Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2011-2012


Μετά από σχετική εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξεις 2/2011 και 4/2011), το Υπουργείο Παιδείας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας στα  Γυμνάσια. 
Συγκεκριμένα: 


ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου (επίπεδο προχωρημένων) κατά το σχ. έτος 2011-12 θα χρησιμοποιηθεί το διδακτικό πακέτο Αγγλικής Γλώσσας για αρχαρίους “Think Teen- 3rd Grade of Junior High School- Αρχάριοι”, από το οποίο οι διδάσκοντες θα επιλέγουν εκείνα τα κεφάλαια που ανταποκρίνονται στο επίπεδο γλωσσομάθειας του μαθητικού δυναμικού της τάξης.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2011-12, οι διδάσκοντες, αφού ολοκληρώσουν το διδακτικό πακέτο “Action.fr-gr 1” της Α΄ τάξης Γυμνασίου, θα επιλέξουν μια διδακτική σειρά από τον εγκεκριμένο κατάλογο ελεύθερων βοηθημάτων για τη Γαλλική Γλώσσα του σχ. έτους 2008-2009 (αρ. πρωτ. 110744/Γ2/28-08-2008 Υ.Α.). Από τον συγκεκριμένο κατάλογο θα απαλειφθούν οι διδακτικές σειρές οι οποίες είναι παλαιότερες των έξι (06) ετών (δηλαδή, οι διδακτικές σειρές που εκδόθηκαν πριν το 2006).
Επιπλέον, οι διδάσκοντες μπορούν να αξιοποιούν τις θεματικές ενότητες του “Action.fr-gr 3” της Γ΄ τάξης Γυμνασίου που ανταποκρίνονται στο επίπεδο γλωσσομάθειας και στα ενδιαφέροντα των μαθητών τους.

Επισημαίνεται ότι ο παραπάνω εγκεκριμένος κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη Β΄ Γυμνασίου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου