Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών»

H Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει θέση ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών».


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά.

Από τη Γραμματεία του τμήματος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος
Τηλ:(+30)2421074010, Fax:(+30)2421074050 (Γραμματεία), E-mail: g-mie@mie.uth.gr (Γραμματεία) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου