Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

20.720 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι θα προσληφθούν τη νέα σχολική χρονιά


Το υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το νέο σχολικό έτος,  οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

16.220 για αναπληρωτές και ωρομισθίους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις ΣΜΕΑ & ΚΔΑΥ και στα Μειονοτικά Σχολεία (129.754 ανθρωπομήνες) και 4.500 για την πρόσληψη ισάριθμων αναπληρωτών και ωρομισθίων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ .


Επίσης εγκρίθηκαν πιστώσεις για 1.300 θέσεις επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό), για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (11.700 ανθρωπομήνες) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

- 71 πιστώσεις για προσλήψεις διάρκειας δέκα μηνών (710 ανθρωπομήνες) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.
- 14πιστώσεις για αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με διάρκεια απασχόλησης 10 μηνών (140 ανθρωπομήνες), στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.
- 100 πιστώσεις για Ιεροδιδάσκαλους Ισλαμικής Θρησκείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών (900 ανθρωπομήνες) στις Μουφτείες της Θράκης.
- 250 πιστώσεις για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (2.250 ανθρωπομήνες).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου