Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης


Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 487/τ.Γ’/21‐7‐2011 και 496/τ.Γ’/25‐7‐ 2011, δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων Δ.Ε.Π., ως εξής:

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (ΦΕΚ 487/τ.Γ’/21‐7‐2011)Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 26‐9‐2011.
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στο τηλ. 210‐4142005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου