Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΠΟΣΔΕΠ: Καλεί τους πανεπιστημιακούς σε ετοιμότητα εν όψει ψήφισης του Σχεδίου Νόμου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ συζήτησε την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και κατέληξε στα ακόλουθα:

Η ΠΟΣΔΕΠ παρά τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια τα οποία το υπουργείο αρνήθηκε να διευρύνει, προσήλθε στο διάλογο καταθέτοντας προτάσεις καθώς η υπουργός δήλωνε ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές και άφηνε να διαφανεί ότι επρόκειτο για σύντομο μεν αλλά ουσιαστικό διάλογο. Τελικά, μερικές μόνο μέρες μετά, το υπουργείο παιδείας κατέθεσε το σχέδιο νόμου χωρίς να λάβει υπόψη του τις ουσιαστικές διαφωνίες και τις προτάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η μεθόδευση αυτή είναι προσβλητική και αποτελεί εμπαιγμό.

Για το τελικό κείμενο του Σχεδίου Νόμου για την Ανωτάτη Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο επαναλαμβάνουμε τις βασικές μας διαφωνίες:

Α) Την έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, διοικητικά και ακαδημαϊκά, και τη Σύγκλητο, η οποία δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες ούτε σε καθαρά ακαδημαϊκά ζητήματα. Το σχέδιο νόμου μάλιστα μειώνει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου σε σχέση με το προσχέδιο, αφαιρώντας ακόμη και την απαίτηση σύμφωνης γνώμης σε ζητήματα προγραμμάτων σπουδών.

Β) Το σχέδιο νόμου ορίζει ως Τμήμα το σύνολο των διδασκόντων ενός προγράμματος σπουδών, χωρίς να αναφέρεται καν στο επιστημονικό αντικείμενο. Η ΠΟΣΔΕΠ έχει αναδείξει ως κεντρικό ζήτημα τη θέσπιση του Τμήματος ως βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα, που αντιστοιχεί σε ένα ιστορικά διαμορφωμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό αντικείμενο, και έχει την ευθύνη για τη διδασκαλία και την έρευνα σε αυτό.

Γ) Το Ν/Σ συνεχίζει να περιέχει πληθώρα διατάξεων, οι οποίες είναι προσβλητικές για τους έλληνες πανεπιστημιακούς δασκάλους. Επίσης δείχνει να χρήζει σοβαρής περαιτέρω νομικής αλλά και γλωσσικής επεξεργασίας.

Δ) Αγνοεί συστηματικά και δεν ενσωματώνει ουσιαστικά καμιά από τις προτάσεις των Ομοσπονδιών των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών.
Επιπροσθέτως, θα συζητήσουμε την αναγκαία δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης,  που στην παρούσα φάση περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

ü  Αποσαφήνιση των μεταβατικών διατάξεων με διασφάλιση όλων των ήδη υπηρετούντων και νεοεκλεγέντων συναδέλφων (π.χ. λεκτόρων, επικούρων, μονίμων επικούρων), που πρέπει να κριθούν με τον υφιστάμενο νόμο.
ü  Άμεσο διορισμό όλων των νεοεκλεγμένων συναδέλφων, των οποίων ο διορισμός καθυστερεί με κίνδυνο την απώλεια πολύτιμου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού και προς το εξωτερικό.
ü   Σαφές και δεσμευτικό επιχειρησιακό σχέδιο για την οργάνωση της υλοποίησης του νόμου (π.χ. κατά το πρότυπο του σχεδίου για την εφαρμογή του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση). Χωρίς αυτό και ο καλύτερος νόμος κινδυνεύει να βουλιάξει στο "τέλμα της μετάβασης".
ü  Δέσμευση για το νέο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών ως δημοσίων λειτουργών με την ενσωμάτωση των σημερινών επιδομάτων, που στην ουσία τους αναφέρονται στον πυρήνα του πανεπιστημιακού έργου. Ζητούμε την άμεση συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με τις Ομοσπονδίες των διδασκόντων και ερευνητών και  έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για ένα νέο ειδικό μισθολόγιο, ανεξάρτητα από την πορεία του διαλόγου για το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
ü  Αξιοποίηση με πνεύμα ευρύτητας και ευελιξίας όλου του επιστημονικού προσωπικού (π.χ. ΙΔΑΧ με διδακτορικό), που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απασχολείται σήμερα στο πανεπιστημιακό σύστημα, μετά από αδιάβλητες, αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες.
ü  Σαφή δέσμευση για μόνιμο εθνικό πρόγραμμα έρευνας, που θα προκηρύσσεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (με τους όποιους διαθέσιμους πόρους) με τους ακόλουθους άξονες: έρευνα με βάση τις αναζητήσεις της επιστημονικής κοινότητας (βασική έρευνα), έρευνα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινωνίας, έρευνα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της παραγωγής και της βιομηχανίας, κοινωνικό-οικονομική έρευνα και έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί την πολιτεία να μην προβεί στην ψήφιση των διατάξεων του νόμου, που μεταξύ άλλων ανατρέπουν την ισορροπία μεταξύ διοικητικών και  ακαδημαϊκών οργάνων και τη διεθνώς αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή διάρθρωση των Τμημάτων.
Θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να πείσει το ελληνικό κοινοβούλιο και την κοινωνία ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν συμβάλλει στην βελτίωση των ΑΕΙ ούτε προσφέρει λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα για τα οποία έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Αντιθέτως η ψήφισή του  στη σημερινή του μορφή θα δημιουργήσει νέα προβλήματα και σοβαρές δυσλειτουργίες στα Ιδρύματα.

Η Εκτελεστική Γραμματεία θα συνεδριάσει εκ νέου την πρώτη ημέρα της συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής για να καθορίσει τη στάση της ανάλογα με τις εξελίξεις. Καλεί τους Συλλόγους σε εγρήγορση ώστε να συνεδριάσουν αμέσως μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους οπότε θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής διευρυμένης με εκπροσώπους των Συλλόγων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου