Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Οριστική η κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης-ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΛΜΑΒΑΝΟΥΝ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ «ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ»

Μαρούσι , 25 / 07 / 2011
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 83840β / Δ2

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. 83840α /Δ2/22/07/2011 εγκυκλίου, η οποία σκοπό είχε τη διασφάλιση της ομαλής διεκπεραίωσης των θεμάτων που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το προαναφερόμενο έγγραφο σε καμιά περίπτωση δεν αναιρεί την ειλημμένη απόφαση περί κατάργησης των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για την οποία προωθείται νομοθετική ρύθμιση.

2. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να αναλάβουν ως πιστοποιημένοι εκκαθαριστές και τη μισθοδοσία όλων όσοι μέχρι σήμερα μισθοδοτούνται από τα Γραφεία Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και να προβούν στις απαραίτητες διοικητικές πράξεις και ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Γραφείων (έως 12/08/11) η εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού για το μήνα Σεπτέμβριο 2011.

3. Οι υπηρετούντες Προϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν ως διευθυντές σχολικών μονάδων, θα πρέπει μετά την επικύρωση των πινάκων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής στο οικείο ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ εντός πέντε ημερών. Μετά την απαλλαγή τους και εντός 5 ημερών οφείλουν να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου