Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Επιστημονικοί Συνεργάτες, Εργαστηριακοί Συνεργάτες και Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012


Το ΤΕΙ Μεσολογγίου , προκηρύσσει την πρόσληψη για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές, ερευνητικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες, των τμημάτων: Λογιστικής, Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων (Δ.Κ.Σ.Ε.&Ο), Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο),Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων (ΤΕ.ΣΥ.Δ), Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης (ΥΔ.Α.Δ), Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (ΘΕ.Κ.Α), Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων (Μ.Υ.Π), Αυτοματισμού & του Κέντρου Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματος προτίμησής τους ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή μέχρι και την 25-07-2011.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://news.teimes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου