Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές του ανάγκες για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ ΝΙ Ν
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜ
1 Γραμμική Άλγεβρα 1ο
2 Εισαγωγή στην Πληροφορική-Εργαστήριο 1ο
3 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 3ο
4 Βάσεις Δεδομένων 5ο
5 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 5ο
6 Συστήματα Επικοινωνιών Ι 5
7 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ 5ο
8 Ηλεκτρονική ΙΙ-Εργαστήριο 5ο
9 Σχεδίαση και Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων 7ο
10 Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών 7ο
11 Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδοση 7ο
12 Κατανεμημένα Συστήματα 7ο
13 Θεωρία Πολυπλοκότητας 7ο
14 Συστήματα Ουρών Αναμονής 7ο
15 Δορυφορικές Επικοινωνίες 7ο
16 Τεχνολογία Πολυμέσων και Εφαρμογές 7ο
17 Προηγμένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού 9ο
18 Μεταγλωττιστές 9ο
19 Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών 9ο
20 Μικροκυματικές Επικοινωνίες 9ο
21 Συστήματα Κινητής Υπολογιστικής 9ο
22 Κρυπτογραφία 9ο
23 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων 9ο
24 Αναγνώριση Προτύπων 9ο
25 Τεχνητή Όραση 9ο

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜ
1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι 2ο
2 Ψηφιακή Σχεδίαση Ι - Εργαστήριο 2ο
3 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 4ο
4 Ηλεκτρονική Ι - Εργαστήριο 4ο
5 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 6ο
6 Προγραμματισμός Διαδικτύου 6ο
7 Συστήματα Επικοινωνιών ΙΙ 6ο
8 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 6ο
9 Γραφικά Υπολογιστών 6ο
10 Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 8ο
11 Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα 8ο
12 Υπηρεσιοστραφείς Αρχιτεκτονικές 8ο
13 Αυτό-οργανούμενα Δίκτυα 8ο
14 Εξόρυξη Δεδομένων 8ο

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Καραμανλή και Λυγερής, από 5-7-2011 μέχρι και 22-7-2011, τηλ. 24610-56503

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου