Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Πληροφορικής

Στο ΦΕΚ 471/19-7-2011 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π. για το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Β': "Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων"
- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων".


Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου