Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Έκκληση Πρυτάνεων, προς τους βουλευτές


ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Ομόφωνη Απόφαση
Το σχέδιο νόμου που εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή δεν μπορεί στην παρούσα μορφή του να σηματοδοτήσει την ουσιαστική και λειτουργική μεταρρύθμιση που έχουν ανάγκη τα πανεπιστήμια και χρειάζεται η κοινωνία.

Η έλλειψη έγκαιρης και υπεύθυνης ενημέρωσης για τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Οι προτάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων, των Πανεπιστημίων, των εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αγνοήθηκαν συστηματικά όταν αυτά δεν λοιδωρήθηκαν.
Ήδη, το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής επιβεβαίωσε στην έκθεσή του τα συνταγματικά αδιέξοδα και τις νομικές κακοτεχνίες του σ/ν που είχε έγκαιρα επισημάνει η Σύνοδος.
Στο σημείο που βρισκόμαστε η συμβολή των Ελλήνων βουλευτών είναι κρίσιμη για το μέλλον του Πανεπιστημίου.

Το σ/ν διακυβεύει την λειτουργία των Πανεπιστημίων αφού:
  • δεν αποδίδει αποκλειστικά ελεγκτικές και εποπτικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο Ιδρύματος,
  • δεν αποδίδει το σύνολο των διοικητικών και ακαδημαϊκών αρμοδιοτήτων στη Σύγκλητο, ενώ ταυτόχρονα καταργεί το Πρυτανικό Συμβούλιο ως εργαλείο καθημερινής διαχείρισης,
  • δεν προβλέπει την άμεση εκλογή του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και των Κοσμητόρων από τα αντίστοιχα σώματα της ακαδημαϊκής κοινότητας,
  • δεν διατηρεί το Τμήμα ως βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα του Ιδρύματος, καθώς επίσης και τον Τομέα ως ενιαία εκπαιδευτική και ερευνητική οντότητα,
  • δε διασφαλίζει τη δημόσια χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, της έρευνας και της φοιτητικής μέριμνας,

Οι τροποποιήσεις που συνεχίζουν να διαρρέουν δεν αλλάζουν τον πυρήνα της λογικής του σ/ν που επιμένει στο συγκεντρωτικό και ολιγαρχικό μοντέλο διοίκησης. Η παύση των εκλεγμένων οργάνων, κίνηση που δεν αποτολμήθηκε ποτέ στο παρελθόν και από κανέναν, συνιστά αυταρχισμό.
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί την ύστατη αυτή στιγμή την Βουλή των Ελλήνων να μην ψηφίσει το σ/ν ως έχει και να προασπίσει το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα δημόσιο και αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου