Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 θέση προς κάλυψη του μαθήματος των Αγγλικών


Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού, με έδρα το Στεφανοβίκειο Ν. Μαγνησίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2011 –
2012, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

γ. Η ΣΑΣ προκηρύσσει:

(1) Μία (1) θέση, προς κάλυψη, του μαθήματος των Αγγλικών.
(2) Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της παραπάνω θέσης είναι :
(α) Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
(β) Προϋπηρεσία σε 6ημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα ή άσκηση επαγγέλματος με εκπαιδευτικά καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ανωτέρου τίτλου σπουδών.
(γ) Λαμβάνεται υπόψη το ερευνητικό έργο (μελέτες, έρευνες, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λ.π.)
(3) Η γνώση μιας εκ των δύο ξένων γλωσσών (Γαλλικά – Γερμανικά) δεν αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κάλυψη της παραπάνω θέσεις.
 Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση πρέπει να υποβάλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) στη Σχολή μέχρι την
29 Ιουλίου 2011
τα δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στην Σχολή Αεροπορίας Στρατού ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση Σχολή Αεροπορίας Στρατού ,Στρατόπεδο Υπλγού Περισάκη ,Τ.Κ.37500, Στεφανοβίκειο Ν. Μαγνησίας, μέχρι 29 Ιουλίου 2011 το αργότερο.
β. Μετά την 29 Ιουλίου 2011 κανένα έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό.
Επικοινωνία – Πληροφορίες
Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:
α. Την Σχολή Αεροπορίας Στρατού κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30- 14:00 ώρα.
β. Στα τηλέφωνα 2425062417,2425062403,2425062413 και FAX 2425022383 και 2425041590

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου