Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Οδηγίες για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία


Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπ. Παιδείας:

1. Από το σχολικό έτος 2011-2012, η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα, στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις των 6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ, θα είναι μόνο μία, Γαλλική ή Γερμανική.

Οι Δ/ντές των 6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ οφείλουν να φροντίσουν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές και οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου θα συμπληρώσουν, μετά από ενημέρωσή τους δήλωση της γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και θα την καταθέσουν στο Δ/ντή του σχολείου τους έως 8 -6-2011.
4. Οι Δ/ντές των σχολείων, αφού συγκεντρώσουν τις δηλώσεις προτίμησης, εισηγούνται στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης τη γλώσσα, η οποία θα διδαχθεί στο σχολείο τους και την οποία, κατά πλειοψηφία, είχαν επιλέξει οι μαθητές και των δύο τάξεων του δημοτικού σχολείου.

5. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Δημοτικών σχολείων και μεριμνώντας για την αναλογική κατανομή των γλωσσών στα σχολεία αρμοδιότητάς τους, θα προβούν έως την 24η Ιουνίου 2011 στην έκδοση της τελικής απόφασης διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας για τα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2011 – 2012 και για τα επόμενα σχολικά έτη.

6. Για την επιλογή της γλώσσας ενημερώνονται εγγράφως τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης, ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 05 ή ΠΕ 07 όσο και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου.

7. Η αξιολόγηση των μαθητών της Στ΄ τάξης που είχαν διδαχθεί στην Ε΄ τάξη το σχολικό έτος 2010-2011 2η ξένη γλώσσα διαφορετική από αυτήν που θα επιλεγεί, μπορούν εφόσον το δηλώσουν οι γονείς και κηδεμόνες τους, να μην αξιολογηθούν, αλλά υποχρεωτικά θα παρακολουθούν τη διδασκαλία του μαθήματος.

Πηγή

Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

161 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ορίστηκαν με απόφαση του υπ. Παιδείας. 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά επιλογής υποψηφίων διευθυντών σχολικών μανάδων

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφο του δίνει διευκρινήσεις για τα «Δικαιολογητικά άρθρου 13 παράγραφος 5 α και β για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Στα απαιτητέα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλει κάθε υποψήφιος, σύμφωνα με την παράγραφο 5β του άρθρου 13 του ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ.Α΄, 19-5-2010), είναι το «Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιολόγηση των στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποτιμηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, η προσωπικότητα – γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

Επίσης, καθώς με την αριθμ. Φ.361.23/03/54522/Δ1/25-5-2011 σχετική εγκύκλιό ορίζεται ότι ο υποψήφιος υποχρεωτικά καταθέτει και υπόμνημα, σημείο το οποίο ίσως δεν έχει ληφθεί υπόψη στις εκδοθείσες προκηρύξεις, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις, εκπαιδευτικοί που δεν κατέθεσαν το υπόμνημα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους, θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωματικά το εν λόγω υπόμνημα.

Πηγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Κονδύλι 1.026.000,00 για τις Βιβλιοθήκες

Με απόφαση που υπέγραψε η υπ.Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2011 η επιχορήγηση «Δημοσίων Βιβλιοθηκών και ΕΒΕ» στο ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (1.026.000,00 €) , καθώς και η επιχορήγηση «Λοιπών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων» στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €).Ειδικότερα:

A) KAE 2441 1.026.000,00 €

Ι. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 450.000,00 €

ΙΙ. Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ΝΠΔΔ) 576.000,00 €

Κατανομή της πίστωσης των 576.000,00 €

της περίπτωσης Α:ΙΙ ανά Βιβλιοθήκη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΣΟ (σε ευρώ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ 5.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 7.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 0,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 14.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 35.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΤΙΝΑΣ 6.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ 2.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 21.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ 13.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 21.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 13.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 12.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ 5.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ5.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 22.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ11.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΛΕΩΝ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 3.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 18.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 22.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 20.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 3.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ 20.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 20.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ 22.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ 20.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 30.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 13.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ 26.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 13.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ 21.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 576.000,00

Β) ΚΑΕ 2529 210.000,00 €

Ι. Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών

Βιβλιοθηκών (ΝΠΙΔ) 150.000,00 €

II. Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Αργοστολίου (ΝΠΙΔ) 60.000,00 €

III. Δημοτικές Βιβλιοθήκες και Βιβλιοθήκες Πολιτιστικών Ιδρυμάτων−Συλλόγων 0,00 €

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ποσοστά διάθεσης.

Πηγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ΅: Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπιστημίων για τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Με απόφαση του υπ. Παιδείας επιχορηγούνται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων που ανέπτυξαν και λειτουργούν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με το ποσό των 186.270,00 ευρώ για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος έτους και το κατανέμουμε ως ακολούθως:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 22.471,26 €

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.311,82 €

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών 30.876,76 €

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 26.714,33 €

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 16.202,90 €

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 15.590,66 €

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 20.922,99 €

Πανεπιστήμιο Κρήτης 21.605,94 €

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 20.573,34 €

ΣΥΝΟΛΟ 186.270,00 €

Πηγή

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ καλεί τους μαθητές να επιστρέψουν τα σχολικά βιβλία για να επαναχρησιμοποιηθούνΕκκληση προς τους μαθητές όλων των σχολείων της χώρας , με τη λήξη του σχολικού έτους, να παραδώσουν τα σχολικά βιβλία , ιδιαίτερα όσα έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για να επαναχρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά απηύθυνε το υπ. Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα, ενώ την Παρασκευή στην πρωινή προευχή οι Διευθυντές θα διαβάσουν και σχετική επιστολή της υπουργού Αννας Διαμαντοπούλου.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα βιβλία αυτά θα φυλαχτούν σε κάθε σχολείο και θα μοιραστούν στους νέους μαθητές το Σεπτέμβριο 2011, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν,ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για ανακύκλωση. Η περίσσεια των βιβλίων που θα δημιουργηθεί, τονίζει στην εγκύκλιο το υπ. Παιδείας, θα ληφθεί υπόψη για τη μείωση των παραγγελιών της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Το υπ. Παιδείας έχει ορίσει ως ημέρα παράδοσης των βιβλίων την 6η Ιουνίου και ως υπευθύνους τους εκπαιδευτικούς Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των Σχολείων.

Το τελευατίο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου θα γίνει η βράβευση των σχολείων με το μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών βιβλίων .

Αρχίζουν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά-ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι εγγραφές των μαθητών και των νηπίων για το σχολικό έτος 2011-12 αρχίζουν την Τετάρτη 1 Ιουνίου και λήγουν την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011. (Π.Δ. 200 & 201/98 καθώς και Ν.2817/2000).

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των 5 ετών (που γεννήθηκαν,δηλαδή, το έτος 2006), για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που παραμένουν κενές θέσεις μπορούν να εγγραφούν προνήπια (που γεννήθηκαν το έτος 2007), για τα οποία η φοίτηση είναι προαιρετική (μπορούν να εγγραφούν και στους παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητας εκτός των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες ηλικίας που συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2005).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του νηπίου κατά την κρίση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).
Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση της Προϊσταμένου/ης ή του Διευθυντή/ντριας του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).
Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).


Η εγγραφή νηπίου στην Α΄ Δημοτικού που δε φοίτησε σε νηπιαγωγείο, εγκρίνεται από το Διευθυντή Α΄/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων του, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της μη φοίτησης, άλλως εγγράφεται και πάλι στο νηπιαγωγείο.

Oσοι γονείς μαθητών ή νηπίων - προνηπίων επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους για να παρακολουθήσει την πρωινή ζώνη του ολοήμερου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου (07:00-8:00 π.μ.) θα πρέπει να το δηλώσουν με σχετική αίτησή τους κατά την περίοδο των εγγραφών (1-21 Ιουνίου). Αντίστοιχη αίτηση μπορούν να υποβάλουν και γονείς μαθητών μεγαλύτερων της Α΄ τάξης. Επισημαίνεται ωστόσο ότι για να λειτουργήσει η πρωινή ζώνη απαιτούνται 5 τουλάχιστον αιτήσεις ανά σχολ. μονάδα, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 10 για τα Δημ. Σχολεία που θα λειτουργήσουν ως σχολικές μονάδες Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Σε περίπτωση που δεν θα συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων ανά σχολ. μονάδα θα διερευνηθεί από τη Διεύθυνση Εκπ/σης εάν υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει πρωινή ζώνη σε συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία ανά δήμο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι γονείς ζητήσουν την εγγραφή ή μεταγραφή των παιδιών τους σε αυτά και αναλάβουν τη μεταφορά τους. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 2510 291541 - 42).

Πηγή

Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενημέρωση από τον Αιρετό (ΚΥΣΠΕ) Δ. Μπράτη

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011, συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ και μεταξύ των άλλων θεμάτων θα συζητήσει και τις αιτήσεις των συναδέλφων που ζητούν αμοιβαία μετάθεση.

Οι αμοιβαίες μεταθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97*.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο ΟΙ ΜΟΝΟΙ που δεν έχουν δικαίωμα αμοιβαίας μετάθεσης είναι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι . Επομένως οι συνάδελφοι που είναι στη διάθεση , κατά τη δική μου γνώμη , την οποία και θα υποστηρίξω στο Συμβούλιο , έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ αμοιβαίας μετάθεσης. Κι αυτό γιατί o νομοθέτης εξαιρεί ρητά μόνο τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ 4 του Π.Δ. 50/96 ). Αν ήθελε να εξαιρέσει και άλλες κατηγορίες θα το ανέφερε, επίσης , ρητά.

* Άρθρο 10 του Π.Δ. 50/96 (Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97)


Αμοιβαίες μεταθέσεις

1. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να την έχουν συμπληρώσει 25ετή

πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικά υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά από την κυβέρνηση της Μαλαισίας

Η Κυβέρνηση της Μαλαισίας προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών σε διεθνείς σπουδαστές για Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012.
Θεματικές ενότητες κατά προτεραιότητα είναι:
a) Science and Engineering
b) Agriculture and Fisheries
c) Economics and Islamic Finance
d) Information and Communication Technology
e) Biotechnology
f) Biosecurity and Food Safety
g) Infrastructure and Utility
h) Environmental Studies
i) Health including but not limited to, nursing, medicine, clinical pharmacy

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις αιτήσεις από την ιστοσελίδα https://www.mohe.gov.my/MIS/  και για περισσότερες διευκρινήσεις
παρακαλείστε να αποταθείτε:
SCHOLARSHIP DIVISION
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION MALAYSIA
LEVEL 4, BLOCK 1, PJH TOWER
PRECINCT 2
FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE CENTRE
62100 PUTRAJAYA
Email: international_scholar@mohe.gov.my
Tel No.: +603-8884 4600
Fax No.: +603-8884 4701
Τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 15 η Ιουνίου 2011.

Μυστικά και παγίδες στο Μηχανογραφικό. Του Χρήστου Κάτσικα

Η συµπλήρωση και κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους χιλιάδες υποψηφίους όλων των κατηγοριών (τελειόφοιτους, απόφοιτους, κατηγορία 10%) είναι το καµπανάκι που χτυπά προειδοποιώντας για την τελευταίαστροφή στον σκληρό αγώνα δρόµου «για µια θέση στονήλιο» της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Το «ηλεκτρονικό χαρτόνι» του Μηχανογραφικού Δελτίου έχει ολισθηράσηµεία και κρύβει παγίδες και ευκαιρίες. Η ουσιαστική µελέτη του Οδηγού για τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού που µοιάζει µε σπαζοκεφαλιά, µπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους στον τρόπο σωστής επιλογής των τµηµάτων που επιθυµούν, να τους πληροφορήσει για τα τµήµατα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες,για τις καινοτοµίες στο φετινό Μηχανογραφικό και γιατον τρόπο επιλογής των εισαγοµένων, µε σκοπό να ξεκαθαρίσουν το θολό τοπίο των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ ώστε οι κρίσιµες επιλογές για τις σπουδές και κατ’ επέκταση το επάγγελµα να είναι πιο κοντά στιςπροσδοκίες και τα όνειρά τους!

Μέσα από αυτές τις σελίδες του Οδηγού δίνονται οι απαντήσεις σε όλες κυριολεκτικά τις ενδεχόµενες απορίες του φετινού υποψηφίου, αντιµετωπίζονται µε σαφήνεια οι προβληµατισµοί που εκφράζονται συνήθως για διάφορα σηµαντικά ζητήµατα επιλογής των σπουδώνκαι ξεκαθαρίζεταιποιοι συνδυασµοί Επιστηµονικών Πεδίων και Κατευθύνσεων δενοδηγούν σε απώλειες µορίων για τους υποψήφιους.


Βήµα βήµα η συµπλήρωση


Με έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης θα µπορούν από φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ να εισέρχονται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Παιδείας και να συµπληρώνουν το μηχανογραφικό ∆ελτίο τους. μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα µπορούν να πειραµατιστούν µε τους συνδυασµούς των σχολών που επιθυµούν, ενώ θα οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους έως τα τέλη Ιουνίου, δηλαδή λίγες ηµέρες µετά την ανακοίνωση των βαθµών.

Το νέο σύστηµα θα τεθεί σε λειτουργία από φέτος και κάθε υποψήφιος µέσα από οκτώ προσεκτικά ηλεκτρονικά βήµατα θα συµπληρώνει το μηχανογραφικό ∆ελτίο του 2011.

συγκεκριµένα:

(1) Κάθε υποψήφιος για να µπει στο σύστηµα θα χρησιµοποιεί τον αριθµό Εξετάσεων που έχει ήδη.

(2) Στο σύστηµα θα µπορεί να βλέπει τις σχολές και να κάνει όσους συνδυασµούς επιθυµεί. (3) μετά το τέλος της διαδικασίας, το σύστηµα θα επιστρέφει στον υποψήφιο έναν Κωδικό ∆ελτίου για το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό ∆ελτίο που κατέθεσε. με τη χρήση του κωδικού, ο υποψήφιος µπορεί να µπει στο σύστηµα και να διορθώσει το μηχανογραφικό. (4) ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα συµπλήρωσης περισσότερων του ενός ∆ελτίων, µε την ίδια διαδικασία. Για κάθε ∆ελτίο, το σύστηµα θα δίνει στον υποψήφιο τον σχετικό ξεχωριστό κωδικό.

(5) Τελικά ο υποψήφιος θα επιλέξει ένα μηχανογραφικό ∆ελτίο από όσα έχει συµπληρώσει και θα πάει στο σχολείο του για να υποβάλει το οριστικό μηχανογραφικό.

(6) με τη χρήση του κωδικού, ο διευθυντής του σχολείου θα µπορεί να εντοπίσει το καταχωρισµένο μηχανογραφικό ∆ελτίο και µε τη συγκατάθεσή του υποψηφίου, θα προχωρεί τη διαδικασία.

(7) ακόµη και σε αυτήν τη φάση, ο υποψήφιος θα µπορεί να κάνει αλλαγές. οµως, µε την οριστική υποβολή, το ∆ελτίο «κλειδώνει» και κανείς δεν µπορεί να κάνει αλλαγές.

(8) Το τελικό μηχανογραφικό καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. Εάν ο υποψήφιος έχει καταχωρίσει περισσότερα του ενός δελτία, µετά την οριστική υποβολή αυτά σβήνονται από την κεντρική ηλεκτρονική βάση.


Επτά συµβουλές για την επιλογή


Στο πλαίσιο της επιλογής τµηµάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ και συµπλήρωσης των Μηχανογραφικών, συνοψίζουµε επτά βασικές συµβουλές - προτροπές για τους υποψηφίους και τους γονείς τους.

(1) Ανεξάρτητα από τον βαθµό πρόσβασης που έχουν οι υποψήφιοι, είναι συνετό να «σταυρώσουν» όλα τα τµήµατα που ανήκουν στα Επιστηµονικά Πεδία που έχουν επιλέξει. Να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό ότι αρκετοί υποψήφιοι δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση εξαιτίας κακών εκτιµήσεων τόσο για τους βαθµούς πρόσβασής τους όσο και για τις βάσεις εισαγωγής των τµηµάτων. Μάλιστα κάποιες φορές, µε τον πληθωρισµό των αριστούχων, από τη µια η υπερεκτίµηση του βαθµού πρόσβασης και από την άλλη η υποτίµηση των βάσεων εισαγωγής των τµηµάτων οδήγησε αρκετούς υποψήφιους στο να σταυρώσουν ελάχιστα τµήµατα στο Μηχανογραφικό τους, µε αποτέλεσµα να αποκλειστούν από την εισαγωγή τους, όταν οι βάσεις εισαγωγής, στο γιγάντωµά τους, ξεπέρασαν τα µόρια των υποψηφίων.

(2) Να έχουν υπόψη τους οιυποψήφιοι ότι κανένα τµήµα δεν µπορεί να εγγυηθεί πλέον µε σιγουριά την πλήρη και άµεση απορρόφηση των πτυχιούχων του. Στους επίσηµους και ανεπίσηµους καταλόγους ανεργίας και ετεροαπασχόλησης συµµετέχουν µε µικρότερα ή µεγαλύτερα ποσοστά όλες ανεξαιρέτως οι ειδικότητες στις οποίες παραπέµπουν οι σπουδές όλων των τµηµάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ. Η έρευνα και η εµπειρία από τους χώρους απασχόλησης κάνει σαφές ότι χρειάζεται µεγάλη προσοχή στην επιλογή τουεπαγγέλµατος. Συγκεκριµένα επισηµαίνουµε ότι σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή σπουδών µε βάση στενά τις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης δεν αποτελεί ιδιαίτερα ασφαλές κριτήριο, καθότι η αγορά εργασίας είναι υπό συνεχή αναµόρφωση. Τι συστήνουµε; Να αποφεύγουν να επιλέγουν τις σπουδές τους µε βάση τις «στενές» ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οσο παράδοξη και αν φαίνεται η παραπάνω πρόταση, οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας ότι για έναν νέο/µια νέα ηλικίας 18 ετών, από την ώρα που θα πετύχει την είσοδό του στο πανεπιστήµιο µέχρι την ώρα που θα βγει στην αγορά εργασίας, θα έχουν περάσει επτά έως και δέκα χρόνια (πτυχίο - µεταπτυχιακό και στρατός για τους άντρες). Το δεκαετές αυτό χρονικό διάστηµα έχει ως συνέπεια ότι η επιλογή σπουδών απέχει χρονικά τόσο πολύ από την είσοδο στον επαγγελµατικό χώρο, που µπορεί να αποδειχτεί εντελώς εσφαλµένη.

(3) Στα πλαίσια αυτά συµβουλεύουµε τους υποψηφίους να σηµειώνουν πρώτα στα Μηχανογραφικά ∆ελτία τους τα τµήµατα που πραγµατικά προτιµούν, ανεξάρτητα από τις εκτιµήσεις για τις βάσεις εισαγωγής τους. Είναι καλύτερο ο υποψήφιος να σπουδάζει στο τµήµα για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι 3 στους 4 φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους δηλώνουν ότι οι προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά τους βρέθηκαν σε αντιπαράθεση µε το αντικείµενο σπουδών και τα µαθήµατα των τµηµάτων στα οποία πέτυχαν την εισαγωγή τους.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι δεκάδες αριστούχοι που σπρώχτηκαν από γονείς και «κοινή γνώµη» σε τµήµατα ΑΕΙ µε αποκλειστικό κριτήριο την υψηλή τους βαθµολογία (π.χ. Ιατρική ή Η/Υ), χωρίς πραγµατικά να τους ενδιαφέρει το αντικείµενο σπουδών, βρέθηκαν την επόµενη χρονιά στους καταλόγους της κατηγορίας του 10%, επιδιώκοντας εξαρχής την πρόσβασή τους σε τµήµα που πραγµατικά τους ενδιαφέρει.

(4) Επειδή η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση δεν αποτελεί πλέον την οροφή των σπουδών, καθώς έχει ήδη δηµιουργηθεί κι ένας παραπάνω όροφος µεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης, ας επιλέγουν οι υποψήφιοι τµήµατα µε γερή και πλατιά γνωστική βάση, έτσι ώστε αργότερα µε το τέλος των προπτυχιακών σπουδών τους να µπορούν να συνεχίσουν για µεταπτυχιακές σπουδές. Π.χ. ένας υποψήφιος που θέλει να σπουδάσει νέες τεχνολογίες µπορεί να το πετύχει µε την εισαγωγή του σε κάποιο χαµηλόβαθµο τµήµα Μαθηµατικών και στη συνέχεια να προχωρήσει σε µεταπτυχιακές σπουδές Η/Υ.

(5) ΑΕΙ εκτός τόπου µόνιµης κατοικίας ή ΤΕΙ κοντά στην περιοχή του υποψήφιου; Να ένα δίληµµα χιλιάδων υποψηφίων, που µε ταµόριά τους πετυχαίνουν π.χ. στο Τµήµα Πληροφορικής Ιωαννίνων (ΑΕΙ) και στο Τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Εδώ οι υποψήφιοι πρέπει να συνυπολογίσουν τόσο τον παράγοντα «κόστος σπουδών», καθώς η φοίτηση σε τµήµα εκτός τόπου µόνιµης κατοικίας επιβαρύνει την οικογένεια του υποψηφίου συνολικά µε πάνω από 30.000 ευρώ(για τα 4-5 χρόνια σπουδών), καθώς και το γεγονός ότι π.χ. από το τµήµα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά όσο και από το τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας οι υποψήφιοι µπορούν είτε να περάσουν µε κατατακτήριες µετά το τέλος των σπουδών τους σε αντίστοιχα πανεπιστηµιακά τµήµατα (π.χ. ο πτυχιούχος του ΤΕΙ Μηχανολογίας στο τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ) είτε να συνεχίσουν σε µεταπτυχιακές σπουδές.

(6) Οπως είναι γνωστό από φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιος µετεγγραφή. Ετσι οι επιλογές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο πρέπει να σηµειωθούν µε «διαφορετική λογική», από αυτή που υπήρχε µέχρι τώρα, σύµφωνα µε την οποία µπορούσε κάποιος µε λιγότερα µόρια να πετύχει τελικά την είσοδό του στο τµήµα που επιθυµούσε µέσω της µετεγγραφής. Οποιος υποψήφιος δικαιούται µετεγγραφή µπορεί να διεκδικήσει θέση και µέσω των θέσεων εισακτέων ειδικών κατηγοριών.

Η κατηγορία του 10%

Φέτος είναι η τελευταία χρονιά της κατηγορίας του 10%.
Αυτό οφείλουν να το λάβουν υπόψη οι φετινοί και οι περσινοί υποψήφιοι, καθώς από του χρόνου δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση παρά µόνο µε τη συµµετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εξεταζόµενοι δηλαδή στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα
Από φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιος φοιτητής µετεγγραφή

Οι περιορισµοί των Επιστηµονικών Πεδίων


ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν µέχρι δύο Επιστηµονικά Πεδία. Οι µαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν εκτόςαπό το 1ο και το 2οή το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής. Το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία. Το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηµατικά & Στοιχεία. Στατιστικής και τις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα).

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ αν επιλέξουν ως δεύτερο Επιστηµονικό Πεδίο το 2ο Πεδίο των Θετικών Επιστηµών ή το 4ο Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστηµών, έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για τα Πεδία αυτά) τα Μαθηµατικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους µειώνονται σε 0,9 και 0,4αντιστοίχως και το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 µόρια. Αν επιλέξουν τµήµατα του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου, έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) τη Βιολογία και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους µειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως και το άριστα από 20.000

γίνεται 18.600 µόρια. Αν επιλέξουν τµήµατα του 5ου Επιστηµονικού Πεδίου, έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας, των οποίων οι συντελεστές είναι αντιστοίχως 1,3 και 0,7, δηλαδή δεν υφίστανται µείωση.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ που θέλουν να δηλώσουν:

Το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο, ή το 2ο και το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο, ή το 3ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο, µπορούν να έχουν επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα Γενικής Παιδείας επιθυµούν.

Αν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο, θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.

Αν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο, θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα). Για τους υποψηφίους της Θετικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται µόνο για το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο, τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας είναι η Βιολογία (1,3) και η Χηµεία Κατεύθυνσης (0,7). Αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για τα Πεδία αυτά) τα Μαθηµατικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας (0,7). Μόνο η διεκδίκηση τµηµάτων του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου (γεγονός σπάνιο) µειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4) και η µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι τα 18.600 µόρια.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (και των δύο κύκλων) που θέλουν να δηλώσουν: Το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο µπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα Γενικής Παιδείας επιθυµούν. Ενα εκ των 2ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία. Ενα εκ των 2ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία. Ενα εκ των 2ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα). Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για τα Πεδία αυτά) τα Μαθηµατικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας (0,7). Η διεκδίκηση τµηµάτων του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου ή του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου αλλάζει τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας και µειώνει και τους συντελεστές. Ετσι, τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας στην περίπτωση διεκδίκησης τµηµάτων του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4) και στην περίπτωση επιλογής τµηµάτων του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου η Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,4). Οπως γίνεται κατανοητό, και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η µέγιστη βαθµολογία που µπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης είναι τα 18.600 µόρια.


Η επιλογή Επιστηµονικών Πεδίων χωρίς απώλεια µορίων


Κάθε υποψήφιος έχει βεβαίως τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τη Θεωρητική, τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, να δηλώσει όποιο Επιστηµονικό Πεδίο επιθυµεί. Στην πράξη όµως τα πράγµατα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Με δεδοµένο ότι κάθε υποψήφιος µπορεί να δηλώσει στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του σχολές και τµήµατα από δύο το πολύ Επιστηµονικά Πεδία, πρέπει λογικά όχι µόνο να συνδυάσει τα Πεδία µε το µεγαλύτερο συνολικό άθροισµα σχολών και τµηµάτων, αλλά κυρίως να λάβει υπόψη του τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας που απαιτεί κάθε Επιστηµονικό Πεδίο. Γιατί, αν χάνει µόρια, τότε του είναι πρακτικά άχρηστος ο µεγάλος αριθµός τµηµάτων που µπορεί να δηλώσει. Και µόρια χάνει ουποψήφιος όταν δηλώσει Επιστηµονικό Πεδίο που απαιτεί µαθήµατααυξηµένης βαρύτητας τα οποία δεν περιλαµβάνονται στην Κατεύθυνση που ακολουθεί. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι άλλο είναι η θεωρία του συστήµατος και άλλο η πράξη.

Στην πράξη δεν µετακινείσαι από οποιαδήποτε Κατεύθυνση σε οποιοδήποτε Επιστηµονικό Πεδίο, αλλά από συγκεκριµένες Κατευθύνσεις σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία, προκειµένου να µην έχεις κόστος σε µόρια και συνεπώς να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας.

Τις περισσότερες ευκαιρίεςκίνησης στα ΕπιστηµονικάΠεδία θα έχουν οι υποψήφιοι της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καιτις λιγότερες οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, οι οποίοι, αν δεν πάρουν έβδοµο µάθηµα (Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας), είναι αναγκασµένοι να κινηθούν χωρίς απώλεια µορίων µόνο στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. Η δυνατότητα κίνησης σε άλλα Πεδία δεν αποκλείεται, ωστόσο απαιτεί την επιλογή έκτου µαθήµατος (Μαθηµατικά ή Βιολογία), «ξένου» προς την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, και το κυριότερο χάνουν µόρια (1.400 στα 20.000).


9+1 απαντήσεις στις απορίες σας


(1) Πόσα Επιστηµονικά Πεδία µπορώ να επιλέξω;

Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα να επιλέξει δύοΕπιστηµονικάΠεδία. Αν θέλει πάντως,ασφαλώς καιέχει το δικαίωµα να δηλώσειµόνο ένα Επιστηµονικό Πεδίο. H πείρα ωστόσο λέει ότι καλύτερα είναι για τον καθένα να εξαντλείτο δικαίωµα πουτου δίνεται και άρα να δηλώσει δύο Επιστηµονικά Πεδία.

(2) Για πόσα τµήµατα µπορώ να δηλώσω προτίµηση;

Μπορείς να δηλώσεις προτίµηση για όλα τα τµήµατα των δύο Επιστηµονικών Πεδίων που θα επιλέξεις. Κίνηση η οποία σεσυµφέρει, γιατί αυξάνεις τιςπιθανότητες επιτυχίας σου σε κάποιο από τα τµήµατακαι τις σχολές της ΤριτοβάθµιαςΕκπαίδευσης.

(3) Με ποια σειρά µε συµφέρει να δηλώσω τις προτιµήσεις µου;

Συµφέρον σου είναι να δηλώσεις τις προτιµήσειςσουµεβάσητις πραγµατικές σου επιθυµίες, ανεξάρτητα από το πού πιθανολογείς ότι θα κυµανθούν οι βάσεις.

(4) Αν έχω εξεταστεί σε περισσότερες από µία ξένες γλώσσες, ο βαθµός ποιας γλώσσας λαµβάνεται υπόψη για την εισαγωγή σετµήµατα που απαιτούν εξέταση σε µία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες;

Λαµβάνεται υπόψη η ξένη γλώσσα στηνοποίαπήρεςτονµεγαλύτερο βαθµό. Αν ένας υποψήφιος, για παράδειγµα, έχει διαγωνιστεί σε τρεις ξένες γλώσσες και έχει βαθµολογηθεί µε 15/20 στα αγγλικά, µε 17/20 στα γαλλικά και µε 9/20 στα γερµανικά και έχει δηλώσει προτίµηση για τα Τµήµατα Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (MME), τότε για την εισαγωγή του θα συνυπολογιστεί στο σύνολο των µορίων του ο βαθµός των γαλλικών, που είναι ο υψηλότερος.

(5) Εάν δηλώσω τµήµατα που περιλαµβάνονται και στα δύο Επιστηµονικά Πεδία που έχω επιλέξει – τα λεγόµενα κοινά τµήµατα – σε ποιο από αυτά θα πρέπει να σηµειώσω την προτίµησή µου;

Μπορείς νασηµειώσεις τηνπροτίµησή σουγιαταλεγόµενακοινά τµήµατα σεόποιο απότα δύοΕπιστηµονικά Πεδίαεπιθυµείς.Είναι το ίδιο πράγµα. Αν,για παράδειγµα, έχεις επιλέξει το 1ο Πεδίο των Νοµικών κ.λπ.Επιστηµών καιτο 2οΠεδίο των Θετικών Επιστηµών και επιθυµείς να δηλώσεις τα Παιδαγωγικά Τµήµατα, πουπεριλαµβάνονται και στα δύο Πεδία, µπορείς να σηµειώσεις τις προτιµήσεις σου γι’αυτά σε όποιο από τα δύο επιθυµείς. Πρόσεξε όµως, πρέπεινα τα δηλώσειςµία φορά και µόνο.

(6) Εάν βγάζω διαφορετικό σύνολο µορίων στα δύο Επιστηµονικά Πεδία που έχω επιλέξει, ποιο σύνολο µορίων θα ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή για να εισαχθώ σε τµήµατα που περιλαµβάνονται και στα δύο Πεδία που έχω δηλώσει;

Θα ληφθεί υπόψη το µεγαλύτερο σύνολο µορίων.Συνεχίζοντας στο παραπάνω παράδειγµα, αν ο υποψήφιος που έχει δηλώσει το Παιδαγωγικό Αθήνας βγάζει µεγαλύτερο σύνολο µορίων στο 1ο Πεδίο, είναι αυτό ακριβώς το σύνολο µορίων που θα ληφθεί υπόψη για την εισαγωγή του στο τµήµα, ανεξάρτητα από το αν έχει σηµειώσει την προτίµησή του για το συγκεκριµένο τµήµα στα κουτάκια του 2ου Πεδίου. Προσοχή, όµως. Αν,για παράδειγµα, έναςυποψήφιος δηλώσει το 1ο και το3ο Πεδίο και σηµειώσει προτίµηση στο 1ο Πεδίο γιατα Παιδαγωγικά Τµήµατα, πουείναι κοινά µε το 2οΠεδίο, για την επιλογήτου θα ληφθεί υπόψητο σύνολο µορίων που συγκέντρωσε στο 1ο Πεδίο, ακόµα και αν στο 3ο συγκεντρώνει µεγαλύτερο σύνολο µορίων, γιατί τα Παιδαγωγικά δενπεριλαµβάνονται στο 3ο Πεδίο.

(7) Είµαι περσινός απόφοιτος, έδωσα Πανελλαδικές Εξετάσεις πέρυσι, έδωσα και φέτος. Μπορώ να καταθέσω Μηχανογραφικό ∆ελτίοκαι για το 90% των θέσεων µέσω των Πανελλαδικών και για το 10% των θέσεων χωρίς εξετάσεις;

Κατηγορηµατικά όχι. Και αν το επιχειρήσεις, θα σε«συλλάβει»ο υπολογιστής. Γιατί εφόσον έδωσες φέτος εξετάσεις,όλα τα περυσινά σου δεδοµένα έχουν ακυρωθεί, κατά συνέπεια δεν υπάρχει σύνολο µορίων προηγούµενης χρονιάς µε το οποίο να µπορέσεις να διεκδικήσεις το 10% των θέσεων.

(8) Αν έχω 12 και δηλώσω 1η προτίµηση τη Νοµική και ένας άλλος έχει 15 αλλά τη δηλώσει 2η προτίµηση, έχω πιθανότητες να µπω εγώ ή εκείνος;

Εκείνος θα µπει και όχι εσύ. Επειδή όµως αυτό το ερώτηµα έρχεται και συνεχώς επανέρχεται, θα προσπαθήσω να το κάνω περισσότερο κατανοητό µε παράδειγµα: ο A υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 15.600 µόρια και έχει δηλώσει 1η προτίµηση το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 2η το αντίστοιχο τµήµα της Αθήνας, ενώ ο B υπο ψήφιος έχει συγκεντρώσει15.580 µόρια και έχει δηλώσει ως 1η προτίµηση το τµήµα Μαθηµατικών της Αθήνας και ως 2η προτίµηση το αντίστοιχο τµήµα του Αιγαίου.

Εκδίδονται τα αποτελέσµατα και η βάση εισαγωγής είναι 15.570 για το Μαθηµατικό της Αθήνας και 14.010

για το Μαθηµατικό του Αιγαίου.

Ο A υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι µε τα 15.600 µόρια που είχε συγκεντρώσει έµπαινε στο Μαθηµατικό της Αθήνας, θα µπει τώρα στο Μαθηµατικό του Αιγαίου, γιατί αυτό είχε δηλώσει ως πρώτη προτίµηση. Ο B υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι είχε συγκεντρώσει 15.580 µόρια – λιγότερα δηλαδή από τον A υποψήφιο – θα εισαχθεί στο τµήµα της Αθήνας, γιατί το είχε δηλώσει ως 1η προτίµηση. Με άλλα λόγια, αν παροµοιάσουµε τον κάθε υποψήφιο µε ένα όχηµα, το σύνολο µορίων είναι η ποσότητα βενζίνης που κουβαλάει στο ντεπόζιτό του και η προτίµηση που θα δηλώσει είναι ο προορισµός στον οποίο επιθυµεί να σταµατήσει. Μπορεί να ξεκινήσεις από την Αθήνα και να θέλεις να πας Θεσσαλονίκη. Αν όµως η βενζίνη που έχεις στο ρεζερβουάρ φτάνει µόνο για τη διαδροµή ώς τη Λαµία, θα σταµατήσεις στη Λαµία και ας χτυπιέσαι εσύ ότι θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη. Αν πάλι η βενζίνη που έχεις σου φτάνει ώς τη Θεσσαλονίκη αλλά, επειδή εσύ φοβάσαι ότι µπορεί και να µη φτάσει, ενώ θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη, δηλώνεις ότι θέλεις να σταµατήσεις στον Βόλο, θα σταµατήσεις όντως στον Βόλο και θα σου περισσέψει βενζίνη.

Αν όµως παραµέριζες τον φόβο σου και έλεγες βάζω πλώρη για Θεσσαλονίκη ακόµα κι αν η βενζίνη έφτανε µόνο για να πας στον Βόλο, τον Βόλο δεν τον έχανες µε τίποτα, αντιθέτως τώρα έχασες τη Θεσσαλονίκη.

Με άλλα λόγια, µε τη δήλωση προτίµησης καθορίζεις πού θέλεις να σε πάνε τα µόρια πουσυγκέντρωσες. Αν δεν έχεις όµωςσυγκεντρώσει ικανή ποσότητα µορίων, όσο και να «µαγειρέψεις» την προτίµηση, δεν πρόκειται να σε «πάει» µακρύτερα από τον προορισµό για τον οποίο φτάνει η... βενζίνη.

(10) Αν συµπληρώσω Μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων, επιτύχω σε µια σχολή, αλλά τελικά αποφασίσω ότι δεν επιθυµώ να εγγραφώ και θέλω να παραµείνω στην άλλη σχολή, όπου ήδη έχω µπει, έχω αυτή τη δυνατότητα;

Ασφαλώς και έχεις αυτή τηδυνατότητα. Το γεγονός ότι καταθέτεις Μηχανογραφικό ∆ελτίο για το 10% των θέσεων δεν ακυρώνειτην εγγραφή που έχειςκάνει στο τµήµα όπου έχεις ήδη επιτύχει. Συνεχίζεις δηλαδή να είσαι κανονικά φοιτητής ή σπουδαστής. Αλλά και όταν µε το καλό βγουν τααποτελέσµατα, αν αποφασίσεις ότι δεν θα εγγραφείς στη νέα σχολή όπου πέτυχες, συνεχίζεις κανονικά τη φοίτησήσου στην παλαιά σχολή.


Οι αθέατες πλευρές των επιλογών


ΣΤΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: 
(1) του Τµήµατος Φιλοσοφίας Πάτρας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπως και αυτοί του Τµήµατος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

(2) του ΤµήµατοςΕκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (κοινό τµήµα του 1ου και 2ου Πεδίου), κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, εντάσσονται στο ΠΕ71 ∆ασκάλων Ειδικής Αγωγής, ενώ της Συνεχούς Εκπαίδευσης στο ΠΕ72 Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Επίσης πρόσφατα εντάχθηκαν και στο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων. Προσοχή, στο αντίστοιχο τµήµα της Κορίνθου δεν υπάρχει η πρώτη κατεύθυνση.

(3) του Τµήµατος∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου (κοινό τµήµα του 1ου και 5ου Πεδίου)εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο (χωρίς να εξεταστούν στο ΑΟΘ).

(4) των Τµηµάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας φέρουν τον τίτλο του κοινωνιολόγου. Αν όµως µετεγγραφούν στο Τµήµα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, που αντιστοιχίζεται, κατοχυρώνουν τον επαγγελµατικό τίτλο του Φιλολόγου.

ΣΤΟ 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: (5) της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών (κοινό τµήµα του 2ου και 4ου Πεδίου) και εκείνοι του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης εντάσσονται στο ΠΕ03 Μαθηµατικών.

(6) της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του ΕθνικούΜετσόβιου Πολυτεχνείου της κατεύθυνσηςΦυσικού Εφαρµογών (κοινό τµήµατου 2ου και 4ου Πεδίου)εντάσσονται στο ΠΕ04 Φυσικών.

(7) του Τµήµατος Γεωγραφίας εντάσσονται στο ΠΕ04Γεωλόγων για την εκπαίδευση, καθώς και στο ΠΕ Περιβάλλοντος γιαπρόσληψη σε φορείς του ∆ηµοσίου.

(8) του Tµήµατος Στατιστικήςκαι Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Αιγαίου(Σάµος) µπαίνουν στον κλάδο ΠΕ09 Οικονοµολόγων και εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος. ΣΤΟ 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: (9) του Τµήµατος Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (κοινό τµήµα του 3ου και 4ου Πεδίου)εντάσσονται στο ΠΕ04 Χηµικών.

(10) τουΤµήµατοςΒιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων (κοινό τµήµα του3ου και 4ου Πεδίου) και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης εντάσσονται στο ΠΕ4 Βιολόγων.

ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: 
(11) του Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας καθώς και του Τµήµατος Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (κοινά τµήµατα του 4ου και 5ου Πεδίου) εντάσσονται στο ΠΕ09Οικονοµολόγων και εγγράφονται και στο Οικονοµικό Επιµελητήριο.

(12) του ΤµήµατοςΠολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (κοι νό τµήµα του 1ου και 4ου Πεδίου), Ψηφιακών Συστηµάτων, Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική (κοινά τµήµατα του 2ου και 4ου Πεδίου), εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής.

(13) του Tµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και∆ιοίκησης Αιγαίου, εφόσον επιλέξουντην κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµική Μηχανική, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος.
Φιλοσοφία
Στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Φιλοσοφίας Πάτρας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπως και αυτοί του Τµήµατος Ιστορίας, αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών αγαθών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου


Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή εισαγοµένων στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ µετέχει στην επιλογή µόνο των σχολών και των τµηµάτων για τα οποία δήλωσε προτίµηση στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο και µε βασικό κριτήριο τον αριθµό των µορίων που του δίνουν ο γενικός βαθµός πρόσβασης και οι βαθµοί των δύο µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας.

Ειδικότερα κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα µε τις επιλογές του, ένα σύνολο µορίων για τις σχολές κάθε Επιστηµονικού Πεδίου, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, οπότε ειδικά και µόνο γι’ αυτές έχει διαφορετικό σύνολο µορίων µε την προσθήκη του γινοµένου του βαθµού στο ειδικό µάθηµα µε τον αντίστοιχο συντελεστή. Για τις σχολές που είναι κοινές στα δύο Επιστηµονικά Πεδία, τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαµβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριµένες σχολές το µεγαλύτερο από τα δύο σύνολα µορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστηµονικό Πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το Επιστηµονικό Πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίµησή του. Αντίθετα, για τα τµήµατα που είναι κοινά σε δύο Επιστηµονικά Πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε µόνο το ένα, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια που αντιστοιχούν στο επιστηµονικό πεδίο προτίµησης του υποψηφίου.

Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µορίων και µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού θέσεων για κάθε σχολή. Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τµήµατος προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο γενικό βαθµό πρόσβασης, και αν υπάρχει ισοβαθµία και στον γενικό βαθµό πρόσβασης προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του οικείου Επιστηµονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθµούντες, ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριµένο τµήµα ο καθένας τους.

Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ λαµβάνεται υπόψη ως τρίτο στη σειρά κριτήριο µόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθµία µε τον τελευταίο εισαγόµενο σε στρατιωτική ή αστυνοµική σχολή, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή αυτή µε προγενέστερη προτίµηση.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι αν µε το σύνολο των µορίων του εισάγεται σε περισσότερες από µία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίµηση, τότε θα εισαχθεί σ’ αυτή που έχει δηλώσει µε προγενέστερη προτίµηση. Για τον λόγο αυτό η σειρά των προτιµήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγµατική επιθυµία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούµενη επιτυχία ή αποτυχία του σύµφωνα µε τις βάσεις προηγούµενου έτους.

Μπορεί να δηλώνει µε όποια σειρά επιθυµεί τις σχολές, ανεξάρτητα από το Επιστηµονικό Πεδίο που περιλαµβάνονται. ∆ηλαδή αν υποτεθεί ότι επιλέγει σχολές από το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο, µπορεί να δηλώσει ως πρώτη προτίµηση, σηµειώνοντας την ένδειξη 1 στην οικεία θέση, το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστηµονικού Πεδίου, ως δεύτερη προτίµηση, µε την ένδειξη 2, το Τµήµα Μαθηµατικών Αθήνας του 2ου Επιστηµονικού Πεδίου, ως τρίτη προτίµηση, µε την ένδειξη 3, το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστηµονικού Πεδίου κ.ο.κ. Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίµηση για σχολή η οποία περιλαµβάνεται και στα δύο Επιστηµονικά Πεδία που επέλεξε τη δηλώνει ΜΟΝΟ µία φορά από όποιο Επιστηµονικό Πεδίο επιθυµεί.


Η επαγγελµατική αποκατάσταση καθορίζει τις προτιµήσεις


ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ για το Δηµόσιο, δικηγόροι και ιατροί η ελληνική παράδοση και µηχανικοί και οικονοµολόγοι για τον ιδιωτικό τοµέα, να ποιες ήταν οι επιλογές των υποψηφίων στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι προτιµήσεις των υποψηφίων για τα Πανεπιστήµια και τα TEI φωτίζουν τον χάρτη των επιλογών σπουδών και βεβαίως των επαγγελµατικών προτιµήσεων καθώς και τις αθέατεςαλλαγές που συντελούνται. Είναι φανερόότι η αγωνίατης επαγγελµατικής αποκατάστασης µέσα σ’ ένα περιβάλλον ολοένα και αυξανόµενης ανεργίας πρωτοστατεί στις επιλογές σπουδών των νέων. Ονειρα, επιθυµίες, κλίσεις, δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε µια ρεαλιστική προσαρµογή στην οποία ο«µηχανοδηγός» είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας, δηλαδή η επαγγελµατική προοπτική των σπουδών.

Ωστόσο φέτοςιδιαίτερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, σε ένα κοµβικό σηµείο των επιλογών των υποψηφίων θα βαρύνει η οικονοµική κρίση και οι συνέπειές της. Ολα τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας φανερώνουν ότιένα µεγάλοτµήµα υποψηφίων φέτος περισσότερο από άλλες φορές θα κάνει έναν ρεαλιστικό υπολογισµό και θα στραφεί σε σχολές της περιοχής τους ακόµη κι αν αυτές δεν είναι της άµεσης προτεραιότητάς τους. Στη στροφή αυτή δεν βαραίνουν µόνο τα οικονοµικά προβλήµατα των οικογενειών αλλά και µια άλλη πλευρά της κρίσης, η οποία δεν επιτρέπει να υπάρχουν πολλές προσδοκίες όσον αφορά την επένδυση στις σπουδές. Κι ανµια φορά κιέναν καιρό η εκπαίδευση, το πανεπιστήµιο, το πτυχίο προβάλλονταν σαν µιααδιάβροχη επένδυση,όπου η οικογένειαδανείζονταν ήπουλούσε ό,τι είχε και δεν είχε για να σπουδάσει το παιδί, σήµερα η ολοένα και αυξανόµενη ανεργία και η µείωσηκάθε προσδοκίας για ξεπέρασµά της έχει κλονίσει τα πάντα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΧΡΟΝΙΑ, την ακαδηµαϊκή χρονιά 1981-1982, για τη συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων, η απάντηση στην ερώτηση «µε ποιους τρόπους επιτυγχάνεται ηκοινωνική άνοδοςστη σηµερινή ελληνική κοινωνία;» ήταν«οι πανεπιστηµιακές σπουδές»! Επρόκειτο, βέβαια, για µια πεποίθηση που «χρώσταγε» τα οικοδοµικά υλικά του σχηµατισµού της σε εκείνη την περίοδο (και ακόµη προγενέστερα) στην οποία, πράγµατι, η εκπαίδευση για τα λαϊκά στρώµατα ήταν µια επένδυση για τα παιδιά τους προστατευµένη από τονπληθωρισµό καθώς διαδραµάτιζε αποφασιστικό ρόλο στην ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων νέων από όλα τα κοινωνικά στρώµατα στις πολλαπλές νέες θέσεις εργασίας που αναφύονταν κατά χιλιάδες.

Είκοσι οκτώ χρόνια αργότερα, σήµερα, το «κλειδί του παραδείσου», το Πανεπιστήµιο, που την προηγούµενη περίοδο πρόβαλλε σαν το σκαλοπάτι που έπρεπε ν’ ανέβουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών για να «αποκατασταθούν -εξασφαλιστούν», δεν υπάρχει πια. Ακυρώνεται έτσι ένα ολόκληρο φάσµα κοινωνικών προσδοκιών, συγκροτηµένο εδώ καιαρκετές δεκαετίες για τηδυνατότητα εργασιακής απασχόλησης µέσα από την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τα διαπιστευτήριά της. Στους δύο παρακάτω πίνακες µπορείτε να δείτε τα τµήµατα που συγκέντρωσαν τα τελευταία χρόνια τις περισσότερες πρώτες προτιµήσεις.


Πηγή

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Αθήνας

Το ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-012

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://epistimonikoi-ergastiriakoi.teiath.gr και στη συνέχεια εκτυπώνεται μόνο η υποβληθείσα αίτηση και κατατίθεται μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στη γραματεία του κάθε τμήματος. Όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 30/5/2011 μέχρι 20/6/2011


Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
Δείτε την προκήρυξη


Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας
Δείτε την προκήρυξη

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
Δείτε την προκήρυξη

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
Δείτε την προκήρυξη

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα της Σχολής Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Δείτε την προκήρυξη

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσική Αγωγής
Δείτε την προκύρηξη