Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Κατάρτιση 3.600 ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού

Η κατάρτιση στον τουρισμό περιλαμβάνει 158 προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα και αναμένεται να επωφεληθούν από αυτά 3.600 άνεργοι. Πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης σε τουριστικά επαγγέλματα.


Η κατάρτιση θα συνδεθεί με την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνει και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σταδιακά ανά περιοχή από τον Οκτώβριο 2011 έως και το τέλος του 2013.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.espa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου