Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ΟΙΕΛΕ: Παράνομη η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητών από τα ιδιωτικά σχολεία λόγω οικονομικών υποχρεώσεων

Παράνομη η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητών από τα ιδιωτικά σχολεία λόγω οικονομικών υποχρεώσεων

Πληροφορούμαστε ότι κάποια ιδιωτικά σχολεία πιέζουν τους γονείς να αποπληρώσουν τις οφειλές διδάκτρων που τυχόν έχουν και να προκαταβάλουν μέρος των διδάκτρων της ερχόμενης σχολικής χρονιάς απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα δεχτούν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους ενδιαφερόμενους ότι είναι παράνομη η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητών από τα ιδιωτικά σχολεία λόγω οικονομικών υποχρεώσεων των γονέων προς αυτά, βάσει του νόμου 682/77 (άρθρο 16, παράγραφος 6 και άρθρο 18, παράγραφοι 2 και 3) και της νομολογίας (Α.Π. 1599/2000). Παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα της απόφασης 1599/2000 του Αρείου Πάγου: «Δεδομένου ότι το ζήτημα της απομάκρυνσης ή της αποβολής μαθητών ... διέπεται από το Ν.682/1977, κατά το άρθρο 16 παρ.6 του οποίου δεν επιτρέπεται η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητών... εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής διδάκτρων, παρά μόνο για πειθαρχικό παράπτωμα και παράβαση του εσωτερικού κανονισμού που πρέπει να διαπιστώνονται αντίστοιχα με απόφαση ή πράξη του συλλόγου των διδασκόντων, εγκρινόμενες από τον οικείο επιθεωρητή. Τούτο δε διότι ο νομοθέτης θέλησε να αποτρέψει το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης του δικαιώματος στη φοίτηση και στην παιδεία ως μέσο εξαναγκασμού για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μαθητών, η ικανοποίηση των οποίων μπορεί να επιδιωχθεί στα πολιτικά δικαστήρια κατά των γονέων, που έχουν κατά κανόνα και την ευθύνη της μη πληρωμής των διδάκτρων των μαθητών-τέκνων τους (Πρβλ. και άρθρο 18 παρ.2 Ν. 682/1977, κατά το οποίο σε καμία περίπτωση επιτρέπεται η παρακράτηση από το ιδιωτικό σχολείο τίτλου σπουδών για οικονομικές υποχρεώσεις των μαθητών)».

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου