Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θέσεις του Π.Δ./τος 407/80 στο τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 425/05.07.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 και εφ’ όσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. «Εισαγωγή στους Υπολογιστές» ΧΜ162, επιλογής μάθημα
2. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ» ΧΜ363, υποχρεωτικό μάθημα
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
3. «Αριθμητική Ανάλυση» ΧΜ660, υποχρεωτικό μάθημα .
4. «Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς» ΧΜΕ69, κατ’ επιλογήν μάθημα

Οι υποψήφιοι για τα παραπάνω μαθήματα θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση κωδίκων υπολογιστικής ρευστομηχανικής και σε εφαρμογές λογισμικού Χημικής Μηχανικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 09/09/2011., στη Γραμματεία του Τμήματος της αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969500, 501, 502, 503, fax.:2610 997849

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου