Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 θέσεις ΔΕΠ στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στο ΦΕΚ 471/19-7-2011 (τεύχος Γ') δημοσιεύτηκε η προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:


- Μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων", και
- Μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Οικονομική".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2011.


Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια, τηλ. 210-8203375).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου