Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΟΣΕΠ) ΤΕΙ: Η ευθύνη για την ομαλή πορεία της μεταρρύθμισης ανήκει πλέον ακέραια στο Υπουργείο Παιδείας

ΘΕΜΑ: Σχέδιο νόμου του ΥΠΔΒΜΘ για την «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» που κατατέθηκε στη βουλή στις 21/07/11.

Το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή η Υπουργός ΠΔΒΜΘ, το απορρίπτει και ζητάει την απόσυρσή του. Το σχέδιο νόμου δεν ενσωματώνει καμία από τις ουσιαστικές προτάσεις της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ούτε καν αυτές για τις οποίες υπήρξε ρητή δέσμευση.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εμμένει σε ένα συγκεντρωτικό-ολιγαρχικό πρότυπο διοίκησης, με περιορισμό της δημοκρατικής λειτουργίας και υποβάθμιση της ακαδημαϊκής ζωής στο εσωτερικό των ΑΕΙ και σε αμφίβολης ποιότητας ρυθμίσεις για την προώθηση της αριστείας. Με το πρότυπο αυτό όχι μόνον δεν διορθώνονται τα κακώς κείμενα στις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης και στη λειτουργία των ΑΕΙ, αλλά αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος φαινομένων διαπλοκής-ημετεροκρατίας και διακυβεύεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας των Ιδρυμάτων.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εμμένει στις αρχικές της θέσεις στα ζητήματα οργάνωσης των σπουδών, χωρίς μελέτη της διάρθρωσης των τριών κύκλων σπουδών και χωρίς ουσιαστική πίστη στον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας. Επίσης το σχέδιο νόμου, μέσω των μεταβατικών διατάξεων, δεν διασφαλίζει όλους τους υπηρετούντες και υπό διορισμό συναδέλφους, όπως είχε υποσχεθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα για τα ΤΕΙ:

Ø Τα καθιστά Ιδρύματα Β΄ κατηγορίας, καθώς, ενώ θέτει οριστικούς φραγμούς στην ακαδημαϊκή τους ολοκλήρωση, ταυτόχρονα ακυρώνει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του εφαρμοσμένου-τεχνολογικού τους χαρακτήρα.

Ø Η περιγραφή του ρόλου του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι σαφώς υποβαθμισμένος σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους 2916/2001 και 3549/2007.

Ø Δεν δίνεται η δυνατότητα χορήγησης Διδακτορικού Διπλώματος, ώστε να μπορέσουν τα Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα, να αναπτυχθούν με βάσει ακαδημαϊκά κριτήρια. Υπενθυμίζεται, ότι τόσο ο Ειδικός Γραμματέας ΑΕΙ κ. Παπάζογλου στην έκτακτη Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ που έγινε στο ΥΠΔΒΜΘ, όσο και η Υπουργός ΠΔΒΜΘ κατά τη συνάντησή της με την ΠΟΣΔΕΠ/ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, δεσμεύτηκαν ότι θα δοθεί η δυνατότητα στα ΤΕΙ να χορηγούν Διδακτορικό Δίπλωμα, με προϋποθέσεις.

Ø Δεν δίνεται η δυνατότητα ισότιμης συνεργασίας με τα ερευνητικά κέντρα, όπως τα Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα.

Ø Με τις καταργούμενες διατάξεις παλαιότερων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, αφαιρούνται από τα Ιδρύματα διάφορα χαρακτηριστικά (π.χ. τα ερευνητικά εργαστήρια, ο τίτλος του μηχανικού από τους αποφοίτους της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών κτλ), χωρίς να προβλέπεται η αναπλήρωσή τους στο παρόν σχέδιο νόμου.

Η πρόσφατη αλλά και η γενικότερη εμπειρία έχει αποδείξει ότι ένας νόμος εφαρμόζεται στα ΑΕΙ, όταν έχει τη συναίνεση και αποδοχή της πλειοψηφίας της ακαδημαϊκής κοινότητας. Διερωτώμεθα, εάν πράγματι πιστεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι μπορεί η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας να συναινέσει στην παρούσα μορφή του σχεδίου νόμου.

Θεωρούμε ότι από την πλευρά μας έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο συμβολής στο διάλογο με εποικοδομητικές προτάσεις και δηλώνουμε ότι η ευθύνη για την ομαλή πορεία της μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης ανήκει πλέον ακέραια στο Υπουργείο Παιδείας.Ο Πρόεδρος

Γιάννης Τσάκνης

Καθηγητής

ΤΕΙ ΑθήναςΟ Γραμματέας

Κυριάκος Τσινίδης

Καθηγητής Εφαρμογών

ΤΕΙ Λάρισας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου