Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Απαντήσεις σε ζητήματα των ωρομισθίων εκπαιδευτικών των ΤΕΙ

Σειρά απαντήσεων στα ζητήματα που απασχολούν τους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της υπουργού Παιδείας Γιάννος Μητσός, στη συνάντηση με το ΔΣ της Ομσπονδίας Συλλόγων Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Ειδικότερα η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά με τις απαντήσεις που έλαβε:

Σχετικά με το πάγιο αίτημα μας για προσλήψεις ο ειδικός Σύμβουλος ήταν αρνητικός και μας ανέφερε ότι ισχύει το 1 προς 10. Τονίσαμε ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις αφού δεν υπάρχει επί πλέον κόστος και ότι πρέπει να δικαιωθούν επιτέλους οι έκτακτοι των ΤΕΙ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και όμως βρίσκονται σε μια διαρκή ομηρία. Ο ειδικός σύμβουλος θα προωθήσει το αίτημα στην υπουργό, αλλά μας ενημέρωσε ότι ο αριθμός και ειδικότερα θέματα προσλήψεων, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα αφορούν ξεχωριστά το κάθε ίδρυμα, το οποίο θα κινείται αυτόνομα ανάλογα με την οικ ονομική του κατάσταση.

Σχετικά με τους Εντεταλμένους Διδασκαλίας (όπως θα λέγονται οι έκτακτοι με τον νέο νόμο) πρόταση της Ομοσπονδίας είναι να αναφέρεται στο νόμο ότι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου να είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης και για τα εργαστηριακά μαθήματα να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή με μειωμένα προσόντα όπως ο Οργανισμός του ιδρύματος ορίζει και με αμοιβή ίση με αυτή του μονίμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας και όχι μικρότερη από το 90% της αμοιβής του επίκουρου καθηγητή. Επί αυτών ειδικός σύμβουλος είπε ότι θα τα προωθήσει στην Υπουργό.

Ζητήσαμε να υπάρχει άρθρο στις μεταβατικές διατάξεις για την στελέχωση του Νέου Ειδικού κλάδου Εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), που να προβλέπει τον διορισμό αντίστοιχων θέσεων που ήδη υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο, από το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Διδακτικό Προσωπικό των Τ.Ε.Ι που έχει τουλάχιστον (5) πενταετή με αναγωγή των ωρών, πλήρους απασχόλησης ανά έτος συνολική ή διακεκομμένη ή μοιρασμένη σε περισσότερα έτη εκπαιδευτική υπηρεσία στα ΤΕΙ και (5) πενταετή επαγγελματική εμπειρία εκ των οποίων τα τρία έτη μπορεί να είναι διδακτική. Επί αυτού ο ειδικός σύμβουλος είπε ότι δεν γίνονται προσλήψεις αλλά με επιχείρημα μας ότι πρέπει να γίνουν άμεσα διορισμοί για την στελέχωση του Νέου κλάδου, δεσμεύτηκε να το προωθήσει στην Υπουργό και να εξεταστεί. (Δεν είναι δυνατόν ένας κλάδος που θα εργάζεται σε εργαστήρια, να αριθμεί περίπου 1400 μόνιμα στελέχη στα Α.Ε.Ι., και να έχει 0 μόνιμα στελέχη στα Τ.Ε.Ι.)

Για τις αμοιβές του Ε.ΔΙ.Π. ζητήσαμε να καθοριστούν σε ποσοστό 90% επί των αμοιβών του επίκουρου καθηγητή και ο ειδικός σύμβουλος είπε ότι δεν αφορά το Νόμο αλλά τον οργανισμό με την έκδοση Π.Δ.

Ζητήσαμε να αναγνωρίζεται και να προσμετράται η προϋπηρεσία των εκτάκτων Εκπαιδευτικών στα Τ.Ε.Ι. για τον διορισμό τους στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ιδίως όσων έχουν παιδαγωγική επάρκεια ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Ανώτατη σχολή παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) και επ΄αυτού ο ειδικός σύμβουλος απάντησε ότι είναι δίκαιο αίτημα αλλά δεν αφορά τον παρόντα νόμο και θα αντιμετωπιστεί σε επόμενο νομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ζητήσαμε την θεσμοθέτηση με αναλογική συμμετοχή εκπροσώπων των Εντεταλμένων διδασκαλίας Εκπαιδευτικών, Ε.Ε.ΔΙ.Π, Ε.ΤΕ.Π στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι για την πλήρη διαφάνεια στην λειτουργία των οργάνων. Επ΄ αυτού ο ειδικός σύμβουλος απάντησε ότι θα το προωθήσει στην Υπουργό.

Γενικότερα, θέματα ειδικότερων προσόντων για προσλήψεις μόνιμου και έκτακτου προσωπικού, ο αριθμός αυτού αλλά και οι αμοιβές αυτού, θα προσδιορίζονται με τους κανονισμούς λειτουργίας (Προεδρικά Διατάγματα) του κάθε ιδρύματος, και θα είναι πιθανότατα διαφορετικά σε κάθε ίδρυμα!

Διδασκαλίας (Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) μετά από κάθε προκήρυξη νααναρτώνται στην ιστοσελίδα κάθε Α.Ε.Ι. αναλυτικά για να υπάρχει διαφάνεια. Επ΄
αυτού ο ειδικός σύμβουλος απάντησε ότι είναι λογικό και θα το προωθήσει στην Υπουργό.

Γενικότερα, θέματα ειδικότερων προσόντων για προσλήψεις μόνιμου και έκτακτου προσωπικού, ο αριθμός αυτού αλλά και οι αμοιβές αυτού, θα προσδιορίζονται με τους κανονισμούς λειτουργίας (Προεδρικά Διατάγματα) του κάθε ιδρύματος, και θα είναι πιθανότατα διαφορετικά σε κάθε ίδρυμα!

Σε ότι αφορά την επιλογή κατά προτεραιότητα των εντεταλμένων διδασκαλίας στα διδακτορικά και μεταπτυχιακά προγράμματα των Α.Ε.Ι. και του Ε.Α.Π. ο σύμβουλος της Υπουργού ήταν αρνητικός.

Για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας έχει σταλεί υπόμνημα που περιέχει αναλυτικά της θέσεις της ΟΣΕΕΠ ΤΕΙ, προς τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής και τους βουλευτές όλων των κομμάτων καθώς επίσης και σε όλους τους συλλόγους Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι για την προώθηση και ενημέρωση των βουλευτών όλων των κομμάτων προσωπικά στα πολιτικά τους γραφεία.

Για την Ομοσπονδία

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βάρδας Ιωάννης Φετλής Αντώνης

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου