Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Προκήρυξη για την Πλήρωση Θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων: Α) Φυσικής, Β) Ιατρικής, Γ)Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη κάνετε κλικ εδώ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων:
α) Φυσικής, β) Ιατρικής και γ) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών»


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιδιότητες Μεταφοράς στα Στερεά (Πειραματική Κατεύθυνση)».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 440/8-7-2011 τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 440/8-7-2011 τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Ανθρωπολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 455/13-7-2011 τ.Γ.’

Τομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Βιολογικών Επιστημών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 455/13-7-2011 τ.Γ.’

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι η 15-9-2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr/ddy/Pub/Main.aspx) και για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη Γραμματεία των Τμημάτων:
α) Φυσικής τηλ.: 2610-996077, 2610-996072,
e-mail: dgiannak@physics.upatras.gr
Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr
β) Ιατρικής τηλ.: 2610-969101, 2610-969102,
e-mail: secretary@med.upatras.gr,
korfiati@med.upatras.gr
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
γ) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία τηλ.: 2610-997672, 2610-969310
e-mail: graecedu@upatras.gr,
aharala@upatras.gr
Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr


Ο Προϊστάμενος Γραμματείας
α/α
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου