Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ θα στοιχίσει στο δημόσιο η ρύθμιση για τα πανεπιστημιακά τμήματα πενταετούς φοίτησης


«Υπ ατμόν» είναι στο υπουργείο Οικονομίας εξαιτίας της «χαριστικής» διάταξης που συμπεριλήφθη στο σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στα ΑΕΙ για τις πανεπιστημιακές σχολές πενταετούς φοίτησης με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να απονέμουν απευθείας Μεταπτυχιακούς τίτλους.
Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν αποκτήσει πτυχία πενταετούς φοίτησης θα ζητήσουν την μετατροπή τους σε Μεταπτυχιακούς τίτλους και αυτομάτως θα πρέπει να τους δοθεί επίδομα Μεπτυχιακού ύψους 10%.


Στο υπουργείο Οικονομίας οι επιτελείς κάνουν λόγο για επιπλέον επιβάρυνση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως.
Στο υπ. Παιδείας υπάρχει προβληματισμός και αναζητείται λύση προκειμένου να «διορθωθεί» η διάταξη με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλειστούν οι ήδη κατέχοντες πτυχία πενταετούς φοίτησης να τα μετατρέψουν με μια απλή αίτηση στο Πανεπιστήμιό τους σε Μεταπτυχιακούς Τίτλους.
Η ΔΙΑΤΑΞΗ
«Για προγράμματα σπουδών Πανεπιστημίων πενταετούς ή υπερπενταετούς διάρκειας, με εισήγηση της συνέλευσης του τμήματος προς την κοσμητεία, σύμφωνη γνώμη της κοσμητείας και απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μετατροπή τους σε ισοδύναμα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, χωρίς να είναι απαραίτητη η χορήγηση τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου. Όλοι οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών εγγράφονται αυτομάτως στον δεύτερο κύκλο σπουδών, για τον οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή διδάκτρων. Με την επιτυχή περάτωση του δεύτερου κύκλου σπουδών απονέμενεται τίτλος σπουδών δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχικούς τίτλους)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου