Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

22 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Α.Π.Θ. για την υλοποίηση του έργου «Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος - SPEED-O»


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος - SPEED-O», προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα δηλαδή από 3/10/11 έως 3/12/12 με σύμβαση έργου τα εξής:


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών(Προπτυχιακός) για την Υλοποίηση μετασχηματισμών δεδομένων και άμεσων αλγορίθμων επεξεργασίας (5 θέσεις)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (Προπτυχιακός) για την Υλοποίηση μετασχηματισμών δεδομένων και επαναληπτικών αλγορίθμων επεξεργασίας (5 θέσεις)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών για την Υλοποίηση παράλληλων άμεσων αλγορίθμων επεξεργασίας και επαλήθευση αποτελεσμάτων (6 θέσεις)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών για την Υλοποίηση παράλληλων επαναληπτικών αλγορίθμων επεξεργασίας και επαλήθευση αποτελεσμάτων

Καταληκτική ημερομηνία: 24-09-2011

Πληροφορίες:
http://speed-o.eng.auth.gr

Eπισυνάπτεται η ανακοίνωση.
 221.81 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου