Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Υποβιβασμός και συγχώνευση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ − Κατάργηση και μετονομασία τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Σχολικών Μονάδων

Με απόφαση της υφ. Παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου :

Α. Υποβιβάζεται από το σχολικό έτος 2011−2012 η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην παρακάτω Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1ο Ειδικό Δ.Σ. Αγίου Νικολάου από 6/θ σε 3/θ

Β. Συγχωνεύεται από το σχολικό έτος 2011−2012 η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην παρακάτω Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Το 4ο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθήνας συγχωνεύεται με το 8ο 2/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

και θα λειτουργεί ως 4ο 8/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθήνας.

Γ. Μετονομάζονται από το σχολικό έτος 2011−2012 τα τμήματα ένταξης (Τ.Ε.) των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη συγχώνευση ή τη μετονομασία αυτών, ανά εριφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

1. «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Μαγγάνων» σε «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Εράσμιου».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. «Τ.Ε. στο 14ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης» σε «Τ.Ε. στο 107ο

Δ.Σ. Θεσσαλονίκης»

2. «Τ.Ε. στο 57ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης» σε «Τ.Ε. στο 55ο

Δ.Σ. Θεσσαλονίκης»

3. «Τ.Ε. στο 6ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης» σε «Τ.Ε. στο 90ο

Δ.Σ. Θεσσαλονίκης»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. «Τ.Ε. στο 9ο Δ.Σ. Αμπελοκήπων» σε «Τ.Ε. στο 5ο Δ.Σ.

Αμπελοκήπων»

2. «Τ.Ε. στο 11ο Δ.Σ. Αμπελοκήπων» σε «Τ.Ε. στο 13ο Δ.Σ.

Αμπελοκήπων»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

1. «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Μαρίνας – Πολλών Νερών» σε «Τ.Ε. στο

Δ.Σ. Μαρίνας – Πολλών Νερών − Γιαννακοχωρίου»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

1. «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Αλωνίων» σε «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Κίτρους»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

1. «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Λιβαδιάς – Νεοχωρίου» σε «Τ.Ε. στο

Δ.Σ. Κερκίνης»

2. «Τ.Ε. στο 22ο Δ.Σ. Σερρών» σε «2ο Τ.Ε. στο 2ο Δ.Σ.

Σερρών»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. «Τ.Ε. στο 14ο Δ.Σ. Ιωαννίνων» σε «Τ.Ε. στο 8ο Δ.Σ.

Ιωαννίνων»

2. «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Κάτω Λαψίστας» σε «Τ.Ε. στο Δ.Σ.

Λαψίστας»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. «Τ.Ε. στο 3ο Δ.Σ. Κέρκυρας» σε «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Παλιάς

Πόλης»

2. «Τ.Ε. στο 8ο Δ.Σ. Κέρκυρας» σε «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Μαντουκίου»

3. «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ. Λευκίμμης» σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ. Λευκίμμης Μελικίων Κέρκυρας»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

1. «Τ.Ε. στο 58ο Δ.Σ. Πατρών» σε «Τ.Ε. στο 56ο Δ.Σ.

Πατρών»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1. «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ. Άσπρων Σπιτιών» σε «Τ.Ε. στο Δ.Σ.

Παραλίας Διστόμου»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

1. «Τ.Ε. στο 2ο Δ.Σ. Αμαρύνθου» σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ.

Αμαρύνθου»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

1. «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ. Ιτέας» σε «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ιτέας»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

1. «Τ.Ε. στο 118ο Δ.Σ. Αθηνών» σε «Τ.Ε. στο 4ο Δ.Σ. Αθηνών»

2. «Τ.Ε. στο 140ο Δ.Σ. Αθηνών» σε «Τ.Ε. στο 24ο Δ.Σ.

Αθηνών»

3. «Τ.Ε. στο 148ο Δ.Σ. Αθηνών» σε «Τ.Ε. στο 113ο Δ.Σ.

Αθηνών»

4. «Τ.Ε. στο 164ο Δ.Σ. Αθηνών» σε «2ο Τ.Ε. στο 20ο Δ.Σ.

Αθηνών»

5. «Τ.Ε. στο 6ο Δ.Σ. Γαλατσίου» σε «2ο Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ.

Γαλατσίου»

6. «Τ.Ε. στο 8ο Δ.Σ. Γαλατσίου» σε «2ο Τ.Ε. στο 2ο Δ.Σ.

Γαλατσίου»

7. «Τ.Ε. στο 15ο Δ.Σ. Γαλατσίου» σε «Τ.Ε. στο 12ο Δ.Σ.

Γαλατσίου»

8. «Τ.Ε. στο 17ο Δ.Σ. Ζωγράφου» σε «Τ.Ε. στο 5ο Δ.Σ.

Ζωγράφου»

9. «Τ.Ε. στο 16ο Δ.Σ. Ηλιούπολης» σε «Τ.Ε. στο 3ο Δ.Σ.

Ηλιούπολης»

10. «Τ.Ε. στο 22ο Δ.Σ. Ηλιούπολης» σε «2ο Τ.Ε. στο 13ο Δ.Σ. Ηλιούπολης»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

1. «Τ.Ε. στο 2ο Δ.Σ. Ψυχικού» σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ. Ψυχικού»

2. «Τ.Ε. στο 8ο Δ.Σ. Χαλανδρίου» σε «2ο Τ.Ε. στο 4ο Δ.Σ.

Χαλανδρίου»

3. «Τ.Ε. στο 15ο Δ.Σ. Χαλανδρίου» «2ο Τ.Ε. στο 3ο Δ.Σ.

Χαλανδρίου»

4. «Τ.Ε. στο 7ο και 20ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας» σε «Τ.Ε. στο

7ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας»

5. «Τ.Ε. στο 12ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας» «2ο Τ.Ε. στο 2ο Δ.Σ.

Νέας Ιωνίας»

6. «Τ.Ε. στο 13ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας» «2ο Τ.Ε. στο 6ο Δ.Σ.

Νέας Ιωνίας»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1. «Τ.Ε. στο 15ο Δ.Σ. Αιγάλεω» σε «Τ.Ε. στο 7ο Δ.Σ. Αιγάλεω»

2. «Τ.Ε. στο 23ο Δ.Σ. Περιστερίου» σε «Τ.Ε. στο 3ο Δ.Σ.

Περιστερίου»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1. «Τ.Ε. στο 10ο Δ.Σ. Νέας Σμύρνης» σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ.

Νέας Σμύρνης»

2. «Τ.Ε. στο 11ο Δ.Σ. Νέας Σμύρνης» σε «Τ.Ε. στο 2ο Δ.Σ.

Νέας Σμύρνης»

3. «Τ.Ε. στο 8ο Δ.Σ. Νέας Σμύρνης» σε «Τ.Ε. στο 5ο Δ.Σ.

Νέας Σμύρνης»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

1. «Τ.Ε. στο 16ο Δ.Σ. Κερατσινίου» σε «Τ.Ε. στο 6ο Δ.Σ.

Κερατσινίου»

2. «Τ.Ε. στο 19ο Δ.Σ. Κορυδαλλού» σε «Τ.Ε. στο 3ο Δ.Σ.

Κορυδαλλού»

3. «Τ.Ε. στο 28ο Δ.Σ. Νίκαιας» σε «2ο Τ.Ε. στο 17ο Δ.Σ.

Νίκαιας»

4. «Τ.Ε. στο 19ο Δ.Σ. Κερατσινίου» σε «2ο Τ.Ε. στο 14ο

Δ.Σ. Κερατσινίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

1. «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Χριστού Ραχών» σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ.

Ραχών»

2. «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Αγίου Κήρυκου» σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ.

Κήρυκου».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1. «Τ.Ε. στο 4ο Δ.Σ. Πόλεως Ρόδου» σε «2ο Τ.Ε. στο 3ο

Δ.Σ. Πόλεως Ρόδου»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. «Τ.Ε. στο 3ο Δ.Σ. Ηρακλείου» σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ.

Ηρακλείου»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1. «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Πλακιά» σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ. Πλακιά»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

1. «Τ.Ε. στο 4ο Δ.Σ. Χανίων» σε «2ο Τ.Ε. στο 3ο Δ.Σ.

Χανίων».

Δ. Καταργούνται από το σχολικό έτος 2011−2012 τα τμήματα ένταξης (Τ.Ε.) των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Λυδίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Πόρτο Λάγους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1. Τ.Ε. στο 15ο Δ.Σ. Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1. Τ.Ε. στο 16ο Δ.Σ. Καρδίτσας

2. Τ.Ε. στο 3ο Δ.Σ. Σοφάδων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ

1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Συκιάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου