Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Επαγγελματική κατοχύρωση για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ

Το πράσινο φως για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων πτυχίων ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α' και Β' κύκλου σπουδών και πτυχιούχων ΤΕΛ και ΤΕΣ άναψε η υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, με απόφαση που διαβιβάστηκε προς όλα τα αρμόδια υπουργεία και φορείς. Για το θέμα υπήρξε παρέμβαση από το Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος παρενέβη έπειτα από μεγάλο αριθμό καταγγελιών αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τους χορηγούσαν άδειες άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητάς τους.


Η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε ότι η κατάργηση της Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) και η αντικατάσταση του ΟΕΕΚ από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) καθιστούν την έκδοση των απαιτούμενων Προεδρικών Διαταγμάτων διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα. Πρότεινε συνεπώς στην υπουργό Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου, να χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους τα επαγγελματικά δικαιώματα των συγγενέστερων ειδικοτήτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Α' και Β' κύκλου σπουδών, καθώς και των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), έστω και εάν δεν υφίσταται ακριβής αντιστοιχία του επιπέδου εκπαίδευσης και του γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, η αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ειδικότητες για τις οποίες ουδέποτε έχουν καθοριστεί επαγγελματικά δικαιώματα, πρότεινε να ληφθεί μέριμνα προκειμένου, το συντομότερο δυνατόν, να αντιμετωπιστεί και το εν λόγω ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου