Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Θέσεις του Π.Δ 407/80 στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης


Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται να προσλάβει, εφόσον υπάρξουν πιστώσεις, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2011-2012, ειδικούς επιστήμονες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Π.Δ 407/80, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας των μαθημάτων:
-Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων
-Εργαστήριο Προγραμματισμού Η/Υ
-Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων
-Δίκαιο των Επιχειρήσεων
-Διαχείριση Συμβάσεων, Δίκαιο και Νομοθεσία Τεχνικών Έργων
-Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν ή να αποστείλουν το αργότερο μέχρι 31.08.2011, στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης, Κουντουριώτου 41, 82100, Χίος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: TMOD_Akad_Gram@aegean.gr)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, τηλ. 22710-35414, 22710-35402, 22710-35403 (ώρες 08:00-14:00) ή στη διεύθ/νση http://www.fme.aegean.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου