Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Γνωμοδότηση για την καθ υπέρβαση εγγραφή παιδιών εκπαιδευτικών και αδελφών στα Πειραματικά σχολεία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr

Κατά της καθ υπέρβασης εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των πρότυπων - και ήδη πειραματικών- Σχολείων) παιδιών αποσπασμένων, αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν στην σχολική μονάδα και μαθητών οι οποίοι έχουν αδέλφια στην Γ΄τάξη Λυκείου τάχθηκε με γνωμοδότηση που εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους , ύστερα από τα ακόλουθα δύο ερωτήματα που έθεσε η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπ. Παιδείας:

Αν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Π.Δ. 338/1982 (καθ΄ υπέρβαση εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των πρότυπων - και ήδη πειραματικών- Σχολείων):

α) τα παιδιά των αποσπασμένων, των αναπληρωτών και των ωρομισθίων εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν στην σχολική μονάδα και

β) οι μαθητές οι οποίοι έχουν αδέλφια στην Γ΄τάξη Λυκείου και οι οποίοι κατά το σχολικό έτος φοίτησης του αδελφού στην Α΄τάξη του Γυμνασίου θα έχουν πιθανότατα.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο σκεπτικό της Γνωμοδότησης υποστηρίζει πως ¨όπως προκύπτει από το πλέγμα των διατάξεων οι οποίες αναφέρονται στους ωρομισθίους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς , αυτοί καλύπτουν κενά τα οποία προκύπτουν λόγω υπέρτερων και μη προβλέψιμων αναγκών και κατά κανόνα δεν θα υπηρετούν και την επόμενη χρονιά στο ίδιο σχολείο.

Οσον αφορά του αποσπασμένους εκπαιδευτικούς αυτοί αποσπώνται για λόγους σοβαρούς και απρόβλεπτους (είτε υπηρεσιακούς είτε προσωπικούς) και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στα Πειραματικά σχολεία δε, μπορούν να γίνουν αποσπάσεις εκπαιδευτικών μόνο για ένα διδακτικλο έτος σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 1566/85”.

Ως δικαιολογητικό λόγο θέσπισης της διάταξης της παρ. 11 του άρθρου 1 του ΠΔ 338/82 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι είναι η προστασία της οικογένειας, ήτοι τα τέκνα των εκπαιδευτικών να φοιτούν στο ίδιο σχολείο που υπηρετεί ο γονέας του , όπως επίσης και τα αδέλφια να φοιτούν στο ίδιο σχολείο, ώστε να διευκολύνεται η οικογένεια και η καθημερινότητας τους.

Κατά συνέπεια το Νομικό συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι στην ως άνω διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν μόνο τα τέκνα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οργανική θέση στα παραπάνω σχολεία, αφού οι άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών (αποσπαμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) δεν αθα υπηρετούν κατά κανόνα την επόμενη σχολική χρονιά, για την οποία γίνεται η κλήρωση, στο ίδιο σχολείο, ώστε να συντρέχει έτσι ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της ανωτέρω διάταξης.

Το ίδιο ισχύει , σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, και για τα αδέλφια των μαθητών που φοιτούν στη Γ Λυκείου, αφού οι τελευταίοι την επόμενη σχολική χρονιά θα έχουν κατά κανόνα αποφοιτήσει.

Η Γνωμοδότηση αναμένεται να γίνει δεκτή από την υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου