Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές του ανάγκες για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012:


Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική
2 Κοινωνική Ψυχολογία στην Εκπαιδευτική Πράξη
3 Συγκριτική Παιδαγωγική
4 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
5 Διδακτική Μεθοδολογία Πρακτική Άσκηση (Α’ και Γ’ Φάση)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα, από 5-7-2011 μέχρι και 22-7-2011, τηλ. 23850-55004.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου