Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright για το έτος 2012 – 2013


Το Ίδρυμα Fulbright (Fulbright Foundation), Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα, 1ος όροφος, http://www.fulbright.gr , προσφέρει ένα νέο κύκλο υποτροφιών για Έλληνες πολίτες (ακαδημαϊκούς/ερευνητές, καλλιτέχνες, φοιτητές και καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση) που ενδιαφέρονται για σπουδές στις ΗΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

1. Πρόγραμμα για Επιστήμονες:

Προτεραιότητα θα δοθεί στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Αφορά καθηγητές ή ερευνητές με διδακτορικό που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι από 19 Σεπτεμβρίου 2011 έως 14 Νοεμβρίου 2011 στο Ίδρυμα Fulbright και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυμούν να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών με τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια δύο ή τρεις μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr/greek_research.html .

2. Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές:

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν αριστούχοι φοιτητές αναγνωρισμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι από 13 Οκτωβρίου 2011 έως 19 Ιανουαρίου 2012 στο Ίδρυμα Fulbright και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2012. Είναι υποτροφίες διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους, με προτεραιότητα στους κλάδους των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις, στις Ελληνο-Αμερικανικές Σχέσεις, στις Πολιτικές Επιστήμες, στα Νομικά, στη Βιβλιοθηκονομία, στην Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού, στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, στα Παιδαγωγικά, στη Δημόσια Διοίκηση, στις Περιβαλλοντικές Σπουδές, στις Θετικές Επιστήμες και τη Τεχνολογία, στη Δημοσιογραφία, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και στις Αμερικανικές Σπουδές. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html .

3. Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες:

Οι ημερομηνίες για το πρόγραμμα των καλλιτεχνών θα ανακοινωθούν Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2011. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr/greek_art.html .

4. Αμερικανικές Σπουδές για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Αφορά καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν Αγγλικά, επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι από 19 Σεπτεμβρίου 2011 έως 11 Νοεμβρίου 2011 και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2011. Πρόκειται για ακαδημαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα. Τα σχετικά προγράμματα σε Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέμα ή αντικείμενο που συνδέεται με τις Αμερικανικές Σπουδές. Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια δύο μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr/greek_educators.html .

5. Το Σεμινάριο του Ζάλτσμπουργκ:

Αφορά επαγγελματίες των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιστημών. Είναι αφιερωμένο στην προώθηση της ανταλλαγής ιδεών σε ακαδημαϊκό και διαπολιτισμικό επίπεδο. Υποβολή αιτήσεων γίνεται όλο το χρόνο. Το σεμινάριο είναι διάρκειας μίας εβδομάδας. Χορηγούνται περιορισμένες σε αριθμό υποτροφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr/greek_salzburg.html .
Για επιπλέον πληροφορίες, μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr. Για την εγγραφή στα προγράμματα, την υποβολή αιτήσεων και για αναλυτικές πληροφορίες των προγραμμάτων υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην κα Τατιάνα Χατζηεμμανουήλ, 10.00-14.30 ( εκτός Τετάρτης ) στα τηλέφωνα 210 7241811,  210 7292023, φαξ 210 7226510, στην ιστοσελίδα www.fulbright.gr και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: greekprogram@fulbright.gr .

Για το έγγραφο πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου