Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ εκπαιδευτικοί στους πίνακες ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ και ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Μια ιδιαίτερα σημαντική εγκύκλιος, η οποία αφορά ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που απολύονται λόγω κλεισίματος σχολείου, τάξης και τμήματος, ή με καταγγελία της σύμβασής τους κι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο συνεχή χρόνια προϋπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα, εκδόθηκε σήμερα από το ΥΠΔΒΜΘ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύθηκαν για τους προαναφερθέντες λόγους μετά την 30/6/2010 και καλύπτουν την προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσής τους εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών με την προϋπηρεσία που απέκτησαν μέχρι την 30/6/2010 (Μερος Α, παρ. 3ε και Επισήμανση Ι).

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών πρέπει να κάνουν όλοι οι απολυμένοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (με τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία), ακόμη κι εκείνοι που έχουν δικαίωμα μόνιμου διορισμού.
Δείτε την εγκύκλο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου