Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θέσεις του Π.Δ./τος 407/80 στο τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 48/08.07.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδασκόντων κατόχων διδακτορικού διπλώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, στο πλαίσιο του Τακτικού
Προϋπολογισμού και εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις στο Τμήμα, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, στα παρακάτω μαθήματα: (Στην παρένθεση αναγράφονται Διδακτικές Μονάδες Παραδόσεων/Διδακτικές Μονάδες Πρακτικής Άσκησης/Σύνολο Διδακτικών Μονάδων):

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (2/2/4)
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
3. ΧΗΜΕΙΑ Ι (3/1/4)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Ι (3/0/3)
5. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ: Μέταλλα, Κεραμικά και Ύαλοι (4/0/4)
6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
7. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (3/0/3)
8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (3/0/3)
10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IV ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ (0/2/2)
12. ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (2/1/3)
13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ (1/2/3)
14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ VI ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
15. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι (2/1/3)
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (2/2/4)
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
4. ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (3/1/4)
5. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΙΙ (3/0/3)
6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (0/1/1)
7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IV ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ V ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
10. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2/1/3)
11. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/1/3)
12. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ (2/1/3)
13. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΙ (2/1/3)
14. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (2/1/3)
15. ΥΠΕΡΑΓΩΓΟΙ (2/1/3)
16. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ (2/1/3)

Παρακαλούνται όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (τηλ. 2610 997554) του Πανεπιστημίου Πατρών για πληροφορίες των σχετικών δικαιολογητικών και την υποβολή αιτήσεων το αργότερο μέχρι 12.09.2011. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscisecr@upatras.gr είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση:Τμήμα Επιστήμης των Υλικών(Υπ’ όψιν κας Μ. Σκαπέρδα – Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης των Υλικών) Πανεπιστήμιο Πατρών 26504 Πάτρα ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου