Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Νέα εγκύκλιος για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων


Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε σεήμερα ο Γενικός Γραμματέας του υπ.  Παιδείας Β. Κουλαιδής:

1. Οι υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων που δεν θα κάνουν δήλωση προτίμησης, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων, παραμένουν στους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων.

2. Οι ανωτέρω σε περίπτωση μη επιλογής τους σε θέση Σχολικού Συμβούλου, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων να προσέλθουν στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων.

3. Η καταληκτική ημερομηνία ανάκλησης των δηλώσεων προτίμησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων για όλα τα ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 29-7-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου