Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο
«Αγγλική Ορολογία στη Νομική και τις Πολιτικές Επιστήμες» (ΦΕΚ 496/τ.Γ’/25‐7‐2011)
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 26‐9‐2011.


Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο τηλ. 210‐4142394.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου