βιβλίου.

Αντίθετα, όπου στο βιβλίο ο εγκαλούμενος χρησιμοποιεί παραπομπές, αυτές είναι είτε άσχετες είτε ειλημμένες από το διαδίκτυο που μεταφέρονται αυτούσιες ως παραπομπές του ίδιου του συγγραφέα. Περαιτέρω, εκτός από τα κείμενα του διαδικτύου που αντιγράφονται με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, σε αρκετές σελίδες του βιβλίου μεταφέρονται επίσης και αυτούσιοι οι τίτλοι των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων των κειμένων αυτών.

Κατόπιν τούτου, ο διενεργήσας την Ε.Δ.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί αν μόνο τα συγκεκριμένα κείμενα του διαδικτύου που επισυνάφθηκαν στην καταγγελία χρησιμοποιήθηκαν από τον εγκαλούμενο για τη συγγραφή του επίμαχου βιβλίου ή αν αντιγράφηκαν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε και άλλα κείμενα από το διαδίκτυο. αφού πληκτρολόγησε ενδεικτικά σε ειδική μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο (google) ορισμένες λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στο βιβλίο του εγκαλούμενου, διαπίστωσε ότι, πέραν των αναφερομένων στην καταγγελία, και πολλές άλλες σελίδες του εν λόγω βιβλίου εντοπίζονται σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους, χωρίς τούτο να δηλώνεται ή να υπάρχει περί τούτου οποιαδήποτε παραπομπή ή σημείωση στη γενική βιβλιογραφία του βιβλίου, ενώ το πλέον σημαντικό είναι ότι

οικειοποιούνται από τον εγκαλούμενο αποσπάσματα βιβλίων γνωστών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων και του νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο εγκαλούμενος, στην από … ανωμοτί κατάθεσή του που έδωσε στο πλαίσιο της Ε.Δ.Ε., απαντώντας στο περιεχόμενο της ανώνυμης καταγγελίας αναφορικά με το συγγραφικό του έργο, μολονότι σημείωσε ότι πρόκειται για συκοφαντικό και δυσφημιστικό κείμενο που σκοπό έχει να μειώσει και να ισοπεδώσει την επιστημονική του υπόσταση, παραδέχθηκε ότι ορισμένα τμήματα του βιβλίου «..»

περιέχουν ολόκληρα κείμενα που λήφθηκα κατά λέξη από βιβλία και δημοσιευμένες εργασίες τρίτων προσώπων που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Στην ερώτηση δε αν είχε χρησιμοποιήσει την ίδια ως άνω μέθοδο για τη συγγραφή και άλλων βιβλίων του ο εγκαλούμενος απάντησε πως δεν έχει να προσθέσει κάτι άλλο επιφυλασσόμενος κάθε νομίμου δικαιώματός του.

Πλην, όμως, όπως προαναφέρθηκε, με το από …. υπόμνημα του που υπεβλήθη στο πλαίσιο της παρούσας πειθαρχικής προδικασίας, ο εγκαλούμενος δήλωσε ότι αναγνωρίζει και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις ανωτέρω πράξεις του, την οποία (ευθύνη) αναγνώρισε ρητώς με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο του Τμήματος…. εκφράζοντας τη μεταμέλειά του.

Κατά την συζήτηση στο ακροατήριο ο εγκαλούμενος διαφοροποιούμενος από την αρχική του θέση

ισχυρίσθηκε ότι για το βιβλίο «…» και για τα κεφάλαια και τις σελίδες που αναφέρονται στο πόρισμα υπάρχουν σαφείς και εκτεταμένες παραπομπές σε σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων φορέων ενώ η αναφορά συνεχίζεται και στη

βιβλιογραφία. Κληθείς όμως υπό του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου να υποδείξει στα συγκεκριμένα κεφάλαια και σελίδες του ως άνω βιβλίου τις αντίστοιχες αναφορές και παραπομπές περιορίστηκε στην αλφαβητική αναφορά της βιβλιογραφίας που περιέχεται στο τέλος του βιβλίου, παρά του ότι το δημοσιευμένο κάτω από το όνομα του εγκαλουμένου κείμενο αποτελεί

κατά λέξη με απειροελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταφορά κειμένων του διαδικτύου ενώ ολόκληρα κεφάλαια του βιβλίου του όπως τα «…» χωρίς όμως αυτό να διευκρινίζεται ή έστω να αναφέρεται εντός εισαγωγικών

. Περαιτέρω ισχυρισμοί του εγκαλουμένου και της υπεράσπισής του περί της έννοιας και την προ

στασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και της μη αποκόμισης οικονομικού οφέλους και αληθείς υποτιθέμενοι δεν ασκούν επιρροή στη παρούσα υπόθεση δεδομένου ότι το αποδιδόμενο στον εγκαλούμενο πειθαρχικό παράπτωμα είναι ότι επέδειξε διαγωγή απάδουσα στην αξιοπρέπεια του Πανεπιστημιακού λειτουργού, παράπτωμα δηλαδή που η τέλεση του δεν εξαρτάται από

την προσπόριση οικονομικού οφέλους.

Με τα δεδομένα αυτά, το Συμβούλιο δέχτηκε ομόφωνα ότι ο εγκαλούμενος, τέλεσε το αποδιδόμενο σ’

αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα, καθόσον επέδειξε δια−ωγή απάδουσα στην αξιοπρέπεια του Πανεπιστημιακού λειτουργού, η οποία συνίσταται στο ότι για τη συγγραφή’ των βιβλίων του, τα οποία σημειωτέον διανέμονται ως διδακτικά εγχειρίδια σε φοιτητές του Πανεπιστημίου … τα προηγούμενα οκτώ ακαδημαϊκά έτη, χρησιμοποίησε εκτεταμένα ως δικά του ξένα κείμενα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο ή υπήρχαν σε βιβλία ή δημοσιευμένες εργασίες διαφόρων επιστημόνων. Το πειθαρχικό αυτό παράπτωμα προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 326 και 327 του ν. 5343/1932 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 23, 24 και 25 του ΠΔ 160/2008.

Περαιτέρω το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις εν γένει συνθήκες τέλεσής του, την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος) συνεκτιμώντας δε την οικογενειακή κατάσταση και την αιτηθείσα στο ακροατήριο συγνώμη του εγκαλουμένου κρίνει ότι πρέπει να του επιβληθεί η ποινή της προσωρινής παύσεως δύο (2) μηνών.

Για τους λόγους αυτούς

Κρίνει ομόφωνα τον εγκαλούμενο … λέκτορα επί θητεία του Πανεπιστημίου ..στο Τμήμα … υπαίτιο τελέσεως

πειθαρχικού παραπτώματος που αναφέρεται στο σκεπτικό και επιβάλλει σ’ αυτόν

To Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελούνταν από τους Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο (ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και οι αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα), Αγγελική Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, (ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα), Γεώργιο Κωνσταντά, Αντιπρόεδρο

του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα), Παναγιώτη Τσίρη, Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και Βασίλειο Τουρασή, Αντιπρύτανη του Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τα σχολεία για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , με απόφαση του υπ. Παιδείας θα πραγματοποιείται εφεξής στα παρακάτω δημοτικά σχολεία:


Α. Δημοτικά Σχολεία που υπάγονται στηνΑ΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας

Δημοτικά Σχολεία Μαρασλείου Διδασκαλείου, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, 1ο,

4ο, 7ο, 8 ο, 10 ο, 11ο, 12ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 23ο, 25ο,26ο, 27ο, 30ο, 31 ο, 32 ο, 35 ο, 36ο, 41ο, 42ο, 37 ο, 39ο, 40ο,45 ο, 49ο, 50 ο, 51ο, 52ο, 63ο, 66ο, 69ο, 70ο, 72ο, 75ο, 76ο,80ο, 89ο, 92ο, 94ο, 95ο, 97ο, 98ο, 99ο, 101ο, 102ο, 105ο,106 ο, 108ο, 109ο, 110ο, 111ο, 115ο, 116ο, 118ο, 121ο, 122 ο, 124ο,129ο, 131 ο, 135ο, 136 ο, 137ο, 138ο, 140 ο, 141 ο, 151ο, 153 ο,154ο, 155ο, 160 ο, 164ο, 166ο, 169ο και 170ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών, Β Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεοτόκος 3ο, 7ο, 8ο, 9ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο και 19ο Δημοτικά Σχολεία Ζωγράφου 4o και 6o Δημοτικά Σχολεία Καισαριανής, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής1ο, 3ο, 5ο, 9ο, 11ο, 13ο και 16ο Δημοτικά Σχολεία Βύρωνα1ο, 6ο και 7ο Δημοτικά Σχολεία Δάφνης 6ο, 8ο, 15ο, 17ο και 19ο Δημοτικά Σχολεία Ηλιούπολης 8ο και 9ο Δημοτικά Σχολεία Ν. Φιλαδέλφειας

1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Ν. Χαλκηδόνας 1ο, 6ο, 12ο και 14ο Δημοτικά Σχολεία Γαλατσίου


Β. Δημοτικά Σχολεία που υπάγονται στη Β΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας

1ο, 2ο και 3ο Δημοτικά Σχολεία Χολαργού

2ο, 3ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία Ν. Ψυχικού

4ο, 5ο, 7ο, 10ο και 11ο Δημοτικά Σχολεία Αγ. Παρασκευής

3ο, 4ο, 8ο, 10ο και 15ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου

3ο, 7ο, 9ο, 11ο και 17ο Δημοτικά Σχολεία Αμαρουσίου, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σικιαρίδειο

1ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία Μελισσίων

1ο, 5ο, 6ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο και 14ο Δημοτικά Σχολεία Γαλατσίου

1ο, 2ο, 3ο, 6ο,8ο και 11ο Δημοτικά Σχολεία Ν. Ηρακλείου

1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 19ο και 20ο Δημοτικά Σχολεία Ν. Ιωνίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων

1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς

2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου

Γ. Δημοτικά Σχολεία που υπάγονται στη

Γ΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας

1ο, 6ο, 14ο, 18ο και 46ο Δημοτικά Σχολεία Περιστερίου

5ο, 10ο, 11ο και 16ο Δημοτικά Σχολεία Αιγάλεω

1ο και 8ο Δημοτικά Σχολεία Χαϊδαρίου

7ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

3ο και 9ο Δημοτικά Σχολεία Αγ. Αναργύρων

Δ. Δημοτικά Σχολεία που υπάγονται στη

Δ΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας

5ο, 6ο, 11ο και 21ο Δημοτικά Σχολεία Καλλιθέας, Ειδικό

Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας

4ο και 15ο Δημοτικά Σχολεία Νέας Σμύρνης

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Μοσχάτου

3ο, 4ο και 5ο Δημοτικά Σχολεία Ταύρου

9ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας

8ο, 11ο, 13ο, 16ο, 17ο και 21ο Δημοτικά Σχολεία Αγ. Δημη−

τρίου, Ειδικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου

1ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης

1ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία Αλίμου

4ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού

Ε. Δημοτικά Σχολεία που υπάγονται στην

Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Πειραματικά Σχολεία Ραλείου Παιδαγωγικής Ακαδη−

μίας, 2ο, 3ο, 14ο, 15ο, 16ο, 21ο, 35ο, 36ο και 59ο Δημοτικά

Σχολεία Πειραιά

3ο, 12ο και 17ο Δημοτικά Σχολεία Νίκαιας

1ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας

1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος

5ο, 9ο και 22ο Δημοτικά Σχολεία Κερατσινίου

11ο και 22ο Δημοτικά Σχολεία Κορυδαλλού

Στ. Δημοτικά Σχολεία που υπάγονται στη Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα

1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Παλλήνης

2ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας Νέας Μάκρης

1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Η. Δημοτικά Σχολεία που υπάγονται στη Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

1ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας

1ο και 3ο Δημοτικά Σχολεία Μαγούλας

Ζ. Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία

Εκπαιδευτήρια «Ελληνική Παιδεία», Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη «Νέα Γενιά», Δημοτικά Σχολεία Λεοντείου Σχολής, Σχολή Hill, Μοντεσοριανό σχολείο «Μαρία Γουδέλη» Αρσάκειο Ψυχικού, Κολλέγιο Αθηνών, Κολλέγιο Ψυχικού, Εκπαιδευτήρια Δούκα, ΙΜ Παναγιωτόπουλος, Ελληνογερμανική Αγωγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Η διαδικασία επιλογής διευθυντών−τριών των Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΕΠΑΣ)

Σύμφωνα με κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο υπ. Υγείας Α. Λοβέρδος και η υφ. Παιδείας Εύη Χριοστοφιλοπούλου για την επιλογή διευθυντών−τριών των Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισχύουν τα εξής:

1. Ως αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Διευθυντών−τριών των Επαγγελματικών Σχολών Βοηθών Νοσηλευτών (εφεξής ΕΠΑΣ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου στο οποίο ανήκει κάθε Σχολή.

2. Ως Διευθυντές−τριες των ΕΠΑΣ επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 14, ΠΕ17 και ΠΕ 18, εφαρμοζομένων των ισχυουσών διατάξεων περί επιλογής Προϊσταμένων.

3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών−τριών και Υποδιευθυντών−τριών των ΕΠΑΣ εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τον Α΄ βαθμό και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την επιλογή Διευθυντών−τριών παρίσταται εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Μετά από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την αριθμ. 9/2011 πράξη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίστηκε με απόφαση της υφ. Παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πηγή