Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 7 θέσεις ΔΕΠ


Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων:
α) Βιολογίας, β) Φυσικής, γ) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και δ) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της  Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών ως εξής:


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011  τ.Γ.’

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Ηλεκτρικών και Οπτικών Σημάτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011  τ.Γ.’

Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Υλης
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Διατάξεων (Devices) Ημιαγωγών και Στερεών Ιοντικών Υλικών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011  τ.Γ.’

Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό Μέρος του Φάσματος στη Μεσοαστρική Υλη και τους Ενεργούς Γαλαξίες (AGN)».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 496/25-7-2011  τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τομέας Παιδαγωγικής
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική και Συμβουλευτική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011  τ.Γ.’

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία με Έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011  τ.Γ.’

Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 491/21-7-2011  τ.Γ.’

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   26-9-2011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών  και για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη Γραμματεία  των  Τμημάτων:
α)Βιολογίας: τηλ.:2610-969200, 2610-969205 email:dgrambio@upatras.gr                                                                
β)Φυσικής: τηλ.:2610-996072, 2610-996077  e-mail: dgiannak@physics.upatras.gr
γ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης:     τηλ.:    2610-969704, 2610-969700, e-mail: bousiou@upatras.gr
δ) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής  στην Προσχολική Ηλικία: τηλ.: 2610-997672,  2610-969310 e-mail: graecedu@upatras.gr                                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου